2 Front Nadbałtycki

2 Front Nadbałtycki (ros. 2-й Прибалтийкий фронт) – jedno z wielkich operacyjno-strategicznych ugrupowań wojsk Armii Czerwonej o kompetencjach administracyjnych i operacyjnych na zachodnim terytorium ZSRR, działający podczas wojny z Niemcami w czasie II wojny światowej.

Został utworzony 20 października 1943 roku w wyniku przemianowania Frontu Nadbałtyckiego.

Skład początkowy:

Od 14 stycznia do 1 marca 1944 roku uczestniczył w operacji leningradzko-nowogrodzkiej, zaś w okresie od 10 lipca do 22 października działał na terenach krajów bałtyckich. Do końca wojny blokował wojska niemieckie w Kurlandii.

DowódcyEdytuj

Front ten został rozwiązany 1 kwietnia 1945 r.

BibliografiaEdytuj

  • Bolszaja Sowietskaja Encykłopedija Moskwa 1978,
  • Kazimierz Sobczak [red.]: Encyklopedia II wojny światowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975, s. 144.