27. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych

Trzecia strona 27. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych

27. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych dotyczyła ograniczenia wysokości płacy członków Kongresu Stanów Zjednoczonych. Została zaproponowana razem z Kartą Praw Stanów Zjednoczonych w 1789 roku, a ratyfikowana 5 maja 1992 roku, a zatem ponad 200 lat później.

Treść poprawkiEdytuj

W oryginale poprawka stanowi, że:

No law, varying the compensation for the services of the Senators and Representatives, shall take effect, until an election of Representatives shall have intervened.

co można przetłumaczyć jako:

Żadna ustawa zmieniająca wynagrodzenie senatorów i reprezentantów nie może wejść w życie przed wyłonieniem Izby Reprezentantów w nowej kadencji.

RatyfikacjaEdytuj

Zgodnie z trybem ratyfikacji poprawek przewidzianym w piątym artykule Konstytucji Stanów Zjednoczonych, 27. poprawka weszła w życie po jej ratyfikacji przez 38 z 50 stanów, co nastąpiło 5 maja 1992 roku, gdy została ratyfikowana przez stan Alabama.

Linki zewnętrzneEdytuj