Abecadło Kisiela – zbiór wspomnień Stefana Kislelewskiego, obejmujący hasła poświęcone osobom, które odegrały rolę w jego życiu.

Abecadło Kisiela
Autor

Stefan Kisielewski

Typ utworu

wspomnienia

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Warszawa

Język

polski

Data wydania

1990

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Interim

Geneza edytuj

Pomysł Abecadła Kisiela zrodził się podczas realizacji filmu dokumentalnego Kisiel autorstwa Mariana Terleckiego, poświęconego peerelowskiemu opozycjoniście, w podziemnej wytwórni „Video Studio Gdańsk” w 1987 r. Liczne anegdoty, w których Stefan Kisielewski wspominał swoich znajomych, skłoniły reżysera do wyodrębnienia ich z filmu i uwzględnienia ich w kolejnym zrealizowanym (również w 1987 r.) przez siebie filmie Alfabet Kisiela. Na podstawie tego filmu, przy współpracy redakcyjnej Tomasza Wołka, w 1988 r. nakładem podziemnych wydawnictw Biblioteka Polityki Polskiej i Wydawnictwo Grup Politycznych „Wola” ukazała się książka Według alfabetu. Po transformacji ustrojowej w 1989 r. książka ukazała się w poszerzonej wersji w 1990 r. pod zmienionym tytułem Abecadło Kisiela[1].

Treść edytuj

Abecadło Kisiela stanowi zbiór wspomnień autora w układzie alfabetycznym. Poszczególne hasła (różnej długości) są poświęcone postaciom, z którymi Kisielewski stykał się w swojej działalności dziennikarskiej, artystycznej i politycznej i które odegrały rolę w jego życiu. Są wśród nich politycy, również prominenci komunistyczni (m.in. Zbigniew Brzeziński, Józef Cyrankiewicz, Stanisław Mikołajczyk, Mieczysław Moczar, Bolesław Piasecki, Włodzimierz Sokorski); pisarze (m.in. Stanisław Dygat, Zbigniew Herbert, Paweł Jasienica, Czesław Miłosz, Adolf Nowaczyński, Jerzy Putrament, Leopold Tyrmand);; muzycy (m.in. Grzegorz Fitelberg); duchowni (m.in. Stefan Wyszyński), działacze emigracyjni (m.in. Jerzy Giedroyc, Konstanty Jeleński) i inni. Dzięki temu, że Stefan Kisielewski był posłem na Sejm w latach 1957–1965, Abecadło Kisiela zawiera też wiele informacji o zakulisowych działaniach aparatu władzy PRL.

Abecadło Kisiela stanowi w dużej mierze dosłowny zapis wypowiedzi Kisielewskiego w filmie Alfabet Kisiela – posiada cechy języka mówionego, z powtórzeniami, równoważnikami zdań, potoczną składnią.

Przypisy edytuj

  1. Tomasz Wołek, Jak powstało „Abecadło”, [w:] Stefan Kisielewski, Abecadło Kisiela, Warszawa, 1990, ss. 5–6.

Bibliografia edytuj

Alicja Skowronek, Językowe sposoby prezentacji znajomych na podstawie „Abecadła Kisiela” S. Kisielewskiego i „Alfabetu wspomnień” A. Słonimskiego, w: Konteksty Kultury. [Nr] 7 (2011), ss. 240-253

Linki zewnętrzne edytuj