7 Pułk Piechoty Legionów

Ten artykuł dotyczy 7 Pułku Piechoty Legionów. Zobacz też: 7 Pułk Piechoty - inne pułki piechoty z numerem 7.

7 Pułk Piechoty Legionów (7 pp Leg.) – oddział piechoty Polskiej Siły Zbrojnej oraz Wojska Polskiego II RP.

7 Pułk Piechoty Legionów
Ilustracja
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 1 maja 1918
Rozformowanie 1939
Nazwa wyróżniająca Legionów
Tradycje
Święto 22 września
Nadanie sztandaru 1921
Rodowód 7 Pułk Piechoty
1 Pułk Piechoty Polskiej Siły Zbrojnej
Dowódcy
Pierwszy ppłk Karol Udałowski
Ostatni płk Władysław Muzyka
Działania zbrojne
wojna polsko-bolszewicka
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja Ostrów Mazowiecka
Chełm
Rodzaj sił zbrojnych wojsko
Rodzaj wojsk piechota
Podległość 3 Dywizja Piechoty Legionów
Bitwa o granice 1920.png
3 DP Leg. 1938
Bitwa ilza 1939.png

FormowanieEdytuj

Od lata 1917 r do wiosny 1918 roku trwały w garnizonach Polskiej Siły Zbrojnej w Ostrowi Mazowieckiej i Zegrzu prace organizacyjne i szkolenie, które doprowadziły do sformowania w dniu 1 maja 1918 roku 1 pułku piechoty. Pułk składał się z trzech batalionów oraz z kompani karabinów maszynowych, przy czym 12 kompania (garnizonowa) pełniła służbę asystencyjną w Warszawie. W listopadzie 1918 roku 1 pułk piechoty wziął udział w rozbrojeniu oddziałów niemieckich w Warszawie, Ostrowi Mazowieckiej i Małkini[1].

W związku z odtworzeniem pułków legionowych, 1 pułk piechoty, jako faktycznie młodszy, został na początku lutego 1919 roku przemianowany na 7 pułk piechoty Legionów.

Pułk w okresie pokojuEdytuj

W okresie międzywojennym 7 pułk piechoty Legionów stacjonował na terenie Okręgu Korpusu Nr II[2] w garnizonie Chełm[3]. Wchodził w skład 3 Dywizji Piechoty Legionów[2].

19 maja 1927 roku Minister Spraw Wojskowych, marszałek Polski Józef Piłsudski ustalił i zatwierdził dzień 22 września jako datę święta pułkowego[4]. Święto pułku obchodzono „w rocznicę największego zwycięskiego boju pod Brzostowicą Wielką[5].

W 1930 roku, po wprowadzeniu nowej organizacji piechoty na stopie pokojowej, pułk szkolił rekrutów dla potrzeb 3 Batalionu Strzelców w Rembertowie[6].

24 września 1933 roku w obecności Prezydenta RP Ignacego Mościckiego i generała dywizji Sławoj Składkowskiego poświęcono Pomnik Poległych Żołnierzy 7 pp Leg. w wojnach o granice z lat 1918–1920.

8 czerwca 1939 roku w Warszawie odbył się Walny Zjazd Delegatów Koła Żołnierzy VI batalionu I Brygady Legionów Polskich. Obrady obywały się w Oficerskim Kasynie Garnizonowym. Obradom przewodniczył komendant koła, generał dywizji Tadeusz Piskor. W trakcie obrad przyjęto między innymi następujący wniosek: „na rozkaz Komendanta Józefa Piłsudskiego w maju 1915 został utworzony w Pierwszej Brygadzie z V i VI batalionów 7 pp, którego spadkobiercą bojowych tradycji jest obecny chełmski pp Leg. Armii Polskiej. Dla podkreślenia łączności ideowej VI baonu z chełmskim pp Leg. Walny Zjazd Delegatów Koła Żołnierzy VI batalionu I Brygady Leg. Pol. postanawia ufundować ze składek członków Koła sztandar dla chełmskiego pp Leg. Wykonanie niniejszej uchwały Zjazd powierza Komendzie Koła (...) Obecny na zjeździe dowódca chełmskiego pp Leg. prosił w imieniu pułku gen. Piskora o zgodę na nazwanie koszar pułku imieniem generała Piskora”[7].

