2 Grupa Artylerii (II RP)

2 Grupa Artylerii (2 GA) – oddziały i pododdziały artylerii organicznej wielkich jednostek piechoty i kawalerii oraz artylerii Odwodu Naczelnego Wodza stacjonujące na terenie Okręgu Korpusu Nr II i podporządkowane dowództwu 2 Grupy Artylerii.

2 Grupa Artylerii została utworzona w terminie do 15 stycznia 1929 r. na podstawie rozkazu L. 1019/Org. ministra spraw wojskowych z dnia 31 grudnia 1928 r. Proces formowania grupy zakończony został w marcu tego roku. Dowództwo grupy powstało na bazie dotychczasowego 2 Okręgowego Szefostwa Artylerii.

Obsada personalnaEdytuj

Dowództwo Artylerii Okręgu Generalnego „Lublin”

Sztabowy oficer inspekcyjny artylerii Okręgu Generalnego „Lublin”

 • ppłk art. Stanisław Marian Rohoziński (do 8 VII 1920)

Szefostwo Artylerii i Służby Uzbrojenia Okręgu Korpusu Nr II (1921–1926)

 • szef – płk art. Jan Skrutkowski (do 20 III 1925[1])
 • szef – płk art. Józef Plisowski (20 III 1925 – 1926, urlopowany w okresie XII 1925 – XII 1926)
 • zastępca szefa – płk Rudolf Kazimierz Underka (od X 1925 ze stanowiska dowódcy 23 pap)

2 Okręgowe Szefostwo Artylerii (1926–1928)

2 Grupa Artylerii (1929-1939)

Ordre de Bataille 2 Grupy Artylerii w 1939Edytuj

Dowództwo 2 Grupy Artylerii w Lublinie

 • dowódca grupy – płk art. Henryk Kreiss → dowódca artylerii GO „Piotrków”
 • I oficer sztabu – mjr art. Marian Czyż → oficer sztabu dowódcy artylerii GO „Piotrków”
 • II oficer sztabu – kpt. art. Jan Kawnatis → oficer ordynansowy GO „Piotrków”

Artyleria ONW:

Artyleria wielkich jednostek:

PrzypisyEdytuj

 1. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 40 z 5 kwietnia 1925 roku, s. 191.

BibliografiaEdytuj

 • Almanach oficerski na rok 1923/24. Dział III Organizacja Wojska Polskiego, zeszyt 2, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1923.
 • Igor Błagowieszczański, Artyleria w II wojnie światowej. Studium historyczno-wojskowe, Warszawa 1983, ISBN 83-11-06909-3.
 • Igor Błagowieszczański, Artyleria Wojska Polskiego w latach 1918-1939, Zakończenie, Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 4 (71), Warszawa 1974, ss. 203-250.
 • Roman Łoś, Artyleria polska 1914-1939, Warszawa: Bellona, 1991, ISBN 83-11-07772-X, OCLC 830057069.brak strony (książka)
 • Eugeniusz Kozłowski, Wojsko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji i rozbudowy, Wydawnictwo MON, Warszawa 1964, wyd. I.
 • Mieczysław Bielski, Grupa Operacyjna „Piotrków” 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991, wyd. I, ISBN 83-11-07836-X.