1 Pułk Piechoty Liniowej

Pułk 1 Piechoty Liniowejoddział piechoty Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego.

1 Pułk Piechoty Liniowej
Historia
Państwo

 Królestwo Polskie

Sformowanie

1815

Dowódcy
Pierwszy

płk Hornowski

Działania zbrojne
powstanie listopadowe
Organizacja
Dyslokacja

Województwo mazowieckie

Rodzaj wojsk

piechota

Podległość

1 Dywizja Piechoty – I 1831
6 Dywizja Piechoty – V 1831

Żołnierze 1. i 2 pułku piechoty w czasie powstania listopadowego[a]
Podoficer plutonu grenadierów 1 pułku piechoty liniowej na litografii Józefa Lexa (1826)

Formowanie i zmiany organizacyjne

edytuj

Pułk sformowany został w 1815 w garnizonie Warszawa. 22 stycznia 1822 szefem pułku został wielki książę Rosji Michał Pawłowicz Romanow. Od tego czasu oddział nosił nazwę Pułk Piechoty Liniowej Jego Cesarzewiczowskiej Mości Wielkiego Księcia Michała Nr 1[1]. Pułk w okresie pokojowym składał się ze sztabu i dwóch batalionów po cztery kompanie, oraz związanych z batalionami dwoma kompaniami rezerwowymi[b]. Stan kompanii wynosił 4–6 oficerów, 14–16 podoficerów i 184 szeregowych. Stan batalionu 830 żołnierzy. Stan pułku: 5 oficerów starszych, 54-55 oficerów młodszych, 160 podoficerów, 72 muzyków, 1664–1676 szeregowych oraz 5 oficerów i 71–82 podoficerów i szeregowych niefrontowych[c]. W sumie w pułku służyło około 2050 żołnierzy. Pierwsze dwie kompanie pułku były kompaniami wyborczymi, czyli grenadierską i woltyżerską, pozostałe centralnymi zwane fizylierskimi, czyli strzeleckimi [2]. W czasie wojny przewidywano rozwinięcie pułku do czterech batalionów po 8 kompanii każdy. W każdym batalionie etatu wojennego tworzono na bazie jednej z nowo powstałych kompanii kompanię woltyżerską[3].

Wchodził w struktury 1 Dywizji Piechoty[3]. Po wybuchu powstania listopadowego zreorganizowano piechotę. Pułk wszedł w skład zreorganizowanej 1 Dywizji Piechoty[4]. 26 kwietnia 1831 przeprowadzono kolejną reorganizacje piechoty armii głównej dzieląc ją na pięć dywizji. Pułk pozostał 1 Brygadzie 1 Dywizji Piechoty[5]. W sierpniu skreślono ze stanu armii internowaną w Prusach 2 Dywizję Piechoty dowodzona przez gen. Giełguda. Powstała nowa 6 Dywizja Piechoty. Pułk wszedł w jej skład[5].

Dyslokacja pułku

edytuj

Stanowisko: województwo mazowieckie[6].

Miejsca dyslokacji pododdziałów pułku w 1830[7]:

Dowódcy pułku

edytuj

Pułkiem dowodzili[6]:

 • płk Hornowski (20 stycznia 1815)
 • Ignacy Bolesta (7 lipca 1816)
 • August Radwan (od 1820)
 • Maciej Rybiński (od 1830) (gen. bryg. od 18 marca 1831)
 • ppłk Romuald Urbański (tymcz. dow. od 28 lutego 1831, płk od 25 maja)

Walki pułku

edytuj

Pułk brał udział w walkach w czasie powstania listopadowego.

Bitwy i potyczki[6]:

 • Warszawa (29 listopada 1830)
 • Stoczek (14 lutego 1831)
 • Wawer (19,20 lutego i 31 marca 1831)
 • Grochów (25 lutego (1831)
 • Liw (2 kwietnia 1831)
 • Iganie (10 kwietnia 1831)
 • Lubartów (10 maja 1831)
 • Rogoźnica (29 sierpnia 1831).

W 1831 roku, w czasie wojny z Rosją, żołnierze pułku otrzymali 28 złotych i 48 srebrnych krzyży Orderu Virtuti Militari [6].

Uzbrojenie i umundurowanie

edytuj

Uzbrojenie podstawowe piechurów stanowiły karabiny skałkowe. Pierwotnie było to karabiny francuskie wz. 1777 (kaliber 17,5 mm), później zastąpione rosyjskimi z fabryk tulskich wz. 1811 (kaliber 17,78 mm). Poza karabinami piechurzy posiadali bagnety, a podoficerowie i grenadierzy także tasaki (pałasze piechoty). Wyposażenie uzupełniała łopatka saperska, ładownica na 40 naboi oraz pochwa na bagnet.

Umundurowanie piechura składało się z granatowej kurtki i spodni – zimą sukiennych granatowych, latem płóciennych białych. Żołnierze pułku mieli naramienniki koloru żółtego oraz żółte wyłogi i kołnierz oraz białe pasy (jak cała piechota linowa). Numer dywizji (1) czerwony[8]. Od 1822 roku pierwsza kompania miała na naramienniku W. X. M. (Wielki Xiążę Michał). Używano wysokich czapek o okrągłych denkach (tzw. kaszkiety) z białymi sznurami (kordonami) oraz pomponami (w kompaniach fizylierskich) lub kitami (w kompaniach grenadierskich). Po reformie w roku 1826 wprowadzono pantalony zapinane na guziki oraz nowe, wyższe kaszkiety bez kordonów. Na kaszkiecie znajdowała się blacha z orłem i numerem pułku. W razie niepogody noszono szare, sukienne płaszcze, długie do kostek, z żółtymi kołnierzami i naramiennikami, zaś na kaszkiet, po zdjęciu kordonów i pomponu (kity) zakładano ceratowy pokrowiec. Utworzone w grudniu 1830 roku 3. i 4. batalion pułku nie miał kaszkietów, lecz okrągłe furażerki bez daszka, ze zmniejszonym denkiem w celu łatwiejszego odróżniania ich od rosyjskich.

Czasy współczesne
80 kompletów mundurów woltyżerów tego pułku zostało zakupione w 2007 dla żołnierzy z Batalionu Reprezentacyjnego WP[9].

Chorągiew

edytuj

Na tle granatowego krzyża kawalerskiego w czerwonym polu, w otoku z wieńca laurowego umieszczony był biały orzeł ze szponami dziobem i koroną złoconą[10].

Pola między ramionami krzyża – białe z żółtym, a w rogach płata królewskie inicjały: A I, a później M I z koroną, otoczone wieńcami laurowymi[10].

 1. Od lewej: żołnierz kompanii fizylierskiej 1 pułku piechoty liniowej w ubiorze zimowym i płaszczu, żołnierz kompanii fizylierskiej 2 pułku w ubiorze letnim
 2. Kompanie rezerwowe liczyły po około 100 żołnierzy i znajdowały się w zakładzie pułkowym → Wimmer 1978 ↓, s. 459
 3. Byli to głównie rzemieślnicy i kanceliści→ Wimmer 1978 ↓, s. 459
 4. W kompaniach wyborczych grenadierskiej i woltyżerskiej służyli najlepsi żołnierze batalionu.

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj