14 Pułk Ułanów Jazłowieckich

Ten artykuł dotyczy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Zobacz też: 14 Pułk Ułanów – inne jednostki o nazwie 14 Pułk Ułanów.

14 Pułk Ułanów Jazłowieckich (14 p.uł.) – oddział kawalerii Wojska Polskiego II RP, kawalerii pancernej PSZ na Zachodzie oraz oddział partyzancki Armii Krajowej.

14 Pułk Ułanów Jazłowieckich
Ilustracja
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie luty 1918 (II RP), 1940 (PSZ), 1944 (AK)
Rozformowanie wrzesień 1939 (II RP), 1945 (AK), 1947 (PSZ)
Nazwa wyróżniająca Jazłowieckich
Patron NMP Jazłowiecka
Tradycje
Święto 8 grudnia (1918-1924), 11 lipca (1925-1939)
Nadanie sztandaru 20 marca 1921
Kontynuacja 1 bcz 6 BKPanc
2 bpzmot 12 BZ
Dowódcy
Pierwszy kpt. Szmidt
Ostatni rtm. Andrzej Sozański (II RP), płk Stefan Starnawski (PSZ)
Działania zbrojne
wojna polsko-ukraińska
wojna polsko-ukraińska
wojna polsko-bolszewicka
II wojna światowa
kampania wrześniowa
kampania włoska
Organizacja
Dyslokacja Ungheni (1918), Odessa (1919), Jazłowiec (1919), Lwów (1921-1939)
Rodzaj sił zbrojnych wojsko
Rodzaj wojsk kawaleria
Podległość Podolska Brygada Kawalerii
Odznaczenia
Ag virtuti.jpg
Tereny działań bojowych Pułku w latach 1919–1920
Walki polsko-ukraińskie szwadron karabinów maszynowych nad Strypą
29 lipca – 3 sierpnia 1920
Bitwa komarow 1920.png
Pomnik upamiętniający bitwę pod Komarowem
Oficerowie i podoficerowie 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich; 1921 r.
Wręczenie prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu odznaki pułkowej przez delegację 14 puł; 7 czerwca 1933
Warta przed pomnikiem ku czci poległych żołnierzy 14 puł we Lwowie; lipiec 1933
Podolska BK w 1938
Tereny działań bojowych Pułku w 1939 r.
Kamień Ułanów Jazłowieckich w Puszczy Kampinoskiej
Kamień poświęcony walkom Pułku przy skrzyżowaniu ul. Powsińskiej i Idzikowskiego
Żołnierz 14 pułk ułanów jazłowieckich,1937
Pomnik w Łomiankach-Dąbrowie Leśnej upamiętniający szarżę pod Wólką Węglową w 1939
Pomnik na cmentarzu w Kiełpinie upamiętniający poległych ułanów, kopia pomnika który znajdował się w koszarach w Jazłowcu

Święto pułku: od 1926 roku 11 lipca (rocznica bitwy pod Jazłowcem w 1919), wcześniej 8 grudnia (święto NMP Jazłowieckiej)

Miejsce postoju: garnizon Lwów.

Pułk w walkach o niepodległość i graniceEdytuj

Powstanie pułku i walki na obczyźnieEdytuj

Zalążkiem pułku był utworzony w lutym 1918 roku w mołdawskiej miejscowości Ungheni szwadron polski, skupiający Polaków służących wcześniej w armii rosyjskiej. Po nieudanej próbie dołączenia do II Korpusu Polskiego, w obliczu groźby rozbrojenia przez Niemców, szwadron dołączył do 2. pułku konnego rosyjskiej Armii Ochotniczej, zachowując jednak polskie oznaki i komendę. Wraz z „białymi” oddziałami szwadron przeszedł na Kubań w południowej Rosji i brał udział w walkach z bolszewikami m.in. pod Tarhową, Wielikokniażeską, Jekaterynodarem, Biełoglinną i Tichoriecką. W połowie sierpnia 1918 r. szwadron mocą umowy pomiędzy dowódcą rosyjskiej Armii Ochotniczej i generałem Lucjanem Żeligowskim podporządkowany został tworzącym się na Kubaniu oddziałom polskim. Wkrótce szwadron zreorganizowano jako dwuszwadronowy dywizjon, którego dowódcą został we wrześniu mjr Konstanty Plisowski. W październiku 1918 r. został zorganizowany trzeci szwadron (oficerski), a oddział oficjalnie przyjął nazwę dywizjon jazdy przy 4 Dywizji Strzelców Polskich. W drugiej połowie stycznia 1919 roku dywizjon przewieziony został drogą morską do Odessy na Ukrainie. Tam przyjął licznych ochotników i został rozwinięty w pułk ułanów 1 Dywizji Jazdy pod dowództwem majora Plisowskiego. Oddział liczył 98 oficerów oraz 530 podoficerów i ułanów w czterech szwadronach liniowych, szwadronie karabinów maszynowych i plutonie łączności. 1 szwadron pułku walczył u boku wojsk francuskich, greckich i „białych” rosyjskich z bolszewikami w okolicach Odessy i pod Tyraspolem. W kwietniu siły koalicyjne opuściły Odessę, odchodząc do Besarabii w Rumunii. Polacy osłaniali odwrót sojuszników, a pułk ułanów przekroczył graniczny Dniestr jako ostatni. Po dwumiesięcznym pobycie w Besarabii 15 czerwca 1919 roku niedaleko Śniatynia pułk ułanów przekroczył granicę rumuńską i przybył do Polski.

Walki w PolsceEdytuj

Osobny artykuł: Wojna polsko-ukraińska.

Z końcem czerwca pułk rozpoczął działania zbrojne w Małopolsce Wschodniej przeciwko oddziałom ukraińskim. Ułani walczyli nad Złotą Lipą, pod Sokołowem i nad Strypą. W dniach 11 do 13 lipca 1919 r. pułk w ciężkim boju pod Jazłowcem odparł atakujące oddziały ukraińskie (łącznie w sile dwóch i pół brygady) i nie dopuścił wroga do klasztoru Sióstr Niepokalanek w Jazłowcu[a]. Po tym wydarzeniu NMP Jazłowiecka została patronką pułku, który przyjął nazwę Jazłowiecki. W dowód wdzięczności za uratowanie przed Ukraińcami wychowanki SS Niepokalanek z Jazłowca ufundowały pułkowi sztandar. Po wyparciu wojsk ukraińskich za Zbrucz pułk przeszedł na Wołyń, by walczyć z bolszewikami.

Osobny artykuł: Wojna polsko-bolszewicka.

