4 Grupa Artylerii

4 Grupa Artylerii (4 GA) – oddziały i pododdziały artylerii organicznej wielkich jednostek piechoty i kawalerii oraz artylerii Odwodu Naczelnego Wodza stacjonujące na terenie Okręgu Korpusu Nr IV i podporządkowane Dowództwu 4 Grupy Artylerii.

4 Grupa Artylerii została utworzona w terminie do 15 stycznia 1929 r. na podstawie rozkazu L. 1019/Org. ministra spraw wojskowych z dnia 31 grudnia 1928 r. Proces formowania grupy zakończony został w marcu tego roku. Dowództwo grupy powstało na bazie dotychczasowego 4 Okręgowego Szefostwa Artylerii.

Obsada personalnaEdytuj

Dowództwo Artylerii Okręgu Generalnego „Łódź”

Sztabowy oficer inspekcyjny artylerii Okręgu Generalnego „Łódź”

Szefostwo Artylerii i Służby Uzbrojenia Okręgu Korpusu Nr IV (1921-1926)

 • szef – płk art. Tadeusz Jastrzębski (15 XI 1921 – 9 IV 1922)
 • szef – mjr Wacław Bartoszkiewicz (p.o. 9 IV – 12 VII 1922)
 • szef – gen. bryg. Aleksander Kowalewski (12 VII 1922 – VII 1924)
 • szef – płk art. Jan Skrutkowski (od 20 III 1925[1])
 • zastępca szefa – płk art. Witold Konczakowski (od X 1925 ze stanowiska dowódcy 4 pac)

4 Okręgowe Szefostwo Artylerii (1926 – 1928)

 • szef – płk art. Stanisław Miller (VI 1927 – III 1929)
 • zastępca szefa – płk art. Władysław Janusz Münnich (od XII 1926[2])

4 Grupa Artylerii (1929-1939)

Ordre de Bataille 4 Grupy Artylerii w 1939Edytuj

Dowództwo 4 Grupy Artylerii w Łodzi

artyleria ONW:

artyleria wielkich jednostek:

PrzypisyEdytuj

 1. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 40 z 5 kwietnia 1925 roku, s. 191.
 2. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 54 z 23.12.1926 r.

BibliografiaEdytuj

 • Almanach oficerski na rok 1923/24. Dział III Organizacja Wojska Polskiego, zeszyt 2, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1923.
 • Igor Błagowieszczański, Artyleria w II wojnie światowej. Studium historyczno-wojskowe, Warszawa 1983, ​ISBN 83-11-06909-3​.
 • Igor Błagowieszczański, Artyleria Wojska Polskiego w latach 1918-1939, Zakończenie, Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 4 (71), Warszawa 1974, ss. 203-250.
 • Artur Kuprianis: Łódzka 4 Grupa Artylerii w latach 1929-1939. Łódź: Wydawnictwo Ibidem, 2010. ISBN 978-83-62331-00-0.
 • Roman Łoś, Artyleria polska 1914-1939, Warszawa: Bellona, 1991, ISBN 83-11-07772-X, OCLC 830057069.
 • Eugeniusz Kozłowski, Wojsko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji i rozbudowy, Wydawnictwo MON, Warszawa 1964, wyd. I.