21 Pułk Piechoty „Dzieci Warszawy”

Ten artykuł dotyczy 21 pułku piechoty „Dzieci Warszawy”. Zobacz też: 21 pułk piechoty – inne pułki piechoty z numerem 21.

21 Warszawski Pułk Piechoty „Dzieci Warszawy” (21 pp) – oddział piechoty Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej.

21 pułk piechoty „Dzieci Warszawy”
Ilustracja
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 11 listopada 1918
Rozformowanie 1939
Nazwa wyróżniająca Warszawski
Patron Dzieci Warszawy
Tradycje
Święto 18 sierpnia[1]
Nadanie sztandaru 21 lipca 1921
18 sierpnia 1932
Kontynuacja 8 Brygada Zmechanizowana
Dowódcy
Pierwszy płk Bolesław Jaźwiński
Ostatni płk dypl. Stanisław Sosabowski
Działania zbrojne
wojna polsko-bolszewicka
kampania wrześniowa
Organizacja
Kryptonim Przemysław
Dyslokacja garnizon Warszawa
Rodzaj sił zbrojnych wojsko
Rodzaj wojsk piechota
Podległość 8 Dywizja Piechoty
Odznaczenia
Ag virtuti.jpg
Schemat działań pułku w latach 1919-1921
Ofensywa 4lipca1920.png
Bitwa o przedmoscie warszawskie 1920 1.png
Defilada 21 pp na pl. Saskim w Warszawie. Widoczni m.in. gen. Władysław Sikorski (salutuje), gen. Daniel Konarzewski (2 z lewej), gen. Lucjan Żeligowski (3 z lewej); listopad 1925
Święto 21 pp w Warszawie - przegląd oddziałów przez gen. Antoniego Szyllinga (w środku); sierpien 1931
Święto 21 pp w Warszawie - defiladę przyjmuje gen. Antoni Szylling (1 z prawej)

Pułk sformowany został w 1918 jako 1 Okręgowy Warszawski Pułk. Jego poszczególne bataliony walczyły w wojnie polsko-ukraińskiej. Całością sił wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Walczył na froncie litewsko-białoruskim i w obronie Warszawy.

W okresie międzywojennym stacjonował w garnizonie Warszawa na Cytadeli[2]. Wchodził w skład 8 Dywizji Piechoty[3].

W kampanii wrześniowej walczył w składzie macierzystej dywizji. W składzie Armii „Modlin” wziął udział w ostatniej fazie bitwy pod Mławą. Od 10 września bronił Warszawy.

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

Pułk formowano od 11 listopada 1918 w Warszawie, jako 1 okręgowy warszawski pułk. Kadrę w większości stanowili żołnierze I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego w Rosji oraz POW[4]. Dowództwo powierzono płk Bolesławowi Jaźwińskiemu, a organizację I batalionu kpt. Stanisławowi Wrzalińskiemu[5]. 27 listopada pułk przemianowany został na 21 pułk piechoty[6]

28 listopada 1918 I batalion pod dowództwem Wrzalińskiego liczył już 870 ludzi – wyłącznie ochotników. Do I batalionu oprócz Dowborczyków i członków POW zaciągnęło się wielu uczniów warszawskich szkół średnich, młodzieży robotniczej i inteligentów[5]. Pułk złożył przysięgę 13 grudnia 1918 w Warszawie na placu Saskim[4].

Pułk w walce o graniceEdytuj

Walki na froncie ukraińskimEdytuj

9 stycznia 1919 II batalion kpt. Romualda Żurakowskiego wyruszył na front ukraiński i wszedł w skład grupy generała Leona Berbeckiego. 17 stycznia stoczył swój pierwszy zwycięski bój pod Rawą Ruską. Prowadząc kolejne działania w kierunku wschodnim, we współdziałaniu z batalionem 36 pułku piechoty Legii Akademickiej, zajął Michałówkę i Uhnów. Po zajęciu 22 lutego Bełza, batalion w składzie Grupy „Bełz" przeszedł do walk pozycyjnych. Następnie batalion nacierał w ramach ogólnej ofensywy wojsk polskich i zdobywał Biesiady i Dobrosin. Prowadząc działania pościgowe współuczestniczył w zajęciu Żółkwi i w konsekwencji osiągnął linię Bugu. Nacierając dalej w kierunku Złoczowa, obsadził linię Seretu. Po pięciomiesięcznych walkach batalion został odesłany na odpoczynek do Lwowa[4].

16 marca wyruszył na front III batalion kpt. Kazimierza Moniuszki. Po opanowaniu Chorośnicy uczestniczył w zdobywaniu Siedliska, Rogóźna, Jaworowa. W walkach o Wiszenkę Wielką poniósł duże straty. w trzeciej dekadzie kwietnia walczył Magierów, a od 8 maja pod Sądową Wisznię. Po zdobyciu Sambora został wycofany do odwodu i 8 czerwca powrócił do Warszawy[7].

Pułk w wojnie polsko-bolszewickiejEdytuj

Na Wołyniu

Pełniący służbę garnizonową we Lwowie II/21 pp został przerzucony na front wołyński[8]. 8 czerwca przewieziony został koleją do Kamienia Koszyrskiego[9]. Stąd ruszył marszem pieszym w kierunku Stochodu i dotarł do Styru. W czasie forsowania rzeki poniósł wysokie straty[10]. Mimo to nacierał dalej w kierunku Bereżnicy i nad Horyniem zorganizował obronę. Atakując dalej, 15 sierpnia osiągnął linię Słuczy i zajął Sarny, a pod Suszczanami przełamał silną obronę nieprzyjaciela. Tu obsadził odcinek od Suszczan do Olewska. Walki pułku nad Uborcią trwały do 12 października[11].

Na froncie litewsko-białoruskim

W tym czasie zreorganizowane w Ostrowi I i III batalion pod wspólnym dowództwem płk. Fabiana Kobordo skierowane zostały na front litewsko-białoruski i 19 lipca koleją przewiezione do Bohdanowa. Stąd marszem pieszym pomaszerowały pod Raków. Walki o miasto toczyły się ze zmiennym szczęściem do 5 sierpnia[12]. 8 sierpnia rozpoczęła się polska ofensywa na Mińsk. Pułk wziął w niej udział, a po sukcesach wojsk polskich obsadził pod stacją Ziabki pozycje nad Autą i pobliskimi jeziorami. Tu prowadził działania obronne[13]. W połowie października dołączył do pułku II batalion[14].

Jesienią 1919 nastąpiła stabilizacja działań na froncie polsko-bolszewickim. Prowadzono jedynie walki o znaczeniu lokalnym. 21 pułk piechoty otrzymał zadanie utrzymać pozycje wzdłuż linii Berezyna – Auta. Początkowo zorganizowano pozycje obronne wzdłuż linii Kotowszczyzna – jezioro Szmudino – jezioro SztolbyMugininoUsajaUświataTurowla[15]. Po krótkim odpoczynku pułk obsadził następny odcinek obrony na lewym brzegu Dźwiny aż do ujścia Uszaczy. Pod koniec grudnia pułk uzupełnił stany. Na dzień 31 grudnia 1919 posiadał już 25 oficerów, 1605 szeregowców, 338 koni i 129 wozów[16]. Nad Dźwiną pułk stacjonował aż do wiosny 1920[17].

W myśl rozkazu Naczelnego Dowództwa z 1 kwietnia, nastąpiła reorganizacja struktur Wojska Polskiego. Zlikwidowano Front Litewsko-Białoruski, a na jego bazie utworzono trzy armie bezpośrednio podległe Naczelnemu Wodzowi. 1 Armia gen. Stefana Majewskiego była rozwinięta od Dźwiny po Borysów, 4 Armia gen. Stanisława Szeptyckiego – wzdłuż Berezyny po Polesie, a 7 Armia gen. Gustawa Zygadłowicza osłaniała od strony Litwy. Po stronie przeciwnej operowały wojska Frontu Zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego[18]. 14 maja ruszyła pierwsza ofensywa Armii Czerwonej[19][20]. Pas obrony 1 Armii został przełamany na północny wschód od Homla. 21 pułk piechoty wycofał się na linię Auty i dalej prowadził działania opóźniające wzdłuż Dźwiny. Toczył zacięte walki nad Dzisną, a potem w rejonie Rynki – Borejsze i w obronie przedmościa Kozian. Ciężkie położenie 1 Armii skłoniło Naczelne Dowództwo do sformowania Armii Rezerwowej pod dowództwem gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Jej przeciwuderzenie zahamowało ofensywę sowiecką, a grupa gen. Lucjana Żeligowskiego, w skład której wchodził 21 pułk piechoty, zajęła 3 czerwca Koziany. Szarkowszczyznę i Hermanowicze. Po wyczerpujących walkach pułk odszedł na krótki odpoczynek[17].

Pułk w działaniach odwrotowych

Na początku lipca na kierunku litewsko-białoruskim znajdowały się dwie armie (1. i 4.) oraz grupa poleska. Natomiast przeciwnik skoncentrował tu cztery armie Frontu Zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego (3. 4. 15. i 16.) oraz Grupę Mozyrską. Większość tych sił (3. 4. i 15 armia) skierowana została przeciwko polskiej 1 Armii gen. por. Gustawa Zygadłowicza z zamiarem przerwania jej frontu od północy i zepchnięcia na błota poleskie. Rozpoczęta 4 lipca sowiecka kontrofensywa nad Autą i Berezyną doprowadziła do załamania frontu litewsko-białoruskiego, którego oddziały rozpoczęły odwrót. Działająca na północ od Hermanowicz Grupa „Dźwina” wycofała się na linię Czersk – Popki – Wiata, a następnie do Woropajewa na linię Łuczajki. 21 pułk piechoty dowodzony w owym czasie przez kpt. Zdzisława Przyjałkowskiego osłaniał odwrót 8. i 10 Dywizji Piechoty, a w kolejnych dniach prowadził działania opóźniające[17]. 19 lipca pułk już pod dowództwem mjr. Romualda Żurakowskiego osiągnął okolice Grodna. Miasto było już w rękach sowieckich. Próby jego odbicia skończyły się dla pułku tragicznie. Poniósł on wielkie straty, jego dwie kompanie dostały się do niewoli, a cały tabor został przejęty przez nieprzyjaciela[21]. Pułk zmuszony był cofać się dalej. Pod Białymstokiem działający w straży tylnej II batalion dostał się do niewoli, a pozostałe pododdziały zostały rozproszone[22]. Po pewnym czasie zebrany ponownie pułk cofał się w kierunku na Małkinię, dalej na linię rzeki Liwiec, a następnie w rejon Okuniewa[23].

Bitwa Warszawska

6 sierpnia Naczelny Wódz, marszałek Józef Piłsudski podjął decyzję o przeprowadzeniu zwrotu zaczepnego znad Wieprza i stoczenia walnej bitwy na przedpolach Warszawy. W tym celu rozpoczęto koncentrację jednostek, które miały wejść w skład grupy uderzeniowej, a także przegrupowywano oddziały mające bronić samej Warszawy i osłaniać tę obronę od północy. Pułk bronił warszawskiego przedmościa i zorganizował obronę na odcinku OkuniewLeśniakowizna, a 12 sierpnia odrzucił nieprzyjacielskie natarcie. W tym dniu przybyły do pułku uzupełnienia. 14 sierpnia krwawe walki pod Ossowem toczył sąsiedni 36 pułk piechoty Legii Akademickiej[22]. Celem odciążenia sąsiada, 21 pułk piechoty uderzał ze skrzydła, a kilkakrotne ataki Sowietów odpierano z niewielkimi stratami własnymi[24].

16 sierpnia ruszyła kontrofensywa znad Wieprza. Nacierająca z południa 4 Armia płk. Józefa Rybaka uderzyła w bok nieprzyjacielskiego ugrupowania oblegającego Warszawę. Armia Czerwona rozpoczęła bezładny odwrót. W działaniach pościgowych 21 pułk piechoty uderzał w kierunku na Cygów, Jadów i Łochów, a 22 sierpnia jego I batalion zajął stację w Ostrołęce[24]. Z Ostrołęki pułk został wycofany do Zegrza, a następnie do Nieporętu gdzie odtwarzał gotowość bojową[25].

Ofensywa jesienna

12 września pułk trzema transportami kolejowymi z Warszawy wyruszył do Stanisławowa. 14 września sforsował Dniestr pod Haliczem i nacierał dalej w kierunku na Zasław. Nad Horyniem zorganizował obronę jego lewego brzegu[24]. W nocy 11 października pułk zajął Płonne, a 18 października zdobył Miropol nad Słuczą odrzucając poza stację kolejową Pieczanówka oddziały sowieckiej 24 Dywizji Strzelców[26]. W tym też dniu ogłoszono rozkaz o zawieszeniu broni. Po krótkim postoju nad Słuczą, pułk przegrupował się do Dubna. Tu pełnił służbę patrolową[27].

Bilans walkEdytuj

W uznaniu męstwa wykazanego na bojowym wielu żołnierzy 21 pułk piechoty zostało wyróżnionych wysokimi odznaczeniami bojowymi. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari odznaczonych zostało 22 żołnierzy, zaś Krzyż Walecznych otrzymało 75 oficerów i 311 szeregowych[28]. W czasie walk poległo 14 oficerów i 285 szeregowych[29]

Pułk w okresie pokojuEdytuj

 
Cytadela Warszawska, miejsce stacjonowania pułku
 
Powrót 1 Pułku Szwoleżerów i 21 pp po manewrach do Warszawy; wrzesień 1932. Defilada przed gen. Bolesławem Wieniawą-Długoszowskim (ze szpicrutą)
 
8 DP w 1938

W okresie międzywojennym 21 pułk piechoty stacjonował na terenie Okręgu Korpusu Nr I[30] w garnizonie Warszawa na Cytadeli[31]. Wchodził w skład 8 Dywizji Piechoty[30].

Po powrocie z frontu rozpoczął się dla pułku nowy okres działania już w warunkach pokojowych. W pierwszych latach kadra oficerska pochodziła w większości z oddziałów legionowych i Polskiej Organizacji Wojskowej, następnie z byłej armii rosyjskiej, a w trzeciej kolejności z byłej armii austriackiej. W miarę upływu czasu następowały stopniowo zmiany w związku z przybywaniem do pułku oficerów z polskich już szkół wojskowych[32].

Przewrót majowy

Rankiem 12 maja komendant miasta gen. Stefan Suszyński postawił pułk w stan alarmowy. Zgodnie z rozkazem komendanta miasta wysłano kompanię pod dowództwem kpt. Mariana Masternaka wzmocnioną plutonem ckm por.Tadeusza Kiersta do Komendy Miasta. Druga kompania por. Jerzego Majewskiego obsadziła plutonami wyloty mostów na Wiśle. Po zorientowaniu się dowództwa pułku w przyczynach rozgrywających się wydarzeń, dowódca pułku oraz większość kadry dowódczej opowiedziała się po stronie marszałka Piłsudskiego[32][a].

Odwołano kompanię ochraniającą mosty, a dowództwo kompanii skierowanej do Komendy Miasta objął adiutant pułku kpt. Tadeusz Zelazowski. Do ochrony gmachu Dowództwa Okręgu Korpusu w pałacu Mostowskich skierowano 3 kompanię ckm por. Rusiniaka-Gąsiorowskiego[32]. Kompania kpt. Żelazowskiego około północy 12 maja przeszła z Komendy Miasta w rejon Dworca Głównego, a rano na skrzyżowanie Alej Jerozolimskich i Nowego Światu. Tam kpt. Żelazowski, odwołany do Cytadeli, przekazał dowództwo por. Kierstowi, a kompanię skierowano na Plac Trzech Krzyży i dalej w Aleje Ujazdowskie przeciw oddziałom rządowym. Byli zabici i ranni[33]. 3 kompania ckm skierowana została z pałacu Mostowskich w rejon Dworca Głównego, a następnie z przydzielonymi dwoma działami rozpoczęła natarcie wzdłuż ul. Marszałkowskiej w kierunku pl. Zbawiciela. Napotkany przy ul. Litewskiej pododdział Szkoły Podchorążych złożył broń i por. Gąsiorowski odesłał go do znajdującego się w pobliżu budynku szkoły. Kompania opanowała budynek kolejki Wilanowskiej przy ul. Belwederskiej, zajęła stanowiska na wzniesieniu i stąd blokowała wycofujący się z gmachu Ministerstwa Spraw Wojskowych 10 pułk piechoty. Po zajęciu belwederu, zarządzono wstrzymanie ognia. 14 maja, około 19:30 zastępca dowódcy pułku ppłk Iwo Giżycki i zarządził powrót do koszar[33].

Szkolenie wojsk

Na podstawie rozkazu wykonawczego Ministerstwa Spraw Wojskowych do Departamentu Piechoty o wprowadzeniu organizacji piechoty na stopie pokojowej PS 10-50 z 1930 roku, w Wojsku Polskim wprowadzono trzy typy pułków piechoty. 21 pułk piechoty zaliczony został do typu I pułków piechoty (tzw. „normalnych”). W każdym roku otrzymywał około 610 rekrutów. Stan osobowy pułku wynosił 56 oficerów oraz 1500 podoficerów i szeregowców. W okresie zimowym posiadał batalion starszego rocznika, batalion szkolny i skadrowany, w okresie letnim zaś batalion starszego rocznika i dwa bataliony poborowych[34]. Po wprowadzeniu w 1930 nowej organizacji piechoty na stopie pokojowej, pułk szkolił rekrutów dla potrzeb batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza[35]. W tym czasie wprowadzono też dodatkowo kompanię karabinów maszynowych. Stan pułku powiększył się o 4 oficerów, 13 podoficerów, 1200 szeregowców i 12 karabinów maszynowych[36].

Kampania wrześniowa 1939Edytuj

3 września w bitwie pod Mławą pułk w składzie armii „Modlin” nacierał po osi Koziczyn-Chrostowo Wielkie,Czernice Borowe-Chojnowo odrzucił nieprzyjaciela w kierunku północnym i zdobył rubież szosy Grudusk-Przasnysz. Umożliwiło to oddziałom 8 i 20 Dywizji Piechoty wycofanie się na linię Bugu i Narwi[37]. Dalej prowadząc działania opóźniające, wycofał się do Modlina. Tam otrzymał zadanie wzmocnienia obrony Warszawy. W czasie marszu poniósł dotkliwe straty wskutek niemieckiego bombardowania pod Jabłonną. Walczył w rejonie Grochowa. Jego dwa bataliony drugiego rzutu mobilizacyjnego odpierały niemieckie ataki na Mokotowie i Czerniakowie.

We wrześniu 1939 pułk stracił około 1500 zabitych, rannych i zaginionych żołnierzy.

Pułk został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari nr 13273 za kampanię wrześniową.

Działania pułku

„Dzieci Warszawy”Edytuj

 
Orkiestra 21 pp podczas defilady; listopad 1925
 
Ćwiczenia 21 pp - żołnierze z ckm na pozycji przy drodze; sierpień 1927
 
Zakończenie kursu szkoły podoficerskiej w 21 pp - defilada na terenie Cytadeli; kwiecień 1933
 
Zakończenie kursu szkoły podoficerskiej w 21 pp - d-ca płk Edward Dojan-Surówka wręcza prymusowi kursu nagrodę - narty
Dowódcy pułku[38]
płk Bolesław Jaźwiński 11 XI 1918 – 23 II 1919
płk piech. Fabian Kobordo 24 II – 27 XI 1919
mjr piech. Romuald Żurakowski 28 XI 1919 – 9 III 1920
ppłk piech. Mieczysław Sokół-Szahin 10 III – 6 IV 1920
ppłk piech. Florian Marciszewicz 7-27 IV 1920
mjr piech. Stanisław Tarabanowicz 28 IV – 27 VII 1920
mjr piech. Romuald Żurakowski 28-30 VII 1920
mjr piech. Zdzisław Przyjałkowski od 31 VII 1920
ppłk Romuald Żurakowski 1923 – VIII 1926 dowódca PD 28 DP
płk piech. Edward Dojan-Surówka VIII 1926[39] – 1934 dowódca PD 2 DP Leg.
płk dypl. Bolesław Stanisław Borkowski 1934[41] – 1938
płk dypl. Stanisław Sosabowski III – IX 1939
Zastępcy dowódcy pułku
ppłk piech. Iwo Krystyn Giżycki 1925[42]
ppłk SG inż. Otton Czuruk 15 X 1925 – 24 X 1926 GISZ
mjr / ppłk piech. Stefan Broniowski 23 XII 1927 – 2 XI 1928 słuchacz WSWoj.
mjr / ppłk dypl. piech. Władysław I Winiarski 30 IV 1929[39] – IX 1931 szef sztabu DOK I[40]
ppłk dypl. piech. Władysław Ryszanek 1 IX 1931 – 31 V 1935 stan nieczynny
ppłk dypl. Karol Hodała od 15 X 1935
II zastępcy dowódcy pułku - kwatermistrzowie
mjr piech. Mieczysław Duch do VIII 1939
Inni oficerowie pułku
Imię i nazwisko Stanowisko w 21 pułku piechoty
Jan Bratro kwatermistrz (p.o. 1922 – 1923)
Karol Kumuniecki kwatermistrz (1924 – 1925)
Marceli Cerklewicz
Kazimierz Duch
Włodzimierz Falcman
Konstanty Jamiołkowski
Władysław Kabaciński
Józef Kalandyk
Antoni Krzyczkowski
Otton Laskowski
Władysław Stanisław Leśniak
kpt. rez. Tadeusz Lubaczewski
Tadeusz Maresz
Józef Adam Stanisław Mickiewicz
Kazimierz Moniuszko
Jerzy Niezbrzycki
Stanisław Sadowski
mjr Franciszek Sobolta dowódca II batalionu w 1928
Józef Szyrmer vel Schirmer
kpt Antoni Śliwiński od 1927 adiutant pułku
Stanisław Wiloch
Walerian Wojtulewicz
Witold Wolfram
Czesław Wroczyński naczelny lekarz pułku od 1920
Stanisław Wrzaliński organizator I batalionu w 1918
Podoficerowie
st. sierż. Kazimierz Hasała

Obsada personalna w 1939 rokuEdytuj

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939[41][b]
Stanowisko Stopień, imię i nazwisko Przydział we wrześniu 1939
Dowództwo, kwatermistrzostwo i pododdziały specjalne
dowódca pułku płk dypl. Stanisław Sosabowski dowódca 21 pp
I zastępca dowódcy vacat
adiutant kpt. Stanisław Löwenstamm I adiutant
starszy lekarz mjr dr Henryk Lenk
młodszy lekarz kpt. lek. Bolesław Syrocki
II zastępca dowódcy (kwatermistrz) mjr Mieczysław Duch
oficer mobilizacyjny kpt. adm. (piech.) Roman Pospischil
zastępca oficera mobilizacyjnego kpt. adm. (piech.) Edward Turkiewicz
oficer administracyjno-materiałowy kpt. Józef Jan Pechal
oficer gospodarczy kpt. int. Edward Baszniak
oficer żywnościowy vacat
oficer taborowy kpt. tab. Maksymilian Ziembiński
kapelmistrz kpt. adm. Antoni Chrapczyński
dowódca plutonu łączności por. Stanisław Gala
dowódca plutonu pionierów por. Wincenty Tkaczyk
dowódca plutonu artylerii piechoty kpt. art. Piotr Kowalski
dowódca plutonu ppanc. por. Marian Kamiński
dowódca oddziału zwiadu ppor. Jan Tłuczkiewicz
I batalion
dowódca batalionu mjr Władysław II Dobrowolski dowódca I/21pp
dowódca 1 kompanii kpt. Władysław I Zwoliński
dowódca plutonu ppor. Bogdan Trawiński
dowódca plutonu ppor. Juliusz Wereszczyński
dowódca 2 kompanii kpt. Jerzy Czesław Wójcicki
dowódca plutonu ppor. Zbigniew Stefański
dowódca 3 kompanii por. Zbigniew Chlebowski
dowódca plutonu ppor. Stefan Gawlik
dowódca 1 kompanii km p.o. por. Eugeniusz Pokrowski dowódca 2 kkm
dowódca plutonu por Stefan Burwiel dowódca 1 kkm
II batalion
dowódca batalionu mjr Stanisław Szerski
dowódca 4 kompanii por. Jerzy Aleksander Górecki
dowódca plutonu por Józef Smela dowódca 2/21pp
dowódca 5 kompanii kpt. Stanisław Safin dowódca 5/21pp
dowódca plutonu ppor. Zygmunt Henryk Dziadosz
dowódca 6 kompanii kpt. Emanuel Dobromir Folga dowódca 1/21pp
dowódca plutonu ppor. Jan Andrzej Skierski dowódca 6/21pp
dowódca 2 kompanii km p.o. por. Ryszard Kulesza
dowódca plutonu por. Mieczysław Ptasiński
III batalion
dowódca batalionu ppłk Marian Jan Rozborski
dowódca 7 kompanii kpt. Szczepan Bronisław Madej
dowódca plutonu ppor. Hubert Nikodem Kunicki
dowódca 8 kompanii kpt. Wiktor Świątek dowódca 8/21pp
dowódca plutonu ppor. Czesław Chamerski
dowódca plutonu ppor. Antoni Maria Kukawski
dowódca 9 kompanii kpt. Stefan Józef Obrębowski dowódca III/21pp
dowódca plutonu por. Hieronim Tarasiuk
dowódca 3 kompanii km kpt. Jan Kozubek
dowódca plutonu ppor. Stanisław Szczotkowski
na kursie por. Henryk Kamiński
por. Michał Antoni Polegaj dowódca 4/21pp
ppor. Czesław Dej
ppor. Stanisław Witomski dowódca 9/21pp
odkomenderowany por. Arseniusz Jermoliński dowódca 3 kkm
21 kompania wartownicza „Palmiry”
dowódca kpt. Albin Józef Barczak
dowódca plutonu por. adm. (piech.) Piotr Bodzioch
21 obwód pw „Warszawa”
kmdt obwodowy PW mjr Franciszek Żebrowski[c]
kmdt miejski PW Warszawa I kpt. piech. Edward Penner[c]
kmdt miejski PW Warszawa II kpt. piech. Henryk Kuźmiński[c]
Obsada personalna pułku we wrześniu 1939[44]
Stanowisko Stopień imię i nazwisko Dalsze losy
Dowództwo
dowódca pułku płk dypl. Stanisław Sosabowski PSZ
oficer operacyjny kpt. dypl. Stanisław Jachnik
I adiutant kpt. Stanisław Löwenstamm
kwatermistrz kpt. Jan Moraczewski
oficer łączności por.Stanisław Gałła
oficer informacyjny ppor. Stanisław Olszewski
lekarz kpt. Bolesław Syrocki
kapelan ks.kpt. Mieczysław Kiełbasa
I batalion
dowódca batalionu mjr Władysław Dobrowolski w niemieckiej niewoli
dowódca 1 kompanii strzeleckiej kpt. Emanuel Folga (VM)
dowódca 2 kompanii strzeleckiej por. Józef Smela
dowódca 3 kompanii strzeleckiej por. Stanisław Sniadowski
dowódca 1 kompanii ckm por. Stefan Burwiel
II batalion
dowódca batalionu mjr Wisław Radziszewski
dowódca 4 kompanii strzeleckiej por. Mikołaj Polegaj
dowódca 5 kompanii strzeleckiej kpt. Stanisław Safin
dowódca 6 kompanii strzeleckiej ppor. Jan Skierski
dowódca 2 kompanii ckm por. Eugeniusz Pokrowski
III batalion
dowódca batalionu kpt. Stefan Józef Obrębowski
dowódca 7 kompanii strzeleckiej ppor. Waldalin Puciata
dowódca 8 kompanii strzeleckiej kpt. Wiktor Świątek
dowódca 9 kompanii strzeleckiej ppor. Stanisław Witomski
dowódca 3 kompanii ckm por. Arseniusz Jermoliński
Pododdziały specjalne
dowódca kompanii ppanc. por. Marian Kamiński
dowódca kompanii zwiadu ppor. Jan Płuczkiewicz
dowódca plutonu artylerii piechoty kpt. Piotr Kowalski
dowódca plutonu pionierów por. Jan Bochiński

Kawalerowie Virtuti MilitariEdytuj

Żołnierze pułku odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari za wojnę 1918-1920[45]
ppor. Zygmunt Burago por. Bolesław Ciechanowski por. Stanisław Godycki-Ćwirko
plut. Ludwik Jackowski st. szer. Julian Kamiński plut. Henryk Kapiński
por. Kazimierz Konopacki por. Józef Kozłowski sierż. Zygmunt Kukliński
por. Albin Leszczyński ppor. Tadeusz Orłowski kpr. Józef Potkański
mjr Zdzisław Przyjałkowski ppor. Stanisław Sadowski st. szer. Piotr Śliwiński
kpr. Bronisław Szbelak plut. Tadeusz Szreter sierż. Teofil Tendorf
plut. Józef Tybel por. Mieczysław Wierzejski mjr Ludwik Żuławski
mjr Romuald Żurakowski

Symbole pułkoweEdytuj

 
Poczet sztandarowy pułku
 
Święto 21 pp w Warszawie - poczet sztandarowy z nowo wręczonym sztandarem; sierpień 1932
Sztandar

21 Warszawski pułk piechoty „Dzieci Warszawy“ miał dwukrotnie nadany sztandar. Pierwszy ufundowało Koło Opieki nad Pułkiem, został mu uroczyście wręczony 21 lipca 1921 roku przez Naczelnika Państwa, marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Saskim. Od tego dnia pełna nazwa 21 pułku piechoty brzmiała: 21 Warszawski Pułk Piechoty „Dzieci Warszawy”[46]. Wkrótce został przekazany do Muzeum Wojska w Warszawie, gdzie znajduje się dotychczas[47].

Drugi sztandar pułk otrzymał również od społeczeństwa stolicy. 18 sierpnia 1932 roku Wręczył go Prezydent RP prof. Ignacy Mościcki[48][46], a według Kazimierza Satory Józef Piłsudski[49].

Opis sztandaru. Na ramionach krzyża wyhaftowane napisy: na górnym: Bełz 22.11.1919, na dolnym: Raków 24.V11.l919, na prawym: Halicz l4.IX.1920, na lewym: Okuniew 18.VIII.1920. Na białych polach między ramionami krzyża na tarczach: w lewym górnym rogu, daty 6.1.1831 i 11.XI.1918, w prawym górnym rogu: odznaka pamiątkowa POW, w prawym dolnym rogu Syrena, herb m.st. Warszawy. Wzdłuż drzewca umieszczona biało-czerwona wstęga. Obydwa pasma wstęgi zakończono złotą frędzlą. Na jednej wstędze wyhaftowano: 21 Warszawskiemu Pułkowi Piechoty Chorągiew Tę Ofiarowuje Stolica Dnia 18.VIII.1932 Roku, na drugiej: Spadkobiercy Sławy 5-go Pułku Strzelców Pieszych Dzieci Warszawy z Roku 1831. W drzewce wbito 21 gwoździ: 9 złotych i 12 srebrnych[47].

Na jego sztandarze, obok chlubnie stoczonych bojów w latach 1919-1920: „Bełz” 1919, „Raków” 1919, „Halicz” 1920, „Okuniew” 1920 zostały później dopisane: „Ciechanów” 1939, „Grochów” 1939, „ZWZC” 1940, „Żoliborz” 1944. Sztandar został udekorowany Orderem Virtuti Militari[50].

Osobny artykuł: Polskie sztandary wojskowe.
Odznaka pamiątkowa

Zatwierdzona przez Ministra Spraw Wojskowych w 1929 roku. Odznaka o wymiarach 42x42 mm ma kształt krzyża tzw. palowego o ostro ściętych końcach ramion emaliowanych w kolorze białym. Na ramionach krzyża wpisano numer i inicjały „21 P.P.” oraz nałożono na dolnym ramieniu herb Warszawy. W centrum krzyża znajduje się srebrny orzeł jagielloński w otoku srebrnego i oksydowanego wieńca dębowo-laurowego. Czteroczęściowa – oficerska, wykonana w tombaku srebrzonym, emaliowana, na rewersie numerowana. Wykonawcą odznaki był Stanisław Reising z Warszawy[2].

Odtworzenie pułku w ramach Armii KrajowejEdytuj

Pomimo kapitulacji Warszawy we wrześniu 1939 pułk nie przestał istnieć. Działał w konspiracji jako pułk kadrowy, podporządkowany Komendzie Głównej ZWZ, a następnie AK pod kryptonimem „Żaglowiec”. W powstaniu warszawskim walczył w rejonie centralnego Żoliborza. Stracił w tym czasie 450 żołnierzy. Jako zwarta jednostka przestał istnieć 30 września 1944.

Osobny artykuł: Zgrupowanie Żaglowiec.

UwagiEdytuj

 1. Na terenie Cytadeli stacjonowały zatem dwa pułki postawione przez swych dowódców po dwu przeciwnych stronach. Dowódca 30 pp strzelców Kaniowskich oraz większość oficerów stanęła po stronie rządu → Karczewski 1992 ↓, s. 11
 2. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[42].
 3. a b c Oficer, który pełnił jednocześnie więcej niż jedną funkcję[43].

PrzypisyEdytuj

 1. Karczewski 1992 ↓, s. 14.
 2. a b Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 50.
 3. Satora 1990 ↓, s. 60.
 4. a b c Karczewski 1992 ↓, s. 5.
 5. a b Futalski 1928 ↓, s. 6.
 6. Wodzyński 2016 ↓, s. 36.
 7. Karczewski 1992 ↓, s. 5-6.
 8. Wodzyński 2016 ↓, s. 38.
 9. Futalski 1928 ↓, s. 14.
 10. Karczewski 1992 ↓, s. 6.
 11. Karczewski 1992 ↓, s. 6-7.
 12. Futalski 1928 ↓, s. 17-18.
 13. Karczewski 1992 ↓, s. 7.
 14. Futalski 1928 ↓, s. 20.
 15. Karczewski 1992 ↓, s. 7-8.
 16. Futalski 1928 ↓, s. 23.
 17. a b c Karczewski 1992 ↓, s. 8.
 18. Cisek, Paduszek i Rawski 2010 ↓, s. 41.
 19. Odziemkowski 1998 ↓, s. 172.
 20. Wodzyński 2016 ↓, s. 39.
 21. Futalski 1928 ↓, s. 28-29.
 22. a b Wodzyński 2016 ↓, s. 40.
 23. Karczewski 1992 ↓, s. 8-9.
 24. a b c Karczewski 1992 ↓, s. 9.
 25. Futalski 1928 ↓, s. 32.
 26. Futalski 1928 ↓, s. 33.
 27. Karczewski 1992 ↓, s. 9-10.
 28. Futalski 1928 ↓, s. 38.
 29. Futalski 1928 ↓, s. 34.
 30. a b Almanach Oficerski 1923/24 ↓, s. 52.
 31. Karczewski 1992 ↓, s. 10.
 32. a b c Karczewski 1992 ↓, s. 11.
 33. a b Karczewski 1992 ↓, s. 12.
 34. Jagiełło 2007 ↓, s. 63-65.
 35. Jagiełło 2007 ↓, s. 64.
 36. Jagiełło 2007 ↓, s. 65-67.
 37. Karczewski 1992 ↓, s. 24.
 38. Prugar-Ketling (red.) 1992 ↓, metryka.
 39. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 12 marca 1929 roku, s. 89.
 40. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 7 z 23 października 1931 roku, s. 326.
 41. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 572–573 i 673.
 42. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 43. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VIII.
 44. Karczewski 1992 ↓, s. 40.
 45. Fularski 1929 ↓, s. 38.
 46. a b 8 Dywizja Piechoty…s.209
 47. a b Karczewski 1992 ↓, s. 41.
 48. Karczewski 1992 ↓, s. 14 i 41.
 49. Satora 1990 ↓, s. 59.
 50. Zarządzenie gen. W Andersa z 11 listopada 1966 r. Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, sygn. A XII 77.

BibliografiaEdytuj