21 Pułk Piechoty „Dzieci Warszawy”

Ten artykuł dotyczy 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy. Zobacz też: 21 Pułk Piechoty – inne pułki piechoty z numerem 21.

21 Warszawski Pułk Piechoty „Dzieci Warszawy” (21 pp) – oddział piechoty Wojska Polskiego II RP.

21 Warszawski Pułk Piechoty „Dzieci Warszawy”
Ilustracja
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 11 listopada 1918
Rozformowanie 1939
Nazwa wyróżniająca Warszawski
Patron Dzieci Warszawy
Tradycje
Święto 18 sierpnia[1]
Nadanie sztandaru 21 lipca 1921
18 sierpnia 1932
Kontynuacja 8 Brygada Zmechanizowana
Dowódcy
Pierwszy płk Bolesław Jaźwiński
Ostatni płk dypl. Stanisław Sosabowski
Działania zbrojne
wojna polsko-bolszewicka
kampania wrześniowa
Organizacja
Kryptonim Przemysław
Dyslokacja garnizon Warszawa
Rodzaj sił zbrojnych wojsko
Rodzaj wojsk piechota
Podległość 8 Dywizja Piechoty
Odznaczenia
Ag virtuti.jpg
Schemat działań pułku w latach 1919-1921
Obrona modlina 1939.png
Warszawa obrona 1939 1.PNG
Warszawa obrona 1939.png

Pułk stacjonował w garnizonie Warszawa[2] w Cytadeli. Wchodził w skład 8 Dywizji Piechoty[3].

W wojnie obronnej 1939 w składzie Armii „Modlin” wziął udział w ostatniej fazie bitwy pod Mławą. Od 10 września 1939 r. w obronie Warszawy.

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

Pułk formowano od 11 listopada 1918 w Warszawie, jako 1 Okręgowy Warszawski Pułk. Kadrę w większości stanowili żołnierze I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego w Rosji oraz POW[4]. Dowództwo powierzono płk Bolesławowi Jaźwińskiemu, a organizację I. batalionu kpt. Stanisławowi Wrzalińskiemu[5]. 28 listopada 1918 I. batalion pod dowództwem Wrzalińskiego liczył już 870 ludzi – wyłącznie ochotników. Do I. batalionu oprócz Dowborczyków i członków POW zaciągnęło się wielu uczniów warszawskich szkół średnich, młodzieży robotniczej i inteligentów[5]. Pułk złożył przysięgę 13 grudnia 1918 w Warszawie na placu Saskim[4].

Pułk w walce o graniceEdytuj

9 stycznia 1919 jego II batalion wyruszył na front ukraiński. 17 stycznia stoczył swój pierwszy zwycięski bój pod Rawą Ruską. Po zajęciu 22 lutego Bełza prowadził walki pozycyjne[4]. 16 marca wyruszył na front III batalion. Uczestniczył w zdobywaniu Siedlisk, Rogoźna, Jaworowa i Wiszenki Wielkiej. W sierpniu II batalion przerzucony został na front wołyński i dotarł do Styru. 15 sierpnia, po przekroczeniu Horynia, osiągnął linię Słuczy, zajął Sarny, a pod Suszczanami przełamał silną linię nieprzyjaciela. W tym czasie I i III batalion walczyły na froncie litewsko-białoruskim, biorąc udział w walkach o Raków. W czasie kontrofensywy rosyjskiej w 1920 pułk wycofał się pod Warszawę. Tu bronił przedmościa stolicy na odcinku OkuniewLeśniakowizna. Po odparciu nieprzyjaciela przeszedł do pościgu. Dotarł do Ostrołęki, skąd 12 września wyruszył do Stanisławowa. 14 sierpnia sforsował Dniestr pod Haliczem, a 18 października zdobył Miropol nad Słuczą.

Do Warszawy Pułk powrócił w kwietniu 1921. Za walki o granice żołnierze pułku otrzymali 22 Krzyże Virtuti Militari i 386 Krzyży Walecznych.

