17 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

17 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Sformowany w 1888 r. w Moskiewskim Okręgu Wojskowym. Miejsce stacjonowania sztabu Moskwa brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej 1904 - 1905. Rozformowany - początek 1918 r.

Organizacja w 1914 r.

  • 3 Dywizja Piechoty
  • 35 Dywizja Piechoty
  • 17 moto-artyleryjski dywizjon
  • 3 ciężki dywizjon artylerii
  • 17 batalion saperów

Korpus wchodził w skład armii:

Dowódcy Korpusu:

  • gen. piechoty P. P. Jakowlew (kwiecień 1909 - kwiecień 1917)
  • gen. lejtnant F. J. Ogorodnikow (kwiecień - czerwiec 1917)
  • gen. lejtnant N. N. Sziling (od lipca 1917)

BibliografiaEdytuj

  • A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.