14 Pułk Ułanów Jazłowieckich

14 Pułk Ułanów Jazłowieckich (14 puł.) – oddział kawalerii Wojska Polskiego II RP.

14 Pułk Ułanów Jazłowieckich
Ilustracja
Odznaka pamiątkowa 14 puł.
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

luty 1918

Rozformowanie

wrzesień 1939

Nazwa wyróżniająca

Jazłowieckich

Patron

NMP Jazłowiecka

Tradycje
Święto

8 grudnia[a] (1918-1924)
11 lipca[b] (1925-1939)

Nadanie sztandaru

20 marca 1921

Kontynuacja

1 bcz 6 BKPanc
2 bpzmot 12 BZ

Dowódcy
Pierwszy

kpt. Szmidt

Ostatni

rtm. Andrzej Sozański

Działania zbrojne
wojna polsko-ukraińska'
wojna polsko-bolszewicka
bitwa pod Antonowem (4 VI 1920)
bitwa pod Kropiwną (20 VI 1920)
bitwa pod Niestanicami (14 VIII 1920)
bitwa pod Kosmowem (12 IX 1920)
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja

Ungheni (1918), Odessa (1919), Jazłowiec (1919), Lwów (1921-1939)

Rodzaj wojsk

kawaleria

Podległość

Dywizja Jazdy (1920)
1 Dywizja Jazdy (1920)
Podolska BK (1939)

Odznaczenia
Ag virtuti.jpg
Tereny działań bojowych Pułku w latach 1919–1920
Walki polsko-ukraińskie szwadron karabinów maszynowych nad Strypą
Pomnik upamiętniający bitwę pod Komarowem
Oficerowie i podoficerowie 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich; 1921 r.
Rocznica bitwy pod Racławicami – 14 puł. podczas uroczystości we Lwowie 26 kwietnia 1927
Wręczenie prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu odznaki pułkowej przez delegację 14 puł. 7 czerwca 1933
Warta przed pomnikiem ku czci poległych żołnierzy 14 puł. we Lwowie; lipiec 1933

Święto pułku: od 1926 roku 11 lipca (rocznica bitwy pod Jazłowcem w 1919), wcześniej 8 grudnia (święto NMP Jazłowieckiej)

Miejsce postoju: garnizon Lwów.

Pułk w walkach o niepodległość i graniceEdytuj

Powstanie pułku i walki na obczyźnieEdytuj

Zalążkiem pułku był utworzony w lutym 1918 roku w mołdawskiej miejscowości Ungheni szwadron polski, skupiający Polaków służących wcześniej w armii rosyjskiej. Po nieudanej próbie dołączenia do II Korpusu Polskiego, w obliczu groźby rozbrojenia przez Niemców, szwadron dołączył do 2. pułku konnego rosyjskiej Armii Ochotniczej, zachowując jednak polskie oznaki i komendę. Wraz z „białymi” oddziałami szwadron przeszedł na Kubań w południowej Rosji i brał udział w walkach z bolszewikami m.in. pod Tarhową, Wielikokniażeską, Jekaterynodarem, Biełoglinną i Tichoriecką. W połowie sierpnia 1918 r. szwadron mocą umowy pomiędzy dowódcą rosyjskiej Armii Ochotniczej i generałem Lucjanem Żeligowskim podporządkowany został tworzącym się na Kubaniu oddziałom polskim. Wkrótce szwadron zreorganizowano jako dwuszwadronowy dywizjon, którego dowódcą został we wrześniu mjr Konstanty Plisowski. W październiku 1918 r. został zorganizowany trzeci szwadron (oficerski), a oddział oficjalnie przyjął nazwę dywizjon jazdy przy 4 Dywizji Strzelców Polskich. W drugiej połowie stycznia 1919 roku dywizjon przewieziony został drogą morską do Odessy na Ukrainie. Tam przyjął licznych ochotników i został rozwinięty w pułk ułanów 1 Dywizji Jazdy pod dowództwem majora Plisowskiego. Oddział liczył 98 oficerów oraz 530 podoficerów i ułanów w czterech szwadronach liniowych, szwadronie karabinów maszynowych i plutonie łączności. 1 szwadron pułku walczył u boku wojsk francuskich, greckich i „białych” rosyjskich z bolszewikami w okolicach Odessy i pod Tyraspolem. W kwietniu siły koalicyjne opuściły Odessę, odchodząc do Besarabii w Rumunii. Polacy osłaniali odwrót sojuszników, a pułk ułanów przekroczył graniczny Dniestr jako ostatni. Po dwumiesięcznym pobycie w Besarabii 15 czerwca 1919 roku niedaleko Śniatynia pułk ułanów przekroczył granicę rumuńską i przybył do Polski.

Walki w PolsceEdytuj

Osobny artykuł: Wojna polsko-ukraińska.

Z końcem czerwca pułk rozpoczął działania zbrojne w Małopolsce Wschodniej przeciwko oddziałom ukraińskim. Ułani walczyli nad Złotą Lipą, pod Sokołowem i nad Strypą. W dniach 11 do 13 lipca 1919 r. pułk w ciężkim boju pod Jazłowcem odparł atakujące oddziały ukraińskie (łącznie w sile dwóch i pół brygady) i nie dopuścił wroga do klasztoru Sióstr Niepokalanek w Jazłowcu[c]. Po tym wydarzeniu NMP Jazłowiecka została patronką pułku, który przyjął nazwę Jazłowiecki. W dowód wdzięczności za uratowanie przed Ukraińcami wychowanki SS Niepokalanek z Jazłowca ufundowały pułkowi sztandar. Po wyparciu wojsk ukraińskich za Zbrucz pułk przeszedł na Wołyń, by walczyć z bolszewikami.

Osobny artykuł: Wojna polsko-bolszewicka.

Numer „14” otrzymał w sierpniu 1919 r.[d] wraz z oficjalnym zatwierdzeniem nazwy. Brał udział w kampanii 1920 r., w ramach której uczestniczył w zagonie na Koziatyn, wyprawie kijowskiej oraz bitwie pod Komarowem.

