1 Pucki Dywizjon Lotniczy

1 Pucki Dywizjon Lotniczy - polski oddział taktyczny lotnictwa Marynarki Wojennej, wchodzący w skład Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Dywizjon istniał od 1 stycznia 1995 roku do 31 grudnia 2002 roku. W tym czasie nieprzerwanie stacjonował na lotnisku wojskowym w Gdyni Babich Dołach.

1 Pucki Dywizjon Lotniczy
Ilustracja
Godło 1 Puckiego Dywizjonu Lotniczego
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1 stycznia 1995
Rozformowanie 31 grudnia 2002
Nazwa wyróżniająca Pucki
Patron kmdr por. pil. Edward Szystowski
Tradycje
Święto 15 lipca
Nadanie sztandaru 15 lipca 1995
Dowódcy
Pierwszy kmdr ppor. dypl. pil. Zenon Chojnacki
Ostatni kmdr ppor. pil. Czesław Bielawski
Organizacja
Dyslokacja Gdynia-Babie Doły
Rodzaj sił zbrojnych Marynarka Wojenna
Rodzaj wojsk Wojska lotnicze
Podległość Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej
Skład patrz tekst
Kmdr por. Pietraszkiewicz i kmdr ppor. Bielawski.
MiG-21 bis z 1. dlMW.
Ratownicza Anakonda z 1. dlMW.

FunkcjonowanieEdytuj

1. dl MW powstał na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP w sprawie sformowania Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Zgodnie z tym zarządzeniem nastąpiło przeformowanie 34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego na dywizjon lotniczy i batalion zabezpieczenia oraz rozformowanie 18 eskadry lotnictwa ratowniczo-łącznikowego i włączenie jej do nowo tworzonego dywizjonu.

1 stycznia 1995 roku 1. dlMW wraz z 2. dlMW z Darłówka i 3. dlMW z Siemirowic oraz trzema batalionami zabezpieczenia i jednym dywizjonem technicznym utworzyły Brygadę Lotnictwa Marynarki Wojennej.

W konsekwencji decyzji ministra obrony narodowej z 21 stycznia 2002 roku o przeformowaniu struktury organizacyjnej BLMW, dywizjony wchodzące w skład Brygady przeformowano w eskadry lotnicze. Na miejscu 1. dlMW powstała 28 eskadra lotnicza, która przejęła w całości jego sprzęt oraz zadania.

TradycjeEdytuj

Na podstawie Decyzji Nr 103/MON z dnia 14 lipca 1995 roku dywizjon przejął dziedzictwo i stał się kontynuatorem tradycji:

Na podstawie tej samej decyzji jednostka przyjęła nazwę wyróżniającą "Pucki" oraz imię kmdr. por. pil. Edwarda Szystowskiego. Doroczne Święto zostało ustanowione na dzień 15 lipca. W dniu 15 lipca 1995 roku podczas uroczystości w Pucku, Dowódca Dywizjonu - kmdr ppor. pil. Chojnacki odebrał z rąk Dowódcy Marynarki Wojennej Sztandar nadany przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę.

StrukturaEdytuj

Dywizjon podzielony był na trzy eskadry: A i B, operujące na samolotach odrzutowych oraz C, operującą na śmigłowcach ratowniczych i transportowych, samolotach patrolowych. Eskadry dzieliły się na klucze.

DowódcyEdytuj

WyposażenieEdytuj

Zadania 1. dlMWEdytuj

  • osłona lotnicza własnych zespołów okrętów,
  • rozpoznanie i wskazanie celów dla okrętów nawodnych,
  • ochrona i obrona baz morskich przed atakami z powietrza,
  • zabezpieczenie ratownicze działań Marynarki Wojennej oraz statków cywilnych i kutrów rybackich (śmigłowce ratownicze polskiego lotnictwa morskiego są częścią systemu międzynarodowego ratownictwa morskiego SAR),
  • pełnienie całodobowych dyżurów ratowniczych i bojowych,
  • monitoring ekologiczny akwenów morskich.

BibliografiaEdytuj

  • Mariusz Konarski, Morskie skrzydła Rzeczypospolitej, "Wiraże" nr 15-16/2003;
  • Mariusz Konarski, Andrzej Olejko, Tradycje polskiego lotnictwa morskiego, Wyd. Muzeum Marynarki Wojennej, Gdynia 1995.