45 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych

Ten artykuł dotyczy 45 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych. Zobacz też: inne pułki piechoty noszące numer 45.

45 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych (45 pp) - oddział piechoty Armii Polskiej we Francji i Wojska Polskiego II RP.

45 pułk piechoty
Strzelców Kresowych
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 16 lutego 1918
Rozformowanie 1939
Nazwa wyróżniająca Strzelcy Kresowi
Tradycje
Święto 14 lipca
Nadanie sztandaru 22 czerwca 1918 i 1931[1]
Rodowód 3 pułk strzelców polskich
3 pułk strzelców pieszych
Dowódcy
Pierwszy mjr armii franc. Till
Ostatni płk piech. Stanisław Hojnowski
Działania zbrojne
wojna polsko-bolszewicka
bitwa pod Napadówką
bitwa pod Kurowicami‎ (18 VIII 1920)
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja Garnizon Równe
Rodzaj wojsk piechota
Podległość 1 Dywizja Strzelców Polskich
13 Kresowa Dywizja Piechoty
Święto 13 Dywizji Piechoty w Równem - dobosze 45 pp w historycznych strojach legii gen. Józefa Zajączka
13 DP w 1938

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

Sformowany jako 3 pułk strzelców polskich (franc. 3e Régiment de Chasseurs Polonais) Armii Polskiej we Francji gen. Józefa Hallera. W 1919 w Wojsku Polskim przemianowany na 45 pułk strzelców Kresowych.

22 czerwca 1918 roku w okolicy Dienville pułk otrzymał chorągiew ufundowaną przez miasto Nancy, stolicę Lotaryngii oraz złożył przysięgę. 6 października 1918 roku na polach Haussonville pułk wziął udział w rewii 1 Dywizji Strzelców Polskich[2].

W połowie października 1918 roku 1 Dywizja Strzelców Polskich została włączona w skład X Korpusu francuskiej 7 Armii i objęła spokojny odcinek frontu „Saint Dié-Nord” w górach Wogezach. W nocy z 17 na 18 października 1918 roku pułk zluzował Amerykanów na dwukilometrowym pododcinku „Ravines”. 21 października 1918 roku 3. kompania odparła niemiecki wypad. W czasie walki zginął szeregowiec Jan Suchomski. 4 listopada pułk został zluzowany przez Francuzów i rozpoczął kilkudniowy marsz do Ramberville, gdzie miał wejść w skład francuskiej 8 Armii i wziąć udział w ofensywie na Metz i Strasburg. Zawieszenie broni podpisane 11 listopada 1918 roku wstrzymały ofensywę. W grudniu 1918 roku pułk powrócił w okolicę Bayon. 18 kwietnia 1919 roku pierwszy transport pułk wyjechał do Polski. 24 kwietnia 1919 roku pułk przybył do Kowla.

1 września 1919 roku rozpoczęła się reorganizacja jednostki, w ramach której oddział otrzymał nazwę „45 pułk piechoty Strzelców Kresowych” i został włączony w skład XXVI Brygady Piechoty. Zmieniono wówczas etat i system gospodarczy, a także „porzucono zbyt ciężkie dla polskich dróg francuskie wozy, wymieniono nieznoszące polskiego klimatu konie, częściowo zdemobilizowano starsze roczniki Amerykanów. Wszystko to wniosło czasowo pewną dezorganizację, osłabiało siłę materialną, tworzyło ferment. Wkrótce jednak silny organizm pułku opanował ten kryzys i pułk nadal przedstawiał nie mniej silną jednostkę bojową”[3].

Pułk w okresie pokojuEdytuj

W okresie międzywojennym 45 pułk piechoty stacjonował na terenie Okręgu Korpusu Nr II[4] w garnizonie Równe[5], a batalion zapasowy we Włodzimierzu Wołyńskim[4]. Wchodził w skład 13 Kresowej Dywizji Piechoty[1].

29 czerwca 1926 roku w katastrofie pod Powurskiem śmierć poniosło 3 oficerów i 38 szeregowców III batalionu, a kolejnych 44 żołnierzy zostało rannych.

Na podstawie rozkazu wykonawczego Ministerstwa Spraw Wojskowych do Departamentu Piechoty o wprowadzeniu organizacji piechoty na stopie pokojowej PS 10-50 z 1930 roku, w Wojsku Polskim wprowadzono trzy typy pułków piechoty. 45 pułk piechoty zaliczony został do typu III pułków piechoty o stanach zbliżonych do wojennych. Na czas wojny przewidywany był do działań osłonowych. Corocznie otrzymywał około 1010 rekrutów. Jego obsadę stanowiło 68 oficerów i 2200 podoficerów i żołnierzy[6].