Obsada personalna pułku w 1920[2]
Stanowisko Stopień, imię i nazwisko
Dowódca mjr Jerzy Bardziński (ranny 19 VIII)
rtm. Piotr Massalski (od 19 VIII)
rtm. Michał Belina-Prażmowski (od 27 VIII)
płk Sergiusz Zahorski (od 12 IX)
Oficer łączności pchor. Knedlecki
Lekarz weterynarii por. lek. wet. Julian Kochanowski
Dowódca dywizjonu rtm. Aleksander Sędzimir
Dowódca 1 szwadronu ppor. Walery Januszewski
Dowódca plutonu ppor, Franciszek Skibiński
Dowódca plutonu pchor. Władysław Nowacki
Dowódca 2 szwadronu por. Kazimierz Plisowski
Dowódca 3 szwadronu por. Witold Mosiewicz
Dowódca plutonu por. Józef Duszyński
Dowódca 4 szwadronu por. Edward Godlewski
por. Czesław Jakubowski († 9 X)
ppor. Franciszek Skibiński
Dowódca plutonu ppor. Walery Januszewski
Dowódca plutonu ppor. Aleksander Kwiatkowski
Dowódca plutonu ppor. Franciszek Skibiński
Dowódca plutonu pchor. Stanisław Kostkiewicz
Dowódca szwadronu km ppor. Karol Wisłouch
Dowódca plutonu pchor. Jerzy Lipiński
Dowódca szwadronu technicznego por. Protasowicki
ppor. Michał Malczewski
Dowódca plutonu ppor. Leszek Pawłowski
Oficer pułku por. Edward Dunin-Borkowski
Oficer pułku por. Franciszek Raciborski
Oficer pułku ppor. Feliks Radyszkiewicz
Oficer pułku pchor. Tadeusz Maciejowski
Oficer pułku pchor. Józef Piotrowski († 19 VIII)
Oficer pułku pchor. Włodzimierz Szyld
Oficer pułku rtm, Kazimierz Duchnowski

14 sierpnia 1920, podczas bitwy 1 Dywizji Jazdy płk. Juliusza Rómmla pod Chołojowem z oddziałami 1 Armii Konnej Siemiona Budionnego, 14 pułk ułanów zajął stanowiska na lewym skrzydle dywizji pod Niestanicami[3][4]. Zadaniem 14 pułku ułanów było osłonić lewe skrzydło dywizji, broniąc północnego i wschodniego skraju Niestanic, umożliwić odejście na Dobrotwór północnej kolumny, trzymając wieś do chwili, kiedy straż tylna tej kolumny osiągnie linię drogi Niestanice – Zalesie[5]. Dowódca pułku mjr Jerzy Bardziński przyjął następujące ugrupowanie: spieszone 2 i 3 szwadrony obsadziły północny i wschodni skraj wsi, a szwadron techniczny skraj południowy[e]. 1 szwadron por. Edwarda Dunina-Borkowskiego i 4 szwadron ppor. Edwarda Godlewskiego ześrodkowały się w centrum wsi i stanowiły odwód[6].

Od rana wioskę próbowały zdobyć oddziały 45 Dywizji Strzelców, atakując z kierunku Pawłowa, ale dobrze zorganizowana polska obrona była dla nich przeszkodą nie do pokonania. Około 14.00 oddziały sowieckiej 14 Dywizji Kawalerii dokonały włamania na prawym skrzydle obrony 1 Dywizji Jazdy i zdobyły Chołojów[7]. W tym samym czasie 45 Dywizja Strzelców wznowiła natarcie na Niestanice. Także od strony Chołojowa ukazały się ławy kozackie, zagrażające tyłom pułku[3]. W takim położeniu dowódca pułku wprowadził do walki odwodowe szwadrony. Te przeszły do szarży, a dołączył do nich szwadron techniczny. Szarża trzech polskich szwadronów odrzuciła nieprzyjaciela aż pod Pawłów.

W tym czasie, gdy kończył się bój pod Niestanicami, straż tylna kolumny północnej zdołała podejść do skrzyżowania grobli niestanickiej z drogą na Chołojów-Dobrotwór, a odwrót oddziałów na linię Bugu ubezpieczał 8 pułk ułanów. Wieczorem pułki dywizji osiągnęły rubież Bugu na odcinku Dobrotwór-Sielec Bieńków, zastając tam własne oddziały piechoty[8].

Osobny artykuł: bitwa pod Niestanicami.

Pułk w walkach stracił ogółem (polegli, zmarli od ran i chorób) 11 oficerów i ponad 100 podoficerów i ułanów. Rany odniosło 31 oficerów, 273 podoficerów i ułanów.

Krzyżem Virtuti Militari V. klasy nagrodzono 83 żołnierzy pułku, Krzyżem Walecznych – 239 żołnierzy, w tym 24 czterokrotnie, 43 trzykrotnie i 122 dwukrotnie. Wśród odznaczonych Krzyżem Walecznych był wachm. Hipolit Grzegorzewski.

