2 Pułk Artylerii Ciężkiej (II RP)

Ten artykuł dotyczy 2 Pułku Artylerii Ciężkiej WP II RP. Zobacz też: 2 Pułk Artylerii Ciężkiej.

2 Pułk Artylerii Ciężkiej Ziemi Chełmskiej im. Hetmana Jana Zamoyskiego (2 pac) – oddział artylerii ciężkiej Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej.

2 Pułk Artylerii Ciężkiej
Ziemi Chełmskiej
im. Hetmana Jana Zamoyskiego
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 1921
Rozformowanie 1939
Nazwa wyróżniająca Ziemi Chełmskiej
Patron Jan Zamoyski
Tradycje
Święto 15 maja
Nadanie sztandaru 17 lipca 1938
Dowódcy
Ostatni ppłk Bolesław Pyszora
Działania zbrojne
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja Chełm
Rodzaj sił zbrojnych wojsko
Rodzaj wojsk artyleria
Podległość 2 Grupa Artylerii
Artyleria ciężka w 1939 przed wybuchem II wojny światowej

Pułk w okresie pokojuEdytuj

Pułk został sformowany w 1921 roku, w garnizonie Chełm. W 1923 w skład pułku wchodziło: dowództwo, trzy dywizjony artylerii ciężkiej po trzy baterie, kadra oddziału łączności i kadra baterii zapasowej[1]. 19 maja 1927 roku minister spraw wojskowych marszałek Polski Józef Piłsudski ustalił i zatwierdził dzień 15 maja, jako datę święta pułkowego[2][3].

Osobny artykuł: Święta wojskowe w Polsce.

Od 1929 roku oddział był podporządkowany dowódcy 2 Grupy Artylerii.

10 czerwca 1938 roku minister spraw wojskowych generał dywizji Tadeusz Kasprzycki nadał 2 pułkowi artylerii ciężkiej nazwę „2 Pułk Artylerii Ciężkiej Ziemi Chełmskiej im. Hetmana Jana Zamoyskiego”. Jednocześnie zastrzegł, że „żołnierze pułków inicjałów na naramiennikach nie noszą”[4].

Pułk w kampanii wrześniowejEdytuj

Mobilizacja

Pułk był jednostką mobilizującą. Zgodnie z planem mobilizacyjnym „W” sformował:
W dniach 14–16 sierpnia 1939 roku, w mobilizacji alarmowej:

Od dnia 31 sierpnia 1939 roku, w I rzucie mobilizacji powszechnej:

Od dnia 4 września 1939 roku, w II rzucie mobilizacji powszechnej, rozpoczęto mobilizację:

 • ośrodka zapasowego artylerii ciężkiej nr 1
 • plutonu marszowego artylerii ciężkiej typ I nr 2
 • polowego szpitala weterynaryjnego nr 21
 • polowego szpitala weterynaryjnego nr 22
Działania bojowe

Dywizjony „wojennego” 2 pac w okresie kampanii wrześniowej działały na różnych obszarach operacyjnych. I dywizjon posiadał dwanaście 105 mm armat wz. 1913, natomiast II dywizjon dwanaście 155 mm haubic wz. 1917.

I dywizjon po zmobilizowaniu znalazł się w składzie Korpusu Interwencyjnego. W nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku, gdy znajdował się w marszu z Gniewkowa do m. ToruńRudak, został oddany do dyspozycji dowódcy Armii „Pomorze” opuścił Chełm przed 1 września i transportem kolejowym udał się w obszar działania Armii „Pomorze”. 6 września został przydzielony do 4 Dywizji Piechoty. W jej ugrupowaniu przegrupował się w rejon Kutna. 14 września po raz pierwszy (i jedyny) wspierał natarcie oddziałów dywizji na Dąbkowice. 17 września dywizjon znalazł się wraz z całą artylerią dywizji w okrążeniu. W wyniku dużych strat od lotnictwa żołnierze poddali się.

Dowództwo 2 pac i II dywizjon haubic 155 mm pierwotnie przeznaczone były do Armii „Prusy”. Z powodu dramatycznego rozwoju wypadków na obszarze armii gen. Dąb-Biernackiego, 2 pac (bez I dac) skierowano do Dęblina, a następnie do formującej się nowej armii w rejonie Chełmna. Rejon do działań osiągnięto 14 września.

Żołnierze pułkuEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Żołnierze 2 Pułku Artylerii Ciężkiej (II RP).
Dowódcy pułku
 • ppłk art. Jan Chmurowicz (do 1929)
 • płk art. Leon Czechowicz (1932)
 • ppłk / płk art. Lucjan Jasiński (X 1934 – 1938)
 • ppłk dypl. art. Bolesław Pyszora (do IX 1939)
Zastępcy dowódcy pułku

Obsada personalna w 1939 rokuEdytuj

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939 roku[8][a]:

 • dowódca pułku – ppłk dypl. Bolesław Pyszora
 • I zastępca dowódcy – ppłk dypl. Władysław Bendarski
 • adiutant – kpt. Witold Wiktor Zaborowski
 • naczelny lekarz medycyny – kpt. dr Witalis Nowicki
 • lekarz weterynarii – mjr Henryk Maksymilian Montag
 • oficer zwiadowczy – po por. Maksymilian Chmura
 • oficer Placu Chełm – kpt. adm.(art.) Zygmunt Izbicki
 • II zastępca dowódcy (kwatermistrz) – mjr Adam Arnold Jankowski
 • oficer mobilizacyjny – kpt. Stanisław Konrad Rzepkowski
 • zastępca oficera mobilizacyjnego – por. Mieczysław Matraszek
 • oficer mobilizacyjno-materiałowy – kpt. Stanisław Wiktor Marszałek
 • oficer gospodarczy – kpt. int. Edmand Prost
 • oficer żywnościowy – chor. Tadeusz Alojzy Zgorzelski
 • dowódca plutonu łączności – por Emil Tadeusz Pyda
 • oficer plutonu – ppor. Janusz Stanisław Skrzywanek
 • dowódca szkoły podoficerskiej – kpt. Edward Czujkiewicz
 • zastępca dowódcy – por Zygmunt Wydra
 • dowódca plutonu – por. Józef Mieczysław Kopeć
 • dowódca plutonu – ppor. Kazimierz Karwowski
 • dowódca plutonu – ppor. Stanisław August Józef Orpiszewski
 • dowódca I dywizjonu – mjr Kazimierz Siekierzyński
 • dowódca 1 baterii – por. Marian Liśkiewicz
 • dowódca plutonu – ppor. Mieczysław Emilian Garścia
 • dowódca 2 baterii – kpt. Ludwik Jan Pyrowicz
 • dowódca plutonu – ppor. Bolesław Wołk
 • dowódca II dywizjonu – mjr Alojzy Dylla
 • dowódca 4 baterii – kpt. Edward Bolesław Hubiński
 • dowódca plutonu – por. Bernard Zieliński
 • dowódca 5 baterii – kpt. Józef Tkaczuk
 • dowódca plutonu – ppor. Jerzy Budziszewski
 • dowódca III dywizjonu – mjr Jan Szczurek-Cergowski
 • dowódca 7 baterii – por. Bolesław Lorentz
 • dowódca 8 baterii – por. Romuald Olszewski
 • dowódca plutonu – ppor. Eugeniusz Szafruga
 • na kursie – por. Aleksander Marian Józef Dąbrowski
Obsada personalna pułku we wrześniu 1939 roku[10]
Dowództwo
 • dowódca pułk - ppłk dypl. Bolesław Pyszora

I dywizjon

 • dowódca - mjr Alojzy Dylla

II dywizjon[10]

 • dowódca dywizjonu - mjr Adam Jankowski
 • dowódca 4 baterii - por. Ramuald Olszewski
 • dowódca 5 baterii - por. Zygmunt Wydra
 • dowódca 6 baterii - por. Bernard Zieliński

Kawalerowie Virtuti MilitariEdytuj

Żołnierze pułku odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari[11][12]

 1. mjr Jan Chmurowicz z 3 pac
 2. kpt. Jan Chylewski z 17 dac (4725)[13]
 3. por. Józef Kossarek
 4. plut. Antoni Kozik
 5. bomb. Stefan Książek
 6. kpr. Józef Łapa
 7. kpr. Tomasz Młynarski
 8. ppor. Józef Ostafin z 3 pac
 9. kpt. Józef Słanarz
 10. por. Adam Ullmann z 3 pac
 11. por. Władysław Wiatr

Symbole pułkoweEdytuj

Sztandar
Osobny artykuł: Polskie sztandary wojskowe.

17 lipca 1938 w Zamościu, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, marszałek Edward Śmigły-Rydz wręczył płk. Lucjanowi Jasińskiemu sztandar ufundowany przez społeczeństwo Chełma. Nadanie sztandaru i zatwierdzenie jego wzoru zostało ogłoszone w Dodatku Tajnym nr 6 do Dziennika Rozkazów MSWojsk. z 5 maja 1938 roku, poz. 61[14].

Odznaka pamiątkowa

14 grudnia 1937 roku minister spraw wojskowych generał dywizji Tadeusz Kasprzycki zatwierdził wzór i regulamin odznaki pamiątkowej 2 pułku artylerii ciężkiej[15]. Odznaka o wymiarach 42x32 mm stanowi wieniec laurowy, srebrno oksydowany, na którym umieszczono herby Poznania, Krakowa oraz miniaturę odznaki Armii Polskiej we Francji. W środku wieńca emaliowany herb Chełma, wsparty na złocistym płomieniu gorejącej bomby. Jednoczęściowa - oficerska wykonana w srebrze, emaliowana. Na rewersie próba srebra i imiennik grawera. Wykonawcą odznaki był Wiktor Gontarczyk z Warszawy[16].

UwagiEdytuj

 1. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[9].

PrzypisyEdytuj

 1. Almanach oficerski 1923/24 ↓, s. 59.
 2. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 16 z 19 maja 1927 roku, poz. 174.
 3. Handke 2003 ↓, s. 33.
 4. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 8 z 10 czerwca 1938 roku, poz 80.
 5. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 20 z 23 grudnia 1929 roku, s. 386.
 6. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 20 z 23 grudnia 1929 roku, s. 387.
 7. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 7 czerwca 1934 roku, s. 163.
 8. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 749 – 750.
 9. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 10. a b Galster 1975 ↓, s. 376.
 11. Gintel 1929 ↓, s. 38.
 12. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 21 z 28 maja 1921 roku, s. 991.
 13. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 2 z 18 lutego 1922 roku, s. 101.
 14. Satora 1990 ↓, s. 326.
 15. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 16 z 14 grudnia 1937 roku, poz. 192.
 16. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 276-277.

BibliografiaEdytuj