Numer „14” otrzymał w sierpniu 1919 r.[b] wraz z oficjalnym zatwierdzeniem nazwy. Brał udział w kampanii 1920 r., w ramach której uczestniczył w zagonie na Koziatyn, wyprawie kijowskiej oraz bitwie pod Komarowem. Pułk stracił ogółem (polegli, zmarli od ran i chorób) 11 oficerów i ponad 100 podoficerów i ułanów. Rany odniosło 31 oficerów, 273 podoficerów i ułanów. Krzyżem Virtuti Militari V. klasy nagrodzono 83 żołnierzy pułku, Krzyżem Walecznych – 239 żołnierzy, w tym 24 – czterokrotnie, 43 – trzykrotnie, 122 – dwukrotnie.

Pułk w okresie pokojuEdytuj

W okresie pokoju pułk stacjonował we Lwowie, w koszarach przy ul. Łyczakowskiej 76. Za walki w latach 1918–20 sztandar pułku został odznaczony orderem Virtuti Militari V klasy (nadanie nr 2514) osobiście przez Naczelnego Wodza marszałka Józefa Piłsudskiego 20 marca 1921 roku, za walki w 1939 udekorowany wstęgą w barwach narodowych[c].

Zgodnie z rozkazem ministra spraw wojskowych O.V. L 33035 E z 1925 r. przy pułku stacjonował 4 Szwadron Samochodów Pancernych.

W kampanii wrześniowej 1939 rokuEdytuj

Osobny artykuł: Kampania wrześniowa.

W 1939 roku pułk w ramach macierzystej Podolskiej Brygady Kawalerii, walczył początkowo w składzie Armii „Łódź”, a następnie Armii „Poznań”.

Bezpośrednio po mobilizacji, 27 sierpnia[1], pułk został przetransportowany do miejscowości Nekla niedaleko Wrześni. Po wyładowaniu został skierowany w okolice Sierosławia, wsi położonej około dziesięciu kilometrów na zachód od Poznania do zabezpieczenia przejścia między Jeziorem Niepruszewskim a Jeziorem Lusowskim. Zgodnie z dalszymi rozkazami od 4 września przeszedł w rejon Gniezna i dalej przez Witkowo, Słupcę, okolice Konina do Uniejowa, gdzie przybył 9 września. W następnych dniach stoczył zwycięskie boje pod miastem i na wschód od niego pod Gostkowem i Wartkowicami. Następnie skierował się w okolice Łęczycy i po osiągnięciu linii OzorkówStryków przeszedł w rejon Łowicza, który został zdobyty przez wojska Armii „Poznań” 11 września. Grupa Operacyjna Kawalerii gen. Grzmota-Skotnickiego działała następnie (na północ od Łowicza) na kierunku BrzozówBudy Stare – rejon Młodzieszyna i w okolicach Brochowa przekroczyła Bzurę. W rejonie Tułowic, na skraju Puszczy Kampinoskiej, toczyła bardzo ciężkie boje, przebijając się przez okrążenie. Ranny pod Tułowicami gen. Grzmot-Skotnicki zmarł następnego dnia, a obowiązki dowódcy Grupy Operacyjnej, w której składzie działał pułk, przejął gen. Abraham. Grupa skierowała się w kierunku zachodnim, w głąb Puszczy Kampinoskiej. W ciężkich marszach dotarła do miejscowości Górki około 16 kilometrów od Tułowic. Tam stoczyła 17 września wielogodzinny, zwycięski bój z nieprzyjacielem i w pierwszej fazie pomaszerowała w kierunku Modlina, jednak dowódca Grupy zmienił rozkazy i skierował oddziały na odsiecz Warszawie. Pułk brał udział w zajęciu Sierakowa leżącego na wschodnim skraju Puszczy Kampinoskiej, niedaleko granic stolicy. Dowódca pułku płk Godlewski zdecydował się na atak na umocnione pozycje nieprzyjaciela. 19 września 1939 r. w okolicach Dąbrowy Leśnej 14 pułk przeprowadził szarżę (Szarża pod Wólką Węglową), w wyniku czego część Armii „Poznań” po bitwie nad Bzurą weszła do Warszawy i znacząco wzmocniła szeregi obrońców stolicy[potrzebny przypis]. Szarża znana i sławna wówczas w Europie, została porywająco opisana przez włoskiego korespondenta wojennego Mario Appeliusa. W szarży pułk poniósł poważne straty – ok. 100 zabitych i 100 rannych. Przez Bielany nad Wisłą posuwał się w kierunku południowym do koszar 1 pułku szwoleżerów przy ul. 29 Listopada. Zdziesiątkowany pułk został połączony z 6 pułkiem Ułanów Kaniowskich, z którym wspólnie walczył w Podolskiej Brygadzie Kawalerii. Do kapitulacji stolicy 28 września prowadził walki w rejonie ul. Czerniakowskiej.

Szwadron marszowy pułku od 12 września podporządkowany był 10 Brygadzie Kawalerii i w jej składzie walczył pod Lwowem. 24 września jeden ze szwadronów pułku przeprowadził szarżę na pozycje jednostek Armii Czerwonej w czasie bitwy pod Husynnem.

Ponieważ sztandar pułku posiadał już wstęgę orderu Virtuti Militari za wojnę polsko-bolszewicką, decyzją Rady Trzech (Kapituły Orderu Virtuti Militari) w Londynie pułk uzyskał prawo umieszczenia na wstędze biało-czerwonej przy sztandarze napisu: „Wyróżniony za niezwykłe męstwo w kampanii 1939 w Polsce”[2].

Za udział w walkach z Niemcami w 1939 roku ułanom pułku nadano trzy krzyże Virtuti Militari IV klasy i 25 V klasy oraz 42 Krzyże Walecznych.

