5 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

5 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Sformowany w 1881 r. Miejsce stacjonowania sztabu Korpusu w 1914 - Mińsk. Rozformowany na początku 1918 r.

Organizacja w 1914 r.

  • 7 Dywizja Piechoty
  • 10 Dywizja Piechoty
  • 3 Samodzielna Brygada Kawalerii
  • 5 korpuśny dywizjon moto-artyleryjski
  • 23 batalion saperów

Korpus wchodził w skład armii:

Dowódcy Korpusu:

  • gen. kawalerii A. I. Litwinow (marzec 1911 - grudzień 1914)
  • gen. piechoty P. S. Bałujew (grudzień 1914 - kwiecień 1917)
  • gen. lejtnant G. G. Mileant (od kwietnia 1917)

BibliografiaEdytuj

  • A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.