Pułk w okresie pokojuEdytuj

 
8 DP w 1938

W okresie międzywojennym 21 pułk piechoty stacjonował na terenie Okręgu Korpusu Nr I[6] w garnizonie Warszawa na Cytadeli[7]. Wchodził w skład 8 Dywizji Piechoty[6].

Po powrocie z frontu rozpoczął się dla pułku nowy okres działania już w warunkach pokojowych. W pierwszych latach kadra oficerska pochodziła w większości z oddziałów legionowych i Polskiej Organizacji Wojskowej, następnie z byłej armii rosyjskiej, a w trzeciej kolejności z byłej armii austriackiej. W miarę upływu czasu następowały stopniowo zmiany w związku z przybywaniem do pułku oficerów z polskich już szkół wojskowych[8].

Przewrót majowy
Rankiem 12 maja komendant miasta gen. Stefan Suszyński postawił pułk w stan alarmowy. Zgodnie z rozkazem komendanta miasta wysłano kompanię pod dowództwem kpt. Mariana Masternaka wzmocnioną plutonem ckm por.Tadeusza Kiersta do Komendy Miasta. Druga kompania por. Jerzego Majewskiego obsadziła plutonami wyloty mostów na Wiśle. Po zorientowaniu się dowództwa pułku w przyczynach rozgrywających się wydarzeń, dowódca pułku oraz większość kadry dowódczej opowiedziała się po stronie marszałka Piłsudskiego[8][a].

Odwołano kompanię ochraniającą mosty, a dowództwo kompanii skierowanej do Komendy Miasta objął adiutant pułku kpt. Tadeusz Zelazowski. Do ochrony gmachu Dowództwa Okręgu Korpusu w pałacu Mostowskich skierowano 3 kompanię ckm por. Rusiniaka-Gąsiorowskiego[8]. Kompania kpt. Żelazowskiego około północy 12 maja przeszła z Komendy Miasta w rejon Dworca Głównego, a rano na skrzyżowanie Alej Jerozolimskich i Nowego Światu. Tam kpt. Żelazowski, odwołany do Cytadeli, przekazał dowództwo por. Kierstowi, a kompanię skierowano na Plac Trzech Krzyży i dalej w Aleje Ujazdowskie przeciw oddziałom rządowym. Byli zabici i ranni[9]. 3 kompania ckm skierowana została z pałacu Mostowskich w rejon Dworca Głównego, a następnie z przydzielonymi dwoma działami rozpoczęła natarcie wzdłuż ul. Marszałkowskiej w kierunku pl. Zbawiciela. Napotkany przy ul. Litewskiej pododdział Szkoły Podchorążych złożył broń i por. Gąsiorowski odesłał go do znajdującego się w pobliżu budynku szkoły. Kompania opanowała budynek kolejki Wilanowskiej przy ul. Belwederskiej, zajęła stanowiska na wzniesieniu i stąd blokowała wycofujący się z gmachu Ministerstwa Spraw Wojskowych 10 pułk piechoty. Po zajęciu belwederu, zarządzono wstrzymanie ognia. 14 maja, około 19:30 zastępca dowódcy pułku ppłk Iwo Giżycki i zarządził powrót do koszar[9].

Na podstawie rozkazu wykonawczego Ministerstwa Spraw Wojskowych do Departamentu Piechoty o wprowadzeniu organizacji piechoty na stopie pokojowej PS 10-50 z 1930 roku, w Wojsku Polskim wprowadzono trzy typy pułków piechoty. 21 pułk piechoty zaliczony został do typu I pułków piechoty (tzw. „normalnych”). W każdym roku otrzymywał około 610 rekrutów. Stan osobowy pułku wynosił 56 oficerów oraz 1500 podoficerów i szeregowców. W okresie zimowym posiadał batalion starszego rocznika, batalion szkolny i skadrowany, w okresie letnim zaś batalion starszego rocznika i dwa bataliony poborowych[10]. Po wprowadzeniu w 1930 nowej organizacji piechoty na stopie pokojowej, pułk szkolił rekrutów dla potrzeb batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza[11]. W tym czasie wprowadzono też dodatkowo kompanię karabinów maszynowych. Stan pułku powiększył się o 4 oficerów, 13 podoficerów, 1200 szeregowców i 12 karabinów maszynowych[12].

