86 Pułk Piechoty (II RP)

Ten artykuł dotyczy 86 Pułku Piechoty II RP. Zobacz też: 86 Pułk Piechoty – inne pułki piechoty z numerem 86.

86 Pułk Piechoty (86 pp) – oddział piechoty Samoobrony Litwy i Białorusi oraz Wojska Polskiego II RP.

86 Pułk Piechoty
Ilustracja
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 17 grudnia 1918
Rozformowanie 1939
Tradycje
Święto 15 sierpnia[1]
Nadanie sztandaru 1921
Rodowód Miński Pułk Strzelców
Dowódcy
Pierwszy płk piech. Fabian Kobordo
Ostatni ppłk piech. Walenty Peszek
Działania zbrojne
wojna polsko-bolszewicka
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja Wilno, Mołodeczno
III bp w Krasnem
bzapas w Nowowilejce
Rodzaj sił zbrojnych wojsko
Rodzaj wojsk piechota
Podległość Dywizja Litewsko-Białoruska
1 Dywizja Litewsko-Białoruska
19 Dywizja Piechoty
Odznaczenia
Ag virtuti.jpg
Bitwa o granice 1920.png
Mołodeczno rok 1935 - ppłk Czubryt, klęczy przed sztandarem, obejmuje stanowisko z-cy d-cy 86 pp.
Uroczystość w garnizonie Mołodeczno - trzeci od prawej siedzi ppłk Julian Czubryt, a piąty od prawej płk Józef Wiatr.
Mołodeczno - uroczystość w 86 pp.
Brama triumfalna w koszarach 86 pułku piechoty
19 DP w 1938
Kpt. Gerard Nowicki - oficer 77, 85, 63 i 14 pułków piechoty. W marcu 1939 r. dowódca kompanii gospodarczej 86 pp.

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

Pułk powstał we wrześniu 1921 w wyniku przemianowania Mińskiego Pułku Strzelców Wojska Litwy Środkowej.

Pułk w okresie pokojuEdytuj

Od 9 marca 1921 pułk stacjonował w garnizonie Wilno, a od września 1922 w Mołodeczno (III batalion w Kraśnem nad Uszą[2], a batalion zapasowy w Nowej Wilejce). Wchodził w skład 19 Dywizji Piechoty[2][3].

W 1924 na terenie folwarku Helenów koło Mołodeczna rozpoczęto budowę nowych koszar dla oddziału. W czasie budowy koszar w Helenowie nadużyć finansowych dopuścić się miał brat gen. Dąb-Biernackiego.

Na podstawie rozkazu wykonawczego Ministerstwa Spraw Wojskowych do Departamentu Piechoty o wprowadzeniu organizacji piechoty na stopie pokojowej PS 10-50 z 1930 roku, w Wojsku Polskim wprowadzono trzy typy pułków piechoty. 86 pułk piechoty zaliczony został do typu III pułków piechoty o stanach zbliżonych do wojennych. Na czas wojny przewidywany był do działań osłonowych. Corocznie otrzymywał około 1010 rekrutów. Jego obsadę stanowiło 68 oficerów i 2200 podoficerów i żołnierzy[4].

Pułk w kampanii wrześniowejEdytuj

W czasie wojny obronnej 1939 wchodził w skład 19 Dywizji Piechoty walczącej w ramach Armii „Prusy”[2].

Żołnierze pułkuEdytuj

Dowódcy pułku
Zastępcy dowódcy pułku (od 1938 roku - I zastępca dowódcy)
Kwatermistrzowie (od 1938 roku - II zastępca dowódcy)
Oficerowie
Podoficerowie

Obsada personalna w 1939 rokuEdytuj

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939 roku[17][a]
Dowództwo, kwatermistrzostwo i pododdziały specjalne[19]
 • dowódca pułku – ppłk Walenty Peszek
 • I zastępca dowódcy – ppłk Edward Kościński
 • adiutant – kpt. adm. (piech.) Bohdan Goloński
 • starszy lekarz – mjr dr Benedykt Baron
 • młodszy lekarz – vacat
 • II zastępca dowódcy (kwatermistrz) – ppłk Zygmunt Blumski
 • oficer mobilizacyjny – kpt. Tadeusz Firmin Durniat
 • z-ca oficera mobilizacyjnego – por. Kazimierz Jan Nienartowicz
 • oficer administracyjno-materiałowy – kpt. adm. (piech.) Emanuel Röhrich
 • oficer gospodarczy – por. int. Mieczysław Józef Waliński
 • oficer żywnościowy – chor. Paweł Żłobicz
 • dowódca kompanii gospodarczej i oficer taborowy – kpt. tab. Gerard Nowicki[b]
 • oficer placu Mołodeczno – kpt. adm. (piech.) Józef I Iwanowski
 • kapelmistrz – vacat
 • dowódca plutonu łączności – kpt. Marian Józef Gmachowski
 • dowódca plutonu pionierów – por. Stefan Stanisław Turek
 • dowódca plutonu artylerii piechoty – kpt. Wojciech Władysław Kostecki
 • dowódca plutonu ppanc. – por. Franciszek Edward Gudz
 • dowódca oddziału zwiadu – por. Hieronim Romanowski
I batalion
 • dowódca – mjr Czesław Jan Skimina
 • dowódca 1 kompanii – kpt. Emil Antoni Kosiński
 • dowódca plutonu – por. Eugeniusz Urbański
 • dowódca 2 kompanii – kpt. Marcin Zaguła
 • dowódca plutonu – por. Antoni Kołwzan
 • dowódca plutonu – ppor. Włodzimierz Zajkin
 • dowódca 3 kompanii – kpt. Piotr Marcin Zaremba
 • dowódca plutonu – ppor. Jerzy Fularski
 • dowódca 1 kompanii km – kpt. Platon Mikołaj Wasilkowski
 • dowódca plutonu – por. Edward Alfred Warchałowski
 • dowódca plutonu – por. Eugeniusz Olech
 • dowódca plutonu – ppor. Stanisław Jan Wojtaszek
 • dowódca 4 kompanii km – por. Władysław Pompołowłcz
 • dowódca plutonu – ppor. Czesław Franciszek Olszleger
II batalion
 • dowódca batalionu – p.o. mjr Władysław Niemiec
 • dowódca 4 kompanii – kpt. Eryk Batke
 • dowódca plutonu – por. Edward Józef Stanisław Smolka
 • dowódca plutonu – ppor. Ludwik Bogdan Zwolański
 • dowódca 5 kompanii – por. Tadeusz Wacław Napiórkowski
 • dowódca plutonu – ppor. Wincenty Staszkiewicz
 • dowódca plutonu – ppor. Henryk I Wolski
 • dowódca 6 kompanii – mjr Franciszek Michał Morawski
 • dowódca plutonu – por. Mieczysław Henryk Szczerski
 • dowódca plutonu – ppor. Stanisław Sadowski
 • dowódca 2 kompanii km – kpt. Antoni Piotr Kuzian
 • dowódca plutonu – por. Tadeusz Kempczyński
 • dowódca plutonu – ppor. Mieczysław Gulin
III batalion
 • dowódca batalionu – mjr Włodzimierz Stanisław Wittlin
 • adiutant baonu – kpt. Bolesław Kudelski
 • pomocnik dowódcy baonu ds. gospodarczych – kpt. adm. (piech.) Romuald Antoni Ignacy Jüngst
 • lekarz baonu – ppor. lek. Jan Arcimowicz
 • dowódca 7 kompanii – kpt. Wiktor Mieczysław Kolendo
 • dowódca plutonu – ppor. Franciszek Józef Wilk
 • dowódca 8 kompanii – por. Romuald Wołodźko
 • dowódca plutonu – ppor. Zbigniew Malinowski
 • dowódca plutonu – chor. Walenty Polkowski
 • dowódca 9 kompanii – kpt. Jan Cyryl Wachowski
 • dowódca plutonu – ppor. Stanisław Malara
 • dowódca 3 kompanii km – kpt. Kazimierz Antoni Młodożeniec
 • dowódca plutonu – por. Jan Zbigniew Majewski
 • dowódca plutonu – ppor. Edmund Adam Krzyżanowski
 • na kursie – por. Czesław Gniazdowski
 • na kursie – por. Antoni Stanisław Soroko
 • na kursie – ppor. Bernard Budnik
86 obwód przysposobienia wojskowego „Mołodeczno”
 • kmdt obwodowy PW – kpt. adm. (piech.) Aleksander Gregorowicz
 • kmdt powiatowy PW Mołodeczno – kpt. piech. Alfred Kuczuk-Pilecki
Obsada personalna we wrześniu 1939 roku[16]
Dowództwo
 • dowódca - ppłk Walenty Peszek
 • I adiutant - kpt. Bohdan Goloński
 • II adiutant - kpt. Platon Mikołaj Wasilkowski
 • oficer informacyjny - por. Włodzimierz Zajkin
 • oficer łączności - kpt. Marian Józef Gmachowski
 • kwatermistrz - kpt. Piotr Antoni Zaremba
 • oficer płatnik- NN
 • oficer żywnościowy - NN
 • naczelny lekarz - ppor. lek. Jan Arcimowicz
 • kapelan - ks. kap. Ludwik Brydacki
 • dowódca kompanii gospodarczej – ppor. rez. Stanisław Nowicki
I batalion
 • dowódca I batalionu - mjr Czesław Jan Skimina
 • adiutant batalionu - NN
 • dowódca 1 kompanii strzeleckiej - por. Tadeusz Wacław Napiórkowski
 • dowódca 2 kompanii strzeleckiej - por. Stefan Stanisław Turek
 • dowódca 3 kompanii strzeleckiej - por. rez. Kazimierz Bajdowicz
 • dowódca 1 kompanii cekaemów - por. Eugeniusz Olech
II batalion
 • dowódca II batalionu - mjr Franciszek Michał Morawski
 • adiutant batalionu - NN
 • dowódca 4 kompanii strzeleckiej - kpt. Eryk Batke
 • dowódca 5 kompanii strzeleckiej - ppor. rez. Jerzy Sawicz
 • dowódca 6 kompanii strzeleckiej – por. Eugeniusz Urbański
 • dowódca 2 kompanii cekaemów - kpt. Antoni Piotr Kuzian
III batalion
 • dowódca III batalionu – ppłk Bronisław Poplatek
 • adiutant batalionu - NN
 • dowódca 7 kompanii strzeleckiej - kpt. Wiktor Mieczysław Kolendo
 • dowódca 8 kompanii strzeleckiej - por. Zdzisław Kowalski
 • dowódca 9 kompanii strzeleckiej - por. Romuald Wołodźko
 • dowódca 3 kompanii cekaemów - por. Kazimierz Antoni Młodożeniec
Ośrodek zapasowy
Pododdziały specjalne
 • dowódca kompanii przeciwpancernej - por. Franciszek Edward Gudz
 • dowódca plutonu artylerii piechoty - kpt. Wojciech Władysław Kostecki
 • dowódca kompanii łączności – NN
 • dowódca kompanii zwiadowców – ppor. Ludwik Bogdan Zwolański
 • dowódca plutonu pionierów - NN
 • dowódca plutonu przeciwgazowego - NN

Kawalerowie Virtuti MilitariEdytuj

Żołnierze pułku odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari za wojnę 1918-1920[20][21]. Gwiazdką przy nazwisku zaznaczono nadanie Krzyża Zasługi Wojsk Litwy Środkowej[22].

Chorągiew pułkowa
ppłk Bronisław Adamowicz*
sierż. Stanisław Bartkowiak
st. sierż. Władysław Bartosz
plut. Franciszek Bąk
por. Edwin Bielawski
por. Ignacy Birula-Białynicki
st. szer. Walenty Cichocki
kpt. Antoni Dubiński
szer. Stanisław Dunaj
sierż. Leon Dyc
sierż. Bronisław Dylewski
szer. Ludwik Figeland
ppor. Edward Froelich
kpr. Józef Glinkowski
plut. Grzegorz Goworow
por. Ryszard Hepner
sierż. Zygmunt Hulewicz
sierż. Walenty Janicki
st. szer. Antoni Jędrzejewski
sierż. Jan Kamiński
szer. Jan Karasewicz
kpr. Piotr Karbownicki
kpr. Wincenty Kazimierczak*
por. Antoni Kolendo
ppor. Bogusław Komornicki
ppor. Wojciech Korsak
sierż. Edward Lasota
plut. Stefan Lasota
st. sierż. Bolesław Leppert
plut. Antoni Łazarewicz
plut. Julian Łobejszo
sierż. Józef Maik
por. Władysław Małachowski
szer. Karol Mazur
ppor. Józef Mossakowski
sierż. Czesław Mróz
kpt. Kazimierz Niedźwiedzki*
szer. Bolesław Niepokojczycki
szer. Franciszek Nowacki
pchor. Baltazar Bolesław Nowakowski
st. szer. Zygmunt Nowicki
st. szer. Mikołaj Okołotowicz
st. szer. Piotr Osuchowski
por. Aleksander Pstrocki
por. Henryk Patrycy
ppor. Karol Proscewicz
plut. Józef Prozorowicz
mjr Wincenty Rutkiewicz
kpr. Władysław Sauda
por. Julian Sielewicz
ppor. Antoni Śliwiński
sierż. Marcin Sukal
kpr. Wincenty Stachowski
szer. Franciszek Stępień
sierż. Szymon Szeląg
st. szer. Stanisław Szerszeń
szer. Ksawery Szymaniec
sierż. Eugeniusz Trumpus
mjr Józef Tschernich
ppor. Józef Werakso
pchor. Jan Wołkowicki
plut. Józef Zawada
st. szer. Jan Chyła

