1 Korpus Armijny

strona ujednoznaczniająca
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła: 1 Korpus Armijny.

Korpusy armijne (ogólnowojskowe) noszące numer „1”:

Polskie

Austro-węgierski

Rosyjski

Czechosłowacki

Niemiecki