1 Dywizja Gwardii Cesarstwa Niemieckiego

1 Dywizja Gwardii Cesarstwa Niemieckiego - niemiecki związek taktyczny Armii Cesarstwa Niemieckiego. Oddziały 1 Dywizji Gwardii stacjonowały w Berlinie.

Dywizja została powołana do życia 5 września 1818 roku, jako jedna z brygad tzw. Armie Korps. Wraz ze zwiększeniem stanu osobowego i uzbrojeniu oddziału w artylerię, brygadę podniesiono do rangi dywizji. Dywizję rozwiązano w roku 1919 w wyniku ograniczeń nałożonych przez Traktat wersalski.

Skład dywizjiEdytuj

 
1 Dywizja Piechoty Gwardii (mal. Carl Röchling, 1894)

Dywizja była częścią korpusu armii niemieckiej. Oddziały 1 Dywizji Gwardii walczyły na wielu frontach I wojny światowej, a najwybitniejszym dowódcą 1 dywizji był generał Oskar von Hutier.

Skład dywizji na rok 1914:

  • 1 Brygada Piechoty Gwardii Cesarskiej
  • 2 Brygada Piechoty Gwardii Cesarskiej
  • Regiment Gwardii Kawalerii
  • 1 Brygada Artylerii Polowej Gwardii Cesarskiej
  • 1 Kompania Pionierów Gwardii Cesarskiej
  • 1 Kompania Medyczna Gwardii Cesarskiej
  • 1 Kompania Inżynieryjna Gwardii Cesarskiej