Mapy walk pułkuEdytuj

Kawalerowie Virtuti MilitariEdytuj

Żołnierze pułku odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari za wojnę 1918–1920 [9][10][11]
sztandar 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich mjr Jerzy Bardziński ppor. Jerzy Berezowski (2504)
rtm. Włodzimierz Bem de Cosban pchor. Bolesław Boczkowski plut. Franciszek Baranowicz
ś.p. ppor. Władysław Buderacki rtm. Wiktor Czerniewicz ppor. Witold Czaykowski
ś.p. por. Edward Dunin-Borkowski rtm. Kazimierz Dychnowski st. uł. Franciszek Dobrowolski
ś.p. ppor. Wacław Dąbrowski pchor. Stanisław Dzienisiewicz uł. Stanisław Dworzański
ppor. Ryszard Garniewicz ppor. Edward Józef Godlewski ś.p. wachm. Zenobiusz Graniczny
st. wachm. Bronisław Gadzin wachm. Władysław Gwoździński uł. Antoni Grudziński
plut. Franciszek Haczkowski kpr. Tadeusz Imach por. Janusz Iliński
plut. Feliks Jarocki plut. Szymon Jadzewicz ś.p. por. Czesław Jakubowski
kpr. Jan Kruszyński plut. Henryk Kościuszko ppor. Aleksander Kwiatkowski
pchor. Stanisław Kostkiewicz st. uł. Kazimierz Kuźmiński[f] kpr. Marian Ludwiczak
plut. Jan Lipniewski rtm. Piotr Massalski kpr. Władysław Moycho
kpr. Antoni Mikołajczyk por. Witold Mosiewicz wachm. Tadeusz Maciejowski
wachm. Bronisław Małek wachm. Julian Matasow uł. Aleksander Madejski
pchor. Władysław Nowacki kpr. Wacław (2518)[13] por. Karol Olszowski
wachm. Mikołaj Oksza-Czechawski płk Konstanty Plisowski ś.p. kpt. art. Michał Belina-Prażmowski
rtm. Kazimierz Plisowski st. uł. Józef Pazder ś.p. por. Dymitr Pedachowski
ś.p. pchor. Józef Piotrowski por. Józef Poznański ś.p. plut. Stanisław Pecner
por. Franciszek Raciborski plut. Leon Rybicki uł. Michał Rosenfeld
ś.p. ppor. Feliks Radyszkiewicz rtm. Modest Romiszewski mjr Mieczysław Rożałowski
pchor. Tadeusz Radzymiński uł. Romuald Rybiński ś.p. ppor. Jerzy Skarbek-Rudzki
pchor. Włodzimierz Schild pchor. Roman Siedlecki plut. Mieczysław Sienkiewicz
st. uł. Czesław Strzelecki kpr. Antoni Szczerbiński kpr. Gwido Salomon
ppor. Franciszek Skibiński kpr. Leonard Siedlecki plut. Zygmunt Staniszewski
kpr. Jerzy Strużyński st. uł. Roman Trojanowski kpr. Antoni Tyjewski
plut. Kazimierz Wojtulewicz ppor. Karol Wisłouch por. Aleksander Wasilewski
ś.p. por. Herald Westermark plut. Władysław Wilczyński wachm. Eugeniusz Zarański
uł. Zygmunt Zatoński kpr. Benedykt Zawinowski por. Bohdan Zaremba (3930)

Pułk w okresie pokojuEdytuj

 
Podolska BK w 1938

W okresie pokoju pułk stacjonował we Lwowie, w koszarach przy ul. Łyczakowskiej 76. Za walki w latach 1918–20 sztandar pułku został odznaczony orderem Virtuti Militari V klasy (nadanie nr 2514) osobiście przez Naczelnego Wodza marszałka Józefa Piłsudskiego 20 marca 1921 roku, za walki w 1939 udekorowany wstęgą w barwach narodowych[g]. Jak podano, Order Virtuti Militari nadano „jako nagrodę za krew przelaną, za trudy i cierpienia i za to, że w chwilach ogólnego zwątpienia pułk nie zwątpił o zwycięstwie i śmiało idąc ku niemu, pociągnął innych”[14].

Zgodnie z rozkazem ministra spraw wojskowych O.V. L 33035 E z 1925 r. przy pułku stacjonował 4 szwadron samochodów pancernych.

We wrześniu 1930 roku, pułk brał udział w pacyfikacji ludności ukraińskiej w powiecie bóbreckim[15].

W niedzielę 9 lipca 1939 podczas uroczystej koronacji figury Matki Bożej Jazłowieckiej płk Edward Godlewski odczytał akt poświęcenia się pułku Jazłowieckiego opiece Matki Boskiej[14].

Pułk w planie mobilizacyjnym „S” [16]
Nazwa pododdziału Termin Miejsce mobilizacji
dowódca pułku z drużyną alarm Lwów
pluton łączności
1÷4 szwadrony
szwadron karabinów maszynowych
szwadron pionierów nr 114
szwadron kawalerii nr 126 8
pluton ckm nr 126
szwadron samochodów pancernych nr 106 alarm
szwadron samochodów pancernych nr 114 6
Kwatera Główna nr 114 (I eszelon) alarm
Kwatera Głowna nr 114 (II eszelon) 4
poczta polowa nr 36
sąd polowy nr 114
uzupełnienie do czasu „W” 5
uzupełnienie szwadronu pionierów nr 114
dowódca brygady nr 16 alarm
szwadron marszowy 1/14 puł 18
pluton marszowy nr 1/114 szw. pionerów
pluton marszowy nr 1/126
szwadron zapasowy do 15
Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939[17][h]:
Stanowisko Stopień, imię i nazwisko
dowódca pułku płk Edward Józef Godlewski
I zastępca dowódcy ppłk Zygmunt Mikołaj Ważyński
adiutant por. Franciszek Malanowski[i]: *
lekarz medycyny por. lek. Kazimierz Michał Kosiński
lekarz weterynarii kpt. Kazimierz Furdyna
II zastępca dowódcy (kwatermistrz) mjr Karol Wiernicki
oficer mobilizacyjny mjr Adam Henryk Stanisław Wilczek
zastępca oficera mobilizacyjnego rtm. Tadeusz Płoski
oficer administracyjno-materiałowy rtm. adm. (kaw.) Witold Jan Kowalski
dowódca szwadronu gospodarczego por. Franciszek Malanowski (*)
oficer gospodarczy kpt. int. Zygmunt Dawidowicz
oficer żywnościowy chor. Bronisław Gadzin
dowódca plutonu łączności por. Leon Rzewuski
dowódca plutonu kolarzy ppor. Zbigniew Kazimierz Wacek (*)
dowódca plutonu ppanc. por. Marian Wojciech Kawalec
dowódca 1 szwadronu p.o. por. Konstanty Bordziłowski
dowódca plutonu ppor. Cyryl Czarkowski-Golejewski
dowódca plutonu ppor. Zbigniew Franciszek Panesz
dowódca 2 szwadronu p.o. por. Jerzy Władysław Sokołowski
dowódca plutonu ppor. Edward Maria Antoni Cordes
dowódca plutonu ppor. Zbigniew Zygmunt Żurowski
dowódca 3 szwadronu rtm. Włodzimierz Korytkowski
dowódca plutonu ppor. Gerard Bazyli Korolewicz
dowódca plutonu ppor. Władysław Tychanowicz
dowódca plutonu chor. Józef Wilkosz
dowódca 4 szwadronu rtm. Józef Bokota
dowódca plutonu por. Marian Walicki
dowódca plutonu ppor. Zbigniew Kazimierz Wacek (*)
dowódca plutonu ppor. Wiktor Ziemiński
dowódca szwadronu km p.o. por. Czesław Sochocki
dowódca plutonu por. Aleksander Zieńczyk
dowódca plutonu por. Konstanty Marcin Juszczak
dowódca szwadronu zapasowego mjr Stefan Starnawski
zastępca dowódcy rtm. Jerzy Strużyński
na kursie rtm. Roman Dzierżanowski
na kursie rtm. Andrzej Szajowski
na kursie rtm. Andrzej Heliodor Antoni Sozański

