3 Front Białoruski

3 Front Białoruski (ros. 3-й Белорусский фронт) – związek operacyjno-strategiczny Armii Czerwonej o kompetencjach administracyjnych i operacyjnych na zachodnim terytorium ZSRR, działający podczas wojny z Niemcami w czasie II wojny światowej.

3 Front Białoruski
3-й Белорусский фронт
ilustracja
Historia
Państwo

 ZSRR

Sformowanie

1944

Rozformowanie

1945

Tradycje
Rodowód

Front Zachodni

Dowódcy
Ostatni

generał Iwan Bagramian

Działania zbrojne
II wojna światowa
Operacja Bagration
Operacja wiślańsko-odrzańska
Organizacja
Rodzaj sił zbrojnych

wojska lądowe

Podległość

Stawka

Skład

3 Armia
5 Armia
21 Armia
28 Armia
31 Armia
33 Armia
39 Armia
43 Armia
48 Armia
50 Armia
2 Gwardyjska Armia
11 Gwardyjska Armia
5 Gwardyjska Armia Pancerna
1 Armia Lotnicza
3 Armia Lotnicza

Został utworzony 24 (19 ?) kwietnia 1944, na bazie frontu zachodniego. Rozformowany 9 maja 1945. Na bazie frontu utworzono Baranowicki Okręg Wojskowy ZSRR. Jeden z frontów w walkach z Wehrmachtem w II wojnie światowej.

Przebieg działańEdytuj

Rozwinął się na linii: Witebsk, Krasnoje, Bajewo przeciw 3 Armii Pancernej Grupy Armii „Środek”. Wojska frontu wzięły udział od 23 czerwca – 31 lipca 1944 razem z 1 Frontem Nadbałtyckim, 1 i 2 Frontami Białoruskimi w operacji Bagration w wyniku której wyzwolił Witebsk i Orszę. Nacierał następnie w kierunku na Mołodeczno, Wilno, Suwałki wziął udział w operacji wileńskiej wychodząc na wschodnią granicę Prus Wschodnich. W styczniu 1945 wraz z 2 Frontem Białoruskim wziął udział w operacjach: kowieńskiej, kłajpedzkiej i wschodniopruskiej. Rozbił grupę Armii Środek na trzy izolowane zgrupowania, które w marcu – kwietniu 1945 zlikwidował (13–16 marca w rejonie Braniewa, 6–9 kwietnia w rejonie Królewca, 13–25 kwietnia na Półwyspie Sambijskim. Zasadnicza część sił przeszła do odwodu Stawki Najwyższego Naczelnego Dowództwa.

DowódcyEdytuj

Dowódcy frontu:

Komisarz Wasilij Makarow.

SkładEdytuj

Początkowo front składał się z:

W późniejszym okresie w skład frontu wchodziły:

BibliografiaEdytuj

  • Bolszaja Sowietskaja Encykłopedija Moskwa 1978,
  • Mała Encyklopedia Wojskowa MON 1967,
  • Kazimierz Sobczak [red.]: Encyklopedia II wojny światowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975, s. 144.