7 Batalion Pancerny

7 Batalion Pancerny (7 bpanc) – oddział broni pancernych Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej.

7 Batalion Pancerny
Ilustracja
Odznaka pamiątkowa 7 bpanc
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

1935

Rozformowanie

1939

Tradycje
Święto

1 czerwca[a]

Nadanie sztandaru

1938

Dowódcy
Ostatni

ppłk Piotr Rudzki

Organizacja
Dyslokacja

Grodno[b]

Rodzaj sił zbrojnych

Wojska lądowe

Rodzaj wojsk

Broń pancerna

Podległość

3 Grupa Pancerna

Bronie Pancerne Wojska Polskiego w 1939 przed wybuchem II wojny światowej
czołg TKS
Samochód pancerny wz. 34
Znaki taktyczne malowane na czołgach lekkich i rozpoznawczych[c]
Znaki taktyczne malowane na pojazdach pancernych[d]

Batalion był jednostką wojskową istniejącą w okresie pokoju i spełniająca zadania mobilizacyjne wobec oddziałów i pododdziałów broni pancernej. Spełniał również zadania organizacyjne i szkoleniowe. Batalion stacjonował w garnizonie Grodno, a wydzielona kompania czołgów TK w garnizonie Wilno[1]. Na swoim wyposażeniu posiadał 79 czołgów TKS i 25 wozów pancernych wz.34. Batalion należał do typu I[2]. W 1939, po zmobilizowaniu jednostek przewidzianych planem mobilizacyjnym, został rozwiązany.

Mobilizacja w 1939 edytuj

W 1939 batalion sformował w grupie żółtej[3]:

w alarmie
w I rzucie mobilizacji powszechnej
 • kolumnę samochodów ciężarowych w kraju nr 31 dla OK III
 • kolumnę samochodów osobowych i sanitarnych w kraju nr 3 dla OK III
 • kolumnę samochodów ciężarowych typ II nr 353 (Berliet) dla SGO „Narew”

Żołnierze batalionu edytuj

Dowódcy batalionu
Organizacja i obsada personalna w 1939

Obsada personalna batalionu w marcu 1939[4][f]:

Stanowisko Stopień, imię i nazwisko
dowódca batalionu ppłk Piotr Rudzki
I zastępca dowódcy mjr Stanisław Szostak
II zastępca dowódcy mjr Stanisław Wasilewski
adiutant kpt. Janusz Kieszkowski
lekarz medycyny por. lek. Witold Baldwin-Ramult
kwatermistrz kpt. Witold Laguna
oficer mobilizacyjny kpt. Jerzy Gostldewicz
I zastępca oficera mobilizacyjnego kpt. Stanisław IV Kosiński
II zastępca oficera mobilizacyjnego rtm. adm. (kaw.) Stefan Gołębiowski
oficer administracyjno-materiałowy kpt. adm. (art.) Franciszek Szczęsnowicz
zastępca oficera administracyjno-materiałowego chor. Kazimierz Kuźniarski
oficer gospodarczy kpt. int. Stefan Mucha
dowódca kompanii gospodarczej por. Antoni Palukajtys
dowódca plutonu łączności por. Włodzimierz Zeltcer
dowódca kompanii szkolnej kpt. Brunon Błędzki
instruktor por. Aleksander Strokowski
instruktor por. Igor Sławomir Iwiński
instruktor chor. Józef Krasowski
dowódca 1 kompanii pancernej kpt. Florian Kaźmierczak
instruktor ppor. Józef Kaplinowski
dowódca 2 kompanii pancernej por. Edward Antoni Popielarski
dowódca plutonu por. Gracjan Fróg
dowódca szwadronu pancernego kpt. Tadeusz Szalek
dowódca plutonu por. Henryk Plungus
dowódca plutonu por. Witold Soiński
dowódca kompanii motorowej kpt. Józef Zbaraszewski
instruktor por. Janusz Żongołłowicz
instruktor chor. Bazyli Zacharski
dowódca kolumny samochodowej por. Mikołaj Murowiecki
komendant parku kpt. Eugeniusz Ozgowski
kierownik warsztatów kpt. Tadeusz Lutomirski
zastępca kierownika chor. Alfred Zieliński
kierownik składnicy por. Stefan Kawecki
na kursie kpt. Józef Kotański
na kursie por. piech. Apolinary Zygmunt Bokun
na kursie por. piech. Apolinary Antoni Grzeszczak
na kursie por. kaw. Władysław Kitowski
Wydzielona kompania czołgów rozpoznawczych w Wilnie
dowódca kompanii kpt. Władysław Łubieński
podkwatermistrz por. Wacław Stradomski
oficer techniczny kompanii kpt. Alfred Marchilewicz
dowódca plutonu por. Wiktor Szyksznel
dowódca plutonu por. Karol Smolak
dowódca plutonu przewozowego OK III kpt. Roman Dubikajtis

Żołnierze 7 batalionu pancernego – ofiary zbrodni katyńskiej edytuj

Biogramy zamordowanych znajdują się na stronie internetowej Muzeum Katyńskiego[6]

Nazwisko i imię stopień zawód miejsce pracy przed mobilizacją zamordowany
Błędzki Brunon kapitan żołnierz zawodowy (III 39) dca ksz/7 bpanc; (IX 39) dca 31 dpanc Katyń
Kawecki Stefan[7] porucznik żołnierz zawodowy Charków
Mucha Stefan[8] kapitan żołnierz zawodowy Katyń
Palukajtys Antoni[9] porucznik żołnierz zawodowy Katyń
Romanowski Maksymilian podporucznik rezerwy technik Katyń
Sitarski Marian Jerzy porucznik rezerwy inżynier Katyń
Szczęsnowicz Franciszek[10] kapitan żołnierz zawodowy Katyń

Symbole batalionu edytuj

Sztandar

Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25 marca 1938 nadano batalionowi sztandar. Jak wszystkie sztandary broni pancernych, posiadał on ujednoliconą prawą stronę płatu. Zamiast numeru oddziału, na białych tarczach między ramionami krzyża kawaleryjskiego występował Znak Pancerny[11]. Znak ten umieszczony był również na przedniej ściance podstawy orła.

Na lewej stronie płatu sztandaru umieszczono[12]:

 • w prawym górnym rogu — wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej
 • w lewym górnym rogu — wizerunek św. Michała
 • w prawym dolnym rogu — godło Grodna
 • w lewym dolnym rogu — odznaka honorowa 7 batalionu pancernego

Uroczyste wręczenie sztandaru odbyło się 26 maja 1938 na Polu Mokotowskim w Warszawie. Sztandar wręczył reprezentujący Prezydenta RP i Naczelnego Wodza — minister Spraw Wojskowych gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki.

W czasie kampanii wrześniowej pozostawał w gabinecie dowódcy batalionu[13]. Dalsze jego losy są nieznane[14].

Odznaka

Wzór odznaki zatwierdzony został Dz. Rozk. MSWoj. nr 17 poz. 210 z 22 grudnia 1937. Był to srebrny krzyż schodkowy o powierzchni podzielonej na prostokąty emaliowane na przemian kolorami czarnym i pomarańczowy. Na środku krzyża umieszczony srebrny, oksydowany hełm rycerski z zamknięta przyłbicą i potrójnym pióropuszem[15].

Brak jest danych o autorze projektu odznaki. Odznaki wykonywane były w wersjach: oficerskiej – emaliowanej, podoficerskiej – malowanej farbą i żołnierskiej – srebrzonej, bez emalii.

Uwagi edytuj

 1. Dzień Święta Broni Pancernej (dzień zwolnienia szeregowych do rezerwy)
 2. Przy ulicy Skidelskiej
 3. 1 – czołg dowódcy kompanii; 2 – czołg dowódcy 1 plutonu; 3 – czołg dowódcy 2 plutonu; 4 – czołg dowódcy 3 plutonu; 5 – czołgi z 1 plutonu; 6 – czołgi z 2 plutonu; 7 – czołgi z 3 plutonu
 4. 1 – wóz dowódcy szwadronu; 2 – wóz dowódcy 1 plutonu; 3 – wóz dowódcy 2 plutonu; 4 – wóz z 1 plutonu; 5 – wóz z 2 plutonu.
 5. Według Piotra Zarzyckiego był to park ruchomy bez czołówki.
 6. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[5].

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj

 • Krzysztof M. Gaj: Polska broń pancerna w 1939 roku - organizacja wojenna i pokojowa jednostek. Oświęcim: NapoleonV, 2014. ISBN 978-83-7889-122-2.
 • Adam Jońca: Wrzesień 1939: pojazdy Wojska Polskiego: barwa i broń. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1990.
 • Ryszard Rybka, Kamil Stepan: Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939. T. 29. Kraków: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. Biblioteka Jagiellońska, 2006. ISBN 83-7188-899-6.
 • Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1990. ISBN 83-211-1104-1.
 • Zdzisław Sawicki, Adam Wielechowski: Odznaki Wojska Polskiego 1918-1945: Katalog Zbioru Falerystycznego: Wojsko Polskie 1918-1939: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Warszawa: Pantera Books, 2007. ISBN 83-204-3299-5.
 • Rajmund Szubański: Polska broń pancerna 1939. Warszawa: Bellona, 2011. ISBN 978-83-11-12106-5.
 • Jan Tarczyński, Krzysztof Barbarski, Adam Jońca: Pojazdy w Wojsku Polskim = Polish Army vehicles : 1918-1939. Pruszków: Oficyna Wydawnicza "Ajaks"; Londyn: Komisja Historyczna b. Sztabu Głównego PSZ, 1995. ISBN 83-85621-57-1.
 • Marian Żebrowski: Zarys historii polskiej broni pancernej 1918 - 1947. Londyn: Zarząd Zrzeszenia Kół Oddziałowych Broni Pancernych, 1971.