17 Brygada Zmechanizowana

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego (17 BZ, 17 WBZ; Cyfrowa Brygada) – związek taktyczny Wojska Polskiego.

17 Brygada Zmechanizowana
Ilustracja
Oznaka rozpoznawcza
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1996
Nazwa wyróżniająca Wielkopolska
Patron Józef Dowbor-Muśnicki
Tradycje
Święto 5 lipca
Rodowód 17 Pułk Piechoty
17 Pułk Zmechanizowany
Dowódcy
Pierwszy mjr Mirosław Waliszewski
Obecny płk Dariusz Kosowski
Organizacja
Numer JW 5700
Dyslokacja Międzyrzecz
Rodzaj sił zbrojnych Wojska Lądowe
Rodzaj wojsk Wojska zmechanizowane
Podległość 11 Dywizja Kawalerii Pancernej
Strona internetowa
Ćwiczenia pododdziału rozpoznawczego
KTO Rosomak z 17 WBZ podczas defilady w Warszawie
Armatohaubica „Dana” z 17 WBZ podczas Dni NATO w Gorzowie Wlkp.
120mm Moździerz Rak
ZU-23-2 Hibneryt

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

Brygada została sformowana w 1996 roku na bazie 17 Pułku Zmechanizowanego, jako jednostka 4 Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej. W 2001 roku, po rozformowaniu 4 DZ, brygada została włączona w skład 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

17 BZ wywodzi się bezpośrednio z 17 Pułku Piechoty, który został sformowany w lipcu 1944 roku i brał udział w ramach 5 Dywizji Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego w walkach m.in. pod Budziszynem i w operacji praskiej. W listopadzie 1945 roku pułk przybył do Międzyrzecza. W 1957 roku, w wyniku redukcji Wojska Polskiego, pułk podporządkowany został dowódcy 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty, a w 1962 roku przeformowany w 17 Pułk Zmechanizowany.

28 kwietnia 2011 roku w Krośnie Odrzańskim dowódca 11 DKPanc, gen. dyw. Mirosław Różański przekazał, a pełniący obowiązki dowódcy 17 BZ, płk Tomasz Domański przyjął w podporządkowanie 5 bsap.

Brygada należy do najnowocześniejszych jednostek wojsk lądowych. Jako pierwsza otrzymała na uzbrojenie KTO Rosomak.

Tradycje brygady i jej pododdziałówEdytuj

17 BZ dziedziczy tradycje następujących jednostek WP:

Decyzją nr 27/MON z 20 marca 1996 roku brygada otrzymała nazwę wyróżniająca Wielkopolska. Jednocześnie ustanowiono patrona, którym został gen. broni Józef Dowbor-Muśnicki.

Po rozformowaniu 15 Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 171/MON z 12 maja 2006 roku 17 Brygada Zmechanizowana przejęła ponadto tradycje następujących jednostek:

Pododdziały 17 Brygady przejęły barwy i tradycje następujących jednostek:

29 sierpnia 2008 roku 1 Batalion Piechoty Zmotoryzowanej otrzymał imię płk dypl. Beniamina Piotra Kotarby i nazwę wyróżniającą „Ziemi Rzeszowskiej” oraz przyjął dziedzictwo tradycji 17 Pułku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej[1].

24 kwietnia 2010 roku batalion dowodzenia 17 BZ przyjął dziedzictwo tradycji 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich i 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej (1919–1939), otrzymał nazwę wyróżniającą „Strzelców Wielkopolskich” i imię por. Jana Rzepy[2].

14 marca 2013 roku sekretarz stanu Czesław Mroczek działając z upoważnienia ministra obrony narodowej nadał kompanii rozpoznawczej nazwę wyróżniającą „Ułanów Wielkopolskich” oraz polecił przejąć i z honorem kultywować dziedzictwo tradycji 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego (1919–1939)[3]. Uroczystość przejęcia tradycji miała miejsce 20 czerwca 2013 roku[4].

Decyzją nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2015 roku dywizjon artylerii przeciwlotniczej przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji[5]:

 • 7. Samodzielnej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej (1924-1926);
 • 7. Samodzielnego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1926-1939).

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza z 13 czerwca 2017 roku batalion logistyczny otrzymał imię pułkownika Arnolda Szyllinga[6].

Struktura organizacyjnaEdytuj

 • dowództwo i sztab – Międzyrzecz
 • batalion dowodzenia Strzelców Wielkopolskich im. por. Jana Rzepy (kompanie łączności, ochrony i regulacji ruchu, pluton chemiczny) – Międzyrzecz
 • 1 Batalion Piechoty Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej im. płk. dypl. Beniamina Piotra Kotarby – Międzyrzecz
 • 7 Batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich (2 batalion piechoty zmotoryzowanej) – Wędrzyn
 • 15 Batalion Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa (batalion czołgów, w 2007 r. przeformowany w 3 batalion zmotoryzowany) – Wędrzyn
 • 7 Dywizjon Artylerii Konnej Wielkopolskiej (dywizjon artylerii samobieżnej) – Wędrzyn
 • 5 Kresowy Batalion Saperów w Krośnie Odrzańskim (od 28 IV 2011)
 • kompania saperów – Wędrzyn
 • kompania rozpoznawcza „Ułanów Wielkopolskich” – Międzyrzecz
 • batalion logistyczny im. płk. Arnolda Szyllinga – Międzyrzecz
 • 17 Grupa Zabezpieczenia Medycznego (JW 2711) – Międzyrzecz
 • wojskowa straż pożarna – Międzyrzecz
 • 7 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej – Wędrzyn

