AC

strona ujednoznaczniająca
Nauka
 • Chemia
  • Ac – symbol aktynu (pierwiastka)
  • Ac – grupa acetylowa
  • AC – natowskie oznaczenie cyjanowodoru
  • AC – adenylocyklaza
 • Matematyka
  • AC (z ang. axiom of choice) – skrót używany na oznaczenie aksjomatu wyboru (w teorii mnogości)
 • Technika
  • AC (z ang. alternating current) – prąd przemienny, oznaczenie stosowane także dla urządzeń przystosowanych do tego typu zasilania, w odróżnieniu od prądu stałego (DC)
  • AC (z ang. air conditioning) – klimatyzacja
Inne
 • AC (z łac. ante Christum) – „przed narodzeniem Chrystusa” (przed naszą erą, p.n.e.)
 • AC – ubezpieczenie autocasco
 • AC (z ang. adult contemporary) – rodzaj formatu muzycznego
 • AC – linie lotnicze Air Canada
Zobacz też