6 Batalion Telegraficzny

6 batalion telegraficzny (6 btlgr) – oddział łączności Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej.

6 batalion telegraficzny
Historia
Państwo

 Polska

Rozformowanie

1939

Tradycje
Święto

29 czerwca

Nadanie sztandaru

18 czerwca 1937

Rodowód

II/2 pułku łączności

Organizacja
Dyslokacja

Jarosław

Rodzaj sił zbrojnych

wojsko

Rodzaj wojsk

łączność

Podległość

2 Grupa Łączności

Wojska Łączności w 1939 przed wybuchem II wś

Formowanie i zmiany organizacyjne edytuj

Po rozformowaniu 2 pułku łączności (24 września 1930 roku) wchodzący dotychczas w jego skład II batalion został samodzielnym oddziałem. W tym samym roku na podstawie rozkazu szefa łączności Ministerstwa Spraw Wojskowych oddział został przemianowany na 6 batalion[1].

Jesienią 1937 roku została zlikwidowana kadra kompanii szkolnej, a w jej miejsce utworzona 5 kompania liniowa[2].

Żołnierze batalionu edytuj

Dowódcy batalionu
Zastępcy dowódcy batalionu
 • mjr łącz. Zygmunt Franciszek Chimiak (do 1937[7])
 • mjr łącz. Eugeniusz Wiktor Łysak (1937[2] - 1939[6])
Kwatermistrzowie batalionu
 • kpt. / mjr łącz. Tadeusz Józef Jan Jakubowski (do 1937[8])
 • kpt. / mjr. łącz. Józef I Wilk (1937[2] – 1939[6])
Oficerowie batalionu
Pokojowa obsada personalna batalionu w marcu 1939[10][a]
 • dowódca batalionu – ppłk łącz. Wiktor Jakub Bernacki
 • I zastępca dowódcy – mjr łącz. Eugeniusz Wiktor Łysak
 • adiutant – kpt. Bronisław Kazimierz Nanowski
 • lekarz – por. lek. Maksymilian Eugeniusz Herold
 • II zastępca dowódcy [kwatermistrz] – mjr łącz. Józef I Wilk
 • oficer mobilizacyjny – por. Bohdan Marek Kruszyński
 • zastępca oficera mobilizacyjnego – por. Zenon Podziewski
 • oficer administracyjno-materiałowy – kpt. piech. Władysław Paleski
 • oficer gospodarczy – kpt. int. Feliks Gutmeyer
 • dowódca kompanii obsługi – chor. Józef Krytel
 • dowódca 1 kompanii – kpt. Stanisław Iwański
 • dowódca plutonu – ppor. Władysław Wrzesiński
 • dowódca 2 kompanii – por. Mieczysław Ziemowit Rebajn
 • dowódca plutonu – ppor. Aleksander Pawłowicz
 • dowódca plutonu – ppor. Jan Wojno
 • dowódca 3 kompanii – por. Bogumił Julian Henrich
 • dowódca plutonu – ppor. Jan Bartłomiej Kapsa
 • dowódca plutonu – ppor. Julian Wiktor Wortmann
 • dowódca 4 kompanii – por. Bronisław Ryszard Zajączyński
 • dowódca plutonu – ppor. Franciszek Czyżkowski
 • dowódca plutonu – ppor. Franciszek Kowalczyk
 • dowódca plutonu – ppor. Włodzimierz Latyński
 • dowódca 5 kompanii – por. Władysław Wacław Paprocki
 • dowódca plutonu – ppor. Jan Klejno
 • komendant parku – kpt. adm. (piech.) Wincenty Kozłowski
 • na kursie oficerów sportowych w AWF – por. łącz. Maksymilian Szoc[12]

Symbole batalionu edytuj

Sztandar edytuj

Osobny artykuł: Polskie sztandary wojskowe.

23 maja 1937 roku Prezydent RP Ignacy Mościcki zatwierdził wzór sztandaru 6 btlgr[13]. 18 czerwca 1937 roku, w Warszawie, marszałek Polski Edward Śmigły-Rydz wręczył dowódcy baonu sztandar ufundowany przez społeczeństwo Jarosławia i Przeworska[14].

Na lewej stronie płatu sztandarowego są umieszczone: w prawym górnym rogu na tarczy wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, w lewym górnym rogu na tarczy znak wojsk łączności, w prawym dolnym rogu na tarczy herb Jarosławia, w lewym dolnym rogu na tarczy herb Przeworska, na dolnym ramieniu krzyża kawalerskiego napis: „Płoskirów 6 VIII 1920”[15].

Wrześniowe losy sztandaru opisane są w dwóch notatkach.

Relacja z Banknock: cyt.: "6 Batalion Telegraficzny, 7 Batalion Telegraficzny. - Sztandary przewiezione zostały we wrześniu 1939 na Węgry przez mjra Eugeniusza Łysaka, po czym drogą dyplomatyczną odesłane do Francji".

Notatka ppor. J. Dobrowolskiego, ppor. Jana Bartłomieja Kapsy i mjr. Eugeniusza Łysaka sporządzona 13 października 1939 roku w obozie w Csiz-Furdo o treści: „stwierdzamy, że w dniu 13 X 1939 r. zostały przekazane przez mjr. Eugeniusza Łysaka panu gen. bryg. Dembińskiemu, komendantowi obozu internowanych na Węgrzech 2 (dwa) sztandary wojskowe, tj. 6 Baonu Telegr. Jarosław i 7 Baonu Telegr. Poznań”.

Sztandar aktualnie eksponowany jest w Instytucie gen. Sikorskiego w Londynie.

Odznaka pamiątkowa edytuj

19 czerwca 1937 roku minister spraw wojskowych, gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki zatwierdził wzór i regulamin odznaki pamiątkowej 6 btlgr[16]. Odznaka o wymiarach 40x40 mm ma kształt równoramiennego krzyża pokrytego czarną emalią z chabrowym obrzeżem. W centrum herb Jarosławia w srebrnym wieńcu. Krzyż nałożony na złotą tarczę słoneczną z czterema błyskawicami o grotach skierowanych na zewnątrz. Trzyczęściowa - oficerska, wykonana w tombaku srebrzonym i emaliowana. Medalion z herbem przytwierdzony nitami, od spodu przykręcona promienista tarcza, na której wybity numer nadania. Wykonanie: Zjednoczeni Grawerzy - Warszawa[17].

Uwagi edytuj

 1. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[11].

Przypisy edytuj

 1. Kronika 1938 ↓, s. 10-11.
 2. a b c Kronika 1938 ↓, s. 15.
 3. a b c Kronika 1938 ↓, s. 11.
 4. Dziennik Personalny Ministra Spraw Wojskowych z 26 stycznia 1934 r., Nr 2, s. 21. Dyspozycja do 31 lipca 1933.
 5. Dziennik Personalny Ministra Spraw Wojskowych z 22 grudnia 1934 r., Nr 14, s. 267.
 6. a b c Rybka i Stepan 2006 ↓, s. 821.
 7. Kronika 1938 ↓, s. 11, 15.
 8. Kronika 1938 ↓, s. 11, 12, 15.
 9. Księga Cmentarna Charkowa 2003 ↓, s. 159.
 10. Rybka i Stepan 2006 ↓, s. 821-822.
 11. Rybka i Stepan 2006 ↓, s. VI.
 12. Kronika 1938 ↓, s. 19.
 13. Dziennik Rozkazów M.S.Wojsk. Nr 7 z 19.06.1937 r., poz. 89.
 14. Satora 1990 ↓, s. 366.
 15. Dziennik Rozkazów MSWojsk. nr 7 z 19 czerwca 1937 roku
 16. Dziennik Rozkazów M.S.Wojsk. Nr 7 z 19.06.1937 r., poz. 87.
 17. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 375.

Bibliografia edytuj