ATC (C09)

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

Obejmuje ona leki działające na układ renina-angiotensyna:

C 09 A – Inhibitory konwertazy angiotensynyEdytuj

C 09 B – Inhibitory konwertazy angiotensyny w połączeniachEdytuj

 • C 09 BA – Połączenia inhibitorów konwertazy angiotensyny z lekami moczopędnymi
  • C 09 BA 01 – kaptopryl w połączeniu z lekami moczopędnymi
  • C 09 BA 02 – enalapryl w połączeniu z lekami moczopędnymi
  • C 09 BA 03 – lizynopryl w połączeniu z lekami moczopędnymi
  • C 09 BA 04 – peryndopryl w połączeniu z lekami moczopędnymi
  • C 09 BA 05 – ramipryl w połączeniu z lekami moczopędnymi
  • C 09 BA 06 – chinapryl w połączeniu z lekami moczopędnymi
  • C 09 BA 07 – benazepryl w połączeniu z lekami moczopędnymi
  • C 09 BA 08 – cilazapryl w połączeniu z lekami moczopędnymi
  • C 09 BA 09 – fozynopryl w połączeniu z lekami moczopędnymi
  • C 09 BA 12 – delapryl w połączeniu z lekami moczopędnymi
  • C 09 BA 13 – moeksypryl w połączeniu z lekami moczopędnymi
  • C 09 BA 15 – zofenopryl w połączeniu z lekami moczopędnymi
 • C 09 BB – Połączenia inhibitorów konwertazy angiotensyny z antagonistami kanałów wapniowych
 • C 09 BX – Połączenia inhibitorów konwertazy angiotensyny w innych kombinacjach

C 09 C – Antagonisty receptora angiotensyny IIEdytuj

C 09 D – Antagonisty receptora angiotensyny II w połączeniachEdytuj

 • C 09 DA – Połączenia antagonistów receptora angiotensyny II z lekami moczopędnymi
  • C 09 DA 01 – losartan w połączeniu z lekami moczopędnymi
  • C 09 DA 02 – eprosartan w połączeniu z lekami moczopędnymi
  • C 09 DA 03 – walsartan w połączeniu z lekami moczopędnymi
  • C 09 DA 04 – irbesartan w połączeniu z lekami moczopędnymi
  • C 09 DA 06 – kandesartan w połączeniu z lekami moczopędnymi
  • C 09 DA 07 – telmisartan w połączeniu z lekami moczopędnymi
  • C 09 DA 08 – olmesartan w połączeniu z lekami moczopędnymi
  • C 09 DA 09 – azylsartan w połączeniu z lekami moczopędnymi
  • C 09 DA 10 – fimasartan w połączeniu z lekami moczopędnymi
 • C 09 DB – Połączenia antagonistów receptora angiotensyny II z antagonistami kanałów wapniowych
 • C 09 DX – Pozostałe połączenia antagonistów receptora angiotensyny II

C 09 X – Inne leki działające na układ renina–angiotensynaEdytuj

BibliografiaEdytuj