W kampanii wrześniowej 1939 rokuEdytuj

 
Tereny działań bojowych Pułku w 1939
 
Kamień Ułanów Jazłowieckich w Puszczy Kampinoskiej
 
Kamień poświęcony walkom Pułku przy skrzyżowaniu ul. Powsińskiej i Idzikowskiego
 
Pomnik w Łomiankach-Dąbrowie Leśnej upamiętniający szarżę pod Wólką Węglową w 1939
 
Pomnik na cmentarzu w Kiełpinie upamiętniający poległych ułanów, kopia pomnika który znajdował się w koszarach w Jazłowcu
Osobny artykuł: Kampania wrześniowa.

W 1939 roku pułk w ramach macierzystej Podolskiej Brygady Kawalerii, walczył w składzie Armii „Poznań”.

Bezpośrednio po mobilizacji, 27 sierpnia[19], pułk został przetransportowany do miejscowości Nekla niedaleko Wrześni. Po wyładowaniu został skierowany w okolice Sierosławia, wsi położonej około dziesięciu kilometrów na zachód od Poznania do zabezpieczenia przejścia między Jeziorem Niepruszewskim a Jeziorem Lusowskim. Zgodnie z dalszymi rozkazami od 4 września przeszedł w rejon Gniezna i dalej przez Witkowo, Słupcę, okolice Konina do Uniejowa, gdzie przybył 9 września. W następnych dniach stoczył zwycięskie boje pod miastem i na wschód od niego pod Gostkowem i Wartkowicami. Następnie skierował się w okolice Łęczycy i po osiągnięciu linii OzorkówStryków przeszedł w rejon Łowicza, który został zdobyty przez wojska Armii „Poznań” 11 września. Grupa Operacyjna Kawalerii gen. Grzmota-Skotnickiego działała następnie (na północ od Łowicza) na kierunku BrzozówBudy Stare – rejon Młodzieszyna i w okolicach Brochowa przekroczyła Bzurę. W rejonie Tułowic, na skraju Puszczy Kampinoskiej, toczyła bardzo ciężkie boje, przebijając się przez okrążenie. Ranny pod Tułowicami gen. Grzmot-Skotnicki zmarł następnego dnia, a obowiązki dowódcy Grupy Operacyjnej, w której składzie działał pułk, przejął gen. Abraham. Grupa skierowała się w kierunku zachodnim, w głąb Puszczy Kampinoskiej. W ciężkich marszach dotarła do miejscowości Górki około 16 kilometrów od Tułowic. Tam stoczyła 17 września wielogodzinny, zwycięski bój z nieprzyjacielem i w pierwszej fazie pomaszerowała w kierunku Modlina, jednak dowódca Grupy zmienił rozkazy i skierował oddziały na odsiecz Warszawie. Pułk brał udział w zajęciu Sierakowa leżącego na wschodnim skraju Puszczy Kampinoskiej, niedaleko granic stolicy. Dowódca pułku płk Godlewski zdecydował się na atak na umocnione pozycje nieprzyjaciela. 19 września 1939 r. w okolicach Dąbrowy Leśnej 14 pułk przeprowadził szarżę (Szarża pod Wólką Węglową), w wyniku czego część Armii „Poznań” po bitwie nad Bzurą weszła do Warszawy i znacząco wzmocniła szeregi obrońców stolicy[potrzebny przypis]. Szarża znana i sławna wówczas w Europie, została porywająco opisana przez włoskiego korespondenta wojennego Mario Appeliusa. W szarży pułk poniósł poważne straty – ok. 100 zabitych i 100 rannych. Przez Bielany nad Wisłą posuwał się w kierunku południowym do koszar 1 pułku szwoleżerów przy ul. 29 Listopada. Zdziesiątkowany pułk został połączony z 6 pułkiem Ułanów Kaniowskich, z którym wspólnie walczył w Podolskiej Brygadzie Kawalerii. Do kapitulacji stolicy 28 września prowadził walki w rejonie ul. Czerniakowskiej.

Szwadron marszowy pułku od 12 września podporządkowany był 10 Brygadzie Kawalerii i w jej składzie walczył pod Lwowem. 24 września jeden ze szwadronów pułku przeprowadził szarżę na pozycje jednostek Armii Czerwonej w czasie bitwy pod Husynnem.

Ponieważ sztandar pułku posiadał już wstęgę orderu Virtuti Militari za wojnę polsko-bolszewicką, decyzją Rady Trzech (Kapituły Orderu Virtuti Militari) w Londynie pułk uzyskał prawo umieszczenia na wstędze biało-czerwonej przy sztandarze napisu: „Wyróżniony za niezwykłe męstwo w kampanii 1939 w Polsce”[20].

