.lv jest domeną internetową przypisaną dla stron internetowych z Łotwy.