Jazłowieccy ułaniEdytuj

Dowódcy pułku
 • kpt. Szmidt (II – VIII 1918 dowódca szwadronu w Rumunii)
 • rtm. Perkowski (VIII – IX 1918 dowódca dywizjonu)
 • mjr Konstanty Plisowski (od IX 1918; w VII 1920 objął IV Brygadę Jazdy)
 • mjr Jerzy Bardziński (od 18 VIII 1920)
 • rtm. Piotr Massalski (do 12 IX 1920 ranny)
 • kpt. art. Michał Belina-Prażmowski (27 VIII – 12 IX 1920)
 • mjr Albert Wielopolski (od 1 IV 1921)
 • płk Konstanty Przeździecki (od 8 II 1922)
 • płk SG Marian Przewłocki (16 XII 1925 – 14 IV 1927 → dowódca 3 SBK[3])
 • ppłk / płk Antoni Szuszkiewicz (14 IV 1927[4] – 23 XII 1931 → dyspozycja dowódcy OK VI[5])
 • ppłk dypl. Andrzej Kunachowicz (23 III 1932[6] – 1936 → dowódca 20 puł)
 • płk Edward Józef Godlewski (od 4 II 1936)
Zastępcy dowódcy pułku (od 1938 – I zastępca dowódcy)
Kwatermistrzowie (od 1938 – II zastępca dowódcy)
Oficerowie pułku
Ułani

Kawalerowie Virtuti MilitariEdytuj

Żołnierze pułku odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari za wojnę 1918–1920 (nawiasach podano numer krzyża)[9][10]

sztandar 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich
mjr Jerzy Bardziński
ppor. Jerzy Berezowski
rtm. Włodzimierz Bem de Cosban[11]
pchor. Bolesław Boczkowski
plut. Franciszek Baranowicz
ś.p. ppor. Władysław Buderacki
rtm. Wiktor Czerniewicz
ppor. Witold Czaykowski
ś.p. por. Edward Dunin-Borkowski
rtm. Kazimierz Dychnowski
st. uł. Franciszek Dobrowolski
ś.p. ppor. Wacław Dąbrowski
pchor. Stanisław Dzienisiewicz (6921)
uł. Stanisław Dworzański
ppor. Ryszard Garniewicz
ppor. Edward Józef Godlewski
ś.p. wachm. Zenobiusz Graniczny
st. wachm. Bronisław Gadzin
wachm. Władysław Gwoździński
uł. Antoni Grudziński
plut. Franciszek Haczkowski
kpr. Tadeusz Imach
por. Janusz Iliński
plut. Feliks Jarocki
plut. Szymon Jadzewicz
ś.p. por. Czesław Jakubowski
kpr. Jan Kruszyński
plut. Henryk Kościuszko
ppor. Aleksander Kwiatkowski
pchor. Stanisław Kostkiewicz
st. uł. Kazimierz Zachariasz Kuźmiński vel Kazimierz Kuźma[d] nr 4345
kpr. Marian Ludwiczak
plut. Jan Lipniewski
rtm. Piotr Massalski
kpr. Władysław Moycho
kpr. Antoni Mikołajczyk
por. Witold Mosiewicz
wachm. Tadeusz Maciejowski
wachm. Bronisław Małek
wachm. Julian Matasow[e]
uł. Aleksander Madejski
pchor. Władysław Nowacki
kpr. Władysław Nowicki
por. Karol Olszowski
wachm. Mikołaj Oksza-Czechawski
płk Konstanty Plisowski
ś.p. kpt. art. Michał Belina-Prażmowski
rtm. Kazimierz Plisowski
st. uł. Józef Pazder
ś.p. por. Dymitr Pedachowski
ś.p. pchor. Józef Piotrowski
por. Józef Poznański
ś.p. plut. Stanisław Pecner
por. Franciszek Raciborski
plut. Leon Rybicki
uł. Michał Rosenfeld
ś.p. ppor. Feliks Radyszkiewicz
rtm. Modest Romiszewski
mjr Mieczysław Rożałowski
pchor. Tadeusz Radzymiński
uł. Romuald Rybiński
ś.p. ppor. Jerzy Skarbek-Rudzki
pchor. Włodzimierz Schild
pchor. Roman Siedlecki
plut. Mieczysław Sienkiewicz
st. uł. Czesław Strzelecki
kpr. Antoni Szczerbiński
kpr. Gwido Salomon
ppor. Franciszek Skibiński
kpr. Leonard Siedlecki
plut. Zygmunt Staniszewski
kpr. Jerzy Strużyński
st. uł. Roman Trojanowski
kpr. Antoni Tyjewski
plut. Kazimierz Wojtulewicz
ppor. Karol Wisłouch
por. Aleksander Wasilewski
ś.p. por. Herald Westermark
plut. Władysław Wilczyński
wachm. Eugeniusz Zarański
uł. Zygmunt Zatoński
kpr. Benedykt Zawinowski
por. Bohdan Zaremba
Żołnierze pułku odznaczeni Orderem Virtuti Militari za kampanię wrześniową 1939 roku

Krzyżem Złotym:

 1. płk Edward Józef Godlewski
 2. rtm. Józef Bokota
 3. chor. Bronisław Gadzin

Krzyżem Srebrnym:

mjr dypl. kaw. Jerzy Falkowski[f]
rtm. Dzierżanowski Roman
rtm. Łubieński Stanisław
rtm. Sozański Andrzej
por. Fedorowicz Jerzy
por. Godlewski Alfred
por. Malanowski Zdzisław
por. Walicki Marian
ppor. Iwanowski Eugeniusz
ppor. Korolewicz Gerard
ppor. Kostiuk Jerzy
ppor. Longchamps de Bérier Jacek
ppor. Marczyński Aleksander
ppor. Panesz Zbigniew
ppor. Scholz Jerzy Paweł
ppor. Tychanowicz Władysław
ppor. Wiktor Ziemiński
ppor. Żurowski Zbigniew
pchor. Brykczyński Tadeusz
pchor. Szturma Stanisław
st. wachm. Przybyła Jan
plut. Gajda Bartłomiej
plut. Piasecki Boromeusz
kpr. Buszta Antoni
kpr. Czech Bronisław
kpr. Maziarski Feliks
st. uł. Osemlok Józef
uł. Król Józef

Obsada personalna w 1939 rokuEdytuj

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939 roku[14][g]:

 • dowódca pułku – płk Edward Józef Godlewski
 • I zastępca dowódcy – ppłk Zygmunt Mikołaj Ważyński
 • adiutant – por. Franciszek Zdzisław Malanowski[h]: *
 • lekarz medycyny – por. lek. Kazimierz Michał Kosiński
 • lekarz weterynarii – kpt. Kazimierz Furdyna
 • II zastępca dowódcy (kwatermistrz) – mjr Karol Apolinary Wiernicki
 • oficer mobilizacyjny – mjr Adam Henryk Stanisław Wilczek
 • zastępca oficera mobilizacyjnego – rtm. Tadeusz Płoski
 • oficer administracyjno-materiałowy – rtm. adm. (kaw.) Witold Jan Kowalski
 • dowódca szwadronu gospodarczego – por. Franciszek Zdzisław Malanowski (*)
 • oficer gospodarczy – kpt. int. Zygmunt Dawidowicz
 • oficer żywnościowy – chor. Bronisław Gadzin
 • dowódca plutonu łączności – por. Leon Rzewuski
 • dowódca plutonu kolarzy – ppor. Zbigniew Kazimierz Wacek (*)
 • dowódca plutonu ppanc. – por. Marian Wojciech Kawalec
 • dowódca 1 szwadronu – p.o. por. Konstanty Bordziłowski
 • dowódca plutonu – ppor. Cyryl Maria Czarkowski-Golejewski
 • dowódca plutonu – ppor. Zbigniew Franciszek Panesz
 • dowódca 2 szwadronu – p.o. por. Jerzy Władysław Sokołowski
 • dowódca plutonu – ppor. Edward Maria Antoni Cordes
 • dowódca plutonu – ppor. Zbigniew Zygmunt Żurowski
 • dowódca 3 szwadronu – rtm. Włodzimierz Korytkowski
 • dowódca plutonu – ppor. Gerard Bazyli Korolewicz
 • dowódca plutonu – ppor. Władysław Kazimierz Tychanowicz
 • dowódca plutonu – chor. Józef Wilkosz
 • dowódca 4 szwadronu – rtm. Józef Bokota
 • dowódca plutonu – por. Marian Walicki
 • dowódca plutonu – ppor. Zbigniew Kazimierz Wacek (*)
 • dowódca plutonu – ppor. Wiktor Ziemiński
 • dowódca szwadronu km – p.o. por. Czesław Sochocki
 • dowódca plutonu – por. Aleksander Zieńczyk
 • dowódca plutonu – por. Konstanty Marcin Juszczak
 • dowódca szwadronu zapasowego – mjr Stefan Starnawski
 • zastępca dowódcy – rtm. Jerzy Strużyński
 • na kursie – rtm. Roman Feliks Zygmunt Dzierżanowski
 • na kursie – rtm. Andrzej Franciszek Wincenty Szajowski
 • na kursie – rtm. Andrzej Heliodor Antoni Sozański

Obsada etatowa pułku we wrześniu 1939Edytuj

Obsada etatowa pułku we wrześniu 1939[16][17]

Dowództwo
 • dowódca pułku – płk Edward Józef Godlewski
 • zastępca dowódcy pułku – ppłk Zygmunt Mikołaj Ważyński
 • oficer żywnościowy i p.o. kwatermistrza – chor. Bronisław Gadzin
 • adiutant – por. Franciszek Zdzisław Malanowski
 • oficer ordynansowy – ppor. Jerzy Weisman-Zawidowski
 • oficer informacyjny – ppor. Stefan Fiema
 • oficer broni – por. Wilhelm Kullmann
 • oficer gazowy – ppor. Roman Izierski
 • dowódca szwadronu gospodarczego- por. inż. Alfred Godlewski
 • szef – st. wachm. Michał Skopowski
 • płatnik – p.o. st. wachm. Kazimierz Doroszka
 • lekarz – ppor. lek. Kazimierz Michał Kosiński
 • lekarz weterynarii – ppor. lek. wet. Jarosław Piechowicz
 • kapelan – ks. Michał Lewandowski
 • szef kancelarii – st. wachm. Władysław Piórek
1 szwadron
 • p.o. dowódcy – ppor. Zbigniew Franciszek Panesz
 • dowódca 1 plutonu – ppor. Harry Daube
 • dowódca 2 plutonu – ppor. Aleksander Marczyński
 • dowódca 3 plutonu – wachm. Gracjan Świątkiewicz
 • szef szwadronu – st. wachm. Jan Przybyła
2 szwadron
 • dowódca szwadronu – rtm. Roman Feliks Dzierżanowski
 • dowódca 1 plutonu – ppor. Zbigniew Żurowski
 • dowódca 2 plutonu – ppor. Edward Marian Cordes
 • dowódca 3 plutonu – por. Franciszek Szlachcic
 • szef szwadronu – plut. Michał Olearnik
3 szwadron
 • dowódca szwadronu – por. Marian Walicki
 • dowódca 1 plutonu – ppor. Gerard Bazyli Korolewicz
 • dowódca 2 plutonu – ppor. Jerzy Paweł Szolc
 • dowódca 3 plutonu – ppor. Eugeniusz Iwanowski
 • szef szwadronu – st. wachm. Kazimierz Juźwa
4 szwadron
 • dowódca szwadronu – rtm. Józef Bokota
 • dowódca 1 plutonu – por. Bolesław Kostkiewicz
 • dowódca 2 plutonu – ppor. Zygmunt Kostiuk
 • dowódca 3 plutonu – ppor. Jerzy Torosiewicz
 • szef szwadronu – st. wachm. Rudolf Zenkner
szwadron ckm
 • dowódca szwadronu – rtm. Andrzej Heliodor Sozański (od 26 IX 1939 dowódca pułku)
 • dowódca 1 plutonu – por. Jerzy Fedorowicz
 • dowódca 2 plutonu – ppor. Władysław Tychanowicz
 • dowódca 3 plutonu – wachm. pchor. Leszek Biłyk
 • szef szwadronu – wachm. Jan Dzieliński
pododdziały specjalne
 • dowódca plutonu kolarzy – ppor. Zbigniew Wacek
 • dowódca plutonu ppanc. – ppor. Wiktor Ziemiński
 • dowódca plutonu łączności – por. Leon Rzewuski

Pułk w składzie PSZ na ZachodzieEdytuj

 
Znak pancerny
 
Oznaka 16 Samodzielnej Brygady Pancernej

Po kampanii wrześniowej 14 pułk ułanów został odtworzony w kwietniu 1940 roku we Francji jako III batalion im. Ułanów Jazłowieckich w składzie 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Po klęsce Francji ponownie odtworzony w Wielkiej Brytanii jako I Batalion Strzelców im. 14 pułku Ułanów Jazłowieckich 1 Brygady Strzelców, od 8 października 1940 znów w składzie 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

 
Fragment a) karty ewidencyjnej, b) zeszytu ewidencyjnego, żołnierza PSZ, dotyczący zmiany nazwy Batalionu im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich na 14 Pułk Kawalerii Pancernej w dniu 15.08.1942.

