7 Batalion Pancerny

7 Batalion Pancerny (7 bpanc) – oddział broni pancernych Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej.

7 Batalion Pancerny
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 1935
Rozformowanie 1939
Tradycje
Święto 1 czerwca[a]
Nadanie sztandaru 1938
Dowódcy
Ostatni ppłk Piotr Rudzki
Organizacja
Dyslokacja Grodno[b]
Rodzaj sił zbrojnych Wojska lądowe
Rodzaj wojsk Broń pancerna
Podległość 3 Grupa Pancerna
Bronie Pancerne Wojska Polskiego w 1939 przed wybuchem II wojny światowej
czołg TKS
Znaki taktyczne malowane na czołgach lekkich i rozpoznawczych[c]
Znaki taktyczne malowane na pojazdach pancernych[d]

Batalion był jednostką wojskową istniejącą w okresie pokoju i spełniająca zadania mobilizacyjne wobec oddziałów i pododdziałów broni pancernej. Spełniał również zadania organizacyjne i szkoleniowe. Batalion stacjonował w garnizonie Grodno, a wydzielona kompania czołgów TK w garnizonie Wilno[1]. Na swoim wyposażeniu posiadał 79 czołgów TKS i 25 wozów pancernych wz.34. Batalion należał do typu I[2]. W 1939, po zmobilizowaniu jednostek przewidzianych planem mobilizacyjnym, został rozwiązany.

Mobilizacja w 1939Edytuj

W 1939 batalion sformował w grupie żółtej[3]:

w alarmie
w I rzucie mobilizacji powszechnej
 • kolumnę samochodów ciężarowych w kraju nr 31 dla OK III
 • kolumnę samochodów osobowych i sanitarnych w kraju nr 3 dla OK III
 • kolumnę samochodów ciężarowych typ II nr 353 (Berliet) dla SGO „Narew”

Symbole batalionuEdytuj

Sztandar

Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25 marca 1938 nadano batalionowi sztandar. Jak wszystkie sztandary broni pancernych, posiadał on ujednoliconą prawą stronę płatu. Zamiast numeru oddziału, na białych tarczach między ramionami krzyża kawaleryjskiego występował Znak Pancerny[4]. Znak ten umieszczony był również na przedniej ściance podstawy orła.

Na lewej stronie płatu sztandaru umieszczono[5]:

 • w prawym górnym rogu — wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej
 • w lewym górnym rogu — wizerunek św. Michała
 • w prawym dolnym rogu — godło Grodna
 • w lewym dolnym rogu — odznaka honorowa 7 batalionu pancernego

Uroczyste wręczenie sztandaru odbyło się 26 maja 1938 na Polu Mokotowskim w Warszawie. Sztandar wręczył reprezentujący Prezydenta RP i Naczelnego Wodza — minister Spraw Wojskowych gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki.

W czasie kampanii wrześniowej pozostawał w gabinecie dowódcy batalionu[6]. Dalsze jego losy są nieznane[7].

Odznaka

 
Brunon Błędzki przy czołgu (po prawej stronie), Żurawica 1925

Wzór odznaki zatwierdzony został Dz. Rozk. MSWoj. nr 17 poz. 210 z 22 grudnia 1937. Był to srebrny krzyż schodkowy o powierzchni podzielonej na prostokąty emaliowane na przemian kolorami czarnym i pomarańczowy. Na środku krzyża umieszczony srebrny, oksydowany hełm rycerski z zamknięta przyłbicą i potrójnym pióropuszem[8].

Brak jest danych o autorze projektu odznaki. Odznaki wykonywane były w wersjach: oficerskiej – emaliowanej, podoficerskiej – malowanej farbą i żołnierskiej – srebrzonej, bez emalii.

Żołnierze batalionuEdytuj

Dowódcy batalionu
 • ppłk Piotr Rudzki (– 1939)[3]
Organizacja i obsada personalna w 1939

Obsada personalna batalionu w marcu 1939 roku[9][f]:

 • dowódca batalionu – ppłk Piotr Rudzki
 • I zastępca dowódcy – mjr Stanisław Szostak
 • II zastępca dowódcy – mjr Stanisław Wasilewski
 • adiutant – kpt. Janusz Kieszkowski
 • lekarz medycyny – por. lek. Witold Baldwin-Ramult
 • kwatermistrz – kpt. Witold Laguna
 • oficer mobilizacyjny – kpt. Jerzy Gostldewicz
 • I zastępca oficera mobilizacyjnego – kpt. Stanisław IV Kosiński
 • II zastępca oficera mobilizacyjnego – rtm. adm. (kaw.) Stefan Gołębiowski
 • oficer administracyjno-materiałowy – kpt. adm. (art.) Franciszek Szczęsnowicz
 • zastępca oficera administracyjno-materiałowego – chor. Kazimierz Kuźniarski
 • oficer gospodarczy – kpt. int. Stefan Mucha
 • dowódca kompanii gospodarczej – por. Antoni Palukajtys
 • dowódca plutonu łączności – por. Włodzimierz Zeltcer
 • dowódca kompanii szkolnej – kpt. Brunon Błędzki
 • instruktor – por. Aleksander Strokowski
 • instruktor – por. Igor Sławomir Iwiński
 • instruktor – chor. Józef Krasowski
 • dowódca 1 kompanii pancernej – kpt. Florian Kaźmierczak
 • instruktor – ppor. Józef Kaplinowski
 • dowódca 2 kompanii pancernej – por. Edward Antoni Popielarski
 • dowódca plutonu – por. Gracjan Fróg
 • dowódca szwadronu pancernego – kpt. Tadeusz Szalek
 • dowódca plutonu – por. Henryk Plungus
 • dowódca plutonu – por. Witold Soiński
 • dowódca kompanii motorowej – kpt. Józef Zbaraszewski
 • instruktor – por. Janusz Żongołłowicz
 • instruktor – chor. Bazyli Zacharski
 • dowódca kolumny samochodowej – por. Mikołaj Murowiecki
 • komendant parku – kpt. Eugeniusz Ozgowski
 • kierownik warsztatów – kpt. Tadeusz Lutomirski
 • zastępca kierownika – chor. Alfred Zieliński
 • kierownik składnicy – por. Stefan Kawecki
 • na kursie – kpt. Józef Kotański
 • na kursie – por. piech. Apolinary Zygmunt Bokun
 • na kursie – por. piech. Apolinary Antoni Grzeszczak
 • na kursie – por. kaw. Władysław Kitowski

Wydzielona kompania czołgów rozpoznawczych w Wilnie

 • dowódca kompanii – kpt. Władysław Łubieński
 • podkwatermistrz – por. Wacław Stradomski
 • oficer techniczny kompanii – kpt. Alfred Marchilewicz
 • dowódca plutonu – por. Wiktor Szyksznel
 • dowódca plutonu – por. Karol Smolak
 • dowódca plutonu przewozowego OK III – kpt. Roman Dubikajtis

UwagiEdytuj

 1. Dzień Święta Broni Pancernej (dzień zwolnienia szeregowych do rezerwy)
 2. Przy ulicy Skidelskiej
 3. 1 – czołg dowódcy kompanii; 2 – czołg dowódcy 1 plutonu; 3 – czołg dowódcy 2 plutonu; 4 – czołg dowódcy 3 plutonu; 5 – czołgi z 1 plutonu; 6 – czołgi z 2 plutonu; 7 – czołgi z 3 plutonu
 4. 1 – wóz dowódcy szwadronu; 2 – wóz dowódcy 1 plutonu; 3 – wóz dowódcy 2 plutonu; 4 – wóz z 1 plutonu; 5 – wóz z 2 plutonu.
 5. Według Piotra Zarzyckiego był to park ruchomy bez czołówki.
 6. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[10].

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Krzysztof M. Gaj: Polska broń pancerna w 1939 roku - organizacja wojenna i pokojowa jednostek. Oświęcim: NapoleonV, 2014. ISBN 978-83-7889-122-2.
 • Adam Jońca: Wrzesień 1939: pojazdy Wojska Polskiego: barwa i broń. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1990.
 • Ryszard Rybka, Kamil Stepan: Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939. T. 29. Kraków: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. Biblioteka Jagiellońska, 2006. ISBN 83-7188-899-6.
 • Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1990. ISBN 83-211-1104-1.
 • Zdzisław Sawicki, Adam Wielechowski: Odznaki Wojska Polskiego 1918-1945: Katalog Zbioru Falerystycznego: Wojsko Polskie 1918-1939: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Warszawa: Pantera Books, 2007. ISBN 83-204-3299-5.
 • Rajmund Szubański: Polska broń pancerna 1939. Warszawa: Bellona, 2011. ISBN 978-83-11-12106-5.
 • Jan Tarczyński, Krzysztof Barbarski, Adam Jońca: Pojazdy w Wojsku Polskim = Polish Army vehicles : 1918-1939. Pruszków: Oficyna Wydawnicza "Ajaks"; Londyn: Komisja Historyczna b. Sztabu Głównego PSZ, 1995. ISBN 83-85621-57-1.
 • Marian Żebrowski: Zarys historii polskiej broni pancernej 1918 - 1947. Londyn: Zarząd Zrzeszenia Kół Oddziałowych Broni Pancernych, 1971.