2 Pułk Artylerii Ciężkiej (II RP)

2 Pułk Artylerii Ciężkiej Ziemi Chełmskiej im. Hetmana Jana Zamoyskiego (2 pac) – oddział artylerii ciężkiej Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej.

2 Pułk Artylerii Ciężkiej
Ziemi Chełmskiej
im. Hetmana Jana Zamoyskiego
Ilustracja
Odznaka 2 pac
Historia
Państwo

 II Rzeczpospolita

Sformowanie

1921

Rozformowanie

1939

Nazwa wyróżniająca

Ziemi Chełmskiej

Patron

Jan Zamoyski

Tradycje
Święto

15 maja

Nadanie sztandaru

17 lipca 1938

Rodowód

3 dac
13 dac
17 dac

Dowódcy
Pierwszy

ppłk Jan Chmurowicz

Ostatni

ppłk Bolesław Pyszora

Działania zbrojne
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja

Chełm

Rodzaj sił zbrojnych

wojsko

Rodzaj wojsk

artyleria

Podległość

2 Grupa Artylerii

Pułk został sformowany w 1921 na bazie 3., 13. i 17 dywizjonu artylerii ciężkiej. Dywizjony te brały udział w walkach polsko-ukraińskich i w wojnie polsko-bolszewickiej. W okresie międzywojennym stacjonował w garnizonie Chełm Lubelski. Podporządkowany był dowódcy 2 Grupy Artylerii. Do działań wojennych w 1939 pułk zmobilizował między innymi 13., 27. i 3 dywizjon artylerii ciężkiej. W kampanii wrześniowej dywizjony „wojennego” 2 pac działały na różnych obszarach operacyjnych.

Geneza i walki przyszłych pododdziałów 2 pacEdytuj

 
Jan Gintel, Zarys historji wojennej 2-go pułku artylerji ciężkiej[1]

Formowanie i działania 3 dywizjonu artylerii ciężkiej (I/2 pac)Edytuj

W listopadzie 1918 rozpoczęto formowanie w Krakowie 1 pułku artylerii płk. Ignacego Ledóchowskiego[2]. 20 grudnia koleją do Lwowa przewieziona została 3 bateria por. Łopatkiewicza. Jako oddział artyleryjski „Bereta” bronił miasta przed atakami Ukraińców[3][4]. 2 bateria por. Ferbera walczyła w rejonie Chyrowa, Żurawicy, Przemyśla, Sądowej Wiszni i o Gródek Jagielloński[5]. Dowództwo dywizjonu wraz z 1 baterią walczyło na Śląsku Cieszyńskim[6]. W maju baterie połączyły się w jedną całość w Chyrowie[4]. Stąd wyruszyły do walki Ukraińcami. 17 lipca dywizjon dotarł do Husiatyna[7], a w końcu sierpnia dywizjon został przerzucony w rejon Wilna, a następnie pod Dyneburg i uczestniczył w operacji wyzwalania miasta[8]. Od 14 maja dywizjon walczył nad Berezyną i wspierał pułki 3 Dywizji Piechoty Legionów[7]. W połowie czerwca I/3 pac został przerzucony na Ukrainę i walczył z kawalerią Siemiona Budionnego[9]. Podczas walk odwrotowych poniósł tak duże straty, że 1 baterię przekształcono w kolumnę amunicyjną, a 3 bateria z powodu całkowitego braku amunicji została wycofana z frontu. Jednocześnie I/3 pac został przemianowany na 3 dywizjon artylerii ciężkiej[10].

13 dywizjon artylerii ciężkiej (II/2 pac)Edytuj

Pod koniec 1918 rozpoczęto we Francji formowanie trzech baterii 1 pułku artylerii ciężkiej[11]. Po przetransportowaniu do Polski przeszedł chrzest bojowy w rejonie Rafajówki. W czerwcu 1919 baterie przerzucono do Częstochowy. Tam stanowiły odwód Naczelnego Dowództwa na froncie przeciwniemieckim[12]. W sierpniu na front wschodni wyjechała 1 bateria i do końca wojny walczyła jako oddział detaszowany pułku[13].
Na początku 1920 dywizjon, bez 1 baterii, przewieziony został z Częstochowy do Dubna. Następnie skierowany został pod Kijów i tam zabezpieczał przeprawy na Dnieprze[14]. W maju baterie zostały przewiezione na front północny i walczyły w składzie 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej. Od 4 lipca prowadziły działania opóźniające walcząc między pod Krajskiem, Wołożynem i Wiszniewem[15]. Cofając się nadal, walczono nad Nurcem, w rejonie Brańska, pod Ciechanowcem, by od 12 sierpnia walczyć na przedmościu Warszawy. 16 sierpnia zostały wycofane na odpoczynek[16]. W końcu września przegrupowały się do Równego, a potem do Dubna. Tam przemianowany został na 13 dywizjon artylerii ciężkiej[13].

17 dywizjon artylerii ciężkiej (III/2 pac)Edytuj

W pierwszej połowie roku 1919 sformowane zostały baterie 1 pułku artylerii ciężkiej wielkopolskiej.

Pierwsza bateria walczyła początkowo na froncie przeciwniemieckim o Szubin i w rejonie Nakła[17][16]. Walczyła też w rejonie Kołaczkowa, Gołańczy, Rybowa, Połajewa, Gerabic, Przybychowa, Bukowca i Ryczywołu[18]. 24 czerwca została przewieziona do Małopolski Wschodniej na front przeciwukraiński. Tu wzięła udział w ofensywie polskiej walcząc pod Biłką, Janczynem i Husiatynem. W sierpniu wróciła do Poznania[19][20].

W tym samym czasie 7 bateria działała w rejonie Inowrocławia i Międzychodu[21]. W styczniu 1920 trzy baterie utworzyły I/17 pac. W końcu kwietnia dywizjon dołączył do walczącej na froncie przeciwbolszewickim 17 Dywizji Piechoty. W czasie działań opóźniających utracił wszystkie działa. Niedobitki I/17 pac przewieziono koleją do Leszna[22][23]. Po reorganizacji pododdział przemianowany został na 17 dywizjon artylerii ciężkiej[24][25].

Bilans walkEdytuj

W czasie walk zginęło 5 oficerów i 78 szeregowych. Ponadto rannych zostało 5 oficerów i 42 szeregowych. Utracono około 200 koni. 11 żołnierzy odznaczonych zostało Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, 9 oficerów czterokrotnie Krzyżem Walecznych, zaś jedno, dwu, lub trzykrotnie 28 oficerów i 104 szeregowych[26]

Kawalerowie Virtuti Militari[27][28]
Żołnierze pułku odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari za wojnę 1918–1920

mjr Jan Chmurowicz z 3 pac
kpt. Jan Chylewski z 17 dac[29]
por. Józef Kossarek
plut. Antoni Kozik

bomb. Stefan Książek
kpr. Józef Łapa
kpr. Tomasz Młynarski
ppor. Józef Ostafin z 3 pac

kpt. Józef Słanarz
por. Adam Ullmann z 3 pac
por. Władysław Wiatr

Pułk w okresie pokojuEdytuj

Pułk został sformowany w 1921, w garnizonie Chełm. W 1923 w skład pułku wchodziły: dowództwo, trzy dywizjony artylerii ciężkiej po trzy baterie, kadra oddziału łączności i kadra baterii zapasowej[30].

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

Z końcem 1921 do Chełma Lubelskiego zaczęły napływać pododdziały przewidziane do sformowania „pokojowego” 2 pułku artylerii ciężkiej. 18 października z okolic Dukszt przybył samodzielny 3 dywizjon artylerii ciężkiej. Został on wkrótce przemianowany na I/2 pac. Zgodnie z rozkazem DOGen. Lublin L.dz. 1713/Org. bateria zapasowa 3 dac dała zaczątek dowództwu pułku, kadrze baterii zapasowej i pododdziałowi łączności[31]. 28 października w skład nowo formowanego pułku wszedł formalnie 13 dywizjon artylerii ciężkiej. Stał się on II/2 pac. Do macierzystej jednostki dołączył jednak dopiero w 1922. W lipcu 1922 do garnizonu w Chełmie przybył dotychczasowy II/7 pac i stał się III dywizjonem 2 pac. W ten sposób formowanie „pokojowego” 2 pułku artylerii ciężkiej zostało ostatecznie zakończone[31].

Zgodnie z planem mobilizacyjnym „S” pułk miał sformować następujące oddziały: 2 pac o etatach wojennych, składający się z 3 dyonów po 3 baterie, z których 7. i 14. miały zostać wyposażone w dwie armaty każda, a 2., 3., 5. i 6. baterie w trzy haubice każda. Łącznie 6 armat kal. 105 mm i 12 haubic kal. 155 mm. Ponadto należało sformować 21 samodzielną baterię artylerii plot, liczącą 3 działa 3-calowe wz. 02; dowództwo 5 Brygady Artylerii, 21 pluton maskowania; 21 kompanię pomiarów artylerii, baterię marszową I/2 pac, baterię zapasową pułku, szefostwo artylerii i służby uzbrojenia nr 5. W kolejnych latach modyfikowano plany mobilizacyjne. Z pułku zdjęto cześć zadań. W latach 30. nie mobilizował już kompanii pomiarów artylerii nr 21, samodzielnej bateria artylerii nr 21, plutonu maskowania nr 21 oraz dowództwa Brygady Artylerii nr 5. W myśl rozkazu Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk. z 2 grudnia 1938, zarządzono wydzielenie ze składu pułku baterii armat kal. 105 mm. Bateria ta została przesunięta do Brześcia, wchodząc w skład samodzielnego 30 dac. W jej miejsce odtworzono nową baterię tego kalibru[32].

ZakwaterowanieEdytuj

Warunki zakwaterowania w Chełmie Lubelskim były dalece niewystarczające. Oficerowie mieszkali w starych, częściowo spróchniałych i zagrzybionych budynkach, a kasyno oficerskie wymagało natychmiastowego remontu. Kadra podoficerska zajmowała cztery budynki, ale tylko dwa spełniały wymagania. Około 25% podoficerów mieszkało w mieście, a część, wraz z rodzinami, w budynkach bateryjnych[33]. Budynki przeznaczone dla kanonierów I i II dywizjonu były drewniane o cementowych podłogach. Każda z baterii miała oddzielny budynek, a ich powierzchnia użytkowa spełniała wymagane normy. III dywizjon zajmował połowę budynku murowanego w rejonie koszar 7 pułku piechoty Legionów. Nie posiadał świetlic i sal wykładowych. Pułk nie posiadał także właściwego zaplecza logistycznego. Przerobione z izb żołnierskich kuchnie były zbyt małe, ustępy zaś nieodpowiednie pod względem sanitarnym, oddalone o 50 kroków od budynków mieszkalnych. Również część studni znajdujących się na terenie koszar nie nadawała się do użytku. Prymitywne i ciasne stajnie mieściły się w przerobionych na ten cel drewnianych starych budynkach mieszkalnych. Brakowało również magazynów uprzęży i furażu, krytej ujeżdżalni oraz wozowni[33].

Dodatkowym utrudnieniem była lokalizacja koszar. Otaczały je prywatne parcele, a wyjazd w teren często wywoływał konflikty z właścicielami posesji. Na początku lat trzydziestych wykupiono część przyległych gruntów i zorganizowano na nich plac do ujeżdżania koni[34]. Dobrej jakości były nowe, wybudowane w połowie łat dwudziestych, działownie. Pułk mógł się też pochwalić doskonałą łaźnią[33]. Wiosną 1938 dowódca pułku zarządził gruntowne porządkowanie i upiększanie rejonu koszar. Przystąpiono do sadzenia drzew, krzewów i żywopłotów, a także założono trawniki. Decyzja ta była spowodowana nie tylko chęcią poprawienia otoczenia. Przyświecały jej także cele czysto wojskowe. Chodziło bowiem o utrudnienie obserwacji terenu koszar tak z ziemi jak i z powietrza[35].

