Aŭstria Esperanto-Federacio

organizacja esperancka

Aŭstria Esperanto-Federacio (AEF, dosłownie: Austriacka Federacja Esperanta, niem. Österreichischer Esperanto-Verband) – utworzona w 1936 roku organizacja esperantystów austriackich z siedzibą w Wiedniu, od 1949 stowarzyszona ze Światowym Związkiem Esperantystów[1][2]. Głównym celem AEF jest wspieranie języka esperanto w Austrii[3]. Aŭstria Esperantista Federacio reprezentuje austriacki ruch esperancki wobec władz i organizacji państwowych[4].

Aŭstria Esperanto-Federacio (AEF)
Państwo

 Austria

Siedziba

Wiedeń

Data założenia

1936

przewodniczący

Alfred Heiligenbrunner

brak współrzędnych
Strona internetowa

OrganizacjaEdytuj

Aŭstria Esperanto-Federacio jest organizacją niezależną, zrzesza osoby interesujące się esperantem oraz chcące je wspierać. Wśród zadań AEF są między innymi: popularyzacja języka esperanto, informowanie o ruchu esperanckim, współpraca z międzynarodowymi oraz narodowymi organizacjami esperanckimi, wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów[1].

Członkowie i władze AEF wykonują swoje zadania na zasadzie wolontariatu. Co trzy lata zwoływane jest walne zebranie, w trakcie którego wybierany jest zarząd[1]. Zadania zarządu dotyczą pracy stowarzyszenia. Jest to przykładowo przygotowanie i rozsyłanie materiałów informacyjnych, aktualizacja strony internetowej, kontakty z organizacjami esperanckimi, udzielanie informacji dotyczących esperanta. Dodatkowo zarząd wspiera projekty związane z esperantem[5].

Obecnie (maj 2022) przewodniczącym zarządu AEF jest Alfred Heiligenbrunner[2][5].

Aŭstria Esperanto-Federacio, we współpracy z Germana Esperanto-Asocio, wydaje gazetę Esperanto aktuell[2][6]. Periodyk ukazuje się 6 razy w roku i zawiera teksty w języku niemieckim i esperanto[6].

SekcjeEdytuj

W ramach Aŭstria Esperanto-Asocio działają:

  • Aŭstra Ligo de Blindaj Esperantistoj (ALBE, dosłownie: Austriacka liga niewidomych esperantystów), która również działa w ramach Österreichischer Blinden- und Sehbehindertenverband (od 1962 roku),
  • Sekcja Esperanto w organizacji austriackich kolejarzy[7].

HistoriaEdytuj

W 1934 w Austrii zakazano działalności lewicowych partii i organizacji, w tym również organizacji esperanckiej Aŭstria Laborista Ligo Esperantista (dosłownie: Austriacka Esperancka Liga Robotnicza). Wówczas to esperantyści austriaccy założyli Aŭstria Esperanto-Asocio (AEA, dosłownie: Austriackie Stowarzyszenie Esperanta), a w 1936 roku Aŭstria Esperantista Federacio, która w założeniu miała być organizacją bezpartyjną. Pod patronatem AEF odbył się w 1936 roku w Wiedniu 28. Światowy Kongres Esperanto. W 1938, po włączeniu Austrii do III Rzeszy, wszystkie organizacje esperanckie w Austrii zostały zlikwidowane. Ruch esperancki odżył po 1945 roku. Na nowo rozpoczęły działalność organizacje: Aŭstria Esperantista Federacio, Aŭstria Socialista Ligo Esperantista (ASLE, dosłownie: Austriacka Socjalistyczna Liga Esperantystów), Aŭstria Katolika Ligo Esperantista (AKLE, dosłownie: Austriacka Katolicka Liga Esperantystów), działająca w ramach AEF i inne. W 1967 roku z części członków AEF powstała Aŭstria Esperanto-Movado (dosłownie: Austriacki Ruch Esperancki)[4].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Aŭstria Esperanto-Federacio - celoj (esperanto).
  2. a b c Universala Esperanto-Asocio, uea.org [dostęp 2022-05-12] (esperanto).
  3. Retpaĝoj de la Aŭstria Esperanto-Federacio (esperanto).
  4. a b W. Mudrak, R. Cech, F. Scheibenreiter, Historio de Esperanto en Aŭstrio el vidpunkto de 1970, 1970 (esperanto).
  5. a b La estraranoj de la Aŭstria Esperanto-Asocio (esperanto).
  6. a b Membreco (esperanto).
  7. Esperanto en Aŭstrio (esperanto).