2 Front Ukraiński – związek operacyjno-strategiczny Armii Czerwonej o kompetencjach administracyjnych i operacyjnych na zachodnim terytorium ZSRR, działający podczas wojny z Niemcami w czasie II wojny światowej.

Sztandar 2 Frontu Ukraińskiego z Muzeum Sił Zbrojnych FR w Moskwie

Utworzony 20 października 1943 z Frontu Stepowego.

Dowódcy Frontu:

Początkowy skład: 4, 5 i 7 Gwardyjska Armia, 37, 46, 52, 53, 57 Armie, 5 Gwardyjska Armia Pancerna, 5 Armia Lotnicza.

Front prowadził operacje w kierunku na Kirowograd i Krzywy Róg oraz walki na prawobrzeżnej Ukrainie (24 grudnia 1943 – 17 kwietnia 1944) z niemiecką Grupą Armii "A" (przemianowaną 15 kwietnia na Grupę Armii "Südukraine") i wyszedł na linię: Krasnoilsk, Pascani, Orgiejew, Dubosary. W okresie 20 sierpnia – 29 września 1944 wraz z 3 Frontem Ukraińskim wykonał operację jasko-kiszyniowską, w wyniku której zniszczył większość sił Grupy Armii "Südukraine", wyzwolił Rumunię i wyszedł na granice Węgier i Bułgarii.

W okresie 6 – 28 października 1944 wraz z 4 Frontem Ukraińskim wykonał operację użhorodzką (zw. też debreczyńską), w tym samym czasie wraz z 3 Frontem Ukraińskim operacje budapeszteńską (29 października – 13 lutego 1945), zakończoną zlikwidowaniem w lutym 1945 budapeszteńskiego zgrupowania wojsk niemieckich.

6 – 15 marca 1945 brał udział w operacji balatońskiej, a od 16 marca – 13 kwietnia wraz z 3 Frontem Ukraińskim w operacji wiedeńskiej przeciw niemieckiej Grupie Armii "Süd", zajmując 13 kwietnia Wiedeń i eliminując z wojny Węgry i Austrię. W maju 1945 wraz z częścią sił 1 i 4 Frontu Ukraińskiego wykonał operację praską przeciw części sił niemieckiej Grupy Armii "Mitte" oraz Grupie Armii "Ostmark".

Rozformowany 11 maja 1945.

BibliografiaEdytuj

  • Bolszaja Sowietskaja Encykłopedija, Moskwa 1978.
  • Kazimierz Sobczak [red.]: Encyklopedia II wojny światowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975, s. 147.