1975 w Wojsku Polskim

Kalendarium Wojska Polskiego 1975 – wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1975.

Styczeń

edytuj

7 stycznia

2325 stycznia

 • w elektrowni Kozienice żołnierze Wojsk Lotniczych przy użyciu śmigłowca Mi-8 dokonali montażu kilkunastu stalowych elementów o wadze 1–2 t[2]

Marzec

edytuj
 • na poligonie Drawsko Pomorskie odbyło się szkolenie kadry rozpoznawczej[1]

Kwiecień

edytuj

7 kwietnia

 • w Poznaniu odbyła się V Sprawozdawczo–Wyborcza Konferencja PZPR Wojsk Lotniczych w której brał udział szef Sztabu Generalnego WP, generał broni Florian Siwicki[3]

8 maja

9 maja

 • Sejm PRL podjął deklarację w XXX rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem, w której między innymi „sławił męstwo i ofiarność żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, którzy u boku Armii Radzieckiej przeszli zwycięski, wyzwoleńczy szlak od Lenino do Berlina”[4]
 • weszła w życie uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1975 roku w sprawie nadania Wojskowej Akademii Medycznej imienia generała dywizji Bolesława Szareckiego[5]
 • przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbył się uroczysty Apel Zwycięstwa w trakcie, którego I sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Edward Gierek udekorował sztandary związków taktycznych i jednostek wojskowych odznaczeniami państwowymi:
1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki i 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej – Orderem Sztandaru Pracy I klasy,
10 Sudeckiej Dywizji Pancernej im. Bohaterów Armii Radzieckiej – Krzyżem Grunwaldu
1 Warszawska Brygada Artylerii Armat im. Józefa Bema – Orderem Sztandaru Pracy II klasy
1 Warszawski Pułk Czołgów Średnich im. Bohaterów Westerplatte – Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
Jednostka Obrony Wybrzeża – Krzyżem Grunwaldu II klasy[2][3]

10 maja

14 maja

 • weszło w życie zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 8 maja 1975 roku w sprawie przeprowadzenia poboru w 1975 roku[6]

19 maja

Czerwiec

edytuj

1 czerwca

 • weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 1975 roku o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych[7]; jednocześnie zmieniona została ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w której wyrazy „powiatowy sztab wojskowy”, „szef powiatowego sztabu wojskowego”, i „powiatowa komisja poborowa”, użyte w odpowiedniej liczbie i przypadku, zostały zastąpione odpowiednio wyrazami „wojskowa komenda uzupełnień”, „wojskowy komendant uzupełnień” i „terenowa komisja poborowa” → Podział administracyjny Polski (1975–1998)

3 czerwca

 • odbyło się posiedzenie Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego[1][3]

13 czerwca

27 czerwca

 • Minister Obrony Narodowej, generał armii Wojciech Jaruzelski i przedstawiciel Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego, generał armii Afanasij Szczegłow spotkali się z uczestnikami kursu doskonalenia kadry dowódczej jednostek lotniczych[8]

28 czerwca

 • weszło w życie zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 1975 roku w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień[9]; wydanie zarządzenia pozostawało w bezpośrednim związku z reformą administracyjną kraju; dotychczasowe powiatowe, miejskie i dzielnicowe sztaby wojskowe zostały zastąpione przez wojskowe komendy uzupełnień[1]

Wrzesień

edytuj
 • odbyły się III Centralne Zawody Rozpoznania Powietrznego[1]
 • w pierwszej dekadzie odbyły się III Centralne Taktyczno–Bojowe Zawody Rozpoznania Powietrznego Sił Zbrojnych PRL[2]

14 września

 • w Dęblinie obchodzono 50-lecie powstania Oficerskiej Szkoły Lotniczej[2]

Październik

edytuj
 
I sekretarz KC PZPR Edward Gierek składa Ludwikowi Dutkowskiemu gratulacje z okazji awansu na stopień kontradmirała, Warszawa, październik 1975

1 października

27 października

 • odbyło się posiedzenie Rady Wojskowej Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego[1]

28 października

 • Główny Inspektor Techniki WP wydał zarządzenie Nr 34 w sprawie organizacji „Dnia Techniki” i „Miesiąca Techniki”; cele i zasady organizacji „Dnia Techniki” i „Miesiąca Techniki” zostały określone w instrukcji sygn. Sł. Tech. 2/75; jednocześnie utraciło moc zarządzenie Głównego Inspektora Planowania i Techniki Nr 48/MON z dnia 31 grudnia 1970 w sprawie zatwierdzenia do użytku „Ramowej instrukcji o zasadach przeprowadzania „Dnia Techniki” w oddziałach i pododdziałach” wraz z tą instrukcją (Pf 218/K/71)[10]

Listopad

edytuj

14 listopada

18 listopada

 • w Pradze rozpoczęło się posiedzenie Komitetu Ministrów Obrony Układu Warszawskiego[1]

Przypisy

edytuj
 1. a b c d e f g Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. s. 347.
 2. a b c d Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: 1984, s. 178-181.
 3. a b c Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 210.
 4. M.P. z 1975 r. nr 15, poz. 87
 5. M.P. z 1975 r. nr 14, poz. 80
 6. M.P. z 1975 r. nr 15, poz. 89
 7. Dz.U. z 1975 r. nr 16, poz. 91.
 8. a b Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 211.
 9. M.P. z 1975 r. nr 20, poz. 120
 10. Dziennik Rozkazów MON Nr 3 z 23 lutego 1976 r., poz. 11.

Bibliografia

edytuj
 • Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998. ISBN 83-11-08755-5.
 • Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1984. ISBN 83-206-0427-3.
 • Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1989. ISBN 83-206-0782-5.