16 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

16 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Sformowany w 1888 r. ze sztabem w Witebsku. Miejsce stacjonowania sztabu od 1913 r. - Kazań w Kazańskim Okręgu Wojskowym. Rozformowany na początku 1918 r.

Organizacja w 1914 r.

 • 41 Dywizja Piechoty
 • 45 Dywizja Piechoty
 • 47 Dywizja Piechoty
 • 5 Dywizja Kawalerii
 • 1 Astrachański pułk Kozaków
 • 16 moto-artyleryjski dywizjon
 • 16 batalion saperów

Korpus wchodził w skład armii:

Dowódcy Korpusu:

 • gen. piechoty P. A. Giejsman (marzec 1911 - październik 1914)
 • gen. piechoty W. N. Klembowskij (październik 1914 - grudzień 1915)
 • gen. piechoty S. S. Sawwicz (grudzień 1915 - październik 1916)
 • gen. lejtnant W. M. Dragomirow (październik 1916 - kwiecień 1917)
 • gen. lejtnant N. MN. Stogow (kwiecień - wrzesień 1917)

BibliografiaEdytuj

 • A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.