ATC (P01)

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

Obejmuje ona leki stosowane przeciw pierwotniakom:

P 01 A – Leki przeciw pełzakowicy i innym chorobom pierwotniakowymEdytuj

P 01 B – Leki przeciwmalaryczneEdytuj

P 01 C – Leki przeciw leiszmaniozie i trypanosomozieEdytuj

BibliografiaEdytuj