1003 p.n.e.

rok w XI wieku przed naszą erą

Wydarzenia edytuj

  • Jerozolima została zdobyta przez Dawida i ustanowiona stolicą zjednoczonego Królestwa Izraela i Judy.