Skład organizacyjny jazłowieckiego batalionu

 • dowództwo
dowódca – płk dypl. Witold Gierulewicz
zastępca dowódcy – mjr Stefan Starnawski
adiutant - rtm. Włodzimierz Korytkowski[18]
szwadron dowodzenia dowódca - rtm. Witold Kowalski[18]
1 szwadron dowódca – kpt. Stanisław Górski
2 szwadron dowódca – rtm. Aleksander Rylke (z 14 p.uł., w 1939 dowódca szwadronu w Ośrodku Zapasowym Podolskiej BK)
3 szwadron dowódca – rtm. Franciszek Koprowski (z 10 Pułku Ułanów Litewskich, w 1939 w CWK)
szwadron ckm dowódca – kpt. Jan Downar-Zapolski
pluton opl dowódca - por. Konstanty Juszczak[19]
pluton ppanc. dowódca - por. Józef Piękosz[19]
pluton łączności - por. Stefan Milewski[19]

Do końca 1941 pułk (batalion) pozostał na stanowiskach obronnych w hrabstwie Angus. Ułani brali udział w pracach fortyfikacyjnych pod kierunkiem oficerów wojsk inżynieryjnych. Stosunki polskich żołnierzy z miejscową ludnością były serdeczne, mimo nieporozumień wynikających ze słabej znajomości języka angielskiego. Prowadzono więc intensywne kursy językowe. Prowadzono szkolenie bojowe i motorowe, podczas nocnych ćwiczeń w pasie wybrzeża w kwietniu 1941 r. zginęli dowódca 1 szwadronu kpt. S. Górski i kpr. Stanisław Stasiak. W dniu 29 czerwca nagle zmarł kapelan pułku ks. kpt. Karol Bik, a 30 czerwca w wypadku motocyklowym zginął asp. Ignacy Brak[20].

 
Covenanter – czołgi tego typu były na wyposażeniu pułku w 1943

W sierpniu 1941 roku pułk otrzymał pierwsze 3 stare czołgi typu Mk I i transportery typu Bren Carierr, do zorganizowanego szwadronu szkolnego na bazie 3 szwadronu pułku, w którym prowadzono szkolenie motorowe i pancerne. Jednocześnie w październiku dotarły do pułku czołgi Valentine Mk III. Zimą 1941/1942 wydzielono z pułku szwadron zbiorczy pod dowództwem rtm. Andrzeja Szajowskiego i wysłano na 4 – tygodniowe szkolenie z zakresu walk szturmowych. Z końcem 1941 roku w pułku służyło ponad 600 żołnierzy[21]. W latach 1941-1942 z grona oficerów pułku wytypowano i przeszkolono jako „cichociemnych” 7 oficerów i przerzucono ich do kraju oraz na Bałkany i do Włoch. W kwietniu 1942 roku w związku z organizacją 1 Dywizji Pancernej pułk zostaje dyslokowany do miejscowości Galashiels nad doliną rzeki Tweed. Do Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej zostało wysłanych na 19 tygodniowe kursy dowódców plutonów czołgów 15 oficerów. W maju 1942 roku dowódcą pułku zostaje mjr Starnawski, a zastępcą dowódcy mjr Władysław Zgorzelski. W czerwcu pułk wizytują Prezydent RP W. Raczkiewicz oraz generałowie W. Anders i S. Kopański. Jednocześnie pułk otrzymał na wyposażenie czołgi Covenanter i Crusader. Śmiercią tragiczną zginęli wchm. F. Stopyra i por. Z. Rudzki[22]. Rozkazem Naczelnego Wodza i Ministerstwa Spraw Wojskowych L9/46 (l.465/6M.taj./42) 15 sierpnia 1942 został przemianowany na 14 pułk kawalerii pancernej. W roku 1943 w trakcie intensywnego szkolenia dowódca pułku i starsi oficerowie przeszli przeszkolenie taktyczne, natomiast 21 oficerów i 38 podoficerów odbyło szkolenie w Brytyjskiej Szkole Czołgów w Bovington i Lulworth. Latem 1943 roku 14 pułk przesunięty został do Chippenham i tam osiągał gotowość do działań bojowych jako pułk pancerny i okrzepł jego stan organizacyjny:

Dowództwo pułku

 • dowódca - ppłk Stefan Starnawski
 • zastępca - mjr Władysław Zgorzelski
 • adiutant - rtm. Włodzimierz Korytkowski

szwadron dowodzenia dowódca - rtm. Stanisław Smrokowski

pluton rozpoznawczy dowódca - por. Adam Smolka

1 szwadron dowódca - por. Wacław Kownas

2 szwadron dowódca - rtm. Andrzej Szajowski

3 szwadron dowódca - rtm. Bronisław Skulicz[23]

We wrześniu 1943 roku podczas intensywnych ćwiczeń zginęła (utonęła) załoga czołgu 1 szwadronu por. K. Juszczak, kaprale J. Florek i W. Mulawka. We wrześniu w związku z planowaną reorganizacją dywizji, 14 pułk powrócił do starego garnizonu w Earlston i Lauder. Z uwagi na powyższe pułk został wytypowany do wyłączenia ze składu 10 Brygady Kawalerii Pancernej i 1 Dywizji. Podczas reorganizacji 1 Dywizji Pancernej w październiku 1943 roku pułk przeniesiono do 16 Brygady Pancernej. Już 21 października 1943 r. z każdego szwadronu wytypowano po jednym plutonie i przeniesiono do równoległych szwadronów 24 pułku ułanów, łącznie: 3 oficerów i 114 szeregowych. 26 października 2 i 3 szwadrony 14 pułku, przeszły do Obozu Uzupełnień 1 D Panc. jako 1 i 2 szwadron czołgów zapasowych łącznie: 6 oficerów i 100 ułanów. Ponadto do nowo formowanego 9 batalionu strzelców 8 listopada przekazano 51 podoficerów i ułanów. Z uwagi na dalszą wymianę oficerów poprzez odmłodzenie do 10 pułku dragonów przeszli mjr W. Zgorzelski na jego dowódcę i dodatkowo kpt. W. Kownas i rtm. S. Smrokowski na dowódców szwadronów. W pułku pozostało 314 żołnierzy[24]. W listopadzie 14 pułk wraz z 16 B Panc. został zakwaterowany w Catterick Camp i podjął szkolenie na nowych czołgach Sherman i Cromwell. w 8 stycznia 1944 pułk powrócił do tradycyjnej nazwy. Z uwagi na dalszy niedobór stanów osobowych w 1 Dywizji Pancernej, pod groźbą niedopuszczenia do inwazji na Europę polskiej dywizji, 14 pułk ułanów 22 maja i w następnych dniach przekazał wielu oficerów, 12 podchorążych i 270 szeregowych. W resztkach pułku pozostała minimalna kadra 29 żołnierzy, w tym; 11 oficerów, 1 podchorąży, 11 podoficerów i 6 ułanów[25]. W sierpniu 1944 roku pułk otrzymywał pierwsze uzupełnienie spośród Polaków przymusowo wcielonych do Wehrmachtu. Sukcesywnie napływające uzupełnienia pozwoliły na przeorganizowanie jednostki w Rzut dowodzenia na czele z zastępcą dowódcy mjr Włodzimierzem Korytkowskim, rzut kwatermistrzowski z kwatermistrzem rtm. Walerianem Minorem, kadrę wyszkolenia motorowego z kierownikiem rtm. Władysławem Pawłowiczem i instruktorami, oraz szwadron szkolny z pełną obsadą pod dowództwem rtm. Adama Smolki. W początkowym okresie szkolenia jednostka kwateruje w Bridge of Allan. Z uwagi na stały dopływ uzupełnień, ponownie z uwagi na możliwości zakwaterowania pułk powraca do Earlston i Lauder. Do 14 pułku od grudnia 1944 roku powraca kilku jego byłych oficerów, głównie ze szpitali, a część oficerów nie walczących w kampanii w Europie Zachodniej wyjeżdża na staż do 1 D Panc. na front. W marcu 1945 roku pułk osiąga pełen stan osobowy i poziom wyszkolenia bojowego pancernego, a 15 kwietnia 1945 roku osiąga pełną gotowość bojową, na znak czego dowódca pułku wręczył dowódcom szwadronów tradycyjne proporce[26]. W momencie osiągnięcia gotowości bojowej przez 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich jego obsada przedstawiała się następująco:

Skład organizacyjny pułku[i]

 
Cromwell – podstawowy czołg pułku

Dowództwo[j]

dowódca – ppłk Stefan Starnawski
zastępca dowódcy – mjr Włodzimierz Korytkowski
kwatermistrz – rtm. Walerian Minor
 • szwadron dowodzenia
dowódca – por. Bronisław Koziełł-Poklewski
 • pluton rozpoznawczy[k]
dowódca – ppor. Zygmunt Burszta
 • trzy szwadrony liniowe[l] po pięć plutonów czołgów[m]
dowódca 1 szwadronu – rtm. Adam Smolka
dowódca 2 szwadronu – rtm. Jerzy Friedrich
dowódca 3 szwadronu – rtm. Cyryl Czarkowski-Golejewski

W pułku służyło:

 • oficerów – 34
 • szeregowych – 596

Sprzęt:

 • czołgi średnie – 52
 • czołgi lekkie – 11

Z uwagi na zakończenie wojny pułk nie zdążył wziąć udziału w działaniach wojennych. W dniu 12 czerwca 1945 r. przeglądu pułku dokonał Naczelny Wódz gen. dyw. Tadeusz Bór-Komorowski. Na jesieni 1945 roku rozpoczęto organizować kursy przystosowujące do zawodów i częściową demobilizację. Od stycznia 1946 r. wydzielono z pułku tzw. „kolumnę transportową 14 puł”, która w Little Walden dokonywała napraw i przeglądów pojazdów motorowych, które w ramach UNRRA miał zostać wyekspediowany do Polski. Poprzez półroczny okres pracy "kolumna transportowa 14 puł" usprawniła i przystosowała ok. 11 tys. pojazdów. 11 lipca obchodzono w pułku ostatnie święto pułkowe. W styczniu 1947 pułk został rozformowany w Johanstone, a pozostali żołnierze wraz z żołnierzami 9 pułku ułanów utworzyli 114 Oddział PKPR pod dowództwem ppłk Starnawskiego. 2 października 1947 r. 114 Oddział rozwiązano, a żołnierze zostali repatriowani do kraju lub pozostali na emigracji[27].

Pułk w składzie Armii KrajowejEdytuj

Zgodnie z tzw. planem OSZ (odtwarzania sił zbrojnych) w Okręgu Lwów AK organizowano zawiązki przedwojennych oddziałów DOK VI, w tym także 14 pułku Ułanów Jazłowieckich, docelowo jako jednostki zmotoryzowanej, w praktyce – pieszej. Początkowo wiosną 1944 r. uformowano 1, 2 i 3 pluton w Dzielnicy Lwów-Wschód (rejon lasów winnickich). Tak powstały oddziały leśne 14 pułku ułanów. Liczyły one pierwotnie 32 żołnierzy AK, którzy z powodu dekonspiracji musieli opuścić Lwów. Wkrótce dołączyli do nich ochotnicy z okolic miasta, a także Polacy wcieleni do armii niemieckiej, którym udało się zdezerterować.

Dowódcą mianowano por Andrzeja Adama de Myszkę Chołoniewskiego a jego zastępca został kapitana Dragana Sotiroviča ps. „Draża” , oficer przedwojennej armii Królestwa Jugosławii, który zbiegł z niewoli niemieckiej i dzięki polskiemu podziemiu ukrywał się we Lwowie W maju 1944 oddziały leśne 14 pułku liczyły już około 100 żołnierzy. Ważnym zadaniem ułanów była obrona mieszkańców podlwowskich wsi przed napaścią Ukraińskiej Powstańczej Armii, realizującej plan depolonizacji Małopolski Wschodniej poprzez czystki etniczne. Ze zbliżaniem się frontu oddziały AK rozpoczęły przygotowania do Akcji „Burza”. W lipcu 14 pułk ułanów miał już 6 szwadronów, w trzy w stadium organizacji. Razem liczył 827 żołnierzy uzbrojonych w 7 rkm, 17 pm, 246 kbk, 130 pistoletów, 745 granatów ręcznych i 6 granatników przeciwpancernych.

Ułani jazłowieccy wzięli udział w kilkudniowych walkach o Lwów (22 – 27 lipca 1944). Po zajęciu miasta sowieci rozbroili i aresztowali tysiące żołnierzy lwowskiej AK. Wśród zatrzymanych był także ranny kpt. Draża Sotirovič, świeżo odznaczony przez dowództwo AK Krzyżem Virtuti Militari V klasy. Zdołał on jednak uciec i dołączyć do tych ułanów, którzy uniknęli niewoli.

Resztki pułku ukryły się w okolicach Brzozowa, skąd część ludzi z kpt. Drażą przeszła wiosną 1945 na Dolny Śląsk, a stamtąd do amerykańskiej strefy okupacyjnej. Pozostali żołnierze 14 pułku walczyli z sowietami. 26 czerwca 1945, po ostatnim starciu pod Domaradzem oddział został rozwiązany.

Symbole pułkoweEdytuj

Sztandar

 
Sztandar 14 pułku w Instytucie im. Sikorskiego w Londynie

Sztandar ufundowany przez grono wychowanek sióstr niepokalanek w Jazłowcu pod przewodnictwem Teresy hr. Łubieńskiej wręczył i udekorował orderem Virtuti Militari marszałek Józef Piłsudski w Tomaszowie Lubelskim 20 marca 1921[28].