Strzelcy kresowiEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: oficerowie 45 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych.
Dowódcy pułku[7][a]
Zastępcy dowódcy pułku[b]
II zastępca (Kwatermistrz)

Obsada personalna w 1939 rokuEdytuj

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939 roku[14][c]:

 • dowódca pułku – płk Stanisław Piotr Hojnowski
 • I zastępca dowódcy – ppłk Rudolf Ksieniewicz
 • adiutant – kpt. Bronisław Ciosański
 • starszy lekarz – mjr dr Erazm Władysław Chodorowski
 • młodszy lekarz – ppor. lek. Tadeusz Zdzisław Osiński
 • II zastępca dowódcy (kwatermistrz) – ppłk Zygmunt Kostkiewicz
 • oficer mobilizacyjny – kpt. Piotr Władysław Nowosielski
 • zastępca oficera mobilizacyjnego – kpt. adm. (picech.) Marceli Pabjan
 • oficer administracyjno-materiałowy – p.o. chor. Karol Michał Janusz
 • oficer gospodarczy – kpt. int. Władysław I Tomaszewski
 • oficer żywnościowy – por. adm. (piech.) Antoni Poczobut
 • dowódca kompanii gospodarczej i oficer taborowy – kpt. Eugeniusz Zarański
 • kapelmistrz – vacat
 • dowódca plutonu łączności – por. Józef Skup
 • dowódca plutonu pionierów – por. Kazimierz Jan Bieńkówski
 • dowódca plutonu artylerii piechoty – por. art. Jan Cieślak
 • dowódca plutonu ppanc. – por. Stanisław Skórka
 • dowódca oddziału zwiadu – ppor. Jan Antoni Kaczmarczyk
I batalion
 • dowódca batalionu – mjr Franciszek Kasztelowicz
 • dowódca 1 kompanii – kpt. Jerzy Hieronim Koczay
 • dowódca plutonu – por. Edmund Stanisław Domaradzki
 • dowódca plutonu – chor. Marian Serafinowski
 • dowódca 2 kompanii – kpt. Kazimierz Sulatycki
 • dowódca plutonu – ppor. Mieczysław Jan Skólski
 • dowódca 3 kompanii – kpt. Stefan II Borowski
 • dowódca plutonu – por. Feliks Fręchowicz
 • dowódca plutonu – ppor. Stanisław Sztukowski
 • dowódca plutonu – chor. Michał Sochański
 • dowódca 1 kompanii km – kpt. Stefan Rudnicki
II batalion
 • dowódca batalionu – mjr Stefan Jan Tomków
 • dowódca 4 kompanii – kpt. Stanisław Marchel
 • dowódca plutonu – por. Józef Jan Ożana
 • dowódca plutonu – ppor. Adam Szumielewski
 • dowódca 5 kompanii – kpt. Michał Jęglet
 • dowódca plutonu – ppor. Zbigniew Teofil Gnilka
 • dowódca 6 kompanii – kpt. Tadeusz Ludwik Heinrich
 • dowódca plutonu – ppor. Wilhelm Franciszek Sumara
 • dowódca 2 kompanii km – kpt. Józef II Rzeczkowski
 • dowódca plutonu – ppor. Stanisław Mańko
III batalion
 • dowódca batalionu – mjr Ludwik Grynkiewicz-Sudnik
 • dowódca 7 kompanii – kpt. Tomasz Reutt
 • dowódca plutonu – por. Stanisław Dzik
 • dowódca plutonu – por. Bronisław Józef Krasnopolski
 • dowódca plutonu – por. Jan Połujański
 • dowódca 8 kompanii – kpt. Roman Krupiński
 • dowódca plutonu – por. Mirosław Zakrzewski
 • dowódca plutonu – ppor. Zdzisław Marian Świderski
 • dowódca 9 kompanii – kpt. Andrzej Biliński
 • dowódca plutonu – por. Józef Zygmunt Wyspiański
 • dowódca plutonu – ppor. Tadeusz Henryk Deiholos
 • dowódca plutonu – ppor. Tadeusz Julian Dzerowicz
 • dowódca 3 kompanii km – kpt. Antoni Gębski
 • dowódca plutonu – por. Stanisław Bielski
 • dowódca plutonu – ppor. Józef Zelniker
 • na kursie – ppor. Józef Karol Eugeniusz Tunikowski
 • odkomenderowany – kpt. Tomasz Srokowski
Dywizyjny Kurs Dla Podoficerów Nadterminowych 13 DP
 • dowódca – kpt. kontr. Jerzy Mrelaszwili
 • dowódca plutonu – por. Aleksander Adam Kita
 • dowódca plutonu – ppor. Marcin Stachecki