Żołnierze pułkuEdytuj

Dowódcy pułku

Dowódca pułku kierował osobiście szkoleniem oficerów i był odpowiedzialny za gotowość bojową, całokształt wyszkolenia, służbę gospodarczą i wewnętrzną pułku[8].

Zastępcy dowódcy pułku

13 czerwca 1922 roku Minister Spraw Wojskowych zniósł dotychczasowe stanowisko referenta wyszkolenia pułku piechoty i ustanowił etatowe stanowisko zastępcy dowódcy pułku zaszeregowanego do stopnia podpułkownika, wyznaczanego przez Ministra Spraw Wojskowych. Zakres działania zastępcy dowódcy określał dowódca pułku, przed którym był on całkowicie odpowiedzialny[10]. W 1938 roku zmieniona została nazwa stanowiska na „I zastępca dowódcy”. W organizacji wojennej pułku nie było stanowiska zastępcy dowódcy.

Kwatermistrzowie pułku


 • kpt. / mjr piech. Jan Michnowicz (1923[14] – 1924[15] → dowódca III baonu)
 • mjr piech. Franciszek Pytel (1925[16] – 11 II 1927 → dowódca II baonu[17])
 • mjr piech. Michał Zawadzki (11 II 1927[17] – 12 III 1929 → dyspozycja dowódcy OK II[18][19])
 • mjr piech. Kazimierz Wiśniowski (6 VII 1929 – 5 I 1931 → słuchacz WSWoj.)
 • mjr piech. Jakub Hanejko[20] (26 III[21] – 23 X 1931[22])
 • mjr piech. Stanisław II Stankiewicz (23 X 1931[23] – 7 VI 1934 → komendant PKU Płock[24])
 • mjr piech. Kazimierz Pruszkowski (od 7 VI 1934)
 • mjr piech. Władysław II Sochacki (1939)
Oficerowie pułku

Obsada personalna w 1939 rokuEdytuj

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939 roku[25][a]

Dowództwo, kwatermistrzostwo i pododdziały specjalne
 • dowódca pułku – płk Władysław Muzyka
 • I zastępca dowódcy pułku – ppłk Stanisław Jan Gumowski
 • adiutant – kpt. Leon Alfred Karczewski
 • starszy lekarz – kpt. lek. Marcin Maksymczuk
 • młodszy lekarz – ppor. lek. Witold Zawidzki
 • II zastępca dowódcy pułku (kwatermistrz) – mjr Władysław II Sochacki
 • oficer mobilizacyjny – kpt. adm. (piech.) Zygmunt Matras
 • zastępca oficera mobilizacyjnego – kpt. Jan Lekan
 • oficer administracyjno-materiałowy – kpt. adm. (piech.) Józef II Dobija
 • oficer gospodarczy – kpt. int. Wojciech II Widlarz
 • oficer żywnościowy – chor. Józef Czyż
 • dowódca kompanii gospodarczej i oficer taborowy – kpt. tab. Mikołaj Sukniewicz
 • kapelmistrz – vacat
 • dowódca plutonu łączności – por. Michał Bolesław Woźniak
 • dowódca plutonu pionierów – por. Stanisław Smyk
 • dowódca plutonu artylerii piechoty – por. art. Andrzej Czerenkow
 • dowódca plutonu przeciwpancernego – por. Bolesław Maliszewski
 • dowódca oddziału zwiadu – por. Lotar Gerard Dolega
I batalion
 • dowódca batalionu – mjr Roman Stefan Grabiński
 • dowódca 1 kompanii – kpt. Bolesław Marzec
 • dowódca plutonu – por. Feliks Kowalczuk
 • dowódca 2 kompanii – kpt. Gustaw Andrzej Leopold Cichocki
 • dowódca plutonu – ppor. Zbigniew Tytus Halardziński
 • dowódca 3 kompanii – por. Tadeusz Dziedzic
 • dowódca plutonu – ppor. Józef Czarnocki
 • dowódca plutonu – chor. Stanisław Telega
 • dowódca 1 kompanii karabinów maszynowych – por. Stanisław Jan Lempert
 • dowódca plutonu – ppor. Kazimierz Bronisław Bełdowicz
 • dowódca plutonu – ppor. Edwin Stelmaszewski
II batalion
 • dowódca batalionu – mjr Ignacy Karandyszowski
 • dowódca 4 kompanii – por. Jan Robert Adamski
 • dowódca plutonu – ppor. Czesław Wereszko
 • dowódca 5 kompanii – kpt. Adam Węgrzyniak
 • dowódca plutonu – por. Kazimierz Korowaj
 • dowódca plutonu – ppor. Agenor Jacek Walusiński
 • dowódca 6 kompanii – por. Jan Marszałek
 • dowódca plutonu – ppor. Wiktor Lipski
 • dowódca 2 kompanii karabinów maszynowych – kpt. Wacław Stanisław Brożek
 • dowódca plutonu – por. Mieczysław Barszczyński
 • dowódca plutonu – ppor. Jerzy Zdzisław Lipniacki
III batalion
 • dowódca batalionu – mjr Jan Marian Adamski
 • dowódca 7 kompanii – kpt. Stanisław Babiarz
 • dowódca plutonu – por. Zenon Starewicz
 • dowódca plutonu – ppor. Alfons Wojciech Wnuk
 • dowódca 8 kompanii – kpt. Franciszek Teodor Jarocki
 • dowódca plutonu - por. Ignacy Zarobkiewicz
 • dowódca plutonu – ppor. Andrzej Jan Zieliński
 • dowódca 9 kompanii – kpt. Roman Włodzimierz Hospodarewski
 • dowódca plutonu – por. Jan Kolenda
 • dowódca plutonu – ppor. Stanisław Sędziak
 • dowódca 3 kompanii karabinów maszynowych – por. Aleksander Białas
 • dowódca plutonu – por. Zygmunt Leopold Lehowitz
 • dowódca plutonu – ppor. Zygmunt Stanisław Miszczyk
 • na kursie – ppor. Jan Krysiak
7 obwód przysposobienia wojskowego „Chełm”
 • kmdt obwodowy PW – kpt. adm. (piech.) Józef Dubiński[b] *
 • kmdt powiatowy PW Chełm – por. piech. Antoni Józef Pawlus (*)
 • kmdt powiatowy PW Luboml – por. kontr. piech. Władysław Orlik (*)
 • zastępca kmdta PW Luboml – ppor. kontr. piech. Eugeniusz Wiktor Eckiert
 • kmdt powiatowy PW Krasnystaw – kpt. adm. (piech.) Jan Cywicki

Obsada personalna we wrześniu 1939 rokuEdytuj

Obsada personalna pułku we wrześniu 1939 roku[28]

