5 (liczba)

liczba naturalna

5 (pięć) – liczba naturalna następująca po 4 i poprzedzająca 6. 5 jest też cyfrą wykorzystywaną do zapisu liczb w różnych systemach, np. w ósemkowym, dziesiętnym i szesnastkowym systemie liczbowym.

5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

faktoryzacja

liczba pierwsza

dzielniki

1, 5

zapis rzymski

V

dwójkowo

101

ósemkowo

5

szesnastkowo

5

przedrostki

penta- / pent- (gr.)
quinqu- / quint- (łac.)

Wartości funkcji teorioliczbowych
φ(5) = 4 τ(5) = 2
σ(5) = 6 π(5) = 3
μ(5) = -1 M(5) = -2
Zapis liczby 5 zmieniający się w czasie

Warunek podzielności zapisanej w systemie dziesiętnym liczby przez 5 to, aby ostatnia cyfra była zerem lub piątką.

5 jest trzecią liczbą pierwszą, drugą liczbą Fermata i elementem ciągu Fibonacciego, a także najmniejszą trzecią liczbą trójki pitagorejskiej.

5 w nauceEdytuj

5 w kalendarzuEdytuj

  • 5. dniem w roku jest 5 stycznia.
  • 5. miesiącem w roku jest maj.

Zobacz też co wydarzyło się w 5 roku n.e.

Religia a liczba 5Edytuj

5 w chrześcijaństwieEdytuj

Katolicyzm

PapieżeEdytuj

Inne religieEdytuj

WładcyEdytuj

Królowie AngliiEdytuj

Władcy AkwitaniiEdytuj

Hrabiowie WestmorlandEdytuj

Królowie i książęta polscyEdytuj

Władcy FrancjiEdytuj

Władcy HiszpaniiEdytuj

Władcy całej HiszpaniiEdytuj

Władcy KastyliiEdytuj

Królowie AragoniiEdytuj

Władcy LeónuEdytuj

Władcy NawarryEdytuj

Hrabiowie BurgundiiEdytuj

Władcy AustriiEdytuj

Władcy NiemiecEdytuj

Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Zobacz teżEdytuj