10 Wrocławski Pułk Dowodzenia

10 Wrocławski Pułk Dowodzenia (10 pdow) – oddział łączności i dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Ilustracja
oznaka rozpoznawcza
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

1994

Nazwa wyróżniająca

Wrocławski

Patron

płk dypl. Kazimierz Pluta-Czachowski

Tradycje
Święto

6 czerwca

Nadanie sztandaru

7 czerwca 1995

Rodowód

10 Batalion Telegraficzny
10 Samodzielny Batalion Łączności
10 Szkolny Pułk Telefoniczno-Telegraficzny
10 Saski Pułk Łączności

Dowódcy
Pierwszy

płk Adam Jurczak

Obecny

płk Dariusz Dejneka

Działania zbrojne
wojna w Afganistanie (2001–2021)
Organizacja
Numer

JW 1245

Dyslokacja

Wrocław, ul. Trzmielowicka 28

Rodzaj wojsk

Wojska łączności

Podległość

Dowództwo Garnizonu Warszawa

Historia pułku Edytuj

10 Pułk Dowodzenia został sformowany w czerwcu 1994 roku, we Wrocławiu-Leśnicy, w koszarach przy ulicy Trzmielowickiej 28. W czasie II wojny światowej koszary zajmowała jednostka Waffen-SS, a pod koniec wojny urządzono tu także filię obozu koncentracyjnego Groß-Rosen.

Jednostka została utworzona w wyniku połączenia 10 Pułku Łączności i 6 Pułku Zabezpieczenia. 15 marca 2001 roku pułk został przekazany z podporządkowania Śląskiego Okręgu Wojskowego w podporządkowanie Dowódcy Garnizonu Warszawa.

Głównym zadaniem pułku jest rozwijanie stanowisk dowodzenia szczebla strategicznego i zabezpieczenie łączności wojskowej. Oddział działa w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Za swoje osiągnięcia pułk był wielokrotnie wyróżniany, m.in. w 2003 roku przez Ministra Obrony Narodowej nadaniem Znaku Honorowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych i czterokrotnie medalem „Za osiągnięcia w służbie wojskowej”.

Żołnierze 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia uczestniczyli we wszystkich operacjach zagranicznych, np. na Wojnie w Afganistanie, w których SZ RP wystawiały wojska operacyjne.

1 stycznia 2013 roku w skład oddziału zostali włączeni żołnierze rozformowanego w tym samym dniu 2 Batalionu Dowodzenia Śląskiego Okręgu Wojskowego[1].

Tradycje Edytuj

 
Wzór odznaki rozpoznawczej obowiązujący go grudnia 2011 roku.

Na podstawie decyzji Nr 93/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 1995 roku 10 Pułk Dowodzenia przejął dziedzictwo tradycji:

 • 10 Batalionu Telegraficznego w Przemyślu (1919-1939)
 • 10 Samodzielnego Batalionu Łączności w Lubartowie (1944-1946)
 • 10 Szkolnego Pułku Telefoniczno-Telegraficznego w Zgierzu (1945-1950)
 • 10 Saskiego Pułku Łączności we Wrocławiu (1950-1994)

otrzymał nazwę wyróżniającą „Wrocławski”, a dzień 6 czerwca został ustanowiony Świętem Pułku.

Sztandar JW 1245 został nadany przez Prezydenta RP w dniu 7 czerwca 1995 roku i wręczony dowódcy jednostki pułkownikowi Adamowi Jurczakowi przez dowódcę Śląskiego Okręgu Wojskowego, generała dywizji Janusza Ornatowskiego.

23 czerwca 2015 roku podsekretarz stanu Maciej Jankowski, działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, wprowadził oznakę rozpoznawczą na mundur polowy 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia i zatwierdził wzór oznaki[2].

Na podstawie Decyzji Nr 47/MON z dnia 23 maja 2023 roku jednostce nadano imię płk. dypl. Kazimierza Pluty-Czachowskiego[3].

Struktura organizacyjna Edytuj

 • Dowództwo 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia
 • 1 Średzki Batalion Dowodzenia
 • 2 Wołowski Batalion Dowodzenia
 • 3 Strzegomski Batalion Dowodzenia
 • Jaworski Batalion Logistyczny

W skład batalionu logistycznego wchodzą kompanie: remontowa, zaopatrzenia i medyczna.

Wyposażenie Edytuj

Pułk posiada na wyposażeniu nowoczesne środki łączności i informatyki m.in. aparatownie komutacyjne AK oraz aparatownie transmisyjne AT. Jest to nowoczesny sprzęt, mający szerokie zastosowania, od zwykłej łączności przewodowej do niejawnych łączy radioliniowych, światłowodowych i satelitarnych. Łącznościowcy wrocławscy mają zdolność do wystawiania polowych węzłów informatycznych, dzięki którym można rozwinąć w każdych warunkach jawne i niejawne sieci komputerowe. 10 pdow dysponuje także radiostacjami przedsiębiorstwa Harris na samochodach Honker i innymi środkami.

Dowódcy pułku Edytuj

 • płk Adam Jurczak (1994 – 2006 )
 • płk Mariusz Gutmański (2006 – 30 VI 2009)
 • płk dypl. Zygmunt Malec (1 X 2009 - X 2015)
 • płk Kazimierz Łucki (1 X 2015 - 31 III 2017)
 • płk Dariusz Dejneka (od 1 IV 2017)

Przypisy Edytuj

 1. Rozformowanie 2 batalionu dowodzenia OW - Aktualności - Dolnośląski Urząd Wojewódzki, www.duw.pl [dostęp 2017-11-21] (pol.).
 2. Decyzja Nr 240/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej na mundur polowy 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia (Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 25 czerwca 2015 roku, poz. 186). Decyzja weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 8 lipca 2015 roku.
 3. Dz.U. MON 2023 ↓, poz. 58.

Bibliografia Edytuj

 • Jan Kowalski: Polskie wojska łączności na przełomie XI i XXI wieku. Sieradz: Stowarzyszenie Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, 2014.

Linki zewnętrzne Edytuj