227 Dywizja Piechoty (III Rzesza)

227 Dywizja Piechoty - niemiecka dywizja z czasów II wojny światowej, sformowana przez dowództwo Landwehry w Krefeld na mocy rozkazu z 26 sierpnia 1939 roku, w 3. fali mobilizacyjnej w VI. Okręgu Wojskowym.

Struktura organizacyjnaEdytuj

 • Struktura organizacyjna w sierpniu 1939 roku:

328., 366. i 412. pułk piechoty, 227. pułk artylerii, 227. batalion pionierów, 227. oddział rozpoznawczy, 277. oddział przeciwpancerny, 227. oddział łączności, 277. polowy batalion zapasowy;

 • Struktura organizacyjna w lutym 1940 roku:

328., 366. i 412. pułk piechoty, 227. pułk artylerii, 227. batalion pionierów, 1./227. oddziału rozpoznawczego, 277. oddział przeciwpancerny, 227. oddział łączności, 277. polowy batalion zapasowy;

 • Struktura organizacyjna w czerwcu 1941 roku:

328., 366. i 412. pułk piechoty, 227. pułk artylerii, 227. batalion pionierów, 227. batalion rowerowy, 277. oddział przeciwpancerny, 227. oddział łączności, 277. polowy batalion zapasowy;

 • Struktura organizacyjna w maju 1944 roku:

328., 366. i 412. pułk grenadierów, 227. pułk artylerii, 227. batalion pionierów, 227. batalion fizylierów, 277. oddział przeciwpancerny, 227. oddział łączności, 277. polowy batalion zapasowy;

DowódcyEdytuj

 • Generalmajor (Generalleutnant) Friedrich Zickwolff 26.VIII.1939 – 6.V.1940;
 • Generalleutnant Friedrich – Karl von Wachter 6.V.1940 – 1.VI.1940;
 • Generalmajor (Generalleutnant) Friedrich Zickwolff 1.VI.1940 – 12.IV.1941;
 • General Friedrich von Scotti 12.IV.1941 – 7.VI.1943;
 • General Wilhelm Berlin 7.VI.1943 – 11.V.1944;
 • Generalmajor Maximilian Wengler 11.V.1944 – 27.III.1945;

BibliografiaEdytuj

 • Carell Paul, Operacja "Barbarossa"; Warszawa 2000; ​ISBN 831109199-4​;
 • Paul Carell, Spalona ziemia. Odwrót Wehrmachtu na Wschodzie, Kazimierz Szarski (tłum.), Warszawa: „Bellona”, 2003, ISBN 83-11-09475-6, OCLC 749204110.
 • Haupt Werner, Die deutschen Infanterie-Division b.m.w 1991;​ISBN 3-89555-274-7​;
 • Haupt Werner, Army Group North. The Wehrmacht in Russia 1941 - 1945; b.m.w i b.m.r.; ​ISBN 0-7643-0182-9​;
 • Haupt Werner, Kurland. Die vergessene Heeresgruppe 1944/45; b.m.w b.d.w; ​ISBN 978-3-89555-527-5​;
 • Franz Kurowski, Kurlandia 1945. Ostatni bastion Hitlera, Adam Maliszewski (tłum.), Warszawa: Bellona, 2008, ISBN 978-83-11-11278-0, OCLC 297753584.
 • Tadeusz Sawicki, Niemieckie wojska lądowe na froncie wschodnim, czerwiec 1944-maj 1945 (struktura), Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1987, ISBN 83-01-06556-7, OCLC 834793737.
 • Schramm Percy Ernst, Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht 8 vol.; Bonn 2003; ​ISBN 3-8289-0525-0​;