Za udział w walkach z Niemcami w 1939 roku ułanom pułku nadano trzy krzyże Virtuti Militari IV klasy i 25 V klasy oraz 42 Krzyże Walecznych.

Struktura organizacyjna i obsada personalna we wrześniu 1939[21][22]
Stanowisko Stopień, imię i nazwisko
Dowództwo
dowódca pułku płk Edward Józef Godlewski
od 26 IX rtm. Andrzej Sozański
zastępca dowódcy pułku ppłk Zygmunt Mikołaj Ważyński
oficer żywnościowy i p.o. kwatermistrza chor. Bronisław Gadzin
adiutant por. Franciszek Malanowski
oficer ordynansowy ppor. Jerzy Weisman-Zawidowski
oficer informacyjny ppor. Stefan Fiema
oficer broni por. Wilhelm Kullmann
oficer gazowy ppor. Roman Izierski
dowódca szwadronu gospodarczego por. inż. Alfred Godlewski
szef st. wachm. Michał Skopowski
płatnik p.o. st. wachm. Kazimierz Doroszka
lekarz ppor. lek. Kazimierz Kosiński
lekarz weterynarii ppor. lek. wet. Jarosław Piechowicz
kapelan ks. Michał Lewandowski
szef kancelarii st. wachm. Władysław Piórek
1 szwadron
p.o. dowódcy ppor. Zbigniew Franciszek Panesz
dowódca 1 plutonu ppor. Harry Daube
dowódca 2 plutonu ppor. Aleksander Marczyński
dowódca 3 plutonu wachm. Gracjan Świątkiewicz
szef szwadronu st. wachm. Jan Przybyła
2 szwadron
dowódca szwadronu rtm. Roman Feliks Dzierżanowski
dowódca 1 plutonu ppor. Zbigniew Żurowski
dowódca 2 plutonu ppor. Edward Marian Cordes
dowódca 3 plutonu por. Franciszek Szlachcic
szef szwadronu plut. Michał Olearnik
3 szwadron
dowódca szwadronu por. Marian Walicki
dowódca 1 plutonu ppor. Gerard Bazyli Korolewicz
dowódca 2 plutonu ppor. Jerzy Paweł Szolc
dowódca 3 plutonu ppor. Eugeniusz Iwanowski
szef szwadronu st. wachm. Kazimierz Juźwa
4 szwadron
dowódca szwadronu rtm. Józef Bokota
dowódca 1 plutonu por. Bolesław Kostkiewicz
dowódca 2 plutonu ppor. Zygmunt Kostiuk
dowódca 3 plutonu ppor. Jerzy Torosiewicz
szef szwadronu st. wachm. Rudolf Zenkner
szwadron ckm
dowódca szwadronu rtm. Andrzej Heliodor Sozański
dowódca 1 plutonu por. Jerzy Fedorowicz
dowódca 2 plutonu ppor. Władysław Tychanowicz
dowódca 3 plutonu wachm. pchor. Leszek Biłyk
szef szwadronu wachm. Jan Dzieliński
pododdziały specjalne
dowódca plutonu kolarzy ppor. Zbigniew Wacek
dowódca plutonu ppanc. ppor. Wiktor Ziemiński
dowódca plutonu łączności por. Leon Rzewuski

Kawalerowie Virtuti MilitariEdytuj

Żołnierze pułku odznaczeni Orderem Virtuti Militari za kampanię wrześniową 1939 roku
Krzyżem Złotym:
płk Edward Józef Godlewski rtm. Józef Bokota chor. Bronisław Gadzin
Krzyżem Srebrnym:
mjr dypl. kaw. Jerzy Falkowski[j] rtm. Dzierżanowski Roman rtm. Łubieński Stanisław
rtm. Sozański Andrzej por. Fedorowicz Jerzy por. Godlewski Alfred
por. Malanowski Zdzisław por. Walicki Marian ppor. Iwanowski Eugeniusz
ppor. Korolewicz Gerard ppor. Kostiuk Jerzy ppor. Longchamps de Bérier Jacek
ppor. Marczyński Aleksander ppor. Panesz Zbigniew ppor. Scholz Jerzy Paweł
ppor. Tychanowicz Władysław ppor. Wiktor Ziemiński ppor. Żurowski Zbigniew
pchor. Brykczyński Tadeusz pchor. Szturma Stanisław st. wachm. Przybyła Jan
plut. Gajda Bartłomiej plut. Piasecki Boromeusz kpr. Buszta Antoni
kpr. Czech Bronisław kpr. Maziarski Feliks st. uł. Osemlok Józef
uł. Król Józef

Symbole pułkoweEdytuj

SztandarEdytuj

 
Sztandar 14 pułku w Instytucie im. Sikorskiego w Londynie
Osobny artykuł: Polskie sztandary wojskowe.

Sztandar ufundowany przez grono wychowanek sióstr niepokalanek w Jazłowcu pod przewodnictwem Teresy hr. Łubieńskiej wręczył i udekorował orderem Virtuti Militari marszałek Józef Piłsudski w Tomaszowie Lubelskim 20 marca 1921[23][14].

W kampanii wrześniowej sztandar towarzyszył pułkowi w walce. 19 września pułk w szyku konnym uderzał w kierunku na Wólkę Węglową. Galopujący za dowódcą pułku poczet sztandarowy znalazł się w ogniu nieprzyjacielskiej artylerii. Ciężko ranny sztandarowy upuścił sztandar. Znalazł się on na chwilę w rękach niemieckich. Relacje świadków nie są spójne, niemniej jednak niebezpieczeństwo było znaczne. Za uratowanie sztandaru kapral Czech został udekorowany orderem Virtuti Militari. Całe zdarzenie dość dokładnie opisał też włoski korespondent wojenny Mario Appelus.

Po szarży pod Wólką Węglową sztandar przywieziono do Warszawy. Oddzielnie dotarła na Bielany i do Warszawy szarfa chorążego (bandolier). 29 września adiutant pułku odczytał rozkaz gen. Rómmla o kapitulacji. Następnie odczytano rozkaz o odznaczeniach. Po dekoracji przed frontem żołnierzy po raz ostatni przedefilował symbol pułkowy. Adiutant pułku otrzymał rozkaz ukrycia sztandaru. Wtedy odczepiony został płat od drzewca.

Dowódca Armii „Warszawa” gen. Rómmel w rozkazie z 28 września adresowanym do Podolskiej BK stwierdził: […] Stawiam wniosek o najwyższe odznaczenie pułków nadaniem orderu Virtuti Militari na ich sztandary: IV kl. na sztandar 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich[24].

Pod koniec września 1939 do domu Józefa i Janiny Narbutowiczów przy ul. Nowogrodzkiej 25/7 zgłosił się por. Malanowski. Przyniósł na przechowanie płat sztandaru, grot (orła) oraz łącze drzewca. W czasie okupacji i powstania warszawskiego sztandar nie doznał uszczerbku. Po powstaniu Narbutowiczowie zostali ewakuowani pod Radomsko. Po powrocie do stolicy w marcu 1945 stwierdzili, że części metalowe ze strychu zniknęły wraz z ich rzeczami osobistymi. Płat sztandaru, tkwiący w materacu w mieszkaniu, pozostał nietknięty.

Po śmierci pani Narbutowicz w 1959 jej syn inż. Romuald Narbutowicz przejął płat sztandaru i przeniósł go do swego mieszkania. Niedługo potem otrzymał list od por. Malanowskiego, który polecił mu przekazać sztandar jego bratu, Janowi Malanowskiemu. Narbutowicz, w myśl wcześniejszych wskazań matki, czuł się zobowiązany oddać sztandar depozytorowi. Zaznaczył jednak, że jego zdaniem właściwym miejscem dla sztandaru jest Muzeum WP. Jeden z warszawskich „jazłowiaków” dowiedział się wkrótce z listu od kolegi z Anglii, że sztandar znajduje się w Londynie. Spowodowało to liczne protesty krajowych kombatantów.

Papierośnica
 
Pamiątkowa papierośnica z miniaturką odznaki pułkowej
 
Wnętrze papierośnicy z dedykacją dla dowódcy pułku

Udało się również wyjaśnić losy grotu z orłem. W muzealnym magazynie wśród dawniejszych, nieprzepisowych sztandarów, zdeponowanych przez pułki przed wojną, natrafiono na nieopisanego orła z liczbą 14 na cokole. Znalazł się on wśród pierwszych powojennych nabytków Muzeum WP, nieopisanych i bez daty wpływu. Okazało się, że orzeł należał od sztandaru bojowego z września 1939. Jego sylwetka jest identyczna, a na piersiach są widoczne nietypowe elementy mocujące krzyż VM[25].

Odznaka pamiątkowaEdytuj

Zatwierdzona Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 49, poz.872 z 13 grudnia 1921. Odznaka przedstawiała krzyż maltański o białych ramionach. W centralnej części odznaki miniatura Krzyża Virtuti Militari. Krzyż nałożony jest na okrągłą, karbowaną oksydowaną tarczę tzw. słońce Podola, na której wypisano litery U oraz J (od ułanów jazłowieckich) oraz data powstania pułku – 1918. Odznaka była wykonywana w wersji żołnierskiej oraz oficerskiej. Wymiary: 46 cm x46 cm[26].

Wersja oficerska – trzyczęściowa wykonana w srebrze, złocona i emaliowana. Na rewersie próba srebra i inicjały wykonawcy[k].

Wersja żołnierska – jednoczęściowa wykonana z tombaku srebrzonego i oksydowanego, bita z głęboką lub płytką kontrą[l].

Na naramiennikach noszono numer pułku 14, cyfry z białego metalu przypinane (ułani) lub haftowane srebrną nicią (oficerowie)

BarwyEdytuj

Proporczyk Opis[27][28][29]
  Proporczyk żółty (kanarkowy, bladożółty) z żyłką białą pośrodku
  proporczyk dowództwa w 1939
  proporczyk 1 szwadronu w 1939
  proporczyk 2 szwadronu w 1939
  proporczyk 3 szwadronu w 1939
  proporczyk 4 szwadronu w 1939
  proporczyk 5 szwadronu ckm w 1939
  proporczyk plutonu łączności w 1939
Inne Opis
  Na czapce rogatywceotok żółty[30]
  Szasery ciemnogranatowe, lampasy żółte, wypustka żółta (biała)[31]
  „Łapka” (do 1921[m]) – karmazynowa[n]
Żurawiejki
Hej dziewczęta w górę kiecki,
jedzie ułan jazłowiecki.
Lance do boju, szable w dłoń
bolszewika goń, goń, goń!
A „Czternasty” spod Odessy
przywiózł złota pełne kiesy.
Lance do boju...
Zawadiacko głowę nosi
i do szarży sam się prosi.
Lance do boju...
Mamałygi pełne niecki
zjada ułan jazłowiecki
Lance do boju...
 
Figura Najświętszej Marii Panny Jazłowieckiej
Modlitwa

27 września 1927 por. Władysław Nowacki zapoczątkował tradycję, przybywając konno ze Lwowa w mundurze ułana, w którym walczył w 1919 pod Jazłowcem[14]. Złożył Najświętszej Pannie swój dawny proporzec jako wotum i oświadczył, że pułk ułanów Jazłowieckich żywi gorące nabożeństwo do Marii i pragnie corocznie w dzień Jej Niepokalanego Poczęcia wysyłać do klasztoru delegację[14]. Odtąd w co roku przybywały z pułku delegacje[14].

Powstała Modlitwa Ułana Jazłowieckiego, określana też jako Pieśń do Najświętszej Marii Panny Jazłowieckiej, którą stworzył w 1927 por. Władysław Nowacki, który 8 grudnia tego roku w uroczystość Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny osobiście udał się do Jazłowca, przekazując tam swój utwór i składając u stóp figury Najświętszej Marii Panny Jazłowieckiej lancę wraz z proporczykiem pułku[33]. Tekst modlitwy[33]:

Szczęście i spokój daj tej ziemi, Pani,
Co krwią spłynęła wśród wojen pożogi,
Do Cię swego modły zanosim, Ułani,
Odwróć, ach odwróć, o odwróć los srogi!
I by radosna była jak uśmiech dziecka,
Spraw to, Najświętsza Panno Jazłowiecka!
Spraw, by zasiadła sławna i potężna,
Między narody królując wspaniale,
By się rozeszła sława jej oręża,
Spraw to, o Pani, spraw to ku swej chwale!
By zło jak nawała rozprysło – turecka,
Spraw to, Najświętsza Panno Jazłowiecka!
By pod jej rządów wspaniałym ramieniem,
Zakwitły miłość i spokój jak w niebie,
Daj, by ułana ostatnim westchnieniem,
Było móc polec, polec w jej potrzebie!
Aby jej strzała nie tknęła zdradziecka,
Spraw to, Najświętsza Panno Jazłowiecka!

Mjr Władysław Nowacki poległ w wojnie obronnej 1939[33].

Jazłowieccy ułaniEdytuj

Dowódcy pułku
Zastępcy dowódcy pułku (od 1938 – I zastępca dowódcy)
II zastępcy dowódcy pułku – kwatermistrzowie
 
Żołnierz 14 pułk ułanów jazłowieckich,1937

Pułk w składzie PSZ na ZachodzieEdytuj

Po kampanii wrześniowej 14 pułk ułanów został odtworzony w kwietniu 1940 roku we Francji jako III batalion im. Ułanów Jazłowieckich w składzie 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Po klęsce Francji ponownie odtworzony w Wielkiej Brytanii jako I Batalion Strzelców im. 14 pułku Ułanów Jazłowieckich 1 Brygady Strzelców, od 8 października 1940 znów w składzie 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

Pułk w składzie Armii KrajowejEdytuj

Zgodnie z tzw. planem OSZ (odtwarzania sił zbrojnych) w Okręgu Lwów AK organizowano zawiązki przedwojennych oddziałów DOK VI, w tym także 14 pułku Ułanów Jazłowieckich, docelowo jako jednostki zmotoryzowanej, w praktyce – pieszej. Początkowo wiosną 1944 r. uformowano 1, 2 i 3 pluton w Dzielnicy Lwów-Wschód (rejon lasów winnickich). Tak powstały oddziały leśne 14 pułku ułanów. Liczyły one pierwotnie 32 żołnierzy AK, którzy z powodu dekonspiracji musieli opuścić Lwów. Wkrótce dołączyli do nich ochotnicy z okolic miasta, a także Polacy wcieleni do armii niemieckiej, którym udało się zdezerterować.

Dowódcą mianowano por Andrzeja Adama de Myszkę Chołoniewskiego a jego zastępca został kapitan Dragan Sotirovič ps. „Draża”, oficer przedwojennej armii Królestwa Jugosławii, który zbiegł z niewoli niemieckiej i dzięki polskiemu podziemiu ukrywał się we Lwowie W maju 1944 oddziały leśne 14 pułku liczyły już około 100 żołnierzy. Ważnym zadaniem ułanów była obrona mieszkańców podlwowskich wsi przed napaścią Ukraińskiej Powstańczej Armii, realizującej plan depolonizacji Małopolski Wschodniej poprzez czystki etniczne. Ze zbliżaniem się frontu oddziały AK rozpoczęły przygotowania do Akcji „Burza”. W lipcu 14 pułk ułanów miał już 6 szwadronów, w trzy w stadium organizacji. Razem liczył 827 żołnierzy uzbrojonych w 7 rkm, 17 pm, 246 kbk, 130 pistoletów, 745 granatów ręcznych i 6 granatników przeciwpancernych.

Ułani jazłowieccy wzięli udział w kilkudniowych walkach o Lwów (22 – 27 lipca 1944). Po zajęciu miasta sowieci rozbroili i aresztowali tysiące żołnierzy lwowskiej AK. Wśród zatrzymanych był także ranny kpt. Draża Sotirovič, świeżo odznaczony przez dowództwo AK Krzyżem Virtuti Militari V klasy. Zdołał on jednak uciec i dołączyć do tych ułanów, którzy uniknęli niewoli.

Resztki pułku ukryły się w okolicach Brzozowa, skąd część ludzi z kpt. Drażą przeszła wiosną 1945 na Dolny Śląsk, a stamtąd do amerykańskiej strefy okupacyjnej. Pozostali żołnierze 14 pułku walczyli z sowietami. 26 czerwca 1945, po ostatnim starciu pod Domaradzem oddział został rozwiązany.

Żołnierze 14 pułku ułanów - ofiary zbrodni katyńskiejEdytuj

Osobny artykuł: Zbrodnia katyńska.

Biogramy zamordowanych oficerów znajdują się na stronie internetowej Muzeum Katyńskiego[40]

Nazwisko i imię stopień zawód miejsce pracy przed mobilizacją zamordowany
Gutteter Tadeusz Edward[41] podporucznik rezerwy urzędnik PKO we Lwowie Charków
Parniewski Władysław[42] rotmistrz rezerwy chemik Katyń
Sołtysik Stanisław Józef[43] podporucznik rezerwy lekarz weterynarii rejonowy lekarz w Rychwałdzie Charków
Urbanowicz Feliks porucznik rezerwy inżynier kamieniołomy w Janowej Dolinie ULK
Wielopolski Jan podporucznik rezerwy ziemianin ULK

Kultywowanie tradycjiEdytuj

 
Odznaka 6 BKPanc

Od 1995 roku tradycje 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich kultywował 1 batalion czołgów 6 Brygady Kawalerii Pancernej ze Stargardu.

