8 Armia (III Rzesza)

8 Armia (niem. 8. Armee) – jedna z niemieckich armii ogólnowojskowych z okresu II wojny światowej

HistoriaEdytuj

Armia została utworzona rozkazem z dnia 1 sierpnia 1939 roku z dowództwa nr 3 (Heeresgruppenkommando 3) w Dreźnie.

Po utworzeniu została włączona w skład Grupy Armii "Południe" i w jej składzie brała udział w kampanii wrześniowej. Wzięła udział w bitwie nad Bzurą. Po zakończeniu działań bojowych znalazła się na linii demarkacyjnej pomiędzy wojskami niemieckimi a radzieckimi, nosiła wtedy nazwę Dowództwo Odcinka Granicznego "Mitte" (Grenzabschnittskommando Mitte) i pełniła tam służbę do 13 października 1939 roku. W dniu 20 października 1939 r. została przemianowana w 2 Armię i przerzucona na Zachód.

Ponownie utworzona w rozkazem z dnia 22 sierpnia 1943 roku z Grupy Operacyjnej "Kempf" i weszła w skład Grupy Armii "Południe". Brała udział w walkach na terenie Ukrainy, Rumunii, Węgier i Austrii. W okresie od kwietnia 1944 do grudnia 1944 roku dowództwo armii było jednocześnie dowództwem Grupy Armijnej "Wöhler", w skład której oprócz 8 Armii, wchodziły także rumuńska 1 Armia, a później węgierskie 2 i 1 Armia. Armia skapitulowała w maju 1945 roku na terenie Austrii.

DowódcyEdytuj

po ponownym utworzeniu

Skład armiiEdytuj

skład w 1939 roku
skład w 1943 roku
skład w czerwcu 1944 roku (Grupa Armijna "Wöhler")
skład w styczniu 1945 roku
skład w kwietniu 1945 roku