5 (liczba)

liczba naturalna, pierwsza

5 (pięć) – liczba naturalna następująca po 4 i poprzedzająca 6. 5 jest też cyfrą wykorzystywaną do zapisu liczb w różnych systemach liczbowych, np. w ósemkowym, dziesiętnym i szesnastkowym.

5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

faktoryzacja

liczba pierwsza

dzielniki

1, 5

zapis rzymski

V

dwójkowo

101

ósemkowo

5

szesnastkowo

5

przedrostki

penta- / pent- (gr.)
quinqu- / quint- (łac.)

Wartości funkcji arytmetycznych
φ(5) = 4 τ(5) = 2
σ(5) = 6 π(5) = 3
μ(5) = -1 M(5) = -2
Zapis liczby 5 zmieniający się w czasie

Warunek podzielności zapisanej w systemie dziesiętnym liczby przez 5 to, aby ostatnia cyfra była zerem lub piątką.

5 jest trzecią liczbą pierwszą, drugą liczbą Fermata i elementem ciągu Fibonacciego, a także najmniejszą trzecią liczbą trójki pitagorejskiej.

5 w nauce

edytuj

5 w kalendarzu

edytuj

Zobacz też co wydarzyło się w 5 roku n.e.

Religia a liczba 5

edytuj

5 w chrześcijaństwie

edytuj

Katolicyzm

Papieże

edytuj

Inne religie

edytuj

Władcy

edytuj

Królowie Anglii

edytuj

Władcy Akwitanii

edytuj

Hrabiowie Westmorland

edytuj

Królowie i książęta polscy

edytuj

Władcy Francji

edytuj

Władcy Hiszpanii

edytuj

Władcy całej Hiszpanii

edytuj

Władcy Kastylii

edytuj

Królowie Aragonii

edytuj

Władcy Leónu

edytuj

Władcy Nawarry

edytuj

Hrabiowie Burgundii

edytuj

Władcy Austrii

edytuj

Władcy Niemiec

edytuj

Władcy Węgier

edytuj
Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Przypisy

edytuj
  1. Biblia Tysiąclecia, Rd, 1, 20-23

Zobacz też

edytuj