Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

Obejmuje ona leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego:

J 01 A – Tetracykliny edytuj

J 01 B – Chloramfenikole edytuj

  • J 01 BA – Chloramfenikole

J 01 C – Antybiotyki β-laktamowe, penicyliny edytuj

J 01 D – Pozostałe antybiotyki β-laktamowe edytuj

J 01 E – Sulfonamidy i trimetoprym edytuj

J 01 F – Makrolidy, linkozamidy i streptograminy edytuj

J 01 G – Aminoglikozydy edytuj

J 01 M – Chinolony edytuj

J 01 R – Połączenia leków przeciwbakteryjnych edytuj

J 01 X – Inne leki przeciwbakteryjne edytuj

Bibliografia edytuj