9 stycznia 2008 roku 2 batalion 12 Brygady Zmechanizowanej został utożsamiony z 14 pułkiem Ułanów Jazłowieckich

Od 1991 roku tradycje 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich kultywuje 14 Drużyna Harcerska z Sochaczewa. W sztandarze drużyny zaszyte są fragmenty Sztandaru Pułkowego.

UwagiEdytuj

 1. W dzień Niepokolanego Poczęcia NMP[1].
 2. W rocznicę szarży pod Jazłowcem[1].
 3. „Zarys Historji Wojennej 14-go Pułku Ułanów Jazłowieckich” (patrz bibliografia) str. 12–17 – Pułk otrzymał zadanie: Z brzaskiem dnia 11 lipca rozbić nieprzyjaciela zebranego pod Jazłowcem, poczem umocnić się na wzgórzach między rzekami Strypą a Dżuryn. Drobiazgowy opis bitwy, wymieniający parę miejscowości pod Jazłowcem, nie wspomina o obronie klasztoru.
 4. „Zarys Historji Wojennej 14-go Pułku Ułanów Jazłowieckich” (patrz bibliografia) str. 19 – Podczas chwilowego wypoczynku w Wiazowcu nadszedł rozkaz Naczelnego Wodza (z dnia 12 sierpnia 1919 roku), którego mocą pułk otrzymał numer „czternasty” oraz nazwę pułku „jazłowieckiego” za chlubny i zwycięski bój w dniach 11 – 13 lipca 1919 roku”. Pułk przebywał w Wiazowcu do 11 września 1919 r.
 5. Skibiński 1937 ↓, s. 8 podaje, że w rzeczywistości był to najzwyczajniejszy liniowy szwadron.
 6. Na podstawie metryki urodzenia i książeczki wojskowej wystawionej przez PKU Kielce minister spraw wojskowych sprostował imię i nazwisko odznaczonego orderem wojennym Virtuti Militari V klasy nr 4345 st. uł. Kazimierza Kuźmy na jego rodowe nazwisko i imię „Kuźmiński Kazimierz Zachariasz”[12].
 7. Na wstędze widnieje wyszyty złotymi nićmi napis: WYRÓŻNIONY ZA NIEZWYKŁE MĘSTWO W KAMPANII 1939 R.
 8. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[18].
 9. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[18].
 10. Mjr dypl. kaw. Jerzy Falkowski urodził się 13 stycznia 1899 roku. Poległ 20 września 1939 roku pod Hołoskiem. W czasie kampanii wrześniowej był oficerem sztabu Grupy Operacyjnej Kawalerii Nr 1. Tymczasowy wykaz poległych w czasie kampanii jesiennej 1939 r. w Polsce, dodatek do nr 9 Bellony, Londyn, wrzesień 1941, s. 5.
 11. Wykonawcą odznaki pułkowej był Jan Kindler z Warszawy → Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 187188.
 12. Znane są dwie wersje odznaki żołnierskiej → Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 187188.
 13. W 1921 roku przywrócono barwne proporczyki w broniach jezdnych.
 14. Karmazynowe patki ułanów (zamiast proporczyków) nawiązywały do dawnych barw mundurów i wyłogów tych formacji od XVIII wieku po 1831[32].

PrzypisyEdytuj

 1. a b Filipow i Wróblewski 1992 ↓, s. 23.
 2. Tuliński 2020 ↓, s. 948.
 3. a b Odziemkowski 2004 ↓, s. 284.
 4. Czaykowski 1928 ↓, s. 31.
 5. Skibiński 1937 ↓, s. 8.
 6. Czaykowski 1928 ↓, s. 32.
 7. Skibiński 1937 ↓, s. 9.
 8. Nowak 2010 ↓, s. 184.
 9. Czaykowski 1928 ↓, s. 39-40.
 10. Księga Jazdy Polskiej 1938 ↓, s. 406-424.
 11. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 26 stycznia 1922 roku, s. 6-7.
 12. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 12 z 28 czerwca 1930 roku, s. 266.
 13. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 77 z 11 sierpnia 1924, s. 442.
 14. a b c d e f Koronacja Matki Boskiej Jazłowieckiej Przemożnej Wspomożycielki Wojska Polskiego. „Wschód”. Nr 139, s. 3, 16 lipca 1939. 
 15. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie, Fond 392, sprawa 19, październik 1930.
 16. Wojciechowski 2010 ↓, s. 19.
 17. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 698–699.
 18. a b Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 19. Smaczny 1989 ↓, s. 176-179.
 20. Zarządzenie gen. W Andersa z 11 listopada 1966 r. Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, sygn. A XII 77
 21. Polak 1986 ↓, s. 253-254.
 22. Bauer i Polak 1983 ↓, s. 493-494.
 23. Satora 1990 ↓, s. 212.
 24. Satora 1990 ↓, s. 221.
 25. Satora 1990 ↓, s. 223.
 26. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 187–188.
 27. Dz. Rozk. MSWojsk. nr 27 z 3 sierpnia 1920 roku, poz.636
 28. Dz. Rozk. MSWojsk. nr 22 z 4 sierpnia 1927 roku, poz.268
 29. Smaczny 1989 ↓, s. 382.
 30. Dz. Rozk. MSWojsk. nr nr 6 z 24 lutego 1928 roku, poz.66
 31. Smaczny 1989 ↓, s. 377.
 32. Żygulski (jun.) 1988 ↓, s. 116.
 33. a b c Kuniczak 1966 ↓, s. 25.
 34. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 14 z 5 maja 1927 roku, s. 125.
 35. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 14 z 5 maja 1927 roku, s. 128.
 36. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 14 z 23 grudnia 1931 roku, s. 415.
 37. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 6 z 23 marca 1932 roku, s. 236.
 38. Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 567.
 39. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 698.
 40. Księgi Cmentarne – biogramy oficerów.
 41. Księgi Cmentarne – wpis 5331.
 42. Księgi Cmentarne – wpis 2744.
 43. Księgi Cmentarne – wpis 7387.

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj