4 Kujawski Pułk Artylerii Lekkiej

Ten artykuł dotyczy 4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej. Zobacz też: 4 Pułk Artylerii Lekkiej.

4 Kujawski Pułk Artylerii Lekkiej (4 pal) - oddział artylerii lekkiej Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej.

4 Kujawski Pułk Artylerii Lekkiej
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 28 czerwca 1919
Rozformowanie wrzesień 1939
Nazwa wyróżniająca Kujawski
Tradycje
Święto 4 lipca[1]
Nadanie sztandaru 19 czerwca 1938
Kontynuacja 4 Pułk Artylerii Mieszanej
Dowódcy
Pierwszy mjr Władysław Jaxa-Rożen
Ostatni ppłk Józef Pyrek
Działania zbrojne
wojna polsko-bolszewicka
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja Inowrocław[2]
Rodzaj sił zbrojnych wojsko
Rodzaj wojsk artyleria
Podległość 8 Grupa Artylerii
4 Dywizja Piechoty
Ofensywa 4lipca1920.png

FormowanieEdytuj

28 czerwca 1919 generalny inspektor artylerii nakazał rozformować 3 i 11 pułki artylerii polowej, a w ich miejsce utworzyć 4 pułk artylerii polowej[3]. Dotychczasowe pułki zostały zorganizowane w grudniu 1918 w Jarosławiu (3) i Przemyślu (11).

Pułk przemyski dowodzony przez mjr. Mariana Zarzyckiego wywodził się z baterii przemyskiej sformowanej 1 listopada, która uczestniczyła w walkach o Przemyśl (10 listopada Ukraińcy zajęli Przemyśl, w czasie trzydniowych działań bateria odbiła miasto).

Pułk jarosławski dowodzony przez mjr. Władysława Jaxa-Rożena swój początek wziął z baterii jarosławskiej, która wzięła udział w walkach w dniu 21 listopada (w sile plutonu). Dzięki jego wsparciu udało się zdobyć most na Sanie, opanować wieś Surochów oraz odbić wieś Ustrzyki (tam zdobyto pociąg towarowy z dwiema 100 mm haubicami austriackimi ustawionymi na platformach.

22 listopada 1918 w Chyrowie utworzono improwizowany pociąg pancerny „Kozak”. W styczniu 1919 w Sanoku z załogi pociągu utworzono 4 baterię 3 pułku artylerii polowej.

Walki o graniceEdytuj

Boje o niepodległość i granice Rzeczypospolitej w latach 1918–1920 rozpoczęły formowane sukcesywnie baterie.Ich chrztem bojowym były walki z wojskami ukraińskimi pod Przemyślem. Od marca do lipca 1919 walczyły one pod Samborem, Lwowem, Drohobyczem i Czortkowem, jesienią zaś nad Horyniem. W kwietniu 1920 pułk uczestniczył w wyprawie kijowskiej, walcząc pod Korosteniem. Przerzucony na Białoruś wspierał ogniem oddziały 4 Dywizji Piechoty pod Mińskiem i Bobrujskiem. Po lipcowych bojach odwrotowych nad Berezyną, Świsłoczą, Szczarą, pod Słonimiem i nad Bugiem 4 pap bronił w sierpniu Warszawy i Włocławka. We wrześniu działał na froncie południowym walcząc w rejonie Żółkwi, Lwowa i Rohatyna, a w pościgu za nieprzyjacielem osiągnął Słucz.

Pułk w okresie pokojuEdytuj

 
4 DP w 1938

Garnizonem 4 pułku artylerii stał się od 15 listopada 1921 roku Inowrocław.

7 września 1924 roku z udziałem Ministra Spraw Wojskowych, generała dywizji Władysława Sikorskiego odbyła się ceremonia poświęcenia kamienia węgielnego pod pomnik poległych bohaterów Pułku połączona z pięcioleciem istnienia oddziału oraz świętem jednostki[4].

31 grudnia 1931 roku Minister Spraw Wojskowych marszałek Polski Józef Piłsudski przemianował 4 pułk artylerii polowej na 4 pułk artylerii lekkiej[5].

7 listopada 1936 roku Minister Spraw Wojskowych nadał koszarom 4 pal w Inowrocławiu nazwę „Koszary imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego”[6] (zob. kult Józefa Piłsudskiego).

W maju 1939 roku została wprowadzona nowa organizacja pokojowa pułku, zgodnie z którą liczył on trzy dywizjony po dwie baterie przy czym I dywizjon był uzbrojony w 75 mm armaty wz. 1897, natomiast II i III dywizjon w 100 mm haubice wz. 1914/1919 P[7].

Wojna obronna 1939Edytuj

 
Pułk walczył w składzie 4 DP

Od 1 września 1939 pułk wzmacniał polską obronę na linii jezior brodnickich i Drwęcy. 3 września wspierał ogniem polską piechotę pod Radzyniem Chełmińskim. Podczas działań odwrotowych był silnie bombardowany. Mimo to zachował zwartość bojową i 11 września wszedł ponownie do działań. W bitwie nad Bzurą wspierał natarcie 4 Dywizji Piechoty na Bedlno i Walewice, a następnego dnia na Głowno. 14 września toczył boje pod Łowiczem i Dąbkowicami. Po odwrocie za Bzurę baterie pułku ugrupowane "na jeża" ogniem na wprost torowały drogę dywizji ku Warszawie, broniły piechotę przed atakiem niemieckich czołgów. Pod Iłowem 17 i 18 września pułk został rozbity.

Kujawscy artylerzyściEdytuj

 
Święto 4 pal w Inowrocławiu - odsłonięcie popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego; 6 sierpnia 1935 r.
 
Święto 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu - żołnierski obiad
 
Artylerzyści 4 pal z Inowrocławia na Wawelu przed złożeniem wieńca na sarkofagu Marszałka Józefa Piłsudskiego
 
Artylerzyści z 4 Pułku Artylerii Lekkiej z Inowrocławia na Wawelu; lipiec 1936 r.
 
Porucznik art. Wirgiliusz Lemański[a], po promocji oficerskiej (1933 r.) wcielony do 4 pal. W kampanii wrześniowej dowódca plutonu artylerii piechoty 14 pp. Poległ dnia 10.09.1939 r. we dworze Ruszki.
Z tym tematem związana jest kategoria: Żołnierze 4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej.
Dowódcy pułku
Zastępcy dowódcy pułku (od 1938 roku – I zastępca dowódcy)

Obsada personalna w 1939 rokuEdytuj

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939 roku[12][b]:

 • dowódca pułku – ppłk dypl. Andrzej Czerwiński
 • I zastępca dowódcy – ppłk Józef Droba
 • adiutant – kpt. Stefan Marian Greger
 • naczelny lekarz medycyny – por. lek. Mieczysław Kusto
 • lekarz weterynarii – mjr Stanisław Stebnicki
 • oficer zwiadowczy – kpt. Henryk Nadzieja-Nadija
 • II zastępca dowódcy (kwatermistrz) – mjr Franciszek Kopaczyński
 • oficer mobilizacyjny – kpt. Józef Lipart
 • zastępca oficera mobilizacyjnego – por. Władysław Jan Kowalczyk
 • oficer administracyjno-materiałowy – kpt. Janusz Krautforst
 • oficer gospodarczy – kpt. int. Juliusz Karol Józef Pawełek
 • oficer żywnościowy – chor. Jan Węgrzyniak
 • dowódca plutonu łączności – por. Marian Barszczak
 • oficer plutonu – por. Jan Ambroży Ożga
 • dowódca szkoły podoficerskiej – por. kontr. Stefan Panczenko[c] *
 • dowódca plutonu – ppor. Jerzy Hojer (*)
 • dowódca plutonu – ppor. Jan Łojko (*)
 • dowódca plutonu – ppor. Kazimierz Józef Jan Trzaska-Durski (*)
 • dowódca I dywizjonu – mjr Stefan Rojewski
 • dowódca 1 baterii – p.o. por. Bronisław Stefan Wojciechowski
 • dowódca plutonu – ppor. Józef Wrzesiński
 • dowódca 2 baterii – por. Wacław Chojna
 • dowódca plutonu – ppor. Piotr Jan Galant
 • dowódca II dywizjonu – mjr Kazimierz Falewicz
 • dowódca 5 baterii – por. Stanisław Kubin
 • dowódca plutonu – ppor. Edward Lankamer
 • dowódca 6 baterii – kpt. kontr. Tadeusz Cytłanadze
 • dowódca plutonu – ppor. Jan Łojko (*)
 • dowódca plutonu – ppor. Władysław Zygmunt Menke
 • dowódca III dywizjonu – mjr Michał Marian Szczepański
 • dowódca 7 baterii – kpt. Jan Feliks Styczyński
 • dowódca plutonu – por. Jan Świeczkowski
 • dowódca 8 baterii – por. kontr. Stefan Panczenko (*)
 • dowódca plutonu – ppor. Jerzy Hojer (*)
 • dowódca plutonu – ppor. Kazimierz Józef Jan Trzaska-Durski (*)
 • odkomenderowany – mjr dypl. Arkadiusz Mieczysław Oborski
 • na kursie – por. Sławomierz Łempicki
 • na kursie – por. Józef Marian Wojciechowski
Obsada personalna pułku 31 sierpnia 1939 roku
Dowództwo
 • dowódca - ppłk Józef Pyrek
 • adiutant - kpt. Stanisław Greger
 • oficer zwiadowczy - kpt. Henryk Nadija- Nadzieja
 • oficer obserwacyjny - por. Jan Świeczkowski
 • oficer łączności - por. Marian Barszczak
 • oficer broni - ppor. rez. Zbigniew Knast
I dywizjon
 • dowódca - mjr Franciszek Kopaczyński
 • adiutant - ppor. rez. Ludwik Pokrzywka
 • 1 bateria - por. Bronisław Wojciechowski
 • 2 bateria - por. Wacław Chojna
 • 3 bateria - por. Sławomir Łępicki
II dywizjon
 • dowódca - mjr Kazimierz Falewicz
 • adiutant - ppor. Władysław Menke
 • 4 bateria - ppor. Jan Łojko
 • 5 bateria - por. Stanisław Kubin
 • 6 bateria - por. Józef Wojciechowski
III dywizjon
 • dowódca - mjr Michał Szczepański
 • adiutant - ppor. Jerzy Hoyer
 • 7 bateria - kpt. Jan Styczyński
 • 8 bateria - por. Jan Ożga
 • 9 bateria - ppor. Kazimierz Trzaska-Durski

Jednostki zmobilizowane przez 4 pal:

 • kolumna taborowa parokonna nr 804
 • warsztat taborowy parokonny nr 801
 • samodzielny patrol meteorologiczny nr 4.
 • Oddział Zbierania Nadwyżek 4 pal - kpt. Janusz Krautforst
 • bateria marszowa 4 pal - p.o. ppor. rez. Władysław Sroczyński (od 4 IX por. rez. Witold Dłuski)

Kawalerowie Virtuti MilitariEdytuj

Żołnierze pułku odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari za wojnę 1918-1920[15]

ogn. Jan Baj
mjr Włodzimierz Dembiński
st. ogn. Stanisław Denasiewicz
kpt. Władysław Gąsior
por. Franciszek Guzik
por. Józef Kaiser
kpt. Kohutnicki
chor. Edward Kwitowski
mjr Maksymilian Landau
kpt. Zygmunt Lewandowski
kpr. Jan Lacek[16] (plut. Jan Łacyk)
plut. Jan Nikel
kpt. Karol Pasternak
kpt. Szczepan Pilecki
por. Józef Pyrek
mjr Tadeusz Rawski
płk Witold Roszkowski
ogn. Franciszek Siekaniec
ogn. Józef Wawrzaszek
ogn. Antoni Żyromski

Symbole pułkoweEdytuj

Sztandar

10 grudnia 1937 Prezydent RP zatwierdził wzór sztandaru dla 4 pułku artylerii lekkiej[17]. 19 czerwca 1938 w Toruniu[18] marszałek Polski Edward Śmigły-Rydz wręczył dowódcy pułku sztandar ufundowany przez społeczeństwo Inowrocławia. Brak jest wiadomości o wrześniowych i dalszych losach sztandaru[19].