Kampania wrześniowa 1939Edytuj

3 września w bitwie pod Mławą pułk w składzie armii „Modlin” nacierał po osi Koziczyn-Chrostowo Wielkie,Czernice Borowe-Chojnowo odrzucił nieprzyjaciela w kierunku północnym i zdobył rubież szosy Grudusk-Przasnysz. Umożliwiło to oddziałom 8 i 20 Dywizji Piechoty wycofanie się na linię Bugu i Narwi[13]. Dalej prowadząc działania opóźniające, wycofał się do Modlina. Tam otrzymał zadanie wzmocnienia obrony Warszawy. W czasie marszu poniósł dotkliwe straty wskutek niemieckiego bombardowania pod Jabłonną. Walczył w rejonie Grochowa. Jego dwa bataliony drugiego rzutu mobilizacyjnego odpierały niemieckie ataki na Mokotowie i Czerniakowie.

We wrześniu 1939 pułk stracił około 1500 zabitych, rannych i zaginionych żołnierzy.

„Dzieci Warszawy”Edytuj

Dowódcy pułku
 
Cytadela Warszawska, miejsce stacjonowania pułku
Zastępcy dowódcy pułku
 • ppłk piech. Iwo Krystyn Giżycki (1925)[18]
 • ppłk SG inż. Otton Czuruk (15 X 1925 – 24 X 1926 → GISZ)
 • mjr / ppłk piech. Stefan Broniowski (23 XII 1927 – 2 XI 1928 → słuchacz WSWoj.)
 • mjr / ppłk dypl. piech. Władysław I Winiarski (30 IV 1929[19] – IX 1931 → szef sztabu DOK I[20])
 • ppłk dypl. piech. Władysław Ryszanek (1 IX 1931 – 31 V 1935 → stan nieczynny)
 • ppłk dypl. Karol Hodała (od 15 X 1935[21])
Kwatermistrzowie
Oficerowie pułku

Obsada personalna w 1939 rokuEdytuj

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939 roku[23][b]

