1 Centrum Koordynacji Operacji Powietrznych

1 Centrum Koordynacji Operacji Powietrznych (ang. 1st Air Operation Coordination Center – AOCC) – powstało w 2002 w Bydgoszczy jako jednostka wojskowa wchodzącą w skład podsystemu dowodzenia operacyjnego Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, przeznaczona do realizacji zadań w zakresie współdziałania pomiędzy Wojskami Lądowymi a Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej. 1. CKOP podporządkowane było bezpośrednio dowódcy Centrum Operacji Powietrznych i rozwinięte przy dowództwie 1. Korpusu Zmechanizowanego. 1. CKOP miał następujące zadania:

  • prowadzenia połączonego planowania, koordynowania i dowodzenia wysiłkiem lotnictwa wydzielonego do wsparcia Wojsk Lądowych na obszarze odpowiedzialności korpusu/związku taktycznego;
  • uczestniczenie w szkoleniu operacyjno-taktycznym i taktycznym organizowanym przez dowódcę COP oraz dowódcę 1. KZ;
  • uczestniczenie w ćwiczeniach i treningach w układzie narodowym i sojuszniczym.
1 Centrum Koordynacji Operacji Powietrznych
Ilustracja
Odznaka pamiątkowa
1 Centrum Koordynacji Operacji Powietrznych
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 2002
Dowódcy
Pierwszy ppłk dypl. Anatol Wasiluk
Obecny ppłk Józef Bieńkowski
Organizacja
Dyslokacja Gdynia
Rodzaj wojsk Siły Powietrzne
Podległość Centrum Operacji Powietrznych
Odznaka 1. CKOP
z okresu bydgoskiego

Zmiany strukturalne oraz reorganizacja SZ RP spowodowały likwidację 1. KZ. 1. CKOP otrzymał nowy etat oraz zadania związane z pełnieniem służby przy dowódcy Centrum Operacji Morskich. W 2005 roku Centrum zostało przeniesione do Gdyni. Podstawowe zadania zostały podobne, zmienił się jednak komponent RSZ, na korzyść którego Centrum je realizuje:

  • koordynowanie działań lotnictwa Sił Powietrznych z operacjami wykonywanymi przez siły Marynarki Wojennej;
  • pełnienie funkcji łącznikowych pomiędzy komponentami SP i MW;
  • doradzanie d-cy COM odnośnie do sposobów wykorzystania przydzielonego wysiłku lotnictwa SP na rzecz sił MW;
  • uczestniczenie w szkoleniu operacyjno-taktycznym i taktycznym organizowanym przez dowódcę COP oraz dowódcę COM;
  • uczestniczenie w ćwiczeniach i treningach w układzie narodowym i sojuszniczym.

Szefowie i dowódcyEdytuj

SzefEdytuj

DowódcyEdytuj

CiekawostkiEdytuj