Dowództwo
 • dowódca pułku - płk piech. Władysław Muzyka
 • I adiutant – kpt. Adam Węgrzyniak
 • II adiutant – por. rez. Wacław Englert
 • oficer informacyjny – NN
 • oficer łączności – kpt. Władysław Panicz
 • kwatermistrz – mjr Jan Sochacki
 • oficer płatnik - por. rez. Antoni Budny
 • oficer żywnościowy – chor. Józef Czyż
 • naczelny lekarz – kpt. rez. lek. dr Wiktor Maleszewski
 • kapelan – ks. kpl. rez. Stanisław Syper
 • dowódca kompanii gospodarczej – ppor. rez. Henryk Jędrzejewski
I batalion
 • dowódca batalionu – mjr Roman Grabiński †23 IX 1939 Antoniówka
 • adiutant batalionu – ppor. rez. Roman Dymel
 • dowódca 1 kompanii strzeleckiej – kpt. Bolesław Marzec
 • dowódca I plutonu - ppor. rez. Wacław Matysek
 • dowódca 2 kompanii strzeleckiej – kpt. Gustaw Cichocki
 • dowódca I plutonu - ppor. rez. Kazimierz Berezecki
 • dowódca 3 kompanii strzeleckiej – por. Makuch (por. Zenon Starewicz)
 • dowódca 1 kompanii ckm - por. Stanisław Lempert (ppor. rez. Antoni Iwaniec)
II batalion
 • dowódca batalionu - mjr Ignacy Karandyszowski
 • adiutant II batalionu – ppor. rez. Józef Rachwalski
 • dowódca 4 kompanii strzeleckiej – por. Józef Jurałomski
 • dowódca 5 kompanii strzeleckiej - por. Kazimierz Korowaj
 • dowódca 6 kompanii strzeleckiej – por. rez. Bronisław Łokaj
 • dowódca 2 kompanii ckm – kpt. Wacław Brożek
III batalion
 • dowódca batalionu – mjr Jan Adamski
 • adiutant III batalionu – ppor. rez. Franciszek Adamczuk
 • dowódca 7 kompanii strzeleckiej – por. Stanisław Brożek
 • dowódca 8 kompanii strzeleckiej – por. Franciszek Jarocki
 • dowódca 9 kompanii strzeleckiej – kpt. Roman Hospodarewski
 • dowódca 3 kompanii ckm – por. Aleksander Białas
Pododdziały specjalne
 • dowódca kompanii zwiadowczej - NN
 • dowódca kompanii przeciwpancernej - por. Edward Maliszewski
 • dowódca plutonu artylerii piechoty – por. Anjdrzej Czerenkow
 • dowódca kompanii technicznej – NN
 • dowódca plutonu pionierów - NN
 • dowódca plutonu przeciwgazowego – por. Mieczysław Barszczyński

Kawalerowie Virtuti MilitariEdytuj

Żołnierze pułku odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari za wojnę 1918-1920[29]

 • st. sierż. Józef Balcerzak
 • kpt. Józef Zończyk Bohusz
 • st. sierż. Szczepan Boksa
 • sierż. Gustaw Boliński
 • kpr. Tomasz Brzozowski
 • por. Zygmunt Cwenarski
 • kpt. Witold Czachowski
 • st. szer. Władysław Czwarnowski
 • kpt. dr Bronisław Daniec
 • kpt. Bronisław Dorobczyński
 • st. sierż. Józef Fink
 • sierż. Andrzej Franczyk
 • st. sierż. Kazimierz Głowacki
 • sierż. Jan Górniak
 • por. Paweł Hajduk
 • por. Tadeusz Jakubowski
 • sierż. Stanisław Karpała
 • kpt. Kazimierz Kominkowski
 • kpr. Wiktor Koczwarski
 • ppor. Stanisław Kosiński
 • mjr Michał Kostmanowicz
 • kpt. Jerzy Oskierka-Kramarczyk
 • sierż. Franciszek Król
 • ppłk Zdzisław Maćkowski
 • por. Ferdynand Markiewicz
 • st. sierż. Bolesław Marzec
 • ppor. Jan Mączyński
 • kpt. Jan Michnowicz
 • sierż. Bazyli Mik
 • kpt. Seweryn Monasterski
 • kpt. Jan Niemiec-Moroński
 • por. Kazimierz Pruszkowski
 • kpr. Władysław Pyra
 • plut. Henryk Schmalenberg
 • por. Bronisław Sikorski
 • chor. Stanisław Smolarek
 • plut. Stanisław Sosnowski
 • st. sierż. Józef Stanecki
 • por. Adolf Staszkiewicz
 • st. sierż. Stefan Stępień
 • st. szer. Jan Sułowski
 • st. sierż. Franciszek Tomczak
 • kpt. Józef Warchałowski
 • st. szer. Wacław Woroniecki
 • por. Stefan Zając
 • por. Marcin Zalewski
 • mjr Jan Zientarski