W kampanii wrześniowej sztandar towarzyszył pułkowi w walce. 19 września pułk w szyku konnym uderzał w kierunku na Wólkę Węglową. Galopujący za dowódcą pułku poczet sztandarowy znalazł się w ogniu nieprzyjacielskiej artylerii. Ciężko ranny sztandarowy upuścił sztandar. Znalazł się on na chwilę w rękach niemieckich. Relacje świadków nie są spójne, niemniej jednak niebezpieczeństwo było znaczne. Za uratowanie sztandaru kapral Czech został udekorowany orderem Virtuti Militari. Całe zdarzenie dość dokładnie opisał też włoski korespondent wojenny Mario Appelus.

Po szarży pod Wólką Węglową sztandar przywieziono do Warszawy. Oddzielnie dotarła na Bielany i do Warszawy szarfa chorążego (bandolier). 29 września adiutant pułku odczytał rozkaz gen. Rómmla o kapitulacji. Następnie odczytano rozkaz o odznaczeniach. Po dekoracji przed frontem żołnierzy po raz ostatni przedefilował symbol pułkowy. Adiutant pułku otrzymał rozkaz ukrycia sztandaru. Wtedy odczepiony został płat od drzewca.

Dowódca Armii „Warszawa” gen. Rómmel w rozkazie z 28 września adresowanym do Podolskiej BK stwierdził: […] Stawiam wniosek o najwyższe odznaczenie pułków nadaniem orderu Virtuti Militari na ich sztandary: IV kl. na sztandar 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich[29].

Pod koniec września 1939 do domu Józefa i Janiny Narbutowiczów przy ul. Nowogrodzkiej 25/7 zgłosił się por. Malanowski. Przyniósł na przechowanie płat sztandaru, grot (orła) oraz łącze drzewca. W czasie okupacji i powstania warszawskiego sztandar nie doznał uszczerbku. Po powstaniu Narbutowiczowie zostali ewakuowani pod Radomsko. Po powrocie do stolicy w marcu 1945 stwierdzili, że części metalowe ze strychu zniknęły wraz z ich rzeczami osobistymi. Płat sztandaru, tkwiący w materacu w mieszkaniu, pozostał nietknięty.

Po śmierci pani Narbutowicz w 1959 jej syn inż. Romuald Narbutowicz przejął płat sztandaru i przeniósł go do swego mieszkania. Niedługo potem otrzymał list od por. Malanowskiego, który polecił mu przekazać sztandar jego bratu, Janowi Malanowskiemu. Narbutowicz, w myśl wcześniejszych wskazań matki, czuł się zobowiązany oddać sztandar depozytorowi. Zaznaczył jednak, że jego zdaniem właściwym miejscem dla sztandaru jest Muzeum WP. Jeden z warszawskich „jazłowiaków” dowiedział się wkrótce z listu od kolegi z Anglii, że sztandar znajduje się w Londynie. Spowodowało to liczne protesty krajowych kombatantów.

Papierośnica
 
Pamiątkowa papierośnica z miniaturką odznaki pułkowej
 
Wnętrze papierośnicy z dedykacją dla dowódcy pułku

Udało się również wyjaśnić losy grotu z orłem. W muzealnym magazynie wśród dawniejszych, nieprzepisowych sztandarów, zdeponowanych przez pułki przed wojną, natrafiono na nieopisanego orła z liczbą 14 na cokole. Znalazł się on wśród pierwszych powojennych nabytków Muzeum WP, nieopisanych i bez daty wpływu. Okazało się, że orzeł należał od sztandaru bojowego z września 1939. Jego sylwetka jest identyczna, a na piersiach są widoczne nietypowe elementy mocujące krzyż VM[30].

Odznaka pamiątkowa

Zatwierdzona Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 49, poz.872 z 13 grudnia 1921. Odznaka przedstawiała krzyż maltański o białych ramionach. W centralnej części odznaki miniatura Krzyża Virtuti Militari. Krzyż nałożony jest na okrągłą, karbowaną oksydowaną tarczę tzw. słońce Podola, na której wypisano litery U oraz J (od ułanów jazłowieckich) oraz data powstania pułku – 1918. Odznaka była wykonywana w wersji żołnierskiej oraz oficerskiej. Wymiary: 46 cm x46 cm[31].

Wersja oficerska – trzyczęściowa wykonana w srebrze, złocona i emaliowana. Na rewersie próba srebra i inicjały wykonawcy[n].

Wersja żołnierska – jednoczęściowa wykonana z tombaku srebrzonego i oksydowanego, bita z głęboką lub płytką kontrą[o].

Barwy

  Proporczyk kanarkowy (bladożółty) z żyłką białą pośrodku;

  Otok żółty[32];

  Szasery ciemnogranatowe, lampasy żółte, wypustka żółta

  proporczyk dowództwa w 1939

  proporczyk 1 szwadronu w 1939

  proporczyk 2 szwadronu w 1939

  proporczyk 3 szwadronu w 1939

  proporczyk 4 szwadronu w 1939

  proporczyk 5 szwadronu ckm w 1939

  proporczyk plutonu łączności w 1939

Na naramiennikach numer pułku 14, cyfry z białego metalu przypinane (ułani) lub haftowane srebrną nicią (oficerowie);

Żurawiejki

Hej dziewczęta w górę kiecki,
jedzie ułan jazłowiecki.
Lance do boju, szable w dłoń
bolszewika goń, goń, goń!
A „Czternasty” spod Odessy
przywiózł złota pełne kiesy.
Lance do boju...
Zawadiacko głowę nosi
i do szarży sam się prosi.
Lance do boju...
Mamałygi pełne niecki
zjada ułan jazłowiecki
Lance do boju...
 
Figura Najświętszej Marii Panny Jazłowieckiej
Modlitwa

Powstała Modlitwa Ułana Jazłowieckiego, określana też jako Pieśń do Najświętszej Marii Panny Jazłowieckiej, którą stworzył w 1927 por. Władysław Nowacki, który 8 grudnia tego roku w uroczystość Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny osobiście udał się do Jazłowca, przekazując tam swój utwór i składając u stóp figury Najświętszej Marii Panny Jazłowieckiej lancę wraz z proporczykiem pułku[33]. Tekst modlitwy[33]:

Szczęście i spokój daj tej ziemi, Pani,
Co krwią spłynęła wśród wojen pożogi,
Do Cię swego modły zanosim, Ułani,
Odwróć, ach odwróć, o odwróć los srogi!
I by radosna była jak uśmiech dziecka,
Spraw to, Najświętsza Panno Jazłowiecka!
Spraw, by zasiadła sławna i potężna,
Między narody królując wspaniale,
By się rozeszła sława jej oręża,
Spraw to, o Pani, spraw to ku swej chwale!
By zło jak nawała rozprysło – turecka,
Spraw to, Najświętsza Panno Jazłowiecka!
By pod jej rządów wspaniałym ramieniem,
Zakwitły miłość i spokój jak w niebie,
Daj, by ułana ostatnim westchnieniem,
Było móc polec, polec w jej potrzebie!
Aby jej strzała nie tknęła zdradziecka,
Spraw to, Najświętsza Panno Jazłowiecka!

