Otwórz menu główne

2-Metylopentan

związek chemiczny
(Przekierowano z 2-metylopentan)

2-Metylopentan, izoheksan – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów. Jeden z izomerów heksanu. Ma on przyłączoną grupę metylową do drugiego atomu węgla w łańcuchu.

2-Metylopentan
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C6H14
Inne wzory CH3(CH2)2CH(CH3)2
Masa molowa 86,18 g/mol
Wygląd bezbarwna, łatwopalna ciecz[1]
Identyfikacja
Numer CAS 107-83-5
PubChem 7892[2]
Podobne związki
Podobne związki pentan, heksan
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne: Farmakopea Polska X. Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276. ISBN 978-83-63724-47-4.
  2. 2-Metylopentan (CID: 7892) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
  3. a b c d 2-Metylopentan (nr 68310) w katalogu produktów Sigma-Aldrich (Merck KGaA).
  4. 2-Metylopentan (ang.) w bazie ChemIDplus, United States National Library of Medicine.
  5. a b 2-Metylopentan (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-07].