Obsada personalna we wrześniu 1939 rokuEdytuj

Obsada personalna we wrześniu 1939 roku[16]

Dowództwo
 • dowódca pułku - płk piech. Stanisław Piotr Hojnowski do 6/7 IX 1939 (poległ w Tomaszowie Mazowieckim)
 • ppłk art. Klaudiusz Reder 7 IX - 11 IX 1939 (przeprawa przez Wisłę, potem od 13 do 27 IX w 13 Dywizji Piechoty)
 • I adiutant - kpt. Józef Rzeczkowski
 • oficer informacyjny - NN
 • oficer łączności - NN
 • kwatermistrz - NN
 • oficer płatnik- NN
 • oficer żywnościowy - NN
 • naczelny lekarz - por. rez. lek. dr Kazimierz Uszycki
 • kapelan - ks. kap. Janusz Iwanicki
 • dowódca kompanii gospodarczej - NN
I batalion
 • dowódca I batalionu - mjr Franciszek Kasztelowicz
 • adiutant batalionu - NN
 • dowódca 1 kompanii strzeleckiej - kpt. Jerzy Hieronim Koczay
 • dowódca 2 kompanii strzeleckiej - kpt. Jerzy Sulatycki
 • dowódca 3 kompanii strzeleckiej - kpt Stefan Borowski
 • dowódca 1 kompanii cekaemów - por. Aleksander Kita
II batalion
 • dowódca II batalionu - mjr Stefan Jan Tomków
 • adiutant batalionu - NN
 • dowódca 4 kompanii strzeleckiej - kpt. Stanisław Marchel
 • dowódca 5 kompanii strzeleckiej - kpt. Tadeusz Ludwik Heinrich
 • dowódca 6 kompanii strzeleckiej - kpt. Jerzy Merełneszwili
 • dowódca 2 kompanii cekaemów - kpt. Tomasz Srokowski
III batalion
 • dowódca III batalionu - mjr Józef Pałac
 • adiutant batalionu - NN
 • dowódca 7 kompanii strzeleckiej - por. Bronisław Krasnopolski
 • dowódca 8 kompanii strzeleckiej - kpt. Andrzej Biliński
 • dowódca 9 kompanii strzeleckiej - kpt. Eugeniusz Zarański
 • dowódca 3 kompanii cekaemów - kpt. Antoni Gębski
Pododdziały specjalne
 • dowódca kompanii przeciwpancernej - ppor. Zygmunt Gorgol
 • dowódca plutonu artylerii piechoty - por. Jan Cieślak
 • dowódca kompanii zwiadowców - por. Jan Krawczyń
 • dowódca plutonu pionierów - NN
 • dowódca plutonu przeciwgazowego - NN

Kawalerowie Virtuti MilitariEdytuj

Żołnierze pułku odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari[17][18]

 1. ppłk Michał Bajer
 2. plut. Józef Bajorek
 3. sierż. Tomasz Borowicz
 4. st. szer. Jan Brzuszkiewicz
 5. plut. Jan Cenek
 6. kpr. Józef Chachaj
 7. por. Wacław Ciecierski
 8. szer. Baltazar Czapla
 9. por. Sylwester Drączkowski
 10. ppor. Tymoteusz Fuczyła
 11. szer. Jan Gromek
 12. st. sierż. Szczepan Gruza
 13. kpt. Bronisław Grzebień
 14. sierż. Wacław Klemczak
 15. sierż. Alojzy Kurtok
 16. kpr. Edward Kuta
 17. kpt. Konstanty Lubicz-Kośmiński[d]
 18. kpr. Stefan Małoga
 19. por. Antoni Mieczkowski
 20. st. szer. Jan Mikuła
 21. szer. Szczepan Mizio
 22. sierż. Józef Nowak
 23. szer. Kazimierz Nowak
 24. płk Leon Pachucki
 25. szer. Franciszek Panicz
 26. plut. Józef Paprocki
 27. por. Józef Perzan
 28. por. Jan Pospuła
 29. plut. Franciszek Ratajczak
 30. kpt. Józef Rosiak
 31. kpt. Wiktor Rusiecki
 32. sierż. Paweł Rychlik
 33. plut. Stefan Simiński
 34. por. Wacław Smakosz
 35. st. sierż. Paweł Stefaniak
 36. plut. Damazy Święcicki
 37. sierż. Antoni Szymański
 38. por. Czesław Wisłocki