Na lewej stronie płatu sztandarowego umieszczone były na tarczach:

 • w prawym górnym rogu – Matki Boskiej Ostrobramskiej,
 • w lewym górnym rogu – wizerunek św. Barbary,
 • w prawym dolnym rogu – godło m. Inowrocławia,
 • w lewym dolnym rogu – odznaka pamiątkowa 4 pal

Na ramionach krzyża kawalerskiego znajdowały się wyhaftowane nazwy i daty ważniejszych bitew pułku:

 • na górnym – „Włocławek 16.VIII.1920”,
 • na dolnym – „Przemyśl 10.XI.1918”,
 • na lewym – „Rohatyn 11.IX.1920”,
 • na prawym – „Radzymin 15.VIII.1920”[17].
Odznaka pamiątkowa

30 czerwca 1926 roku minister spraw wojskowych zatwierdził odznakę pamiątkową 4 pułku artylerii polowej[20]. Odznaka o wymiarach 40x33 mm ma kształt srebrnej podkowy opartej na dwóch skrzyżowanych złocistych lufach armatnich i otoczonej srebrnym oksydowanym wieńcem laurowym. Wewnątrz podkowy na tle cynobrowej emalii umieszczono numer pułku „4”. Nad podkową umieszczono złocisty granat z płomieniem. Na skrzyżowaniu luf pocisk, na który na emaliowanej wstędze w kolorze zielono czarnym wpisano daty i inicjały „1918 PAP 1920” (w wersjach późniejszych „PAL”). Nad lufami, na tle wieńca, skrzyżowana szabla i wycior armatni. Odznaka oficerska, czteroczęściowa, wykonana w srebrze, emaliowana, pocisk mocowany na 2 nity. Wykonawcą odznak był Wiktor Gontarczyk z Warszawy[21]. Dla szeregowych zawodowych i niezawodowych przewidziano odznakę wykonaną całkowicie z białego metalu i bez emalii. 12 lutego 1929 minister spraw wojskowych zatwierdził regulamin odznaki pamiatkowej 4 pap[22].

TradycjeEdytuj

Święto pułkowe: 4 lipca. Od 1988 odbywały się rokrocznie w Inowrocławiu zjazdy w obiektach 56 pułku śmigłowców bojowych zaś od 1992 w Kołobrzegu w obiektach 4 pułku artylerii. 11 listopada 1992 byli żołnierze 4 pułku artylerii lekkiej przekazali swoje tradycje 4 pułkowi artylerii w Kołobrzegu.

Imię pułku nosiło Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu.

UwagiEdytuj

 1. Por. art. Wirgiliusz Lemański - urodzony 27.11.1910 r. Absolwent Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu (X promocja). Podporucznik z dniem 15.08.1933 r., porucznik z dniem 19.03.1937 r. Oficer 4 pułku artylerii lekkiej i 14 pułku piechoty. Poległ w dniu 10.09.1939 r. pod dworem Ruszki od odłamków bomby lotniczej. Pochowany początkowo w Wyrowie, obecnie spoczywa na cmentarzu parafialnym w Strzelcach. Pośmiertnie awansowany do stopnia kapitana artylerii i odznaczony Krzyżem Walecznych (Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 23.04.1948 r. - Dz. Pers. NW PSZ nr 3 z 15.05.1948 r.).
 2. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[13].
 3. Gwiazdką oznaczono oficera, który pełnił jednocześnie więcej niż jedną funkcję[14].

PrzypisyEdytuj

 1. Galster 1975 ↓, s. 25.
 2. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 233.
 3. Landau i Tabiszewski 1929 ↓, s. 12.
 4. „Polska Zbrojna” Nr 247 z 9 września 1924 roku, s. 2.
 5. Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 36 z 31 grudnia 1931 roku, poz. 473.
 6. Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 16 z 7 listopada 1936 roku, poz. 191.
 7. Eugeniusz Kozłowski, Wojsko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji i rozbudowy, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1964, s. 142.
 8. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 9 z 26 kwietnia 1928 roku, s. 145.
 9. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 13 z 9 grudnia 1932 roku, s. 422.
 10. Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. XVI, XXI, 180, 697.
 11. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 11 kwietnia 1933 roku, s. 81.
 12. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 723–724.
 13. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 14. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VIII.
 15. Landau i Tabiszewski 1929 ↓, s. 24.
 16. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 29 z 23 lipca 1921 roku, s. 1188.
 17. a b Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 18 z 31 grudnia 1937 roku, poz. 225.
 18. Satora 1990 ↓, s. 278.
 19. Satora 1990 ↓, s. 279.
 20. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 17 z 30 czerwca 1926 roku, poz. 174.
 21. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 233-234.
 22. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 4 z 12 lutego 1929 roku, poz. 32.

BibliografiaEdytuj