Symbole pułkoweEdytuj

 
1 złoty 86 pułku piechoty
 
Odznaka na szkatule
Sztandar

Sztandar nieprzepisowy ufundowało społeczeństwo Mińska. Wręczył go pułkowi 18 marca 1921 w Wilnie delegat Rządu RP Władysław Raczkiewicz[2].

Drugą chorągiew pułk otrzymał od obywateli miasta stołecznego Warszawy za zasługi położone w jego obronie w sierpniu 1920 roku. Srebrnego orła do chorągwi ofiarował p. Wincenty Wabiński. Chorągiew została wręczona 30 marca 1921 roku przez księdza biskupa Bandurskiego. Dla uświetnienia większych uroczystości pułk używał obu chorągwi razem. Druga chorągiew została oddana w późniejszym czasie do Muzeum Wojska w Warszawie[23].

Sztandar pułku znajduje się aktualnie w zbiorach Muzeum im. Generała Sikorskiego w Londynie[24]

Odznaka pamiątkowa

18 maja 1929 roku Minister Spraw Wojskowych marszałek Józef Piłsudski zatwierdził regulamin odznaki pamiątkowej 86 pułku piechoty[25]. Odznaka ma kształt krzyża o dolnym ramieniu dłuższym, pokrytego białą emalią. Pośrodku skrzyżowania ramion nałożony srebrny orzeł o szeroko rozłożonych skrzydłach, trzymający tarczę herbową Ziemi Mińskiej, pokrytą czarno-białą emalią. Ramiona krzyża oplecione są srebrnym wieńcem laurowym. U dołu dłuższego ramienia wpisano datę powstania pułku „17 XII 1918”[26].

UwagiEdytuj

 1. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[18].
 2. Kpt. tab. Gerard Nowicki - urodzony 10.04.1895 r., syn Michała. Zweryfikowany w stopniu porucznika z dniem 01.06.1919 r., awansowany do stopnia kapitana piechoty z dniem 01.01.1933 r. Oficer 77 pp, 85 pp, 63 pp, 14 pułku piechoty oraz 86 pułku piechoty. Przeniesiony do korpusu oficerów taborowych. W marcu 1939 r. zajmował stanowisko oficera taborowego i dowódcy kompanii gospodarczej 86 pp. Jeniec oflagów II B Arnswalde i II C Woldenberg. Zmarł w dniu 02.06.1949 r. i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Sopocie. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 i Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

PrzypisyEdytuj

 1. Dziennik rozkazów MSWojsk. nr.16 z 19 maja 1927 roku
 2. a b c d Satora 1990 ↓, s. 164.
 3. Almanach Oficerski 1923/24 ↓, s. 52.
 4. Jagiełło 2007 ↓, s. 63-65.
 5. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 39 z 20 czerwca 1923 roku, s. 402.
 6. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 21 stycznia 1930 roku, s. 9.
 7. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 20 września 1930 roku, s. 288.
 8. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 5 maja 1927 roku, s. 135.
 9. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 12 marca 1929 roku, s. 90.
 10. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 20 z 23 grudnia 1929 roku, s. 399.
 11. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 373.
 12. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 75 z 21 lipca 1925 roku, s. 397.
 13. Rocznik Oficerski 1924 ↓.
 14. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 55 z 22 maja 1925 roku, s. 276.
 15. Rocznik Oficerski 1928 ↓, s. 100.
 16. a b Bieliński 2017 ↓, s. 92.
 17. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 651–652 i 682.
 18. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 19. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 651–652.
 20. Mieczkowski 1929 ↓, s. 43-44.
 21. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 2 z 18 lutego 1922 roku, s. 109.
 22. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 12 z 3 marca 1926 roku, s. 70-76.
 23. Mieczkowski 1929 ↓, s. 38.
 24. Satora 1990 ↓, s. 165.
 25. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 16 z 18 maja 1929 roku, poz. 159.
 26. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 136-137.

BibliografiaEdytuj