Kultura i rozrywkaEdytuj

Życie kulturalne żołnierzy realizowane było przede wszystkim w świetlicach. Poza zajęciami świetlicowymi organizowano zbiorowe wyjścia do kina. Zazwyczaj organizowano je w czwartki na seans o 19.00 w kinoteatrze „Strzelec”. Z jego dyrekcją pułk podpisał umowę, na podstawie której szeregowi mogli nabywać bilety w cenie 10 groszy. W latach trzydziestych natomiast szeregowi uczęszczali wyłącznie do kina „Corso”. W 1932 działalność rozpoczął Teatr Żołnierski 2 pac. Na inaugurację wystawiono rewię pt. „Pije Kuba do Jakuba”. Ceny biletów ustalono na 50 groszy dla oficerów i osób cywilnych, 30 groszy dla podoficerów zawodowych i nadterminowych, zaś dla szeregowych wstęp był bezpłatny. W garnizonie kilka razy do roku swoje sztuki wystawiał teatr lubelski i Teatr Objazdowy z Warszawy[36]. Rozrywki kadry ograniczały się w dużej części do wzajemnych wizyt w domach, spotkań w kawiarniach, klubie garnizonowym i pomieszczeniach organizacji społeczno-politycznych. Organizowano też zabawy lub odczyty. Ponadto kadra pułku chętnie uczestniczyła w imprezach organizowanych przez 7 pułk piechoty Legionów[37].

Święta państwowe i pułkoweEdytuj

W życiu pułku ważnymi wydarzeniami były święta państwowe i kościelne. Z nieznanych przyczyn, stosunkowo małą wagę przywiązywano do 15 maja – święta pułkowego ustalonego na pamiątkę walk pod Chyrowem, a oficjalnie zatwierdzonego Dziennikiem Rozkazów MS Wojsk, nr 16 z 19 maja 1927, poz. 174[38]. Jedynie kilka razy miało ono bardziej uroczystą oprawę. Był to wtedy dzień wolny od zajęć, połączony z mszą świętą, obiadem żołnierskim i zawodami sportowymi.

Osobny artykuł: Święta wojskowe w Polsce.

Duże znaczenie dla pułku miało nadanie mu pełnej nazwy. Zabiegały o to władze miasta oraz Maurycy Zamoyski. Ostatecznie 10 czerwca 1938 minister spraw wojskowych generał dywizji Tadeusz Kasprzycki nadał 2 pułkowi artylerii ciężkiej nazwę „2 Pułk Artylerii Ciężkiej Ziemi Chełmskiej im. Hetmana Jana Zamoyskiego”. Zastrzegł jednak, że „żołnierze pułków inicjałów na naramiennikach nie noszą”[39]. 11 listopada 1938, podczas uroczystości w kinie „Corso”, wręczono 2 pułkowi artylerii ciężkiej dyplom honorowego obywatelstwa Chełma. Specjalny dyplom odebrał z rąk prezydenta miasta zastępca dowódcy pułku ppłk Władysław Bednarski[40].

Inspekcje w pułkuEdytuj

Inspekcje prowadzone w jednostkach wojskowych miały przede wszystkim za cel określenie stopnia przygotowania do działań wojennych. W czasie ich trwania sprawdzano między innymi poziom wyszkolenia i fachowego przygotowania żołnierzy. W drugiej połowie lat dwudziestych inspekcji dokonywał gen. dyw. Kazimierz Dzierżanowski. Stwierdził bardzo niskie stany ćwiczebne wojsk. Na 762 szeregowych było tylko 392 ćwiczących. Znajomość dział, działoczynów i wyszkolenie strzeleckie zostały ocenione na bardzo dobrze, wyszkolenie piesze jako dostateczne, jazda konna, obrona przeciwgazowa i wychowanie fizyczne jako dobre[41]. Wysoką ocenę otrzymała również kadra pułku. W protokole podkreślono, iż wielu podoficerów uczęszczało na różnego rodzaju zajęcia dokształcające. W stosunku do etatu brakowało jednak około 100 podoficerów. W czasie kontroli skład żołnierzy zasadniczej służby kształtował się następująco: w pułku było około 64% Polaków, 25% Rusinów i Ukraińców, 5% Żydów, 4% Niemców. 32,7% to analfabeci i 37,8% półanalfabeci. Na wyposażeniu pułku w tym czasie znajdowały się 3 armaty kal. 105 mm, 13 haubic kal. 155 mm, 100 kb francuskich, 21 kbk i 24 ckm. Do etatu brakowało jednej armaty, którą naprawiano w Zbrojowni nr 2 w Warszawie oraz 5 haubic. Ponadto siedem innych haubic wymagało napraw. Stan dział i ckm był dobry, natomiast karabinów i amunicji do nich – zły. Do etatu brakowało 96 koni[42].

Na wysokim poziomie utrzymywał się też poziom wyszkolenia w latach trzydziestych. Potwierdzają to inspekcje prowadzone przez gen. Stanisława Burchardta-Bukackiego. Inspektor pod względem taktycznym oceniał całą kadrę jako dobrą. Także przygotowanie do walki w natarciu, rozpoznanie, opóźnianie, ubezpieczanie było na dobrym poziomie, natomiast współdziałanie z innymi broniami i wytrzymałość fizyczna bardzo dobra. Wysoko też oceniano szkołę podoficerską pułku. Kurs, który odbył się w okresie między 21 września 1936 a 13 lutego 1937 ukończyło z wynikiem bardzo dobrym 7 szeregowych, z wynikiem dobrym – 27, z dostatecznym – 7, przy jednym, który osiągnął wynik niedostateczny[43].

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939[44][a]:
Stanowisko Stopień, imię i nazwisko
dowódca pułku ppłk dypl. Bolesław Pyszora
I zastępca dowódcy ppłk dypl. Władysław Bendarski
adiutant kpt. Witold Wiktor Zaborowski
naczelny lekarz medycyny kpt. dr Witalis Nowicki
lekarz weterynarii mjr Henryk Maksymilian Montag
oficer zwiadowczy po por. Maksymilian Chmura
oficer Placu Chełm kpt. adm.(art.) Zygmunt Izbicki
II zastępca dowódcy (kwatermistrz) mjr Adam Arnold Jankowski
oficer mobilizacyjny kpt. Stanisław Konrad Rzepkowski
zastępca oficera mobilizacyjnego por. Mieczysław Matraszek
oficer mobilizacyjno-materiałowy kpt. Stanisław Wiktor Marszałek
oficer gospodarczy kpt. int. Edmand Prost
oficer żywnościowy chor. Tadeusz Alojzy Zgorzelski
dowódca plutonu łączności por Emil Tadeusz Pyda
oficer plutonu ppor. Janusz Stanisław Skrzywanek
dowódca szkoły podoficerskiej kpt. Edward Czujkiewicz
zastępca dowódcy por Zygmunt Wydra
dowódca plutonu por. Józef Mieczysław Kopeć
dowódca plutonu ppor. Kazimierz Karwowski
dowódca plutonu ppor. Stanisław August Józef Orpiszewski
dowódca I dywizjonu mjr Kazimierz Siekierzyński
dowódca 1 baterii por. Marian Liśkiewicz
dowódca plutonu ppor. Mieczysław Emilian Garścia
dowódca 2 baterii kpt. Ludwik Jan Pyrowicz
dowódca plutonu ppor. Bolesław Wołk
dowódca II dywizjonu mjr Alojzy Dylla
dowódca 4 baterii kpt. Edward Bolesław Hubiński
dowódca plutonu por. Bernard Zieliński
dowódca 5 baterii kpt. Józef Tkaczuk
dowódca plutonu ppor. Jerzy Budziszewski
dowódca III dywizjonu mjr Jan Szczurek-Cergowski
dowódca 7 baterii por. Bolesław Lorentz
dowódca 8 baterii por. Romuald Olszewski
dowódca plutonu ppor. Eugeniusz Szafruga
na kursie por. Aleksander Marian Józef Dąbrowski

2 pac w kampanii wrześniowejEdytuj

 
Artyleria ciężka w 1939 przed wybuchem II wojny światowej

MobilizacjaEdytuj

Pułk był jednostką mobilizującą. Zgodnie z planem mobilizacyjnym „W” sformował:
W dniach 14–16 sierpnia 1939, w mobilizacji alarmowej:

Od dnia 31 sierpnia 1939, w I rzucie mobilizacji powszechnej:

Od dnia 4 września 1939, w II rzucie mobilizacji powszechnej, zmobilizowano lub rozpoczęto mobilizować:

Jako pierwszy zmobilizowano w terminie od Z+36 do Z+44 13 dywizjon artylerii ciężkiej dla 13 DP. Dywizjon został zmobilizowany terminowo, bez specjalnych trudności. 15 sierpnia wieczorem został załadowany do transportów kolejowych i odjechał w ślad za dywizją w skład Korpusu Interwencyjnego na Pomorze. Jako drugi w terminie od A+44 do A+60 zmobilizowano 27 dywizjon artylerii ciężkiej dla 27 DP. Również został terminowo zmobilizowany, jednak z bardzo słabymi końmi i wozami do dywizjonowej kolumny amunicyjnej. 16/17 sierpnia załadowany do transportów kolejowych i odwieziony na Pomorze w ślad za dywizją do Korpusu Interwencyjnego. I dywizjon 2 pułku artylerii ciężkiej zmobilizowano w czasie do A+66, terminowo i bez zakłóceń. Poważnym problemem dywizjonu była mała ilość koni odpowiednich dla artylerii ciężkiej typu AC (było tylko po jednej parze dyszlowej do armaty i jaszcza). Pozostałe pochodziły z poboru i nie wszystkie posiadały wymagane walory. Do ośmiokonnych zaprzęgów należało je wyćwiczyć w marszu i zgrać. 18 sierpnia dywizjon rozpoczął załadowanie do transportów kolejowych, do dnia 21 sierpnia został przewieziony trasą Kowel, Brześć n/B., Siedlce, Warszawę Łowicz, Kutn, Toruń do Gniewkowa koło Bydgoszczy, na Pomorzu. Wszedł w skład Korpusu Interwencyjnego. Dywizjon kwaterował w Gniewkowie i dwóch sąsiednich wsiach. 22 sierpnia z dywizjonu zdezerterowało dwóch żołnierzy pochodzenia niemieckiego. II dywizjon i dowództwo pułku mobilizowane były w mobilizacji powszechnej w terminie do 5 września; przeznaczone były do składu Armii Odwodowej „Prusy”[47].

Działania bojoweEdytuj

Dywizjony „wojennego” 2 pac w okresie kampanii wrześniowej działały na różnych obszarach operacyjnych. I dywizjon posiadał dwanaście 105 mm armat wz.29 Schneider, natomiast II dywizjon dwanaście 155 mm haubic wz. 1917.

I dywizjon 2 pacEdytuj

I dywizjon po zmobilizowaniu znalazł się w składzie Korpusu Interwencyjnego. W nocy z 31 sierpnia na 1 września, gdy znajdował się w marszu z Gniewkowa do m. ToruńRudak, został oddany do dyspozycji dowódcy Armii „Pomorze”. 3 września o godz. 3.00 po dwóch nocnych przemarszach dotarł do miejscowości Rudak. Od 4 września podlegał gen. bryg. Stanisławowi Grzmot-Skotnickiemu, który organizował obronę linii Wisły od Solca Kujawskiego do rzeki Drwęcy. 5 września przed wieczorem I/2 pac zajął stanowiska ogniowe na terenie poligonu toruńskiego. Na tych stanowiskach osłaniał marsz do Torunia jednostek Grupy Operacyjnej „Wschód” gen. bryg Mikołaja Bołtucia. 6 września został przydzielony do 4 Dywizji Piechoty. W jej składzie przegrupował się nocą 6/7 września w rejon lasu Brzezie. Po kolejnym nocnym marszu 7/8 września osiągnął rejon Brześcia Kujawskiego i Kruszyna. Dalej, po dziennym wypoczynku, nocą 8/9 września poprzez Kowal dotarł do Szewskich Bud. Kolejnej nocy maszerowano przez Łanięta, Strzelce; z uwagi na zmęczenie koni i ludzi po ponad 40 km marszu, ok. południa dywizjon doszedł do okolic Kotliska, gdzie stanął na postój.

W bitwie nad Bzurą

W nocy 10/11 września I/2 pac osiągnął rejon na zachód od Orłów, tam ok. godz. 9.00 zajął stanowiska ogniowe. 1 i 2 bateria wspierały ogniem armat natarcie piechoty na Bielawy. Przed wieczorem dywizjon pomaszerował zająć stanowiska nad rzeką Bzurą, w pobliżu miejscowości Sobota. Podczas domarszu bateria 3/2 pac została ostrzelana przez niemiecki samolot; poległ kanonier i utracono dwa konie. Nocą dywizjon przeprawił się przez Bzurę i zajął do świtu 12 września, w rejonie folwarku Mroga w pobliżu Bielawy, stanowiska ogniowe[48]. Ok. godz. 11.00 I/2 pac otworzył obserwowany z punktów obserwacyjnych ogień do artylerii niemieckiej, a następnie do kontratakującej piechoty niemieckiej. Dywizjon wchodził w skład artylerii dywizyjnej 4 DP jako grupa ogólnego działania. I/2 pac wspierał natarcie 4 DP w kierunku Głowna. O godz. 19.00 dywizjon zajął stanowiska w rejonie Rulic, skąd wspierał natarcie 4 DP poprzez Władysławów, Wolę Zbrożkową na Głowno. Po godz. 22.00 dywizjon otrzymał rozkaz wycofania się do rejonu Orłów. 13 września dywizjon przeszedł do rejonu Dębowej Góry, gdzie wypoczywał. W nocy dywizjon przegrupował się do Szymanowic koło Zdun, gdzie od godz. 9.00 14 września zajął stanowiska ogniowe. Wraz z 4 dywizjonem artylerii ciężkiej i dywizjonem I/4 pal tworzył grupę artylerii ogólnego działania. Przez cały dzień wspierał walkę 67 pułku piechoty rejonie Lisiewice, Dąbkowice Górne i Dolne. Ostrzeliwał niemieckie baterie, które z kolei ostrzeliwały piechotę 4 DP. 15 września I/2 pac wspierał obronę północnego brzegu Bzury na odcinku Urzecze-Małszyce przez 4 DP; natarcie na tym kierunku prowadziła niemiecka 24 DP. O godz. 18.00 otrzymał rozkaz zwinięcia stanowisk i odmarszu do rejonu Różyce koło Łowicza.

Rano 16 września dywizjon dołączył do swoich taborów we wsi Różyce, wychodząc z podporządkowania 4 DP[49]. Około godz. 15.00 tabory dywizjonu sformowały kolumnę marszową. W tym momencie zostały ostrzelane przez artylerię niemiecką i kilka czołgów; oficer żywnościowy ppor. Stefan Kozicki opanował panikę wśród taborytów. Podjęto marsz dywizjonu w kierunku Karsznic Dużych. W trakcie wychodzenia dywizjonu z Różyc, w sąsiedniej wsi niemiecka artyleria i czołgi ostrzelały tabory innej jednostki, które ogarnięte paniką wjechały na ruszający I dywizjon. W jej wyniku doszło do podzielenia dywizjonu na trzy grupy; w jednej znalazło się - dowództwo dywizjonu, 1 i 2 bateria, w drugiej - 3 bateria, w trzeciej - tabory. Podczas przechodzenia otwartych przestrzeni dywizjon był ostrzelany przez niemiecką artylerię i niemieckie patrole pancerne. Od tego momentu nie są znane jako pewne losy pierwszej grupy dywizjonu. Prawdopodobnie dowództwo I/2 pac z 1/2 pac i 2/2 pac dotarło do Lwówka, gdzie 17 września zostały zbombardowane przez lotnictwo niemieckie i poniosły duże straty. W następstwie tego porzucono sprzęt artyleryjski. Niewielkim grupom udało się przedrzeć do Modlina, lub uległy rozbiciu przedzierając się w następnych dniach przez Puszczę Kampinoską do Warszawy. Pozostali dostali się do niemieckiej niewoli. Tabory dywizjonu dostały się do niemieckiej niewoli 17 lub 18 września na północ od Łowicza.

3/2 pac wycofała się na północ bez strat, dotarła 16 września do Luszyna. W Luszynie bateria zajęła obronę ppanc., jeden z działonów ostrzelał skraj lasu w Woli Stępkowskiej, z którego wycofały się kompanie niemieckiego 1 pułku czołgów. Marsz baterii drogami polnymi spowodował nadmierne zmęczenie koni i grzęźnięcie armat w piaszczystych drogach. Wieczorem do baterii dotarł łącznik od mjr. Alojzego Dylli nakazujący marsz przez Lwówek, Sanniki w kierunku Wyszogrodu. Podjęto nocny marsz 16/17 września. Po ugrzęźnięciu jednego z dział w piasku pozostał przy nim por. Lorentz, a reszta pod dowództwem ppor. Moyseowicza pomaszerowała dalej i dotarła o godz. 6.00 do Lwówka. Por. Lorentz nie dołączył już do 3/2 pac. O godz. 8.00 bateria została silnie zbombardowana, poniosła znaczne straty osobowe i bardzo duże w koniach. Z uwagi na to, że nie było czym ciągnąć armat, pozostawiono je topiąc zamki w bagnie. Ocalała część baterii ruszyła w kierunku Iłowa, docierając o godz. 21.00 na miejsce. Po odpoczynku wyruszono w kierunku Warszawy. 18 września przed południem żołnierze 3 baterii dostali się do niemieckiej niewoli[50].

II dywizjon 2 pacEdytuj

1 września w południe Chełm Lubelski został zbombardowany przez lotnictwo niemieckie. Spowodowało to utrudnienia w mobilizacji i jej spowolnienie. 2 września ok. godz. 14 miał miejsce drugi nalot, który spowodował pożar gorzelni; do gaszenia pożaru skierowano żołnierzy 2 pac. 5 września jako pierwsza wyjechała transportem kolejowym z Chełma bateria 5/2 pac, trasą przez Brześć n/B., Czeremchę, Siedlce do Warszawy, gdzie stała na Dworcu Wschodnim do 8 września, z uwagi na niemożliwość dalszej jazdy do składu Armii „Prusy”. Tego dnia została włączona do obrony Warszawy, walczyła w grupie artylerii bezpośredniego wsparcia na Pododcinku „Północ”, Odcinka „Warszawa-Zachód”. Walczyła w stolicy do jej kapitulacji. Do Warszawy dojechała też bateria 4/2 pac. Po krótkim postoju por. Romuald Olszewski otrzymał rozkaz pozostawienia na miejscu całej posiadanej amunicji i udania się marszem pieszym do Mińska Mazowieckiego i Siedlec. Po dojściu w okolice Latowicz, lotnictwo niemieckie zaatakowało kolumnę marszową baterii. Ataki lotnicze rozproszyły baterię i doszło do porzucenia haubic.

Jadąca od 6 września jako następna w kierunku Warszawy bateria 6/2 pac dotarła 7 września do zatoru w rejonie Mordy. Wyładowała się i po kilku dniach postoju w okolicznych lasach 14 września pomaszerowała na południe. 15 września znalazła się w Pieszowoli na południowy wschód od Parczewa. Została włączona w skład Armii gen. bryg. Emila Krukowicza-Przedrzymirskiego i otrzymała rozkaz marszu nocą 15/16 września do wsi Szczęśniki, a po wypoczynku do wsi Sawin, do dyspozycji dowódcy 41 Dywizji Piechoty rez. 18 września bateria 6/2 pac zajęła stanowiska ogniowe w rejonie Sawina, nocą 18/19 września prowadziła ostrzał niemieckich jednostek podchodzących od strony Włodawy, a także prowadziła pojedynki ogniowe z niemiecką artylerią. 19 września od godz. 8.00 6/2 pac wraz z artylerią lekką odpierała natarcie na Sawin niemieckiego batalionu piechoty zmotoryzowanej z kompanią czołgów i baterią zmotoryzowanej artylerii, ze składu niemieckiej 3 Dywizji Pancernej. Wspólnie z innymi bateriami ostrzelała niemieckie pododdziały na stanowiskach wyjściowych, unieszkodliwiając kilkanaście czołgów i ciężarówek. Następnie wsparła kontratak oddziałów 41 DP rez., który odrzucił niemieckie zgrupowanie w kierunku Łowczy. O zmroku 19 września 6/2 pac pomaszerowała w kolumnie 41 DP rez. do rejonu Wólki Leszczańskiej. 20 września bateria dotarła do Drogojówki. 21 września pomaszerowała przez Werbkowice, Terebeń, Malice na południowy zachód od Hrubieszowa.

W bitwie pod Tomaszowem Lubelskim

Nocą 22/23 września dotarła do kolonii Michałów, 23 września wsparła 41 DP rez. w walce z elementami niemieckiej 2 DPanc. na linii Łaszczów-Wożuczyn. Nocą 23/24 września bateria por. Bernarda Zielińskiego dotarła do Krynic, a 24 września osiągnęła rejon miejscowości Adamów. 25 września, w ramach grupy artylerii mjr. Smyczyńskiego, wspierała walki 41 DP rez. o wieś Kaczórki, a następnie maszerowała po trasie Kaczór, Namule, Malewszczyzna, stacja kolejowa Krasnobród, Majdan Kasztelański. Ponownie weszła do walki o Majdan Kasztelański, Górecko Stare i Brzeziny. 26 września 6/2 pac wspierała walki 41 DP rez. z niemiecką 8 DP w Górecku Kościelnym i lasach na północ od Aleksandrowa. 27 września w rejonie Majdanu Kasztelańskiego, w związku z kapitulacją dywizji, trafiła do niemieckiej niewoli[51]. Dowództwo II/2 pac, po dojechaniu do rejonu Stok Lacki koło Siedlec, nie mogło kontynuować jazdy w kierunku Warszawy z uwagi na zablokowanie torów kolejowych. Mjr Adam Jankowski zameldował o tym fakcie do Naczelnego Dowództwa WP w Brześciu nad Bugiem. Otrzymał rozkaz powrotu do garnizonu. Ostatecznie dowodził, z dowództwem II/2 pac, bateriami 4/9 pac, 5/9 pac i 6/9 pac, w ramach Dywizji Kombinowanej gen. bryg. Jerzego Wołkowickiego, dzieląc dalsze jej losy[52].

Dowództwo 2 pacEdytuj

Dowództwo 2 pac i II dywizjon haubic 155 mm pierwotnie przeznaczone były do Armii „Prusy”. Z powodu dramatycznego rozwoju wypadków na obszarze armii gen. Dąb-Biernackiego, 2 pac (bez I dac) skierowano do innych zadań. Dowództwo 2 pac wyjechało z garnizonu w ślad za bateriami dywizjonu II/2 pac 6 września. Już 7 września dowództwo utknęło w zatorze w miejscowości Mordy. Z tego względu 9 września wyładowano się z transportu kolejowego. Następnie przez Międzyrzec Podlaski, Włodawę powrócono do Chełma Lubelskiego, który osiągnięto 13 września. W garnizonie ppłk dypl. Bolesław Pyszora zorganizował z artylerzystów pieszy dywizjon i objął jego dowództwo. Został on włączony do składu III Brygady Piechoty pod dowództwem płk. Stanisława Tatara, która z kolei weszła w skład 1 Dywizji Piechoty Legionów w Armii gen. bryg. Emila Krukowicza-Przedrzymirskiego. W jej składzie prowadził walki do samego końca działania dywizji; jego skład nie jest znany[52].

Oddział Zbierania Nadwyżek 2 pacEdytuj

Po zmobilizowaniu jednostek bojowych w ramach mobilizacji alarmowej i I rzutu powszechnej przystąpiono do mobilizacji pododdziałów i oddziału formowanych w II rzucie mobilizacji, plutonu marszowego 2 pac i dwóch szpitali weterynaryjnych. Pluton marszowy został sformowany do 6 września i w dniu następnym wymaszerował w ślad za pułkiem. Dalszy jego los pozostał nieznany. OZN 2 pac pod dowództwem mjr. Szymańskiego z bateriami pod dowództwem ppor. rez. Witolda Pomirskiego i por. Pittela, weszły w skład formowanego w koszarach 2 pac Ośrodka Zapasowego Artylerii Ciężkiej nr 1 w Chełmie Lubelskim. Dowództwo Ośrodka objął ppłk Michalik[53].

Struktura organizacyjna i obsada personalna we wrześniu 1939[54][55]
Dowództwo
dowódca pułku ppłk dypl. Bolesław Pyszora
adiutant pułku kpt. Witold Wiktor Zaborowski
oficer zwiadowczy por. Józef Mieczysław Kopeć
oficer łączności por. Emil Tadeusz Pyda
I dywizjon
dowódca mjr Alojzy Dylla
adiutant dywizjonu
oficer zwiadowczy por. Aleksander Dąbrowski
oficer żywnościowy ppor. rez. Stefan Kozicki
dowódca kolumny amunicyjnej ppor. rez. Stefan Granat
dowódca 1 baterii por. Jacinowski
dowódca 2 baterii kpt. Ludwik Pyrowicz
dowódca 3 baterii por. Bolesław Lorentz
oficer ogniowy ppor. rez. Zbigniew Moyseowicz
II dywizjon[54]
dowódca dywizjonu mjr Adam Jankowski
dowódca 4 baterii por. Romuald Olszewski
dowódca 5 baterii por. Zygmunt Wydra
oficer ogniowy ppor. rez. Tadeusz Pereta[56]
dowódca 6 baterii por. Bernard Zieliński

Symbole pułkoweEdytuj

Sztandar
Osobny artykuł: Polskie sztandary wojskowe.

17 lipca 1938 w Zamościu, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, marszałek Edward Śmigły-Rydz wręczył płk. Lucjanowi Jasińskiemu sztandar ufundowany przez społeczeństwo Chełma. Nadanie sztandaru i zatwierdzenie jego wzoru zostało ogłoszone w Dodatku Tajnym nr 6 do Dziennika Rozkazów MSWojsk. z 5 maja 1938, poz. 61[57].
Sztandar został wykonany zgodnie z wzorem określonym w Dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24 listopada 1937 o znakach wojska i marynarki wojennej opublikowanym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 5 z 28 stycznia 1938. Na prawej stronie płata znajdował się amarantowy krzyż, w środku którego wyhaftowano orła w wieńcu z wawrzynu. Na białych polach, pomiędzy ramionami krzyża, znajdowały się cyfry 2 w mniejszych wieńcach z wawrzynu[58].

Na lewej stronie płatu sztandarowego, pośrodku krzyża kawaleryjskiego znajdował się wieniec taki sam jak po stronie prawej, a w wieńcu trzywierszowy napis „HONOR I OJCZYZNA”. W rogach sztandaru, w mniejszych wieńcach umieszczone były na tarczach[59]:

 • w prawym górnym – wizerunek M. B. Chełmskiej
 • w lewym górnym – wizerunek Świętej Barbary
 • w prawym dolnym – godło ziemi chełmskiej
 • w lewym dolnym – odznaka pamiątkowa pułku

Na ramionach krzyża kawalerskiego znajdowały się wyhaftowane nazwy i daty ważniejszych oddziałów które utworzyły pułk[60]:

 • na górnym – Kałkuny-Dyneburg 27 IX 1919; Brzostowica 21-24 IX 1920
 • na dolnym – Chyrów 15 V 1919; Lwów 20 XII 1918-30 IV 1919
 • na lewym – Wiślica 26 I 1919; Dębogóry 3 II 1919
 • na prawym – Kijów kwiecień-maj 1920; Brzeżany 16-21 VI 1919


Odznaka pamiątkowa

14 grudnia 1937 minister spraw wojskowych generał dywizji Tadeusz Kasprzycki zatwierdził wzór i regulamin odznaki pamiątkowej 2 pułku artylerii ciężkiej[61]. Odznaka o wymiarach 42x32 mm stanowi wieniec laurowy, srebrno oksydowany, na którym umieszczono herby Poznania, Krakowa oraz miniaturę odznaki Armii Polskiej we Francji. W środku wieńca emaliowany herb Chełma, wsparty na złocistym płomieniu gorejącej bomby. Jednoczęściowa - oficerska wykonana w srebrze, emaliowana. Na rewersie próba srebra i imiennik grawera. Wykonawcą odznaki był Wiktor Gontarczyk z Warszawy[62].

Żołnierze pułkuEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Żołnierze 2 Pułku Artylerii Ciężkiej (II RP).

Dowódcy i zastępcy dowódcy pułkuEdytuj

Stopień, imię i nazwisko
Okres pełnienia służby
Kolejne stanowisko
Dowódcy pułku[63]
ppłk art. Jan Chmurowicz do 1929
płk art. Leon Czechowicz 1932
ppłk / płk art. Lucjan Jasiński X 1934 – 1938
ppłk dypl. art. Bolesław Pyszora do IX 1939
Zastępcy dowódcy pułku
ppłk art. Ludwik Ząbkowski 1922-1927
ppłk art. Zenon Adamowicz 1927 - XII 1929 komendant OC Czerwony Bór[64]
ppłk dypl. art. inż. Czesław Kunert XII 1929[65] - III 1931
ppłk dypl. art. inż. Kazimierz Stefczyk 1 IV 1931 – VI 1934 komendant PKU Dubno[66]
ppłk art. Jan Chylewski od VI 1934[66]
ppłk dypl. Władysław Bendarski 1939

Żołnierze 2 pułku artylerii ciężkiej - ofiary zbrodni katyńskiejEdytuj

Biogramy ofiar zbrodni katyńskiej znajdują się między innymi w bazach udostępnionych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego[67] oraz Muzeum Katyńskie[68][b][c].

Stopień, nazwisko i imię zawód miejsce pracy przed mobilizacją zamordowany
ppor. rez. Brzeziński Zygmunt inżynier elektryk Katyń
por. Chmura Maksymilian[71] żołnierz zawodowy oficer zwiadowczy 2 pac Katyń
ppor. rez. Fabianowski Jan inżynier bud. wodn. Katyń
ppor. rez. Feldt Roman student UW Katyń
ppor. rez. Florkiewicz Zbigniew urzędnik pracował w Lublinie Katyń
mjr Jankowski Adam[72] żołnierz zawodowy (e) Charków
ppor. Karwowski Kazimierz[73] żołnierz zawodowy dowódca plutonu szkoły podofic. Charków
por. Liśkiewicz Marian[74] żołnierz zawodowy dowódca 1/2 pac Katyń
kpt. Marszałek Stanisław żołnierz zawodowy oficer mobilizacyjno-materiałowy Katyń
por. Matraszek Mieczysław[75] żołnierz zawodowy zastępca oficera mobilizacyjnego Katyń
ppor. rez. Oleszkiewicz Eugeniusz urzędnik Katyń
ppor. rez. Piasecki Józef urzędnik sąd w Lublinie Katyń
por. rez. Sotowski Stanisław absolwent UAM Wojewódzki Urząd Rolny w Lublinie Katyń
ppor. rez. Tacikowski Euzebiusz inżynier ZUS w Warszawie Katyń
ppor. rez. Terlecki Włodzimierz lekarz weterynarii praktyka w Radomiu Charków
ppor. Wołk Bolesław[76] żołnierz zawodowy dowódca plutonu 2/2 pac Charków

UwagiEdytuj

 1. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[45].
 2. Jeśli nie zaznaczono inaczej, miejsce służby żołnierzy zawodowych przed mobilizacją podano za: Ryszard Rybka, Kamil Stepan; Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939[69].
 3. Jeśli nie zaznaczono inaczej, informacje o żołnierzach znajdujących się na Białoruskiej Liście Katyńskiej pochodzą z książki: Maciej Wyrwa; Nieodnalezione ofiary Katynia? : lista osób zaginionych na obszarze północno-wschodnich województw II RP od 17 września 1939 do czerwca 1940[70].

PrzypisyEdytuj

 1. Gintel 1929 ↓, s. 4.
 2. Gintel 1929 ↓, s. 5.
 3. Gintel 1929 ↓, s. 6.
 4. a b Zarzycki 1999 ↓, s. 3.
 5. Gintel 1929 ↓, s. 7.
 6. Gintel 1929 ↓, s. 8.
 7. a b Zarzycki 1999 ↓, s. 4.
 8. Gintel 1929 ↓, s. 13.
 9. Gintel 1929 ↓, s. 16.
 10. Zarzycki 1999 ↓, s. 4–5.
 11. Gintel 1929 ↓, s. 22.
 12. Zarzycki 1999 ↓, s. 6.
 13. a b Gintel 1929 ↓, s. 23.
 14. Gintel 1929 ↓, s. 26.
 15. Gintel 1929 ↓, s. 27.
 16. a b Gintel 1929 ↓, s. 30.
 17. Zarzycki 1999 ↓, s. 7.
 18. Gintel 1929 ↓, s. 32.
 19. Zarzycki 1999 ↓, s. 7–8.
 20. Gintel 1929 ↓, s. 34.
 21. Gintel 1929 ↓, s. 33.
 22. Zarzycki 1999 ↓, s. 8.
 23. Gintel 1929 ↓, s. 35.
 24. Zarzycki 1999 ↓, s. 8–9.
 25. Gintel 1929 ↓, s. 31.
 26. Gintel 1929 ↓, s. 37–38.
 27. Gintel 1929 ↓, s. 38.
 28. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 21 z 28 V 1921, s. 991.
 29. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 2 z 18 II 1922, s. 101.
 30. Almanach oficerski 1923/24 ↓, s. 59.
 31. a b Zarzycki 1999 ↓, s. 9.
 32. Zarzycki 1999 ↓, s. 9–10.
 33. a b c Zarzycki 1999 ↓, s. 10.
 34. Zarzycki 1999 ↓, s. 12.
 35. Zarzycki 1999 ↓, s. 16.
 36. Zarzycki 1999 ↓, s. 14.
 37. Zarzycki 1999 ↓, s. 15.
 38. Handke 2003 ↓, s. 33.
 39. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 8 z 10 VI 1938, poz 80.
 40. Zarzycki 1999 ↓, s. 14–15.
 41. Zarzycki 1999 ↓, s. 16–17.
 42. Zarzycki 1999 ↓, s. 19.
 43. Zarzycki 1999 ↓, s. 19–20.
 44. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 749 – 750.
 45. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 46. Rybka i Stepan 2010 ↓, s. 323-324.
 47. Zarzycki 1999 ↓, s. 21, 25-26, 30, 34, 37.
 48. Zarzycki 1999 ↓, s. 21-22.
 49. Zarzycki 1999 ↓, s. 23.
 50. Zarzycki 1999 ↓, s. 24-25.
 51. Zarzycki 1999 ↓, s. 25-28.
 52. a b Zarzycki 1999 ↓, s. 27.
 53. Zarzycki 1999 ↓, s. 42-43.
 54. a b Galster 1975 ↓, s. 376.
 55. Zarzycki 1999 ↓, s. 29.
 56. Głowacki 1985 ↓, s. 296.
 57. Satora 1990 ↓, s. 326.
 58. Satora 1990 ↓, s. 13–14.
 59. Zarzycki 1999 ↓, s. 45.
 60. Zarzycki 1999 ↓, s. 46.
 61. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 16 z 14 XII 1937, poz. 192.
 62. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 276-277.
 63. Zarzycki 1999 ↓, s. 20.
 64. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 20 z 23 XII 1929, s. 386.
 65. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 20 z 23 XII 1929, s. 387.
 66. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 7 VI 1934, s. 163.
 67. Katyń – miejsca pamięci. [dostęp 2022-01-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-12-19)].
 68. Muzeum Katyńskie – Księgi Cmentarne.
 69. Rocznik oficerski 1939 ↓.
 70. Wyrwa 2015 ↓.
 71. Księgi Cmentarne – wpis 435.
 72. Księgi Cmentarne – wpis 5492.
 73. Księgi Cmentarne – wpis 5680.
 74. Księgi Cmentarne – wpis 2078.
 75. Księgi Cmentarne – wpis 2288.
 76. Księgi Cmentarne – wpis 14292.

BibliografiaEdytuj