6 Korpus Armijny

strona ujednoznaczniająca w projekcie Wikimedia
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła „6 Korpus Armijny”.

Korpusy armijne (ogólnowojskowe) noszące numer „6”:

Austro-węgierski

Rosyjski

Niemiecki