1 Pułk Łączności (II RP)

Ten artykuł dotyczy 1 Pułku Łączności okresu II RP. Zobacz też: 1 Pułk Łączności - stronę ujednoznaczniającą.

1 Pułk Łączności (1 płącz.) – oddział łączności Wojska Polskiego II RP.

1 Pułk Łączności
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Tradycje
Święto 1 lipca[1]
Organizacja
Dyslokacja Zegrze
Rodzaj sił zbrojnych wojsko
Rodzaj wojsk Wojska łączności

Organizacja i obsada personalna pułku w 1923Edytuj

Dowództwo w Zegrzu

 • p.o. dowódcy - mjr Edmund Feliks Świdziński
 • p.o. zastępcy dowódcy - mjr Włodzimierz Borowski
 • sztab dowódcy
 • oficer telegraficzny pułku - kpt. Lucjan Antoni Retzlaff (p.o. od 29 V 1923[2])
 • oficer radiotelegraficzny pułku - kpt. rez. powoł. do sł. czyn. Karol Politowski (p.o. od 29 V 1923[3])
 • sekcja administracyjno-taborowa
 • warsztat i skład techniczny
 • starszy lekarz pułku - mjr lek. Tomasz Krzyski
 • młodszy lekarz pułku - wakat
 • młodszy lekarz pułku - wakat
 • oficer kasowy - por. Jan III Laskowski
 • oficer prowiantowy - wakat

I batalion telegraficzny w Zegrzu

 • p.o. dowódcy - kpt. Władysław Tomasz Skowroński (od 23 V 1923[3])

kadra kompanii zapasowej I batalionu telegraficznego w Zegrzu

 • p.o. komendanta - por. Stanisław Skulicz (od 29 V 1923[3])

II batalion telegraficzny w Zegrzu

kadra kompanii zapasowej II batalionu telegraficznego w Krasnymstawie

 • p.o. komendanta - kpt. Marian Michał Dorotycz-Malewicz

III batalion telegraficzny w Zegrzu

 • p.o. dowódcy - kpt. Zygmunt Grudziński

kadra kompanii zapasowej III batalionu telegraficznego w garnizonie Grodno

 • p.o. komendanta - kpt. Władysław Wierzchowski

IX batalion telegraficzny w Zegrzu

kadra kompanii zapasowej IX batalionu telegraficznego w Brześciu

 • p.o. komendanta - kpt. Wilhelm Pszonka

I batalion radiotelegraficzny w Beniaminowie

 • p.o. dowódcy - kpt. Edmund Iwaszkiewicz (od 29 V 1923[3])

kadra kompanii zapasowej batalionu radiotelegraficznego Nr I w Beniaminowie

 • komendant - por. łącz. Stanisław Czubiński (p.o. do 1 X 1923[4])
 • komendant – kpt. piech. Zenon Konarski (p.o. od 1 X 1923[5])

1 specjalna kompania telegraficzna

skadrowana kompania zapasowa batalionów telegraficznych i radio-telegraficznego

stała stacja gołębi pocztowych

trzy plutony (lokalne) telegraficzne

Dowódca pułku podlegał bezpośrednio szefowi wojsk łączności Okręgu Korpusu nr I, natomiast dowódcy kadr kompanii zapasowych podlegali dowódcom okręgów korpusów, na terenie których stacjonowały.

Kadra pułkuEdytuj

Dowódcy pułku
Zastępcy dowódcy pułku
 • mjr łącz. Włodzimierz Borowski (1923 – VI 1924 → dowódca I baonu[15])
 • ppłk łącz. Józef Rębski (od VI 1924[15])
 • mjr łącz. Józef Władysław Wróblewski (od IV 1929[16])
Kwatermistrzowie
 • mjr łącz. Alfred Maksymilian Karol Wallner (od VI 1924[7])
Oficerowie i żołnierze

Odznaka pamiątkowaEdytuj

21 kwietnia 1928 roku minister spraw wojskowych, marszałek Polski Józef Piłsudski zatwierdził wzór i regulamin odznaki pamiątkowej 1 płącz[17]. Odznaka o wymiarach 40x40 mm ma kształt równoramiennego krzyża o zaokrąglonych ramionach, na których umieszczono dużą literę T, pomiędzy nimi złote, dębowe gałązki oraz dwie błyskawice. W centrum złoto-czerwona tarcza z orłem bez korony. Dwuczęściowa - oficerska wykonana w srebrze. Wykonanie: Zjednoczeni Grawerzy - Warszawa[18]

UwagiEdytuj

 1. Mjr łącz. Gustaw Rakowski (ur. 2 maja 1883 roku) był odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi (24 maja 1929[11]) i Medalem Zwycięstwa. Z dniem 1 lutego 1930 roku został zwolniony z zajmowanego stanowiska i skierowany na dwumiesięczny urlop, a z dniem 31 marca tego roku przeniesiony w stan spoczynku[12].

PrzypisyEdytuj

 1. Dziennik Rozkazów MSWojsk. nr 16 z 19 maja 1927 roku
 2. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 37 z 8 czerwca 1923 roku, s. 384.
 3. a b c d e Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 37 z 8 czerwca 1923 roku, s. 385.
 4. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 66 z 16 października 1923 roku, s. 710.
 5. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 66 z 16 października 1923 roku, s. 708.
 6. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 21 z 7 marca 1924 roku, s. 105, od 10 marca do 31 lipca 1924 roku został odkomenderowany na kurs przeszkolenia w Centre d'Études de liaison w Wersalu.
 7. a b c Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 57 z 21 czerwca 1924 roku, s. 335.
 8. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 21 z 7 marca 1924 roku, s. 105.
 9. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 62 z 3 lipca 1924 roku, s. 370.
 10. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 5 maja 1927 roku, s. 131.
 11. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 9 z 27 kwietnia 1929 roku, s. 162.
 12. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 21 stycznia 1930 roku, s. 3.
 13. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 28 stycznia 1931 roku, s. 18.
 14. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 23 marca 1932 roku, s. 240.
 15. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 57 z 21 czerwca 1924 roku, s. 341.
 16. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 9 z 27 kwietnia 1929 roku, s. 129.
 17. Dziennik Rozkazów M.S.Wojsk. Nr 10 z 21.04.1928 r., poz. 118.
 18. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 378.

BibliografiaEdytuj