Symbole pułkuEdytuj

Sztandar

22 września 1921 roku, w Podbrodziu, w rocznicę bitwy pod Brzostowicą, płk Władysław Bończa-Uzdowski w imieniu Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza wręczył dowódcy pułku chorągiew ufundowaną przez Związek Ziemian Ziemi Chełmskiej[30]. Chorągiew poświęcił ks bp Władysław Bandurski. Rodzicami chrzestnymi zostali Irena Iżycka i Wacław Rzewuski. Losy sztandaru po 1939 nie są znane[30]

Osobny artykuł: Polskie sztandary wojskowe.
Odznaka pamiątkowa

6 września 1929 roku Minister Spraw Wojskowych, marszałek Polski Józef Piłsudski zatwierdził wzór i regulamin odznaki pamiątkowej 7 Pułku Piechoty Legionów[31]. Odznaka o wymiarach 40x40 mm ma kształt krzyża emaliowanego w kolorze granatowym. Środek wypełnia romb z orłem wojskowym II i III Brygady Legionów Polskich z 1916, w koronie zamkniętej na tle czerwonej emalii. Pola między ramionami krzyża wypełnione są numerem i inicjałami „7 PPL”. Wieloczęściowa - wykonana w srebrze lub w tombaku srebrzonym, emaliowana, łączona trzema nitami. Wykonawcą odznaki był Wiktor Gontarczyk z Warszawy[3].

UwagiEdytuj

 1. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[26].
 2. Gwiazdką oznaczono oficera, który pełnił jednocześnie więcej niż jedną funkcję[27].

PrzypisyEdytuj

 1. Markiewicz 1928 ↓, s. 6.
 2. a b Almanach 1923 ↓, s. 50.
 3. a b Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 36.
 4. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 16 z 19 maja 1927 roku, poz. 174.
 5. Markiewicz 1928 ↓, s. 33.
 6. Jagiełło 2007 ↓, s. 64.
 7. Zjazd VI Baonu I Brygady Leg. Pol., „Polska Zbrojna” Nr 159 z 10 czerwca 1939 roku, s. 2.
 8. Almanach 1923 ↓, s. 49.
 9. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 39 z 20 czerwca 1923 roku, s. 402.
 10. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 24 z 13 czerwca 1922 roku, poz. 357.
 11. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 67 z 20 października 1923 roku, s. 715.
 12. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 134 z 24 grudnia 1924 roku, s. 755.
 13. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 13 z 11 marca 1926 roku. Dodatek „Obsada personalna przysposobienia wojskowego”, s. 3.
 14. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 143.
 15. Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 138.
 16. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 55 z 22 maja 1925 roku, s. 266.
 17. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 11 lutego 1927 roku, s. 51.
 18. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 12 marca 1929 roku, s. 86.
 19. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 6 lipca 1929 roku, s. 215, z dniem 31 sierpnia 1929 roku został przeniesiony w stan spoczynku.
 20. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 3 sierpnia 1931 roku, s. 257, sprostowano datę urodzenia z 20 lipca 1896 roku na 20 lipca 1895 roku.
 21. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 3 z 26 marca 1931 roku, s. 101.
 22. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 7 z 23 października 1931 roku, s. 323.
 23. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 7 z 23 października 1931 roku, s. 329.
 24. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 7 czerwca 1934 roku, s. 159.
 25. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 555-556 i 671.
 26. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 27. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VIII.
 28. Rzadkowski 2016 ↓, s. 31.
 29. Markiewicz 1928 ↓, s. 37-38.
 30. a b Satora 1990 ↓, s. 37.
 31. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 29 z 6 września 1929 roku, poz. 285.

BibliografiaEdytuj