Symbole pułkoweEdytuj

Sztandar

Stary, nietypowy sztandar pułk otrzymał w 1918 roku. W 1931 roku pułk otrzymał sztandar typowy ufundowany przez społeczeństwo Paryża. Wręczył go pułkowi w Równem gen J. Rommel[20]. Sztandary zostały w 1939 roku spalone. W 1966 roku do Muzeum Wojska Polskiego trafiło kilka gwoździ ze sztandaru[21]

Odznaka pamiątkowa

9 stycznia 1931 roku kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych, generał dywizji Daniel Konarzewski zatwierdził wzór i regulamin odznaki pamiątkowej 45 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych[22]. Odznaka ma kształt srebrnego krzyża nawiązującego do herbu Wołynia, z ramionami pokrytymi błękitną emalią. Na krzyż nałożono tarczę rycerską z pionową wstęgą o barwach narodowych, na której wpisano numer i inicjały 45 PSK. Z lewej strony miniatura emblematu Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", z prawej miniatura oznaki rozpoznawczej noszonej przez 3 Pułk Strzelców Polskich we Francji (cyfra 3 nad trąbką strzelecką). Na szczyt tarczy nałożony srebrny orzeł państwowy wz. 1927. Oficerska - trzyczęściowa, wykonana w srebrze, emaliowana, łączona pięcioma nitami. Wymiary: 40x32 mm. Wykonanie: Wiktor Gontarczyk - Warszawa[5].

UwagiEdytuj

 1. Dowódca pułku kierował osobiście szkoleniem oficerów i był odpowiedzialny za gotowość bojową, całokształt wyszkolenia, służbę gospodarczą i wewnętrzną pułku[8].
 2. 13 czerwca 1922 roku Minister Spraw Wojskowych zniósł dotychczasowe stanowisko referenta wyszkolenia pułku piechoty i ustanowił etatowe stanowisko zastępcy dowódcy pułku zaszeregowanego do stopnia podpułkownika, wyznaczanego przez Ministra Spraw Wojskowych. Zakres działania zastępcy dowódcy określał dowódca pułku, przed którym był on całkowicie odpowiedzialny[11]. W 1938 roku zmieniona została nazwa stanowiska na „I zastępca dowódcy”. W organizacji wojennej pułku nie było stanowiska zastępcy dowódcy.
 3. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[15].
 4. Konstanty Lubicz-Kośmiński 13 czerwca 1930 roku otrzymał zezwolenie na przyjęcie i noszenie belgijskiego Krzyża Wojennego[19].

PrzypisyEdytuj

 1. a b Satora 1990 ↓, s. 96.
 2. Dąbrowski 1928 ↓, s. 9-10.
 3. Dąbrowski 1928 ↓, s. 14.
 4. a b Almanach Oficerski 1923/24 ↓, s. 51.
 5. a b Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 87.
 6. Jagiełło 2007 ↓, s. 63-65.
 7. Prugar-Ketling (red.) 1992 ↓, metryka.
 8. Almanach 1923 ↓, s. 49.
 9. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 11 z 6 lipca 1929 roku, s. 190.
 10. Witold Jarno. 45. Pułk Strzelców Kresowych w obronie Tomaszowa Mazowieckiego we wrześniu 1939 r. „Przegląd Nauk Historycznych”. 2, s. 127-128, 2012. 
 11. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 24 z 13 czerwca 1922 roku, poz. 357.
 12. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 9 z 27 kwietnia 1929 roku, s. 118, zatwierdzony na stanowisku zastępcy dowódcy pułku.
 13. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 7 czerwca 1934 roku, s. 153.
 14. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 602-603 i 676.
 15. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 16. Bieliński 2017 ↓, s. 91.
 17. Dąbrowski 1928 ↓, s. 33.
 18. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 16 z 23 kwietnia 1921 roku, s. 812.
 19. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 2 z 19 marca 1931 roku, s. 67.
 20. Satora 1990 ↓, s. 96-97.
 21. Satora 1990 ↓, s. 97.
 22. Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 1 z 9 stycznia 1931 roku, poz. 2.

BibliografiaEdytuj