2-(1-Naftylo)-5-fenylooksazol

związek chemiczny
(Przekierowano z ANPO)

2-(1-Naftylo)-5-fenylooksazol, αNPO – organiczny związek chemiczny, pochodna oksazolu podstawiona grupą fenylową i naftylową. Stosowany jako scyntylator krystaliczny, a w scyntylatorach ciekłych jako substancja przesuwająca zakres widma.

2-(1-Naftylo)-5-fenylooksazol
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C19H13NO

Masa molowa

271,31 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

846-63-9

PubChem

70058

Podobne związki
Podobne związki

POPOP

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

PrzypisyEdytuj

  1. François Besselièvre i inni, Ligandless Microwave-Assisted Pd/Cu-Catalyzed Direct Arylation of Oxazoles, „Journal of Organic Chemistry”, 73 (8), 2008, s. 3278–3280, DOI10.1021/jo7027135 (ang.).