ATC (C03)

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

Obejmuje ona leki moczopędne:

C 03 A – Diuretyki o szybko spłaszczającej się krzywej zależności dawka-efekt, tiazydyEdytuj

 • C 03 AA – Leki moczopędne tiazydowe
 • C 03 AB – Leki moczopędne tiazydowe w połączeniu z potasem
  • C 03 AB 01 – bendroflumetiazyd w połączeniu z potasem
  • C 03 AB 02 – hydroflumetiazyd w połączeniu z potasem
  • C 03 AB 03 – hydrochlorotiazyd w połączeniu z potasem
  • C 03 AB 04 – chlorotiazyd w połączeniu z potasem
  • C 03 AB 05 – politiazyd w połączeniu z potasem
  • C 03 AB 06 – trichlorometiazyd w połączeniu z potasem
  • C 03 AB 07 – cyklopentiazyd w połączeniu z potasem
  • C 03 AB 08 – metyklotiazyd w połączeniu z potasem
  • C 03 AB 09 – cyklotiazyd w połączeniu z potasem
 • C 03 AH – Leki moczopędne tiazydowe w połączeniu z psycholeptykami lub/i środkami przeciwbólowymi
  • C 03 AH 01 – chlorotiazyd w połączeniach
  • C 03 AH 02 – hydroflumetiazyd w połączeniach
 • C 03 AX – Leki moczopędne tiazydowe w połączeniu z innymi lekami
  • C 03 AX 01 – hydrochlorotiazyd w połączeniach

C 03 B – Diuretyki o szybko spłaszczającej się krzywej zależności dawka-efekt (z wyłączeniem tiazydów)Edytuj

 • C 03 BA – Sulfonamidy
 • C 03 BB – Sulfonamidy w połączeniach z potasem
  • C 03 BB 02 – kwinetazon w połączeniach z potasem
  • C 03 BB 03 – klopamid w połączeniach z potasem
  • C 03 BB 04 – chlorotalidon w połączeniach z potasem
  • C 03 BB 05 – mefruzyd w połączeniach z potasem
  • C 03 BB 07 – klofenamid w połączeniach z potasem
 • C 03 BC – Leki moczopędne zawierające rtęć
 • C 03 BD – Pochodne ksantyny
 • C 03 BK – Sulfonamidy w połączeniach z innymi lekami
 • C 03 BX – Inne diuretyki o szybko spłaszczającej się krzywej zależności dawka-efekt

C 03 C – Diuretyki o prawie liniowej zależności dawka–efektEdytuj

 • C 03 CA – Sulfamidy
 • C 03 CB – Sulfamidy w połączeniach z potasem
  • C 03 CB 01 – furosemid w połączeniach z potasem
  • C 03 CB 02 – bumetanid w połączeniach z potasem
 • C 03 CC – Pochodne kwasu arylooctowego
 • C 03 CD – Pochodne pirazolonu
 • C 03 CX – Inne diuretyki o prawie liniowej zależności dawka–efekt

C 03 D – Leki moczopędne oszczędzające potasEdytuj

C 03 E – Leki moczopędne w połączeniu z lekami oszczędzającymi potasEdytuj

 • C 03 EA – Leki moczopędne o szybko spłaszczającej się krzywej zależności dawka–efekt w połączeniach z lekami oszczędzającymi potas
  • C 03 EA 01 – hydrochlorotiazyd w połączeniach z lekami oszczędzającymi potas
  • C 03 EA 02 – trichlorometiazyd w połączeniach z lekami oszczędzającymi potas
  • C 03 EA 03 – epityzyd w połączeniach z lekami oszczędzającymi potas
  • C 03 EA 04 – altyzyd w połączeniach z lekami oszczędzającymi potas
  • C 03 EA 05 – mebutyzyd w połączeniach z lekami oszczędzającymi potas
  • C 03 EA 06 – chlorotalidon w połączeniach z lekami oszczędzającymi potas
  • C 03 EA 07 – cyklopentiazyd w połączeniach z lekami oszczędzającymi potas
  • C 03 EA 12 – metolazon w połączeniach z lekami oszczędzającymi potas
  • C 03 EA 13 – bendroflumetiazyd w połączeniach z lekami oszczędzającymi potas
  • C 03 EA 14 – butyzyd w połączeniach z lekami oszczędzającymi potas
 • C 03 EB – Leki moczopędne o prawie liniowej zależności dawka–efekt w połączeniach z lekami oszczędzającymi potas
  • C 03 EB 01 – furosemid w połączeniach z lekami oszczędzającymi potas
  • C 03 EB 02 – bumetanid w połączeniach z lekami oszczędzającymi potas

C 03 X – Inne leki moczopędneEdytuj

BibliografiaEdytuj