203 Pułk Strzelecki

203 Pułk Strzeleckioddział piechoty Wojska Polskiego.

203 Pułk Strzelecki
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 6 sierpnia 1920
Rozformowanie 11 września 1920
Organizacja
Dyslokacja garnizon Radom
Rodzaj sił zbrojnych wojsko
Rodzaj wojsk piechota
Podległość DOGen. „Kielce”

Na początku sierpnia 1920 roku Związek Strzelecki wystąpił do Ministerstwa Spraw Wojskowych z wnioskiem o formowanie ze swoich członków zwartych oddziałów ochotniczych. Ministerstwo, odnosząc się pozytywnie do tego wniosku, 6 sierpnia 1920 roku wydało rozkaz nr 9170/I. Org., w którym zarządziło by wszystkich zgłaszających się ochotników Związek Strzelecki kierował do Baonu Zapasowego 3 pułku piechoty Legionów w Radomiu. Z ochotników tych miały być formowane oddziały ochotnicze pułku piechoty, jako „203 pułk Strzelecki”. W wykonaniu tego rozkazu dowódca Okręgu Generalnego „Kielce” nakazał dowódcy Baonu Zap. 3 pp Leg. by w każdą sobotę składał do Wydziału I Sztabu Okręgu meldunek o ilości przybyłych ochotników. Jednocześnie generał Władysław Frankowski zastrzegł, że DOGen. „Kielce” było wyłącznym dysponentem otrzymanego w sposób powyższy materiału ludzkiego[1][2].

11 września 1920 roku MSWojsk. wydało rozkaz nr 11142/Org. o treści: wobec tego, iż formowanie 203 pp z członków Związku Strzeleckiego nie dało do obecnej chwili żadnych realnych wyników, oraz ze względu na konieczność uzupełnienia w pierwszym rzędzie dotychczas istniejących pułków, niniejszym anuluje się w całości tut. rozp. Nr 9170/I. Org. z dnia 6 VIII 1920 roku o formowaniu przy baonie zap. 3 pp Leg. specjalnego 203 pp z członków Związku Strzeleckiego[3]. Być może mała liczba ochotników była następstwem zakazu przenoszenia członków Związku Strzeleckiego z innych oddziałów, do których zgłosili się przed 6 sierpnia 1920 roku, a który to zakaz został wydany przez dowódcę OGen. „Kielce”[1].

Z danych przedstawionych w monografii „Obrona Państwa w 1920 roku” wynika, że w 203 pp zdołano zorganizować jeden batalion i jedną kompanię o łącznym stanie 5 oficerów i 1060 szeregowców, którzy zostali wykorzystani na uzupełnienie 2 Dywizji Piechoty Legionów oraz skierowani do dyspozycji Naczelnego Dowództwa WP[4].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b Rozkaz DOGen. Kielce ↓, Nr 73 z 16 sierpnia 1920 roku, pkt 827 Przysyłanie b. członków Zarządu (sic) Strzeleckiego do Radomia.
  2. Jarno 2003 ↓, s. 142-143 wg autora Okręgowy Inspektorat Armii Ochotniczej przy Dowództwie Okręgu Generalnego „Kielce” już w lipcu 1920 roku przystąpił do formowania jednostek ochotniczych, w tym 203 pp w Radomiu.
  3. Rozkaz DOGen. Kielce ↓, Nr 93 z 24 września 1920 roku, pkt 8 Formowanie 203 pp z członków Związku Strzeleckiego – anulowanie odnośnego rozkazu.
  4. Obrona Państwa 1923 ↓, s. 43, w pracy nie podano, jaki odsetek żołnierzy 203 pp stanowili członkowie Związku Strzeleckiego.

BibliografiaEdytuj