4 (liczba)

liczba naturalna

4 (cztery) – liczba naturalna następująca po 3 i poprzedzająca 5. 4 jest też cyfrą wykorzystywaną do zapisu liczb w różnych systemach, np. w ósemkowym, dziesiętnym i szesnastkowym systemie liczbowym. 4. dniem w roku jest 4 stycznia, a 4. miesiącem w roku jest kwiecień; zobacz 4 rok n.e.

4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

faktoryzacja

dzielniki

1, 2, 4

zapis rzymski

IV

dwójkowo

100

ósemkowo

4

szesnastkowo

4

przedrostki

tetra- (gr.)
quadri- / quadr- (łac.)

Wartości funkcji teorioliczbowych
φ(4) = 2 τ(4) = 3
σ(4) = 7 π(4) = 2
μ(4) = 0 M(4) = -1

Matematyka edytuj

 
Zapis cyfry 4 zmieniający się w czasie

Liczba 4 jest:

Warunek podzielności zapisanej w systemie dziesiętnym liczby przez 4 to, aby liczba utworzona z ostatnich dwóch cyfr była podzielna przez 4.

Nauka edytuj

Kultura edytuj

  • cztery główne strony świata (NWSE)
  • cztery pory roku (a także cztery kwartały)

W chrześcijaństwie:

W Azji: