8 Batalion Eksploatacji Dróg

8 Samodzielny Batalion Eksploatacji Dróg (8 sbed)[1] – samodzielny pododdział Wojsk Drogowych ludowego Wojska Polskiego.

8 Samodzielny Batalion Eksploatacji Dróg
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

1944

Rozformowanie

1944

Dowódcy
Pierwszy

ppłk Michał Semeniuk

Działania zbrojne
II wojna światowa
Organizacja
Rodzaj sił zbrojnych

Wojska lądowe

Rodzaj wojsk

Wojska drogowe

Podległość

3 Armia Wojska Polskiego

Skład

Etat 047/12

Batalion sformowany został na podstawie rozkazu Nr 41 Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego z dnia 6 października 1944 roku o formowaniu 3 Armii Wojska Polskiego.

W związku z zaniechaniem formowania 3 Armii WP, będący w stadium organizacji batalion rozformowany został z dniem 29 listopada 1944 roku. Dowódcą batalionu był ppłk Michał Semeniuk. Numer poczty polowej "56734".

Podstawowym zadaniem pododdziału była organizacja i pełnienie służby regulacji ruchu oraz kontroli wojskowych pojazdów mechanicznych, a także ochrona armijnych dróg samochodowych i mostów.

Zgodnie z etatem Nr 047/12 batalion liczył 402 żołnierzy, a w jego skład wchodziło dowództwo, sztab, trzy kompanie eksploatacji dróg i pluton ochrony mostów. Każda z trzech kompanii posiadała trzy plutony: regulacji ruchu, drogowy i gospodarczy.

PrzypisyEdytuj

  1. Organizacja i działania bojowe Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943-1945 ... s. 259, 271 i 428 samodzielne bataliony eksploatacji dróg nazywane były również batalionami drogowo-eksploatacyjnymi lub batalionami etapowymi. Juliusz Malczewski i Roman Polkowski, Krótki informator historyczny ... s. 202 i 214 podali błędną nazwę jednostki -8 Samodzielny Batalion Budowy Dróg i prawidłowy etat Nr 047/12 samodzielnego batalionu eksploatacji dróg.

BibliografiaEdytuj

  • Organizacja i działania bojowe Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943-1945. Wybór materiałów źródłowych, tom I, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1958
  • Juliusz Malczewski Roman Polkowski: Wojsko Polskie. Krótki informator historyczny o Wojsku Polskim w latach II wojny światowej. 4, Regularne jednostki ludowego Wojska Polskiego. Formowanie, działania bojowe, organizacja, uzbrojenie, metryki jednostek inżynieryjno-saperskich, drogowych i chemicznych. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1970.