17 Brygada Zmechanizowana

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego (17 BZ, 17 WBZ; Cyfrowa Brygada) – związek taktyczny Wojska Polskiego.

17 Brygada Zmechanizowana
Ilustracja
Oznaka rozpoznawcza
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1996
Nazwa wyróżniająca Wielkopolska
Patron Józef Dowbor-Muśnicki
Tradycje
Święto 5 lipca
Rodowód 17 Pułk Piechoty
17 Pułk Zmechanizowany
Dowódcy
Pierwszy mjr Mirosław Waliszewski
Obecny płk Wojciech Ziółkowski[1]
Organizacja
Numer JW 5700
Dyslokacja Międzyrzecz
Rodzaj sił zbrojnych Wojska Lądowe
Rodzaj wojsk Wojska zmechanizowane
Podległość 11 Dywizja Kawalerii Pancernej
Strona internetowa
Ćwiczenia pododdziału rozpoznawczego
KTO Rosomak z 17 WBZ podczas defilady w Warszawie
Armatohaubica „Dana” z 17 WBZ podczas Dni NATO w Gorzowie Wlkp.
120mm Moździerz Rak
ZU-23-2 Hibneryt

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

Brygada została sformowana w 1996 roku na bazie 17 Pułku Zmechanizowanego, jako jednostka 4 Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej. W 2001 roku, po rozformowaniu 4 DZ, brygada została włączona w skład 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

17 BZ wywodzi się bezpośrednio z 17 Pułku Piechoty, który został sformowany w lipcu 1944 roku i brał udział w ramach 5 Dywizji Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego w walkach m.in. pod Budziszynem i w operacji praskiej. W listopadzie 1945 roku pułk przybył do Międzyrzecza. W 1957 roku, w wyniku redukcji Wojska Polskiego, pułk podporządkowany został dowódcy 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty, a w 1962 roku przeformowany w 17 Pułk Zmechanizowany.

28 kwietnia 2011 roku w Krośnie Odrzańskim dowódca 11 DKPanc, gen. dyw. Mirosław Różański przekazał, a pełniący obowiązki dowódcy 17 BZ, płk Tomasz Domański przyjął w podporządkowanie 5 bsap.

Brygada należy do najnowocześniejszych jednostek wojsk lądowych. Jako pierwsza otrzymała na uzbrojenie KTO Rosomak.

Tradycje brygady i jej pododdziałówEdytuj

17 BZ dziedziczy tradycje następujących jednostek WP:

Decyzją nr 27/MON z 20 marca 1996 roku brygada otrzymała nazwę wyróżniająca Wielkopolska. Jednocześnie ustanowiono patrona, którym został gen. broni Józef Dowbor-Muśnicki.

Po rozformowaniu 15 Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 171/MON z 12 maja 2006 roku 17 Brygada Zmechanizowana przejęła ponadto tradycje następujących jednostek:

Pododdziały 17 Brygady przejęły barwy i tradycje następujących jednostek:

29 sierpnia 2008 roku 1 Batalion Piechoty Zmotoryzowanej otrzymał imię płk dypl. Beniamina Piotra Kotarby i nazwę wyróżniającą „Ziemi Rzeszowskiej” oraz przyjął dziedzictwo tradycji 17 Pułku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej[2].

24 kwietnia 2010 roku batalion dowodzenia 17 BZ przyjął dziedzictwo tradycji 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich i 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej (1919–1939), otrzymał nazwę wyróżniającą „Strzelców Wielkopolskich” i imię por. Jana Rzepy[3].

14 marca 2013 roku sekretarz stanu Czesław Mroczek działając z upoważnienia ministra obrony narodowej nadał kompanii rozpoznawczej nazwę wyróżniającą „Ułanów Wielkopolskich” oraz polecił przejąć i z honorem kultywować dziedzictwo tradycji 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego (1919–1939)[4]. Uroczystość przejęcia tradycji miała miejsce 20 czerwca 2013 roku[5].

Decyzją nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2015 roku dywizjon artylerii przeciwlotniczej przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji[6]:

 • 7. Samodzielnej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej (1924-1926);
 • 7. Samodzielnego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1926-1939).

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza z 13 czerwca 2017 roku batalion logistyczny otrzymał imię pułkownika Arnolda Szyllinga[7].

Struktura organizacyjnaEdytuj

 • dowództwo i sztab – Międzyrzecz
 • batalion dowodzenia Strzelców Wielkopolskich im. por. Jana Rzepy (kompanie łączności, ochrony i regulacji ruchu, pluton chemiczny) – Międzyrzecz
 • 1 Batalion Piechoty Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej im. płk. dypl. Beniamina Piotra Kotarby – Międzyrzecz
 • 7 Batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich (2 batalion piechoty zmotoryzowanej) – Wędrzyn
 • 15 Batalion Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa (batalion czołgów, w 2007 r. przeformowany w 3 batalion zmotoryzowany) – Wędrzyn
 • 7 Dywizjon Artylerii Konnej Wielkopolskiej (dywizjon artylerii samobieżnej) – Wędrzyn
 • 5 Kresowy Batalion Saperów w Krośnie Odrzańskim (od 28 IV 2011)
 • kompania saperów – Wędrzyn
 • kompania rozpoznawcza „Ułanów Wielkopolskich” – Międzyrzecz
 • batalion logistyczny im. płk. Arnolda Szyllinga – Międzyrzecz
 • 17 Grupa Zabezpieczenia Medycznego (JW 2711) – Międzyrzecz
 • wojskowa straż pożarna – Międzyrzecz
 • 7 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej – Wędrzyn

Uzbrojenie i wyposażenie brygadyEdytuj

Brygada była pierwszą jednostką Wojska Polskiego wyposażoną w nowo zakupione transportery opancerzone Patria AMV 8×8 „Rosomak”.

