AIESEC (fr. dawna nazwa: Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales) – pozarządowa organizacja not-for-profit[1], jedna z największych międzynarodowych organizacji studenckich. Założona została w 1948. W Polsce działa od lat 60.

Prowadzona jest przez studentów i niedawnych absolwentów interesujących się problemami otaczającego świata, przywództwem oraz zarządzaniem.

Umożliwia ona swoim członkom odkrywanie własnego potencjału i rozwój wokół interesujących ich zagadnień. Każdy dołączający do organizacji student bierze udział w Programie Rozwoju, w ramach którego ma możliwość stopniowego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Członkowie AIESEC organizują wolontariaty oraz praktyki w Polsce i za granicą w ponad 120 krajach na świecie.

Cele i wartości AIESECEdytuj

  • Aktywacja liderów – przewodzenie przez przykład i kreowanie liderów poprzez działania i rezultaty. Branie pełnej odpowiedzialności za swoją rolę w rozwoju potencjału ludzkiego.
  • Spójność – działanie i wypełnianie zobowiązań w sposób, który jest zgodny z wartościami.
  • Korzystanie z różnorodności – rozwój dzięki różnym stylom życia oraz poglądom obecnym w wielokulturowym otoczeniu AIESEC. Zachęcanie do współdziałania każdego człowieka.
  • Czerpanie radości ze współpracy – tworzenie dynamicznego otoczenia poprzez aktywny w nim udział.
  • Dążenie do doskonałości – dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów. Dążenie do ciągłego rozwoju dzięki kreatywności i innowacyjności.
  • Działanie z myślą o przyszłości – uwzględnianie potrzeb przyszłych pokoleń.

Działalność AIESECEdytuj

Wolontariat (Global Volunteer)Edytuj

Global Volunteer to międzynarodowe projekty wolontariackie, które kierowane są do młodych osób zainteresowanych praktycznym doświadczeniem w projektach odpowiadających na problemy ekonomiczne, ekologiczne i społecznokulturowe we współczesnym świecie. Wolontariat trwa zazwyczaj 6 tygodni, mogą w nim brać udział osoby w wieku od 18 lat bez potrzeby posiadania statusu studenta. W większości projektów wolontariusze mają pokryte koszty zakwaterowania, a czasami również wyżywienia. Wszystkie projekty wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2. Projekty można znaleźć na aiesec.org.

Praktyki (Global Talent)Edytuj

Global Talent to międzynarodowy program praktyk profesjonalnych trwający od 6 tygodni do 18 miesięcy, który umożliwia młodym ludziom zdobycie umiejętności przydatnych w kształtowaniu przyszłej kariery.

Praktyki biznesoweEdytuj

Praktyki menedżerskie przeznaczone są dla studentów i absolwentów: ekonomii, zarządzania, marketingu, PR i finansów. Praktyki realizowane są w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i w międzynarodowych korporacjach.

Praktyki techniczneEdytuj

Praktyki techniczne są przeznaczone dla studentów i absolwentów: informatyki, mechaniki, inżynierii i chemii.

Praktyki edukacyjneEdytuj

Praktyki edukacyjne przeznaczone są dla studentów i absolwentów filologii oraz lektorów szkół językowych. Organizowane są zazwyczaj w szkołach językowych, placówkach społecznych, organizacjach pozarządowych lub firmach. Najczęściej mają na celu naukę języka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1.

AIESEC PolskaEdytuj

W Polsce organizacja reprezentowana jest przez 14 oddziałów lokalnych, w 12 miastach na ponad 50 uczelniach wyższych, na czele których stoi Oddział Narodowy – zarząd krajowy AIESEC Polska z siedzibą w Wołominie. Jego zadaniem jest koordynowanie i wspieranie działalności oddziałów lokalnych. Od września 2005 jest organizacją pożytku publicznego. Jest też członkiem Polskiej Rady Młodzieży.

Projekty realizowane przez AIESEC PolskaEdytuj

Projekty oparte o Cele Zrównoważonego Rozwoju w placówkach szkolnych w PolsceEdytuj

Projekty skierowane do przedszkoli, szkół i organizacji pozarządowych. W ramach projektów organizowane są warsztaty z udziałem zaproszonych wolontariuszy z odległych zakątków świata. Projekt jest realizowany cyklicznie w 12 województwach w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem największych miast[2].

Pracodawca RokuEdytuj

Od roku 1992 AIESEC przeprowadza badanie ankietowe Pracodawca Roku – obejmujące swoim zasięgiem corocznie około 5000 studentów z całej Polski. Celem badania jest wyłonienie najbardziej pożądanych przez studentów pracodawców, a także dostarczenie firmom informacji na temat postrzegania rynku pracy przez ich przyszłych pracowników. Nad badaniem czuwa Honorowa Rada Ekspertów pod przewodnictwem prof. dr hab. Janiny Jóźwiak (2005)[3].

Dni KarieryEdytuj

AIESEC Polska jest organizatorem Dni Kariery – przedsięwzięcia dotyczącego rynku pracy i skierowanego do społeczności akademickiej, organizowanego cyklicznie na wiosnę oraz na jesień w największych miastach Polski.

W roku 2017 projekt Dni Kariery obchodził 25-lecie[4].

AIESEC UniversityEdytuj

Warsztaty językowe dla każdego, prowadzone przez zagranicznych lektorów. Dodatkowym urozmaiceniem są lekcje tzw. Language Tour – kilkugodzinne spotkania z lektorem, który podczas spaceru po mieście uczy popularnych zwrotów i nazw, które mogą być przydatne w realnych sytuacjach, w sklepie, w podróży, w restauracji czy w pubie.

Youth Speak ForumEdytuj

Projekt jest połączeniem paneli eksperckich i szkoleń prowadzonych przez znane firmy.

PrzypisyEdytuj

  1. About AIESEC | AIESEC Global, „AIESEC” [dostęp 2017-05-21] (ang.).
  2. Placówki - AIESEC Polska, aiesec.pl [dostęp 2017-11-21] [zarchiwizowane z adresu 2017-03-01] (ang.).
  3. Pracodawca Roku - AIESEC Polska, aiesec.pl [dostęp 2017-11-21] [zarchiwizowane z adresu 2017-11-25] (ang.).
  4. www.dnikariery.pl.

Linki zewnętrzneEdytuj