Dowództwo, kwatermistrzostwo i pododdziały specjalne
 • dowódca pułku – płk dypl. Stanisław Sosabowski
 • I zastępca dowódcy – vacat
 • adiutant – kpt. Stanisław Leopold Löwenstamm
 • starszy lekarz – mjr dr Henryk Lenk
 • młodszy lekarz – kpt. lek. Bolesław Syrocki
 • II zastępca dowódcy (kwatermistrz) – mjr Mieczysław Duch
 • oficer mobilizacyjny – kpt. adm. (piech.) Roman Pospischil
 • zastępca oficera mobilizacyjnego – kpt. adm. (piech.) Edward Turkiewicz
 • oficer administracyjno-materiałowy – kpt. Józef Jan Pechal
 • oficer gospodarczy – kpt. int. Edward Baszniak
 • oficer żywnościowy – vacat
 • dowódca kompanii gospodarczej i oficer taborowy – kpt. tab. Maksymilian Ziembiński
 • kapelmistrz – kpt. adm. (kapelm.) Antoni Chrapczyński
 • dowódca plutonu łączności – por. Stanisław Gala
 • dowódca plutonu pionierów – por. Wincenty Tkaczyk
 • dowódca plutonu artylerii piechoty – kpt. art. Piotr Kowalski
 • dowódca plutonu ppanc. – por. Marian Kamiński
 • dowódca oddziału zwiadu – ppor. Jan Tłuczkiewicz
I batalion
 • dowódca batalionu – mjr Władysław II Dobrowolski
 • dowódca 1 kompanii – kpt. Władysław I Zwoliński
 • dowódca plutonu – ppor. Bogdan Trawiński
 • dowódca plutonu – ppor. Juliusz Felicjan Chwalibóg Wereszczyński
 • dowódca 2 kompanii – kpt. Jerzy Czesław Wójcicki
 • dowódca plutonu – ppor. Zbigniew Ksawery Marceli Stefański
 • dowódca 3 kompanii – por. Zbigniew Chlebowski
 • dowódca plutonu – ppor. Stefan Gawlik
 • dowódca 1 kompanii km – p.o. por. Eugeniusz Pokrowski
 • dowódca plutonu – por Stefan Burwiel
II batalion
 • dowódca batalionu – mjr Stanisław Szerski
 • dowódca 4 kompanii – por. Jerzy Aleksander Górecki
 • dowódca plutonu – por Józef Smela
 • dowódca 5 kompanii – kpt. Stanisław Ireneusz Adam Safin
 • dowódca plutonu – ppor. Zygmunt Henryk Dziadosz
 • dowódca 6 kompanii – kpt. Emanuel Dobromir Folga
 • dowódca plutonu – ppor. Jan Andrzej Skierski
 • dowódca 2 kompanii km – p.o. por. Ryszard Aleksander Kulesza
 • dowódca plutonu – por. Mieczysław Ptasiński
III batalion
 • dowódca batalionu – ppłk Marian Jan Rozborski
 • dowódca 7 kompanii – kpt. Szczepan Bronisław Madej
 • dowódca plutonu – ppor. Hubert Nikodem Kunicki
 • dowódca 8 kompanii – kpt. Wiktor Świątek
 • dowódca plutonu – ppor. Czesław Chamerski
 • dowódca plutonu – ppor. Antoni Maria Kukawski
 • dowódca 9 kompanii – kpt. Stefan Józef Obrębowski
 • dowódca plutonu – por. Hieronim Tarasiuk
 • dowódca 3 kompanii km – kpt. Jan Kozubek
 • dowódca plutonu – ppor. Stanisław Antoni Szczotkowski
 • na kursie – por. Henryk Kamiński
 • na kursie – por. Michał Antoni Polegaj
 • na kursie – ppor. Czesław Dej
 • na kursie – ppor. Stanisław Witomski
 • odkomenderowany – por. Arseniusz Jermoliński
21 kompania Wartownicza „Palmiry”
 • dowódca – kpt. Albin Józef Barczak
 • dowódca plutonu – por. adm. (piech.) Piotr Bodzioch
21 obwód przysposobienia wojskowego „Warszawa”
 • kmdt obwodowy PW – mjr Franciszek Stanisław Żebrowski[c]
 • kmdt miejski PW Warszawa I – kpt. piech. Edward Alfred Penner (*)
 • kmdt miejski PW Warszawa II – kpt. piech. Henryk Kuźmiński (*)

Obsada personalna pułku we wrześniu 1939 roku[26]

Dowództwo
 • dowódca pułku – płk dypl. Stanisław Sosabowski
 • oficer operacyjny kpt. dypl. Stanisław Jachnik
 • I adiutant – kpt. Stanisław Loewenstamm
 • kwatermistrz – kpt. Jan Moraczewski
 • oficer łączności – por.Stanisław Gałła
 • oficer informacyjny – ppor. Stanisław Olszewski
 • lekarz – kpt. Bolesław Syrocki
 • kapelan – ks.kpt. Mieczysław Kiełbasa
I batalion
 • dowódca batalionu – mjr Władysław Dobrowolski
 • dowódca 1 kompanii strzeleckiej – kpt. Emanuel Folga (odznaczony VM za 1939[27])
 • dowódca 2 kompanii strzeleckiej – por. Józef Smela
 • dowódca 3 kompanii strzeleckiej – por. Stanisław Sniadowski
 • dowódca 1 kompanii ckm – por. Stefan Burwiel
II batalion
 • dowódca batalionu – mjr Wisław Pius Teodor Radziszewski
 • dowódca 4 kompanii strzeleckiej – por. Mikołaj Polegaj
 • dowódca 5 kompanii strzeleckiej – kpt. Stanisław Safin
 • dowódca 6 kompanii strzeleckiej – ppor. Jan Skierski
 • dowódca 2 kompanii ckm – por. Eugeniusz Pokrowski
III batalion
 • dowódca batalionu – kpt. Stefan Józef Obrębowski
 • dowódca 7 kompanii strzeleckiej – ppor. Waldalin Puciata
 • dowódca 8 kompanii strzeleckiej – kpt. Wiktor Świątek
 • dowódca 9 kompanii strzeleckiej – ppor. Stanisław Witomski
 • dowódca 3 kompanii ckm – por. Arseniusz Jermoliński
Pododdziały specjalne
 • dowódca kompanii przeciwpancernej – por. Marian Kamiński
 • dowódca kompanii zwiadu – ppor. Jan Płuczkiewicz
 • dowódca plutonu artylerii piechoty – kpt. Piotr Kowalski
 • dowódca plutonu pionierów – por. Jan Bochiński

Kawalerowie Virtuti MilitariEdytuj

Żołnierze pułku odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari za wojnę 1918-1920[28]

ppor. Zygmunt Burago
por. Bolesław Ciechanowski
por. Stanisław Godycki-Ćwirko
plut. Ludwik Jackowski
st. szer. Julian Kamiński
plut. Henryk Kapiński
por. Kazimierz Konopacki
por. Józef Kozłowski
sierż. Zygmunt Kukliński
por. Albin Leszczyński
ppor. Tadeusz Orłowski
kpr. Józef Potkański
mjr Zdzisław Przyjałkowski
ppor. Stanisław Sadowski
st. szer. Piotr Śliwiński
kpr. Bronisław Szbelak
plut. Tadeusz Szreter
sierż. Teofil Tendorf
plut. Józef Tybel
por. Mieczysław Wierzejski
mjr Ludwik Żuławski
mjr Romuald Żurakowski

Symbole pułkoweEdytuj

 
Poczet sztandarowy pułku
Sztandar

21 Warszawski pułk piechoty „Dzieci Warszawy“ miał dwukrotnie nadany sztandar. Pierwszy ufundowało Koło Opieki nad Pułkiem, został mu uroczyście wręczony 21 lipca 1921 roku przez Naczelnika Państwa, marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Saskim. Od tego dnia pełna nazwa 21 pułku piechoty brzmiała: 21 Warszawski Pułk Piechoty „Dzieci Warszawy”[29]. Wkrótce został przekazany do Muzeum Wojska w Warszawie, gdzie znajduje się dotychczas[30].

Drugi sztandar pułk otrzymał również od społeczeństwa stolicy. 18 sierpnia 1932 roku Wręczył go Prezydent RP prof. Ignacy Mościcki[31][29], a według Kazimierza Satory Józef Piłsudski[32].

Opis sztandaru. Na ramionach krzyża wyhaftowane napisy: na górnym: Bełz 22.11.1919, na dolnym: Raków 24.V11.l919, na prawym: Halicz l4.IX.1920, na lewym: Okuniew 18.VIII.1920. Na białych polach między ramionami krzyża na tarczach: w lewym górnym rogu, daty 6.1.1831 i 11.XI.1918, w prawym górnym rogu: odznaka pamiątkowa POW, w prawym dolnym rogu Syrena, herb m.st. Warszawy. Wzdłuż drzewca umieszczona biało-czerwona wstęga. Obydwa pasma wstęgi zakończono złotą frędzlą. Na jednej wstędze wyhaftowano: 21 Warszawskiemu Pułkowi Piechoty Chorągiew Tę Ofiarowuje Stolica Dnia 18.VIII.1932 Roku, na drugiej: Spadkobiercy Sławy 5-go Pułku Strzelców Pieszych Dzieci Warszawy z Roku 1831. W drzewce wbito 21 gwoździ: 9 złotych i 12 srebrnych[30].

Na jego sztandarze, obok chlubnie stoczonych bojów w latach 1919-1920: „Bełz” 1919, „Raków” 1919, „Halicz” 1920, „Okuniew” 1920 zostały później dopisane: „Ciechanów” 1939, „Grochów” 1939, „ZWZC” 1940, „Żoliborz” 1944. Sztandar został udekorowany Orderem Virtuti Militari[33].

Osobny artykuł: Polskie sztandary wojskowe.
Odznaka pamiątkowa

Zatwierdzona przez Ministra Spraw Wojskowych w 1929 roku. Odznaka o wymiarach 42x42 mm ma kształt krzyża tzw. palowego o ostro ściętych końcach ramion emaliowanych w kolorze białym. Na ramionach krzyża wpisano numer i inicjały „21 P.P.” oraz nałożono na dolnym ramieniu herb Warszawy. W centrum krzyża znajduje się srebrny orzeł jagielloński w otoku srebrnego i oksydowanego wieńca dębowo-laurowego. Czteroczęściowa – oficerska, wykonana w tombaku srebrzonym, emaliowana, na rewersie numerowana. Wykonawcą odznaki był Stanisław Reising z Warszawy[2].

Odtworzenie pułku w ramach Armii KrajowejEdytuj

Pomimo kapitulacji Warszawy we wrześniu 1939 pułk nie przestał istnieć. Działał w konspiracji jako pułk kadrowy, podporządkowany Komendzie Głównej ZWZ, a następnie AK pod kryptonimem „Żaglowiec”. W powstaniu warszawskim walczył w rejonie centralnego Żoliborza. Stracił w tym czasie 450 żołnierzy. Jako zwarta jednostka przestał istnieć 30 września 1944.

Osobny artykuł: Zgrupowanie Żaglowiec.

UwagiEdytuj

 1. Na terenie Cytadeli stacjonowały zatem dwa pułki postawione przez swych dowódców po dwu przeciwnych stronach. Dowódca 30 pp strzelców Kaniowskich oraz większość oficerów stanęła po stronie rządu → Karczewski 1992 ↓, s. 11
 2. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[24].
 3. Gwiazdką oznaczono oficera, który pełnił jednocześnie więcej niż jedną funkcję[25].

PrzypisyEdytuj

 1. Karczewski 1992 ↓, s. 14.
 2. a b Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 50.
 3. Satora 1990 ↓, s. 60.
 4. a b c Karczewski 1992 ↓, s. 5.
 5. a b Futalski 1928 ↓, s. 6.
 6. a b Almanach Oficerski 1923/24 ↓, s. 52.
 7. Karczewski 1992 ↓, s. 10.
 8. a b c Karczewski 1992 ↓, s. 11.
 9. a b Karczewski 1992 ↓, s. 12.
 10. Jagiełło 2007 ↓, s. 63-65.
 11. Jagiełło 2007 ↓, s. 64.
 12. Jagiełło 2007 ↓, s. 65-67.
 13. Karczewski 1992 ↓, s. 24.
 14. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 33 z 21 sierpnia 1926 roku, s. 268.
 15. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 33 z 21 sierpnia 1926 roku, s. 269.
 16. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 14 z 22 grudnia 1934 roku, s. 254.
 17. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 14 z 22 grudnia 1934 roku, s. 257.
 18. Iwo Krystyn Giżycki. zolnierze-niepodleglosci.pl
 19. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 12 marca 1929 roku, s. 89.
 20. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 7 z 23 października 1931 roku, s. 326.
 21. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 10 z 4 lipca 1935 roku, s. 95.
 22. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 31 marca 1930 roku, s. 116.
 23. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 572–573 i 673.
 24. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 25. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VIII.
 26. Karczewski 1992 ↓, s. 40.
 27. M.P. z 1947 r. nr 51, poz. 354
 28. Fularski 1929 ↓, s. 38.
 29. a b 8 Dywizja Piechoty…s.209
 30. a b Karczewski 1992 ↓, s. 41.
 31. Karczewski 1992 ↓, s. 14 i 41.
 32. Satora 1990 ↓, s. 59.
 33. Zarządzenie gen. W Andersa z 11 listopada 1966 r. Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, sygn. A XII 77.

BibliografiaEdytuj