1 Batalion Piechoty Zmotoryzowanej uzbrojony jest w KTO Rosomak, 2 i 3 Batalion Piechoty Zmotoryzowanej w BWP-1 i KTO Rosomak, kompanie wsparcia w samobieżne moździerze 120 mm Rak[8], dywizjon artylerii w samobieżne armatohaubice wz. 1977 „Dana”, kompania rozpoznawcza w KTO Rosomak[9] i quad ARCTIC CAT, dywizjon przeciwlotniczy w zestawy Grom, ZU-23-2 Hibneryt i SPZR Poprad, system dowodzenia i kierowania ogniem Łowcza-Rega oraz stacje radiolokacyjne NUR-22 i ZDPSR Soła[10].

DowódcyEdytuj

 • mjr Mirosław Waliszewski (1995–1999)
 • mjr Mirosław Różański (1999–2002)
 • płk Kazimierz Jaklewicz (2002–2005)
 • gen. bryg. Mirosław Różański (2005–2008)
 • gen. bryg. Sławomir Wojciechowski (2008–2012)
 • gen. bryg. Rajmund Andrzejczak (2012–2014)
 • gen. bryg. Andrzej Kuśnierek (2014–2015)
 • płk Piotr Malinowski (2015-2018)
 • płk/gen. bryg. Robert Kosowski (2018-2020)
 • płk Wojciech Ziółkowski (od 2020)

Działania poza granicami krajuEdytuj

 • Brygada wystawiała batalion (2 Grupę Bojową) do wykonywania zadań bojowych podczas II zmiany PKW Irak w 2004 r. (stacjonowali w Karbali i Babilonie) – podczas niej kompania rozpoznawcza pod dowództwem kpt. Grzegorza Kaliciaka stacjonująca w Karbali odznaczyła się obroną ratusza w trakcie powstania Muqtady al-Sadra – i IV zmiany (stacjonowali w Diwaniji pod dowództwem ppłk. Sławomira Rudkowskiego) w 2005;
 • Podczas VIII zmiany PKW Irak (2007) 17 BZ była jednostką ramową, wydzielającą większość sił kontyngentu (m.in. dowództwo 1 Brygadowej Grupy Bojowej i 1 Grupę Bojową);
 • Pododdziały tego związku taktycznego w latach 2007–2008 tworzyły Polską Grupę Bojową PKW Afganistan.
 • W 2011 roku, brygada stanowiła trzon IX zmiany PKW Afganistan.

PrzypisyEdytuj

 1. Nowy dowódca 17 BZ. wojsko-polskie.pl. [dostęp 2020-08-06].
 2. Decyzja Nr 343/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia i nazwy wyróżniającej 1 batalionowi piechoty zmotoryzowanej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w: Dziennik Urzędowy MON Nr 15 z 14 sierpnia 2008 roku, poz. 193. Decyzja weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli w dniu 29 sierpnia 2008 roku
 3. Decyzja Nr 84/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz imienia patrona batalionowi dowodzenia 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego w: Dziennik Urzędowy MON Nr 5 z 9 kwietnia 2010 roku, poz. 56. Decyzja weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli w dniu 24 kwietnia 2010 roku
 4. Decyzja Nr 61/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i przyjęcia wyróżniającej nazwy przez Kompanię Rozpoznawczą 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego, Dziennik Urzędowy MON z 15 marca 2013 roku, poz. 68. Decyzja weszła w życie z dniem 30 marca 2013 roku
 5. Międzyrzeccy zwiadowcy przejęli tradycje. army.mil.pl, 2013-06-20. [dostęp 2013-07-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-03)].
 6. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej (pol.). [dostęp 2016-05-03].
 7. Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 116/MON z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie nadania imienia patrona Batalionowi Logistycznemu 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego. „Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej”. 114, 14 czerwca 2017. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej. 
 8. Raki już w służbie!, polska-zbrojna.pl [dostęp 2019-08-23].
 9. Ostatnie strzelanie z „berdka”. [dostęp 2013-05-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-03)].
 10. ..:: 17WBZ - 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana :: Dywizjon Przeciwlotniczy ::.., 17wbz.wp.mil.pl [dostęp 2019-08-23].

BibliografiaEdytuj

 • Dziennik Urzędowy MON z 2008, 2010, 2013.

Linki zewnętrzneEdytuj