Uzbrojenie i wyposażenie brygadyEdytuj

Brygada była pierwszą jednostką Wojska Polskiego wyposażoną w nowo zakupione transportery opancerzone Patria AMV 8×8 „Rosomak”.

1 Batalion Piechoty Zmotoryzowanej uzbrojony jest w KTO Rosomak, 2 i 3 Batalion Piechoty Zmotoryzowanej w BWP-1 i KTO Rosomak, kompanie wsparcia w samobieżne moździerze 120 mm Rak[7], dywizjon artylerii w samobieżne armatohaubice wz. 1977 „Dana”, kompania rozpoznawcza w KTO Rosomak[8] i quad ARCTIC CAT, dywizjon przeciwlotniczy w zestawy Grom, ZU-23-2 Hibneryt i SPZR Poprad, system dowodzenia i kierowania ogniem Łowcza-Rega oraz stacje radiolokacyjne NUR-22 i ZDPSR Soła[9].

DowódcyEdytuj

 • mjr Mirosław Waliszewski (1995–1999)
 • mjr Mirosław Różański (1999–2002)
 • płk Kazimierz Jaklewicz (2002–2005)
 • gen. bryg. Mirosław Różański (2005–2008)
 • gen. bryg. Sławomir Wojciechowski (2008–2012)
 • gen. bryg. Rajmund Andrzejczak (2012–2014)
 • gen. bryg. Andrzej Kuśnierek (2014–2015)
 • płk Piotr Malinowski (2015-2018)
 • płk/gen. bryg. Robert Kosowski (2018-2020)
 • płk Wojciech Ziółkowski (2020-2021)
 • płk Dariusz Kosowski (2021-)

Działania poza granicami krajuEdytuj

 • Brygada wystawiała batalion (2 Grupę Bojową) do wykonywania zadań bojowych podczas II zmiany PKW Irak w 2004 r. (stacjonowali w Karbali i Babilonie) – podczas niej kompania rozpoznawcza pod dowództwem kpt. Grzegorza Kaliciaka stacjonująca w Karbali odznaczyła się obroną ratusza w trakcie powstania Muqtady al-Sadra – i IV zmiany (stacjonowali w Diwaniji pod dowództwem ppłk. Sławomira Rudkowskiego) w 2005;
 • Podczas VIII zmiany PKW Irak (2007) 17 BZ była jednostką ramową, wydzielającą większość sił kontyngentu (m.in. dowództwo 1 Brygadowej Grupy Bojowej i 1 Grupę Bojową);
 • Pododdziały tego związku taktycznego w latach 2007–2008 tworzyły Polską Grupę Bojową PKW Afganistan.
 • W 2011 roku, brygada stanowiła trzon IX zmiany PKW Afganistan.

PrzypisyEdytuj

 1. Decyzja Nr 343/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia i nazwy wyróżniającej 1 batalionowi piechoty zmotoryzowanej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w: Dziennik Urzędowy MON Nr 15 z 14 sierpnia 2008 roku, poz. 193. Decyzja weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli w dniu 29 sierpnia 2008 roku
 2. Decyzja Nr 84/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz imienia patrona batalionowi dowodzenia 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego w: Dziennik Urzędowy MON Nr 5 z 9 kwietnia 2010 roku, poz. 56. Decyzja weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli w dniu 24 kwietnia 2010 roku
 3. Decyzja Nr 61/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i przyjęcia wyróżniającej nazwy przez Kompanię Rozpoznawczą 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego, Dziennik Urzędowy MON z 15 marca 2013 roku, poz. 68. Decyzja weszła w życie z dniem 30 marca 2013 roku
 4. Międzyrzeccy zwiadowcy przejęli tradycje. army.mil.pl, 2013-06-20. [dostęp 2013-07-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-03)].
 5. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej (pol.). [dostęp 2016-05-03].
 6. Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 116/MON z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie nadania imienia patrona Batalionowi Logistycznemu 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego. „Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej”. 114, 14 czerwca 2017. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej. 
 7. Raki już w służbie!, polska-zbrojna.pl [dostęp 2019-08-23].
 8. Ostatnie strzelanie z „berdka”. [dostęp 2013-05-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-03)].
 9. ..:: 17WBZ - 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana :: Dywizjon Przeciwlotniczy ::.., 17wbz.wp.mil.pl [dostęp 2019-08-23].

BibliografiaEdytuj

 • Dziennik Urzędowy MON z 2008, 2010, 2013.

Linki zewnętrzneEdytuj