ATK (informatyka)

ATK (ang. Accessibility Toolkit) – biblioteka odpowiedzialna za ułatwienia dostępności w środowisku graficznym GNOME.