Mjr Władysław Nowacki poległ w wojnie obronnej 1939[33].

Kultywowanie tradycjiEdytuj

 
Odznaka 6 BKPanc

Od 1995 roku tradycje 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich kultywował 1 batalion czołgów 6 Brygady Kawalerii Pancernej ze Stargardu.

9 stycznia 2008 roku 2 batalion 12 Brygady Zmechanizowanej został utożsamiony z 14 pułkiem Ułanów Jazłowieckich

Od 1991 roku tradycje 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich kultywuje 14 Drużyna Harcerska z Sochaczewa. W sztandarze drużyny zaszyte są fragmenty Sztandaru Pułkowego.

UwagiEdytuj

 1. „Zarys Historji Wojennej 14-go Pułku Ułanów Jazłowieckich” (patrz bibliografia) str. 12–17 – Pułk otrzymał zadanie: Z brzaskiem dnia 11 lipca rozbić nieprzyjaciela zebranego pod Jazłowcem, poczem umocnić się na wzgórzach między rzekami Strypą a Dżuryn. Drobiazgowy opis bitwy, wymieniający parę miejscowości pod Jazłowcem, nie wspomina o obronie klasztoru.
 2. „Zarys Historji Wojennej 14-go Pułku Ułanów Jazłowieckich” (patrz bibliografia) str. 19 – Podczas chwilowego wypoczynku w Wiazowcu nadszedł rozkaz Naczelnego Wodza (z dnia 12 sierpnia 1919 roku), którego mocą pułk otrzymał numer „czternasty” oraz nazwę pułku „jazłowieckiego” za chlubny i zwycięski bój w dniach 11 – 13 lipca 1919 roku”. Pułk przebywał w Wiazowcu do 11 września 1919 r.
 3. Na wstędze widnieje wyszyty złotymi nićmi napis: WYRÓŻNIONY ZA NIEZWYKŁE MĘSTWO W KAMPANII 1939 R.
 4. Na podstawie metryki urodzenia i książeczki wojskowej wystawionej przez PKU Kielce minister spraw wojskowych sprostował imię i nazwisko odznaczonego orderem wojennym Virtuti Militari V klasy nr 4345 st. uł. Kazimierza Kuźmy na jego rodowe nazwisko i imię „Kuźmiński Kazimierz Zachariasz”[12].
 5. St. sierż. zaw. Julian Matasow urodził się 19 lipca 1898. Zmarł 12 grudnia 1937 w 6 Szpitalu Okręgowym we Lwowie. Trzy dni później został pochowany na tamtejszym cmentarzu. Był również odznaczony Krzyżem Walecznych (trzykrotnie) oraz Medalami: Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921 i Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości[13].
 6. Mjr dypl. kaw. Jerzy Falkowski urodził się 13 stycznia 1899 roku. Poległ 20 września 1939 roku pod Hołoskiem. W czasie kampanii wrześniowej był oficerem sztabu Grupy Operacyjnej Kawalerii Nr 1. Tymczasowy wykaz poległych w czasie kampanii jesiennej 1939 r. w Polsce, dodatek do nr 9 Bellony, Londyn, wrzesień 1941, s. 5.
 7. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[15].
 8. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[15].
 9. Stan z marca 1945
 10. W dowództwie cztery czołgi plutonu dowództwa oraz jedenaście czołgów lekkich „Stuart” i scout carów
 11. Pluton rozpoznawczy posiadał czołgi typu Stuart
 12. W każdym szwadronie szesnaście czołgów średnich Sherman
 13. W tym jeden pluton dowódcy szwadronu (4 czołgi)
 14. Wykonawcą odznaki pułkowej był Jan Kindler z Warszawy → Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 187188.
 15. Znane są dwie wersje odznaki żołnierskiej → Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 187188.

PrzypisyEdytuj

 1. Smaczny 1989 ↓, s. 176-179.
 2. Zarządzenie gen. W Andersa z 11 listopada 1966 r. Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, sygn. A XII 77
 3. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 14 z 5 maja 1927 roku, s. 125.
 4. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 14 z 5 maja 1927 roku, s. 128.
 5. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 14 z 23 grudnia 1931 roku, s. 415.
 6. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 6 z 23 marca 1932 roku, s. 236.
 7. Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 567.
 8. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 28 czerwca 1933 roku, s. 127.
 9. Czaykowski 1928 ↓, s. 39-40.
 10. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 26 stycznia 1922 roku, s. 6-7.
 11. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 131 z 14 grudnia 1925 roku, s. 716, jako major przydzielony do Sztabu Generalnego został przeniesiony w stan spoczynku z dniem 31 grudnia 1925 roku.
 12. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 12 z 28 czerwca 1930 roku, s. 266.
 13. Nekrolog. „Polska Zbrojna”. 347, s. 4, 1937-12-16. Warszawa. .
 14. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 698–699.
 15. a b Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 16. Polak 1986 ↓, s. 253-254.
 17. Bauer i Polak 1983 ↓, s. 493-494.
 18. a b Zbiorowa, Dzieje Ułanów Jazłowieckich str.251, 1988.
 19. a b c Zbiorowa, Dzieje Ułanów Jazłowieckich str. 252, 1988.
 20. Zbiorowa, Dzieje Ułanów Jazłowieckich str. 263, 1988.
 21. Zbiorowa, Dzieje Ułanów Jazłowieckich str. 263-264, 1988.
 22. Zbiorowa, Dzieje Ułanów Jazłowieckich str. 266-270, 1988.
 23. Zbiorowa, Dzieje Ułanów Jazłowieckich str. 271-272, 1988.
 24. Zbiorowa, Dzieje Ułanów Jazłowieckich str. 274-275, 1988.
 25. Zbiorowa, Dzieje Ułanów Jazłowieckich str. 277, 1988.
 26. Zbiorowe, Dzieje Ułanów Jazłowieckich str. 280-281, 1988.
 27. Zbiorowa, Dzieje Ułanów Jazłowieckich str. 283-284, 1988.
 28. Satora 1990 ↓, s. 212.
 29. Satora 1990 ↓, s. 221.
 30. Satora 1990 ↓, s. 223.
 31. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 187188.
 32. Dziennik Rozkazów MSWojsk. nr 6 z 24 lutego 1928 roku
 33. a b c Kuniczak 1966 ↓, s. 25.

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj