4-Morfolino-2,2-difenylomaślan etylu

związek chemiczny

4-Morfolino-2,2-difenylomaślan etyluorganiczny związek chemiczny, syntetyczny opioid objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykaz I) pod nazwą dioxaphetyl butyrate (maślan dioksafetylu)[1]. W Polsce znajduje się w kategorii I-N wykazu środków odurzających i substancji psychotropowych, zatem jego posiadanie jest nielegalne[2].

4-Morfolino-2,2-difenylomaślan etylu
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C22H27NO3

Masa molowa

353,45 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

467-86-7

PubChem

48194

DrugBank

DB01475

Klasyfikacja medyczna
Legalność w Polsce

środek odurzający grupy I-N

PrzypisyEdytuj

  1. List of Narcotic Drugs under International Control. Yellow List. Wyd. 51. International Narcotics Control Board, 2012.
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1665).