Zobacz też: inne znaczenia skrótu Ask.

ASK (ang. Amplitude-Shift Keying), kluczowanie amplitudy – rodzaj modulacji cyfrowej reprezentującej sygnał cyfrowy w postaci zmieniającej się amplitudy fali nośnej.

DziałanieEdytuj

Modulacja ASK jest odpowiednikiem analogowej modulacji AM (czyli DSB-LC). Fala nośna zwiększa lub zmniejsza swoją amplitudę w zależności od zmieniającego się ciągu bitów. W najprostszym przypadku logiczne 0 jest reprezentowane jako brak nośnej (amplituda równa 0), natomiast logiczne 1 jest sygnałem harmonicznym o określonej amplitudzie. W ASK faza oraz częstotliwość nośnej nie podlega żadnej zmianie. Poglądowo przedstawia to poniższy rysunek:

 

Taki sposób modulacji określa się często pojęciem OOK (ang. on-off keying) i był on stosowany w radiotelegrafii wykorzystującej alfabet Morse’a.

Sygnał ASK można zapisać przy pomocy poniższego wyrażenia:

 

lub

 

gdzie:

  – zerojedynkowy przebieg kluczujący,
  – pulsacja fali nośnej.

Istnieją także bardziej skomplikowane metody tworzenia sygnału ASK, w których bity układa się w grupy (np. dwu- lub czteroelementowe). Następnie każdej grupie przyporządkowana jest inna wartość amplitudy. Taki sposób modulacji może być stosowany tylko w systemach o wysokim stosunku sygnału do szumu (współczynnik SNR).

WidmoEdytuj

Widmo gęstości mocy sygnału ASK wynosi:

 

Widmo sygnału składa się z dwóch części:

Ponieważ widmo sygnału modulującego zanika szybko, więc przy założeniu, że częstotliwość kluczowania   widmo gęstości mocy można przybliżyć:

 

Średnia moc sygnału ASK wynosi:

 

ZastosowaniaEdytuj

Zaletami ASK są: prostota działania oraz relatywnie małe koszty realizacji. Jednak modulacja ta jest silnie podatna na tłumienie oraz zakłócenia. Z tego też powodu w praktyce wykorzystuje się ją niezwykle rzadko, głównie w transmisjach światłowodowych.

Zobacz teżEdytuj

Inne typy kluczowania:

BibliografiaEdytuj

  • Papir, Zdzisław: Podstawy modulacji i detekcji. Wydawnictwo AGH, 1992.
  • Haykin, Simon: Communication Systems. 2001.